Dutch Untertitel

← Vluchtelingen willen emancipatie, geen aalmoezen

Einbettcode generieren
31 Sprachen

Zeige Revision 9 erzeugt am 03/04/2018 von Peter van de Ven.

 1. Op dit moment leven
  de meeste vluchtelingen in steden
 2. in plaats van in vluchtelingenkampen.
 3. Wij vertegenwoordigen meer dan 60 procent
 4. van het aantal vluchtelingen wereldwijd.
 5. Omdat de meerderheid van vluchtelingen
  in stedelijke gebieden woont,
 6. is er nood aan een nieuwe aanpak
  en aan nieuwe denkwijzen.
 7. In plaats van geld te verspillen
  aan het bouwen van muren
 8. zouden we beter investeren in programma's
 9. die vluchtelingen helpen
  om zichzelf te helpen.
 10. (Applaus)

 11. We moeten altijd
  al onze bezittingen achterlaten,

 12. maar niet onze vaardigheden en kennis.
 13. Als we een productief leven mogen leiden,
 14. kunnen vluchtelingen zichzelf helpen
 15. en bijdragen aan de ontwikkeling
  van hun gastland.
 16. Ik ben geboren in een stad
  met de naam Bukavu,

 17. in Zuid-Kivu,
 18. in de Democratische Republiek Congo.
 19. Ik ben geboren als vijfde
  in een familie van twaalf kinderen.
 20. Mijn vader, die monteur is,
 21. heeft heel hard gewerkt
  om mij naar school te sturen.
 22. Net zoals andere jongeren
 23. had ik veel plannen en dromen.
 24. Ik wou mijn studies afmaken,
 25. een goede job vinden,
 26. trouwen en kinderen krijgen
 27. en mijn familie onderhouden.
 28. Maar dit gebeurde niet.
 29. Oorlog in mijn thuisland dwong me
  om naar Oeganda te vluchten in 2008,
 30. negen jaar geleden.
 31. Mijn familie voegde zich bij
  een gestage uitstroom van vluchtelingen
 32. die neerstreken in de hoofdstad
  van Oeganda, Kampala.
 33. In mijn land
 34. leefde ik al in een stad
 35. en we vonden dat Kampala veel beter was
  dan een vluchtelingenkamp.
 36. Vluchtelingen in steden

 37. zijn altijd internationale hulp ontzegd,
 38. zelfs na hun erkenning door UNHCR in 1997.
 39. Naast de armoedeproblematiek
  werden we geconfronteerd --
 40. als lokale stedelijke armen --
 41. met uitdagingen als gevolg van
  onze vluchtelingenstatus,
 42. zoals een taalbarrière.
 43. In Congo is de officiële taal Frans,
 44. maar in Oeganda is het Engels.
 45. We hadden geen toegang
  tot onderwijs en zorg.
 46. We werden blootgesteld aan pesterijen,
 47. uitbuiting, intimidatie en discriminatie.
 48. Humanitaire organisaties
  focusten het meest
 49. op de formele huisvesting
  in rurale gebieden
 50. en er was niets voor ons voorzien.
 51. Maar we wilden geen aalmoezen.
 52. Wij wilden werken en onszelf onderhouden.
 53. Ik vergezelde mijn andere
  twee collega's in ballingschap

 54. en we richtten een organisatie op
  om andere vluchtelingen te ondersteunen.
 55. YARID, Jonge Afrikaanse Vluchtelingen
  voor Integrale Ontwikkeling,
 56. begon als een gesprek
  binnen de Congolese gemeenschap.
 57. We vroegen de gemeenschap
 58. hoe ze zich konden organiseren
  om deze uitdagingen op te lossen.
 59. De YARID programma's voor ondersteuning
  evolueren in stappen,
 60. gaande van een voetbalclub tot Engels,
 61. tot naaien als levensonderhoud.
 62. Het voetbal veranderde de energie
 63. van de werkloze jeugd
 64. en verbond mensen
  van verschillende gemeenschappen.
 65. De gratis lessen Engels
 66. zorgden ervoor dat ze konden omgaan
  met de Oegandese gemeenschap,
 67. en konden kennismaken met hun buren
  en goederen konden verkopen.
 68. De beroepsopleidingen boden vaardigheden
  voor levensonderhoud
 69. en daarmee belangrijke kansen
  voor economisch zelfonderhoud.
 70. We hebben zoveel families gezien
 71. die zelfredzaam werden.
 72. We hebben mensen gezien
  die niet langer onze hulp nodig hebben.
 73. Naarmate YARID's programma uitbreidde,

 74. nam ook het aantal nationaliteiten toe:
 75. Congolezen, Rwandezen, Burundezen,
 76. Somaliërs, Ethiopiërs, Zuid-Soedanezen.
 77. Vandaag heeft YARID al meer dan
  3.000 vluchtelingen in Kampala ondersteund
 78. en blijft er meer ondersteunen.
 79. (Applaus)

 80. Vluchtelingen willen emancipatie,
  geen aalmoezen.

 81. Wij kennen onze gemeenschap
  beter dan wie dan ook.
 82. Wij begrijpen de uitdagingen
  en de kansen waarop we stuiten
 83. om zelfstandig te worden.
 84. Ik weet beter dan wie dan ook
 85. dat initiatieven gecreëerd
  door vluchtelingen werken.
 86. Ze moeten internationaal erkend
  en ondersteund worden.
 87. Geef ons de ondersteuning die we verdienen
 88. en we zullen jullie
  terugbetalen met intrest.
 89. Hartelijk bedankt.

 90. (Applaus)