Return to Video

Introductie van de Contante Waarde

 • 0:02 - 0:04
  We zullen nu waarschijnlijk een van de meest nuttige
  financiële concepten leren
 • 0:05 - 0:07
  en dat is de contante waarde.
 • 0:09 - 0:11
  En als je weet wat de contante waarde is
 • 0:11 - 0:12
  dan is het heel eenvoudig om te begrijpen wat
 • 0:12 - 0:15
  de netto contante waarde en de contant gemaakte kasstroom
 • 0:15 - 0:17
  en de interne rentevoet
 • 0:17 - 0:18
  en uiteindelijk zullen we al deze dingen leren.
 • 0:18 - 0:21
  Maar eerst de contante waarde, wat betekent dat?
 • 0:23 - 0:25
  Contante waarde.
 • 0:25 - 0:29
  We gaan een korte opgave doen.
 • 0:29 - 0:33
  Ik zou je vandaag honderd dollar kunnen betalen.
 • 0:33 - 0:37
  Dus we zeggen vandaag
 • 0:37 - 0:42
  betaal ik je honderd dollar.
 • 0:42 - 0:50
  Of -- en dat ligt aan jou -- over een jaar, betaal ik je
 • 0:50 - 0:59
  laten we zeggen over een jaar ga ik je $110 betalen.
 • 0:59 - 1:01
  En mijn vraag aan jou is,
 • 1:01 - 1:03
  en dit is de kern van financiële rekenkunde
 • 1:03 - 1:04
  waarop alles gebaseerd wordt,
 • 1:04 - 1:07
  welke jouw voorkeur heeft?
 • 1:07 - 1:08
  En dit is gegarandeerd.
 • 1:08 - 1:10
  Ik garandeer je, óf ik betaal je vandaag $100 en
 • 1:10 - 1:14
  er is geen risico, zelfs niet als ik overreden wordt of zo.
 • 1:14 - 1:16
  Als de aarde bestaat dan betaal ik je over een jaar $110.
 • 1:21 - 1:24
  Het is gegarandeerd dus er is geen risico.
 • 1:24 - 1:25
  Dus is het alleen een kwestie van
 • 1:25 - 1:28
  $100 vandaag krijgen, in je hand,
 • 1:28 - 1:34
  of met zekerheid over een jaar $110.
 • 1:34 - 1:36
  Dus hoe gaan we deze twee vergelijken?
 • 1:36 - 1:38
  En dat is waar de contante waarde van pas komt.
 • 1:38 - 1:40
  Als er een manier zou zijn om
 • 1:40 - 1:42
  te kunnen zeggen: wat is de $110 die
 • 1:42 - 1:45
  we gegarandeerd krijgen in de toekomst,
 • 1:45 - 1:46
  Wat als we kunnen zeggen wat
 • 1:46 - 1:49
  dat vandaag waard is?
 • 1:49 - 1:52
  Hoeveel is het waard op dit moment?
 • 1:52 - 1:55
  Laten we er even over nadenken.
 • 1:55 - 1:57
  Stel dat je al je geld
 • 1:57 - 2:01
  bijvoorbeeld op de bank kunt zetten.
 • 2:01 - 2:03
  En tegenwoordig neem je dan een beetje risico.
 • 2:03 - 2:05
  Maar stel dat je het bij de veiligste bank van de wereld
  neer kunt zetten.
 • 2:05 - 2:10
  Laten we de schatkamer van de overheid nemen
 • 2:10 - 2:11
  welke als risicovrij worden beschouwd
 • 2:11 - 2:15
  aangezien de overheid, de schatkamer
 • 2:15 - 2:18
  altijd indirect meer geld kan bijdrukken.
 • 2:18 - 2:20
  Op een dag gaan we bezig met aanbod van geld.
 • 2:20 - 2:21
  Maar uiteindelijk heeft
 • 2:21 - 2:23
  overheid de rechten over de drukpersen et cetera.
 • 2:26 - 2:27
  Het is iets ingewikkelder dan dat maar voor dit doel
  gaan we er vanuit dat
 • 2:28 - 2:30
  de schatkamer van de overheid, wat eigenlijk
 • 2:30 - 2:32
  betekent dat jij geld leent aan de overheid,
 • 2:33 - 2:34
  risicovrij is.
 • 2:34 - 2:35
  Dus stel dat
 • 2:35 - 2:36
  jij mij geld kan lenen
 • 2:36 - 2:40
  Stel, ik kan je $100 geven
 • 2:40 - 2:41
  die jij kan investeren
 • 2:41 - 2:45
  tegen 5% risicovrij.
 • 2:45 - 2:49
  Dus jij investeert het tegen 5% risicovrij.
 • 2:49 - 2:52
  En hoeveel is dat dan waard over een jaar?
 • 2:52 - 2:54
  Over een jaar.
 • 2:54 - 2:58
  Dat zou dan $105 worden over een jaar.
 • 2:58 - 3:03
  Laat ik $110 hier even opschrijven.
 • 3:03 - 3:06
  Dus dit is een goede manier om er over na te denken.
 • 3:06 - 3:09
  Jij denkt nu, ok, in plaats van het geld
 • 3:09 - 3:11
  over een jaar van Sal te krijgen
 • 3:11 - 3:13
  en dus $110 dollar te krijgen,
 • 3:13 - 3:16
  Als ik vandaag $100 neem en het ergens risicovrij neerzet
 • 3:16 - 3:19
  zou ik na een jaar $105 hebben.
 • 3:19 - 3:23
  Dus er vanuit gaande dat ik het geld vandaag niet uitgeef,
 • 3:23 - 3:27
  is dit de betere situatie, toch?
 • 3:27 - 3:28
  Als ik het geld vandaag neem en risicovrij
 • 3:28 - 3:30
  investeer tegen 5%, dan houd ik
 • 3:30 - 3:32
  $105 over na een jaar.
 • 3:32 - 3:34
  Echter, als jij me vertelt
 • 3:34 - 3:36
  Sal, geef me het geld na een jaar en geef me dan $110
 • 3:36 - 3:40
  dan houd je meer geld over na een jaar.
 • 3:40 - 3:42
  Je houdt $110 over.
 • 3:42 - 3:44
  En dit is de juiste manier om er over na te denken.
 • 3:44 - 3:48
  En onthoud, alles is risicovrij.
 • 3:48 - 3:51
  Wanneer we beginnen over risico,
 • 3:51 - 3:54
  en we beginnen over verschillende interest percentages en
 • 3:54 - 3:56
  waarschijnlijkheden, maar daar komen we uiteindelijk wel op.
 • 3:56 - 4:01
  Maar ik wil je eerst een makkelijk voorbeeld geven.
 • 4:01 - 4:03
  Dus je hebt al besloten wat je gaat doen.
 • 4:03 - 4:05
  Maar we weten de contante waarde nog niet.
 • 4:05 - 4:07
  Dus in feite,
 • 4:07 - 4:08
  wanneer je deze $100 neemt en je zegt
 • 4:08 - 4:10
  als ik dit uitleen aan de overheid
 • 4:10 - 4:12
  of een risicovrije bank tegen 5%,
 • 4:12 - 4:14
  het over een jaar $105 oplevert.
 • 4:14 - 4:19
  Deze $105 is een manier om het uit te drukken wat de
  waarde is van $100 vandaag over een jaar.
 • 4:25 - 4:26
  Dus wat als we nou de andere kant op rekenen?
 • 4:28 - 4:29
  Als we een bepaalde hoeveelheid geld hebben
 • 4:29 - 4:31
  en we willen weten wat de waarde is op dit moment
 • 4:31 - 4:33
  wat moeten we dan doen?
 • 4:33 - 4:35
  Om van hier tot hier te komen, wat deden we?
 • 4:35 - 4:40
  We namen $100
 • 4:40 - 4:44
  en vermenigvuldigden het met 1+5%.
 • 4:44 - 4:48
  Dus dat is 1,05
 • 4:48 - 4:49
  Dus om de andere kant op te gaan,
 • 4:49 - 4:51
  om te zeggen hoeveel geld
 • 4:51 - 4:53
  ik zou hebben als het zou groeien met 5%
 • 4:53 - 4:58
  en er $110 over blijft, dan moeten we dit delen door 1,05.
 • 5:02 - 5:05
  En dan krijgen we de contante waarde
 • 5:05 - 5:07
  en dit wordt geschreven als PV (nederlands CW)
 • 5:07 - 5:12
  We krijgen nu de contante waarde van $110 een jaar na nu.
 • 5:12 - 5:21
  Dus $110 over een jaar.
 • 5:21 - 5:23
  Dus de contante waarde van $110 in 2009
 • 5:30 - 5:32
  Het is nu 2008
 • 5:32 - 5:34
  Ik weet niet in welk jaar je deze video bekijkt
 • 5:34 - 5:37
  Hopelijk kijken mensen er in het volgende millennium er naar.
 • 5:37 - 5:41
  Maar de contante waarde van $110 in 2009
 • 5:41 - 5:48
  -- er vanuit gaande dat het nu 2008 is -- een jaar na nu, is
  gelijk aan $110
 • 5:48 - 5:53
  gedeeld door 1,05.
 • 5:53 - 5:57
  Wat is gelijk aan -- laat ik de rekenmachine er bij pakken
 • 5:57 - 6:03
  terwijl dit niet noodzakelijk is -- even alles wissen.
 • 6:03 - 6:12
  Ok, dus ik wil 110 delen door 1,05
 • 6:12 - 6:17
  en dit is gelijk aan 104,76 afgerond.
 • 6:17 - 6:25
  Dus het is gelijk aan $104,76.
 • 6:25 - 6:29
  Dus de contante waarde van $110 een jaar na nu
 • 6:29 - 6:33
  er vanuit gaande dat we het geld risicovrij kunnen investeren
  tegen 5% -- als we dat vandaag zouden krijgen --
 • 6:33 - 6:40
  de contante waarde van dit is -- laat ik dit even in een andere
  kleur opschrijven, om de eentonigheid te voorkomen --
 • 6:40 - 6:47
  de contante waarde is gelijk aan $104,76.
 • 6:47 - 6:50
  Een andere manier om dit te verwoorden is om de
 • 6:50 - 6:57
  contante waarde van $110 een jaar na nu, we deze waarde
  contant maken tegen de disconteringsvoet.
 • 6:57 - 7:00
  En de disconteringsvoet is het deze.
 • 7:00 - 7:03
  Hier groeiden we het geld met -- zou je kunnen zeggen --
 • 7:03 - 7:08
  onze opbrengst, een 5% opbrengst, of onze interest.
 • 7:08 - 7:11
  Hier maakten we het geld contant omdat we
  teruggaan in tijd --
 • 7:11 - 7:13
  We gaan van na een jaar naar het heden.
 • 7:13 - 7:18
  En dit is onze opbrengst. Om het bedrag dat we investeren
  te berekenen
 • 7:18 - 7:22
  moeten we het bedrag vermenigvuldigen met
  1 plus de opbrengst.
 • 7:22 - 7:25
  Om vervolgens de contante waarde te berekenen van
  een bedrag in de toekomst naar het verleden
 • 7:25 - 7:30
  moeten we dit delen door 1 plus de disconteringsvoet -- dus dit
 • 7:30 - 7:37
  is een disconteringsvoet van 5%
 • 7:37 - 7:39
  om tot de contante waarde te komen.
 • 7:39 - 7:41
  Dus wat betekent dit nou?
 • 7:41 - 7:47
  Dit betekent dat als iemand ons $110 wil betalen -- van de
  5% uitgaande, denk erom dat dit
 • 7:47 - 7:52
  een belangrijk uitgangspunt is -- dit betekent dat als ik zeg dat
 • 7:52 - 7:56
  ik je $110 wil betalen een jaar na nu,
 • 7:56 - 7:59
  en jij kunt 5% krijgen, dus je kunt eigenlijk zeggen
 • 7:59 - 8:02
  dat 5% je disconteringsvoet is, risicovrij.
 • 8:02 - 8:06
  Dan zou je er voor kiezen om vandaag geld te krijgen
 • 8:06 - 8:10
  als ik meer geld zou geven dan de contante waarde.
 • 8:10 - 8:15
  Dus als we vergelijken -- laat ik dit even leeg maken,
 • 8:15 - 8:17
  even naar beneden scrollen -- dus stel dat
 • 8:17 - 8:24
  een jaar -- dus vandaag, een jaar --
 • 8:24 - 8:31
  we hadden berekend dat $110 een jaar na nu, de
 • 8:31 - 8:40
  contante waarde hiervan -- dus de contante waarde van $110 --
 • 8:40 - 8:46
  is gelijk aan $104,76.
 • 8:46 - 8:51
  Dus -- en dit is aangezien ik uitging van
  een 5% disconteringsvoet --
 • 8:51 - 8:54
  dit zegt ons -- dit is een dollarteken, het is wat lastig te lezen --
 • 8:54 - 8:59
  dit zegt ons dat als jij moest kiezen tussen
 • 8:59 - 9:04
  $110 een jaar na nu en $100 vandaag,
 • 9:04 - 9:09
  je zou kiezen voor de $110 een jaar na nu.
 • 9:09 - 9:10
  En waarom is dat?
 • 9:10 - 9:14
  Omdat de contante waarde meer waard is dan $100.
 • 9:14 - 9:17
  Maar, als ik je kon laten kiezen tussen $110 een jaar na nu of
 • 9:17 - 9:26
  $105 vandaag, deze -- de $105 vandaag -- de betere
  keuze zou zijn,
 • 9:26 - 9:29
  aangezien de contante waarde -- $105 vandaag
 • 9:29 - 9:32
  die je niet contant hoeft te maken aangezien het al vandaag is --
 • 9:32 - 9:33
  de contante waarde hetzelfde is.
 • 9:33 - 9:39
  $105 vandaag is dus meer waard dan de contante
  waarde van $110,
 • 9:40 - 9:42
  wat $104,76 is.
 • 9:42 - 9:50
  Een andere manier om dit te verwoorden is dat ik deze
  $105 naar de bank kan brengen,
 • 9:50 - 9:54
  daar 5% over kan ontvangen en dan zou ik -- waar zal
 • 9:54 - 10:05
  ik op uitkomen? -- ik zou uitkomen op $105 maal 1,05 en
  dat is gelijk aan $110,25.
 • 10:05 - 10:09
  Dus een jaar na nu zou ik 25 cent meer hebben.
 • 10:09 - 10:12
  En ik zou het plezier hebben om het hele jaar het geld te houden
 • 10:12 - 10:17
  maar dat is lastig om te becijferen dus dat laten we
  buiten beschouwing.
Title:
Introductie van de Contante Waarde
Description:

De keuze tussen geld nu of geld later.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
10:19
Martijn van der Molen edited холандски subtitles for Introduction to Present Value
Martijn van der Molen added a translation