Filipino subtitles

← ERB - Thomas Edison vs. Nikola Tesla

Filipino translation of the original English

Get Embed Code
51 Languages

Showing Revision 3 created 09/22/2014 by Gene Atanacio.

 1. tumindig
 2. ikakagulat mo
 3. kapag ako'y dumura at magsimula na ng kiskisan
 4. sisirain ko ang iyong istilo at ida-dagdag ko
 5. sa mahaba kong listahan ng mga patente
 6. habang ikaw ay abala
 7. sa paghuhukay
 8. at pagsusunog ng mga tulay
 9. ako ay gumagawa ng mga sariling likha
 10. nagpapakayaman
 11. kaya balikan mo na ang iyong mga kalapati
 12. isa kang geek
 13. sinusumpong ng OCD
 14. ni wala kang nakasiping
 15. ngunit sigurado akong nalamangan kita
 16. dudurugin kita Tesla
 17. walang anumang magiliw kong ilalagay
 18. hindi ako nag-iiba ng agos
 19. hihahamon kita ng diretsahan
 20. nakikita ko ang isang walang-hanggang sangkalawakan
 21. ngunit walang pangamba sa banta
 22. mula sa kaaway na ito
 23. kaya tawagin mo akong si Tesla
 24. Nikola
 25. pusturang manamit
 26. nagbibigay ng mga aralin sa kaaway pang-dagitab
 27. kayo ito ay nasa pagsusulit
 28. kaya umamin ka na
 29. sa iyong pagnanakaw
 30. at hayaang malaman ng buong daigdig
 31. kung anong ginawa ng Serbiyano
 32. sa Salamangkero ng Menlo
 33. muling nasusulat ang kasaysayan
 34. at mayroon akong Reddit
 35. ang iyong dakilang sariling gawa
 36. ay magnakaw ng mga gawa ng iba
 37. masakit ang katotohanan
 38. isa kang mahirap at sawi
 39. wala akong pakialam
 40. sa iyong mga pananaw
 41. kung hindi iyan napapag-kakitaan
 42. ako ay nagne-negosyo
 43. naiintindihan
 44. ang mga bagay na hindi mo kaya
 45. kay ayos
 46. at kaya kong gawing maganda ang Nueva Jersey
 47. ako ay nasa rekord na sarili kong likha
 48. ikaw ay nalinlang, sinasabi ko
 49. at tataya ako ng 50 libong dolyar
 50. na hindi mo makakalimutan
 51. kung wala ako
 52. ito ang mapapala
 53. ng labanang ito
 54. walang liwanag
 55. walang kamera
 56. walang tinig
 57. kita mo?
 58. hangal
 59. sa tingin mo bang kaya mo
 60. akong hamakin nito?
 61. hindi mo kayang tanggapin ang aking kaloob
 62. ng iyong sakim na kaisipan
 63. ang saloobin ko
 64. ay malayo sa sarili niyang panahon
 65. hindi mo ninakawan
 66. ninakaw mo ako sa sangkatauhan
 67. ito ay isang paglilipat ng katotohanan
 68. at ang nakakakilabot na kwento
 69. tungkol sa iyo at sa isang mananalapi
 70. at kapag nalaman ng tao
 71. na pinigilan mo akong gawing libre ang lakas-enerhiya
 72. susumpain nila
 73. ang manlolokong si Edison sa lahat ng uri ng kasangkapan
 74. sinong nagwagi?
 75. sinong susunod?
 76. kayo ang magpasya