Return to Video

Emma Watson HeForShe Speech at the United Nations | UN Women 2014

 • 0:04 - 0:06
  Vaše excelence,
 • 0:06 - 0:08
  generální tajemník OSN,
 • 0:09 - 0:11
  prezident valného shromáždění,
 • 0:12 - 0:14
  výkonný ředitel žen OSN
 • 0:15 - 0:17
  a vážení hosté.
 • 0:19 - 0:23
  Dnes, spouštíme kampaň s názvem On pro Ní.
 • 0:25 - 0:27
  Obracíme se na Vás, protože potřebujeme Vaši pomoc.
 • 0:29 - 0:32
  Chceme ukončit nerovnost pohlaví,
 • 0:33 - 0:37
  a aby se to mohlo stát, potřebujeme, aby se zapojil každý.
 • 0:38 - 0:41
  Tohle je první kampaň svého druhu v OSN.
 • 0:42 - 0:46
  Chceme povzbudit co nejvíce chlapců a mužů
 • 0:46 - 0:48
  aby se stali zastánci změny.
 • 0:49 - 0:51
  A nechceme o tom jen mluvit.
 • 0:51 - 0:54
  Chceme se ujistit, že výsledek bude vyditelný.
 • 0:56 - 1:00
  Byla jsem předvolaná jako vyslankyně dobré vůle pro ženy OSN před 6 měsíci.
 • 1:01 - 1:06
  A čím víc jsem o feminismu mluvila, tím víc jsem si uvědomila,
 • 1:06 - 1:10
  že boj za ženská práva se často stává
 • 1:10 - 1:13
  synonymem pro nenávist mužů.
 • 1:15 - 1:18
  Jedna věc, kterou vím určitě
 • 1:20 - 1:22
  je, že tohle musí skončit.
 • 1:24 - 1:28
  Pro upřesnění, podle definice je feminismus
 • 1:29 - 1:33
  víra, že muži a ženy by měli mít stejná práva
 • 1:33 - 1:35
  a příležitosti.
 • 1:35 - 1:40
  Je to teorie politické, ekonomické
 • 1:40 - 1:42
  a společenské rovnosti pohlaví.
 • 1:45 - 1:48
  Už dávno jsem začala zpochybňovat domněnky založené na pohlaví.
 • 1:49 - 1:54
  Když jsem měla osm, byla jsem zmatená, když mi řekli, že jsem panovačná
 • 1:54 - 1:59
  proto, že jsem chtěla režírovat divadelní hry, které by jsme předvedli rodičům.
 • 2:00 - 2:01
  Ale kluky tak nenazývali.
 • 2:02 - 2:07
  Když mi bylo čtrnáct začala jsem být sexualizovaná jistými prvky médií.
 • 2:08 - 2:13
  Když v patnácti moje kamarádky přestaly hrát za svoje oblíbené sportovní týmy,
 • 2:14 - 2:16
  protože nechtěli vypadat mužně.
 • 2:17 - 2:23
  Když v osmnácti moji mužští kamarádi nebyli schopní vyjádřit své pocity.
 • 2:24 - 2:27
  Rozhodla jsem se, že jsem feministka.
 • 2:28 - 2:30
  A nepřipadalo mi to složité.
 • 2:31 - 2:36
  Ale můj nedávný průzkum mi ukázal, že feminismus se stal
 • 2:36 - 2:38
  neoblíbeným slovem.
 • 2:40 - 2:46
  Ženy si raději vybírají možnost nebýt označované jako feministky.
 • 2:48 - 2:52
  Evidentně, já jsem mezi řadami žen,
 • 2:52 - 2:58
  jejichž projevy jsou považovány za příliš silné a agresivní,
 • 2:59 - 3:06
  izolující a stavěné proti mužům. Dokonce i nepřitažlivé.
 • 3:08 - 3:13
  Proč se to slovo stalo tak nepříjemným?
 • 3:15 - 3:17
  Jsem z Británie
 • 3:18 - 3:22
  a myslím si, že je správné, že jsem placené stejně jako muži.
 • 3:24 - 3:29
  Myslím si, že je správné aby jsem sama dělala rozhodnutí o mém těle.
 • 3:30 - 3:38
  Myslím si.. (bouřlivý potlesk)
 • 3:41 - 3:44
  Myslím si, že je správné, že ženy se aktivně účastní
 • 3:44 - 3:49
  a podporují mě v rozhodování, které ovlivňuje můj život.
 • 3:50 - 3:57
  Myslím si, že je správné, že v společnosti mě respektují tak jako muže.
 • 3:59 - 4:05
  Ale naneštěstí musím povědět, že není žádná země
 • 4:05 - 4:10
  na světě, kde by všechny ženy mohly očekávat, že budou mít tyto práva.
 • 4:11 - 4:16
  Zatím žádná země na světě nemůže říct, že
 • 4:16 - 4:18
  dosáhla rovnosti pohlaví.
 • 4:19 - 4:23
  Tato práva.. Považujeme za lidská práva,
 • 4:24 - 4:26
  ale jsem z těch šťastnějších.
 • 4:27 - 4:33
  Můj život je čisté privilégium, protože mě moji rodiče nemilovali méně
 • 4:33 - 4:35
  jen proto, že se jim narodila dcera. (hukot)
 • 4:36 - 4:40
  Moje škola mě neomezovala, protože jsem byla děvče.
 • 4:41 - 4:45
  Moji učitelé nepředpokládali, že by jsem to dotáhla tak daleko,
 • 4:46 - 4:48
  jen proto, že jednou možná porodím dítě.
 • 4:50 - 4:54
  Tyto faktory, spolu s velvyslanci pohlavní rovnosti
 • 4:54 - 4:56
  mě udělali takovou jaká jsem dnes...
 • 4:57 - 5:01
  Možná to nevědí, ale oni jsou těmi neúmyslnými feministy,
 • 5:01 - 5:03
  kteří dnes mění svět.
 • 5:04 - 5:06
  Potřebujeme jich víc.
 • 5:07 - 5:13
  A jestli ještě stále nenávidíte to slovo, to slovo není to, co je důležité.
 • 5:14 - 5:18
  Důležitá je myšlenka a úsilí za tím.
 • 5:19 - 5:23
  Protože ne všechny ženy mají stejná práva jako mám já.
 • 5:24 - 5:29
  Ve skutečnosti, statisticky, jich má jen pár.
 • 5:31 - 5:36
  V roce 1997, Hillary Clintonová měla slavný projev v Pekingu
 • 5:36 - 5:38
  o ženských právech.
 • 5:38 - 5:44
  Naneštěstí, mnoho věcí, které chtěla změnit, se dnes ještě stále dějí.
 • 5:45 - 5:50
  Ale to co mě zaujalo nejvíce bylo to, že méně než 30%
 • 5:51 - 5:54
  publika tvoří muži.
 • 5:56 - 6:01
  Jak můžeme ovlivnit změnu ve světě, když pozvaná je jen jeho polovina,
 • 6:01 - 6:05
  a nebo se cítit vítáni v konverzaci?
 • 6:07 - 6:08
  Muži...
 • 6:10 - 6:15
  Ráda by jsem využila tuto šanci a pozvala vás do této problematiky.
 • 6:16 - 6:26
  (potlesk)
 • 6:28 - 6:32
  Nerovnost pohlaví se týká i Vás.
 • 6:33 - 6:37
  Protože do dnešního dne se setkáváme s tím, že role mého otce
 • 6:37 - 6:42
  jako rodiče je ve skutečnosti méně ceněná, i přesto, že
 • 6:42 - 6:46
  jsem ho jako dítě potřebovala stejně jako svou matku.
 • 6:46 - 6:50
  Potkávám mladé muže trpící mentálními poruchami,
 • 6:50 - 6:54
  neschopných požádat o pomoc, protože mají strach, že to z nich
 • 6:54 - 6:58
  udělá něco méně mezi muži nebo, že budou méně mužnější.
 • 6:59 - 7:05
  Pravdou je, že v Spojeném království, sebevraždy nejčastěji páchají muži
 • 7:05 - 7:12
  mezi 20-49 lety, zastiňující dopravní
  nehody, rakovinu a nemoci srdce.
 • 7:14 - 7:19
  Viděla jsem jak se muži stali křehkými a nejistými, kvůli zvrácenému
 • 7:19 - 7:23
  chápání mužského úspěchu.
 • 7:24 - 7:28
  Muži taktéž nemají výhody rovnosti.
 • 7:30 - 7:34
  Nemluvíme často o tom, jak jsou muži uvězněni v stereotypním chápání pohlaví,
 • 7:34 - 7:37
  ale vidím, že jsou
 • 7:38 - 7:42
  a že když se z tohoto stereotypu vysvobodíme věci se přirozenou cestou
 • 7:42 - 7:44
  změní i pro ženy.
 • 7:46 - 7:50
  Když muži nebudou muset být agresivní, aby byli akceptováni,
 • 7:50 - 7:53
  ženy se nebudou cítit nucené být poslušnými.
 • 7:54 - 7:59
  Když muži nebudou muset vést, ženy nebudou muset být ovládané.
 • 8:00 - 8:04
  I muži i ženy by měli být svobodni cítit se citlivý.
 • 8:04 - 8:08
  I muži i ženy by měli být svobodni cítit se silní.
 • 8:09 - 8:12
  Nastal čas aby jsme všichni vnímali pohlaví jako spektrum
 • 8:13 - 8:17
  a ne jako dvě opačné myšlenky.
 • 8:18 - 8:25
  (potlesk)
 • 8:25 - 8:28
  Když se přestaneme navzájem definovat na základě toho, čím nejsme
 • 8:29 - 8:34
  a začneme se definovat na základě toho čím jsme, můžeme se všichni stát volnými.
 • 8:35 - 8:38
  A to je to o čem je kampaň On pro Ní.
 • 8:39 - 8:41
  Je o svobodě.
 • 8:43 - 8:46
  Chci aby si muži vzali příklad, takže jejich dcery,
 • 8:46 - 8:50
  sestry a matky mohou být osvobozené od předsudků.
 • 8:50 - 8:55
  Ale taktéž aby jejich synové měli povolení, být zranitelnými a lidskými,
 • 8:56 - 8:59
  aby vylepšili ty části jejich osobnosti, které zanedbali
 • 8:59 - 9:05
  a během tohoto procesu být více skutečnou
  a ucelenou verzí sama sebe,
 • 9:06 - 9:10
  Možná si pomyslíte, "Kdo je tato dívka z Harryho Pottera?"
 • 9:10 - 9:12
  (smích) "A co si o sobě myslí,
 • 9:12 - 9:16
  že má projev v OSN?" A je to velmi dobrá otázka,
 • 9:16 - 9:18
  na tuto samou věc jsem se ptala sama sebe.
 • 9:19 - 9:24
  Všechno, co vím je, že se zajímám o tento problém a chci
 • 9:24 - 9:25
  aby se to zlepšilo.
 • 9:26 - 9:30
  A tím, že jsem viděla, co jsem viděla, a byla mi daná šance,
 • 9:31 - 9:35
  cítila jsem, že je mou odpovědností aby jsem něco řekla.
 • 9:37 - 9:39
  Státník Edmund Burke řekl,
 • 9:39 - 9:43
  "Všechno, co je potřeba k tomu,
  aby uspěli zlé síly
 • 9:44 - 9:47
  je aby dobří muži a ženy nedělali nic."
 • 9:50 - 9:55
  Když jsem byla nervózní z tohoto projevu,
  v momentech, když jsem o sobě pochybovala,
 • 9:56 - 9:59
  přísně jsem si řekla,
 • 10:00 - 10:02
  "Když ne já, tak kdo?"
 • 10:03 - 10:06
  "Když ne teď, tak kdy?"
 • 10:07 - 10:12
  Pokud máte podobné pochybnosti
  když je Vám nabízena příležitost,
 • 10:13 - 10:15
  doufám, že Vám tyto slova budou nápomocná
 • 10:17 - 10:18
  protože...
 • 10:20 - 10:27
  realitou je, že pokud nebudeme dělat nic,
  bude to trvat 75 let.
 • 10:27 - 10:32
  Tedy budu mít už skoro 100 let,
  než ženy budou moci očekávat,
 • 10:32 - 10:34
  že budou mít stejný plat jako muži.
 • 10:35 - 10:37
  Za stejnou práci.
 • 10:38 - 10:44
  15,5 milionů dívek se v následujících
  16 letech vdají ještě jako děti.
 • 10:45 - 10:48
  A, při současných poměrech, budou mít
  všechny Africké dívky středoškolské
 • 10:53 - 10:55
  vzdělání až po roce 2086.
 • 10:58 - 11:03
  Pokud věříte v rovnost,
  tak jste pravděpodobně jednou
 • 11:03 - 11:06
  z neúmyslných feministek,
  o kterých jsem mluvila předtím.
 • 11:07 - 11:09
  A ta to Vám věnuji potlesk.
 • 11:11 - 11:17
  Usilujeme o jednotné slovo,
  ale dobrou zprávou je, že máme
 • 11:17 - 11:19
  jednotné hnutí.
 • 11:20 - 11:22
  Jmenuje se On pro Ní.
 • 11:24 - 11:31
  Zvu Vás, udělat krok vpřed, být
  vidění, a zeptat se sama sebe,
 • 11:33 - 11:39
  "Pokud ne já, tak kdo?
  Pokud ne teď, tak kdy? "
 • 11:40 - 11:46
  Mockrát děkuju.
  (Potlesk)
Title:
Emma Watson HeForShe Speech at the United Nations | UN Women 2014
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:48

Czech subtitles

Revisions