Return to Video

Uspořádání číselných výrazů

 • 0:00 - 0:04
  Vítejte v prezentaci o uspořádávání čísel.
 • 0:04 - 0:06
  Začneme s některými problémy,
  o kterých si myslím,
 • 0:06 - 0:08
  že když se jimi prokoušeme,
 • 0:08 - 0:10
  tak porozumíte tomu,
  jak tyto problémy řešit.
 • 0:10 - 0:12
  Tak se na to podíváme.
 • 0:12 - 0:14
  První sada čísel, které máme seřadit,
 • 0:14 - 0:44
  je 35,7%, 108,1%, 0,5, 13/93, a 1 a 7/68.
 • 0:44 - 0:46
  Tak se na to vrhneme.
 • 0:46 - 0:48
  Důležitá věc, na kterou musíme pamatovat,
 • 0:48 - 0:52
  kdykoliv děláme tento typ řazení,
  je uvědomit si,
 • 0:52 - 0:55
  že jsou to pouze různé cesty, jak vyjádřit
 • 0:55 - 0:59
  tyto všechny procenta nebo desetinná čísla
  nebo zlomky
 • 0:59 - 1:02
  nebo smíšená čísla, to všechno jsou jen
  cesty k vyjádření čísel.
 • 1:02 - 1:05
  Je těžké je srovnávat, když se na to
  jen tak podíváme,
 • 1:05 - 1:07
  takže bych je všechny rád přepsal
  na desetinná čísla.
 • 1:07 - 1:12
  Ale, víte, mohl by tu být někdo, kdo by
  je přepsal na procenta
 • 1:12 - 1:14
  nebo je převedl na zlomky a pak je porovnal.
 • 1:14 - 1:17
  Vždy se mi ale zdálo nejjednodušší převést
  je na desetinná čísla a pak je porovnat.
 • 1:17 - 1:19
  Začneme s 35,7%.
 • 1:19 - 1:22
  Převedeme je na desetinné číslo.
 • 1:22 - 1:25
  Nejjednodušší věc k zapamatování,
  když máte procenta,
 • 1:25 - 1:29
  jednodušše se zbavíte "%" a vydělíte 100.
 • 1:29 - 1:38
  Takže 35,7% je to samé jako 35,7/100.
 • 1:38 - 1:41
  Stejně tak 5% je to samé jako 5/100.
 • 1:42 - 1:45
  Nebo 50% je to samé jako 50/100.
 • 1:45 - 1:54
  Takže, to se rovná 0,357.
 • 1:54 - 1:55
  Pokud jste trochu zmatení,
 • 1:55 - 1:59
  další cesta, jak přemýšlet o procentech,
  je, když napíšete 35,7%,
 • 1:59 - 2:03
  vše, co musíte udělat, je zbavit se "%"
 • 2:03 - 2:07
  a posunout desetinnou čárku o 2 místa doleva
 • 2:07 - 2:10
  a dostanete 0,357.
 • 2:10 - 2:12
  Ukážu vám pár dalších příkladů.
 • 2:12 - 2:14
  Řekněme, že mám 5%.
 • 2:14 - 2:20
  To je to samé, jako 5/100.
 • 2:20 - 2:22
  Nebo, když použijete druhý postup, 5%,
 • 2:22 - 2:25
  prostě posunete desetinnou čárku
  a zbavíte se "%".
 • 2:25 - 2:29
  Teď posunete desetinnou čárku jednou a podruhé,
  a sem dáte 0.
 • 2:29 - 2:30
  To je 0,05.
 • 2:30 - 2:32
  A to je to samé jako 0,05
 • 2:32 - 2:36
  Také víme, že 0,05 a 5/100 je to samé.
 • 2:36 - 2:38
  Vraťme se ale k našemu problému.
 • 2:38 - 2:41
  Doufám, že vás ta odbočka moc nerozptýlila.
 • 2:41 - 2:43
  Škrtnu to.
 • 2:43 - 2:48
  Takže, 35,7% je rovno 0,357.
 • 2:48 - 2:52
  Podobně, 108,1%.
 • 2:52 - 2:54
  Použijme techniku, kde se jen zbavíme "%"
 • 2:54 - 2:59
  a posuneme desetinnou čárku
  o jedno, dvě místa doleva.
 • 2:59 - 3:06
  To se rovná 1,081.
 • 3:06 - 3:11
  Vidíme, že tohle je menší než tohle.
 • 3:11 - 3:14
  To další je jednoduché,
  už to je desetinné číslo.
 • 3:14 - 3:16
  0,5 je zkrátka rovná 0,5.
 • 3:16 - 3:21
  Teď 13/93.
 • 3:21 - 3:24
  Abychom převedli zlomek na desetinné číslo,
 • 3:24 - 3:27
  prostě vezmeme jmenovatele
  a rozdělíme ho na čitatele.
 • 3:27 - 3:28
  Udělejme to.
 • 3:28 - 3:34
  Kolikrát se vejde 93 do 13?
 • 3:34 - 3:39
  Víme, že 0krát, správně?
 • 3:39 - 3:42
  Takže sem přidáme desetinnou čárku.
 • 3:42 - 3:47
  Kolikrát se 93 vejde do 130?
 • 3:47 - 3:49
  Vejde se tam jednou.
 • 3:49 - 3:52
  1 krát 93 je 93.
 • 3:52 - 3:56
  Dostanu 10.
 • 3:56 - 3:58
  To se změní na 2.
 • 3:58 - 4:02
  Pak si budeme půjčovat, dostaneme 37.
 • 4:02 - 4:05
  Přenesu 0.
 • 4:05 - 4:10
  Takže, kolikrát se 93 vejde do 370?
 • 4:10 - 4:11
  Podívejme se.
 • 4:11 - 4:15
  4 krát 93 bude 372, takže se tam vlastně
 • 4:15 - 4:16
  vejde jen 3 krát.
 • 4:16 - 4:22
  3 krát 3 je 9.
 • 4:22 - 4:26
  3 krát 9 je 27.
 • 4:26 - 4:31
  Takže se to rovná?
 • 4:31 - 4:37
  Podívejme, to se rovná... Pokud řekneme,
  že tahle nula se stane 10.
 • 4:37 - 4:39
  Tohle se změní na 16.
 • 4:39 - 4:41
  Tohle se změní na 2.
 • 4:41 - 4:44
  81.
 • 4:44 - 4:48
  A pak řekneme, kolikrát se
  93 vejde do 810?
 • 4:48 - 4:50
  Přibližně 8 krát.
 • 4:50 - 4:52
  A můžeme pokračovat,
 • 4:52 - 4:54
  ale pro porovnávání těchto čísel,
 • 4:54 - 4:58
  jsme se už poměrně dost přesní.
 • 4:58 - 5:00
  Takže to tu zastavíme,
 • 5:00 - 5:01
  protože desetinná čísla by mohla pokračovat,
 • 5:02 - 5:03
  ale pro porovnávání
 • 5:03 - 5:05
  si myslím, že už máme dobrou představu,
  jak toto desetinné číslo vypadá.
 • 5:05 - 5:10
  Je to 0,138 a pak prostě pokračuje.
 • 5:10 - 5:12
  Takže to napišme.
 • 5:12 - 5:15
  A nakonec tu máme tento smíšený zlomek.
 • 5:15 - 5:17
  Vymažu část mojí práce,
 • 5:17 - 5:19
  protože vás nechci mást.
 • 5:19 - 5:21
  Vlastně, nechám to tak, jak to teď je.
 • 5:21 - 5:22
  Takže
 • 5:22 - 5:25
  nejjednodušší cesta jak převést smíšený zlomek
  na desetinné číslo je
 • 5:25 - 5:30
  OK, tohle je 1 a pak nějaký zlomek,
 • 5:30 - 5:33
  který je menší než 1.
 • 5:33 - 5:36
  Nebo to můžeme převést na zlomek,
  na nepravý zlomek
 • 5:36 - 5:39
  jako... oh, vlastně tady nejsou žádné
  nepravé zlomky.
 • 5:39 - 5:40
  Udělejme to tak.
 • 5:40 - 5:41
  Převedeme to na nepravý zlomek
 • 5:41 - 5:42
  a pak na desetinné číslo.
 • 5:42 - 5:46
  Myslím, že budu potřebovat víc místa,
 • 5:46 - 5:49
  takže to tu trochu uklidím.
 • 5:49 - 6:01
  Teď tu mám trochu víc volného místa,
  kde můžu pracovat.
 • 6:01 - 6:08
  Takže, 1 a 7/68.
 • 6:08 - 6:12
  Takže, abychom ze smíšeného čísla dostali
  nepravý zlomek,
 • 6:12 - 6:17
  co musíme udělat je vzít 68 krát 1
 • 6:17 - 6:20
  a přidat to k čitateli zde.
 • 6:20 - 6:21
  A proč to dává smysl?
 • 6:21 - 6:26
  Protože je to to samé jako 1 plus 7/68, správně?
 • 6:26 - 6:29
  1 a 7/68 je to samé jako 1 plus 7/68.
 • 6:29 - 6:32
  A to je to samé, jak víte z
 • 6:32 - 6:39
  z lekce o zlomcích, jako 68/68 plus 7/68.
 • 6:39 - 6:47
  A to je to samé jako 68 plus 7... 75/68
 • 6:47 - 6:52
  Takže 1 a 7/68 je rovno 75/68.
 • 6:52 - 6:54
  A teď to převedeme na desetinné číslo
 • 6:54 - 6:56
  za použití techniky jako u 13/93.
 • 6:56 - 6:59
  Takže... udělám tu víc místa.
 • 6:59 - 7:04
  Řekneme, 68 se vejde do 75
 • 7:04 - 7:06
  Mám tušní, že mi dochází místo.
 • 7:06 - 7:09
  68 se vejde do 75 jednou.
 • 7:09 - 7:13
  1 krát 68 je 68.
 • 7:13 - 7:16
  75 mínus 68 je 7.
 • 7:16 - 7:17
  Přenesu 0.
 • 7:17 - 7:20
  Vlastné to nemusíme přepisovat
  na desetinné číslo.
 • 7:20 - 7:21
  Ignoruje to.
 • 7:21 - 7:24
  68 se vejde do 70 jednou.
 • 7:24 - 7:26
  1 krát 68 je 68.
 • 7:26 - 7:30
  70 mínus 68 je 2, přenesu další nulu.
 • 7:30 - 7:33
  68 se vejde do 20 0krát.
 • 7:33 - 7:35
  A tak ten problém pokračuje,
 • 7:35 - 7:37
  ale myslím, že už jsme jednou
 • 7:37 - 7:40
  dostali dostatečnou přesnost pro porovnání.
 • 7:40 - 7:47
  Takže 1 a 7/68 jsme zjistili,
  že se rovná 1,10
 • 7:47 - 7:52
  a pokud bychom dál dělili,
  dostali bychom přesnější číslo,
 • 7:52 - 7:53
  ale myslím, že jsme připraveni pro porovnání.
 • 7:53 - 7:56
  Všechna tato čísla přepíšu jako desetinná.
 • 7:56 - 8:00
  Takže 35,7% je 0,357.
 • 8:00 - 8:04
  108,1%... pro teď toto teď ignorujme
 • 8:04 - 8:06
  protože už jsme to použili.
 • 8:06 - 8:09
  108,1% je rovno 1,081.
 • 8:09 - 8:11
  0,5 je 0,5.
 • 8:11 - 8:15
  13/93 je 0,138.
 • 8:15 - 8:20
  A 1 a 7/68 je 1,10 a pak to pokračuje.
 • 8:20 - 8:23
  Takže, co je nejmenší?
 • 8:23 - 8:25
  Takže, nejmenší je 0,...
 • 8:25 - 8:27
  Vlastně, nejmenší je tady.
 • 8:27 - 8:31
  Jdu je uspořádat od nejmenšího po největší.
 • 8:31 - 8:36
  Takže, nejmenší je 0,138.
 • 8:36 - 8:40
  Další, větší je 0,357, správně?
 • 8:40 - 8:43
  Další je 0,5.
 • 8:43 - 8:46
  Pak máme 1.08.
 • 8:46 - 8:51
  A pak máme 1 a 7/68.
 • 8:51 - 8:56
  Takže doufejme... vlastně, udělal bych
  víc příkladů,
 • 8:57 - 9:00
  ale toto video je, myslím,
  je jediné, na které mám čas.
 • 9:00 - 9:02
  Snad vám to ukázalo,
  jak řešit tyto příklady.
 • 9:02 - 9:05
  Vždy jsem považoval převod na desetinná
  čísla za nejjednodušší.
 • 9:05 - 9:08
  Vlastně, nápověda v lekci by byla stejná.
 • 9:08 - 9:11
  Myslím, že jste připraveni se
  aspoň pokusit vyřešit to.
 • 9:11 - 9:12
  Pokud ne, pokud se chcete podívat na
 • 9:12 - 9:15
  na další příklady,
  můžete chtít znovu vidět toto video
 • 9:15 - 9:21
  nebo bych mohl nahrát další videa
  s více příklady.
 • 9:21 - 9:22
  Každopádně, příjemnou zábavu.
Title:
Uspořádání číselných výrazů
Description:

Uspořádávání číselných výrazů vyjádřených jako desetinná čísla, zlomky a procenta.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:22

Czech subtitles

Revisions Compare revisions