Serbian subtítols

← Da li možete naći sledeći broj u ovom nizu? - Aleks Džendler (Alex Gendler)

Obtén el codi d'incrustació
25 llengües

Showing Revision 6 created 08/20/2017 by Mile Živković.

 1. Ovo su prvih pet elemenata u brojnom nizu.
 2. Da li možete da odgonetnete
  koji je sledeći?
 3. [Pauzirajte da sami odgonetnete]
 4. [Odgovor za: 3]
 5. [Odgovor za: 2]
 6. [Odgovor za: 1]
 7. Ovde postoji obrazac,
 8. ali možda nije ona vrsta obrasca
  koju očekujete.
 9. Pogledajte niz opet i pokušajte
  da ga izgovorite naglas.
 10. Pogledajte sledeći broj u nizu -
 11. 312211.
 12. Pauzirajte opet ako biste želeli
  da još malo razmislite o tome.
 13. [Odgovor za: 3]
 14. [Odgovor za: 2]
 15. [Odgovor za: 1]
 16. Ovo je takozvani
  niz „pogledaj i izgovori“.
 17. Za razliku od mnogih brojnih nizova,
 18. ovaj se ne zasniva na nekom
  matematičkom svojstvu samih brojeva,
 19. već na njihovom zapisu.
 20. Počnite sa krajnje levom cifrom
  početnog broja.
 21. Onda izgovorite koliko puta
  se zaredom ponavlja
 22. i nakon toga izgovorite sam taj broj.
 23. Onda pređite na sledeću jedinstvenu cifru
  i ponovite postupak do kraja.
 24. Broj 1 se čita kao „jedna jedinica“,
 25. što se piše na isti način kao broj 11.
 26. Naravno, kao deo ovog niza,
  to nije zapravo broj 11
 27. već dve jedinice,
 28. što onda zapisujemo kao 21.
 29. Taj broj se onda izgovara
  kao „jedna dvojka, jedna jedinica“,
 30. koji ćemo tako zapisan izgovoriti
 31. kao „jedna jedinica, jedna dvojka,
  dve jedinice“ i tako dalje.
 32. Ove vrste nizova je prvi analizirao
  matematičar Džon Konvej
 33. koji je primetio da imaju
  neke zanimljive osobine.
 34. Na primer, ako počnemo sa brojem 22,
  stvara se beskonačan niz dve dvojke.
 35. Međutim, ako počnemo
  sa bilo kojim drugim brojem,
 36. niz raste na neke veoma posebne načine.
 37. Primetite da,
  iako se broj cifara povećava,
 38. povećanje ne izgleda
  ni linearno ni nasumično.
 39. U stvari, ako beskonačno produžite niz,
  pojavljuje se obrazac.
 40. Odnos između broja cifara
  u dva uzastopna člana
 41. se postepeno spaja u jedan jedini broj
  poznat kao Konvejeva konstanta.
 42. Ona iznosi nešto malo više od 1,3,
 43. što znači da se broj cifara
  povećava za oko 30%
 44. sa svakim korakom u nizu.
 45. A šta je sa samim brojevima?
 46. To postaje još zanimljivije.
 47. Osim niza sa brojem 22 koji se ponavlja,
 48. svaki mogući niz se na kraju svede
  na određeni niz cifara.
 49. Bez obzira u kom redosledu
  se ovi nizovi pojave,
 50. svaki se javlja u neprekidnoj celini
  svaki put kada se pojavi.
 51. Konvej je identifikovao
  92 ovakva elementa -
 52. koji se svi sastoje jedino
  od cifara 1, 2 i 3
 53. kao i od dva dodatna elementa
 54. čije varijacije se mogu završiti
  cifrom 4 ili većom cifrom.

 55. Bez obzira sa kojim brojem niz počinje,
 56. na kraju, niz će sadržati
  samo ove kombinacije,
 57. a cifra 4 ili viša cifra će se pojaviti
  samo na kraju ova dva dodatna elementa,

 58. ako se uopšte pojave.
 59. Osim što je zgodna zagonetka,
 60. niz „pogledaj i izgovori“
  ima neke praktične primene.
 61. Na primer, šifrovanje dugih nizova,

 62. kompresija podataka nekada korišćena
  za TV signal i digitalnu grafiku,
 63. se zasniva na sličnoj ideji.
 64. Broj puta ponavljanja
  vrednosti podatka u okviru koda
 65. se beleži kao vrednost samih podataka.
 66. Ovakvi nizovi su dobar primer
  kako brojevi i drugi simboli
 67. mogu da prenesu značenje
  na višestrukim nivoima.