Return to Video

Превръщане на обикновени дроби в десетични

 • 0:01 - 0:04
  Да видим дали можем да напишем
  дробта "11 върху 25",
 • 0:04 - 0:06
  или можем да я наречем
  "единадесет двадесет и пети".
 • 0:06 - 0:08
  Да проверим дали можем
  да я напишем като десетична дроб
 • 0:08 - 0:11
  и да я закръглим до най-близката
  хилядна.
 • 0:11 - 0:14
  Друг начин да представим това
  11/25
 • 0:14 - 0:17
  е като 11 делено на 25,
 • 0:17 - 0:23
  така че можем буквално да кажем,
  че делим 11 на 25 и каквото получим
 • 0:23 - 0:27
  ще бъде десетичната дроб,
  еквивалентна на 11/25.
 • 0:27 - 0:32
  И понеже ще го направим с позиции,
  по-малки от позицията на единиците,
 • 0:32 - 0:35
  ще трябва да влезем в позициите
  за десети, стотни и хилядни,
 • 0:35 - 0:40
  нека добавим няколко нули на тази
  единадесетица точно тук след десетичния знак
 • 0:40 - 0:42
  и да видим как ще започне да се дели.
 • 0:42 - 0:44
  25 не се съдържа в 1,
 • 0:44 - 0:46
  25 не се съдържа в 11.
 • 0:46 - 0:49
  25 се съдържа в 110.
 • 0:49 - 0:57
  25 се съдържа в 110 четири пъти (4 x 25 е 100),
  то то се побира в него 4 пъти,
 • 0:57 - 1:00
  нека да поставим десетичния знак тук,
  така че ще напишем 0,4.
 • 1:00 - 1:08
  4 по 25 е 100, сега можем да извадим:
  110 минус 100 е 10.
 • 1:08 - 1:12
  Нека сега свалим още една нула.
 • 1:12 - 1:17
  25 се съдържа в 100 точно четири пъти.
 • 1:17 - 1:23
  4 x 25 e 100, а след това изваждаш
  и получаваш нула.
 • 1:23 - 1:25
  Няма нужда тази дроб да се закръгля.
 • 1:25 - 1:31
  Тази дроб е точно 0,44.
Title:
Превръщане на обикновени дроби в десетични
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:33

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions