Return to Video

Hur man kan använda huvudräkning när man subtraherar

 • 0:00 - 0:04
  Jag skall visa ett sätt som, åtminstone jag, tycker är väldigt användbart när man
 • 0:04 - 0:05
  använder huvudräkning för att subtrahera.
 • 0:05 - 0:08
  Och då gör jag på följande sätt - det kanske inte går snabbare
 • 0:08 - 0:11
  än att räkna ut på papper, men det hjälper dig att komma ihåg vad du håller på med.
 • 0:11 - 0:13
  Därför när du börjar att låna, börjar det bli väldigt svårt
 • 0:13 - 0:15
  att hålla allting i huvudet.
 • 0:15 - 0:16
  Låt oss ta några några problem till att börja med.
 • 0:16 - 0:27
  Vi kan börja med 9 456, minus 7 589.
 • 0:27 - 0:30
  Det sätt som jag räknar ut det här talet i huvudet,
 • 0:30 - 0:35
  är att jag säger för mig själv: 9 456 minus 7 589, så att jag
 • 0:35 - 0:37
  kommer ihåg dom två talen.
 • 0:37 - 0:41
  Det jag sedan gör först, är att säga, hur mycket är 9 456
 • 0:41 - 0:44
  minus enbart sju tusen?
 • 0:44 - 0:48
  Det är ju ganska enkelt, eftersom jag då bara behöver ta 9000 minus 7000.
 • 0:48 - 0:52
  Så då korsar jag över det här och
 • 0:52 - 0:54
  subtraherar 7 000 från det.
 • 0:54 - 0:58
  Och då får jag 2 456.
 • 0:58 - 1:05
  Så för mig själv, så säger jag att 9 456 minus 7 589 är
 • 1:05 - 1:09
  samma sak som - om jag först ta bort de där sju tusen -
 • 1:09 - 1:13
  som att ta 2 456 minus 589
 • 1:13 - 1:15
  Jag gjorde mig alltså av med sju tusen först.
 • 1:15 - 1:19
  I stort sett tog jag bort det från båda dom här talen.
 • 1:19 - 1:25
  Om jag nu vill räkna ut vad 2 456 minus 589 är, så
 • 1:25 - 1:29
  tar jag bort 500 från båda dom här två talen.
 • 1:29 - 1:31
  Och om jag subtraherar 500 från det här talet längst ned,
 • 1:31 - 1:33
  så försvinner femman.
 • 1:33 - 1:36
  Och om jag subtraherar fem hundra från det här översta talet, vad händer då?
 • 1:36 - 1:40
  Vad är 2 456, minus 500?
 • 1:40 - 1:41
  Eller ett enklare sätt att tänka är
 • 1:41 - 1:43
  Hur mycket är 24 minus 5?
 • 1:43 - 1:44
  Ja, det är ju 19.
 • 1:44 - 1:49
  Det blir alltså 1 956.
 • 1:49 - 1:51
  Låt mig gå upp lite på tavlan.
 • 1:51 - 1:52
  Det är alltså 1 956.
 • 1:52 - 1:58
  Det tal vi hade från början har nu reducerats till 1 956 minus 89.
 • 1:58 - 2:02
  Jag kan nu ta bort 80, både från det här talet och det här talet.
 • 2:02 - 2:05
  Om jag subtraherar 80 från det här talet längst ned, så försvinner åttan.
 • 2:05 - 2:07
  89 minus 80 är ju bara 9.
 • 2:07 - 2:09
  Och när jag tar bort 80 från det här översta talet, kan jag bara tänka,
 • 2:09 - 2:12
  hur mycket är 195 minus 8?
 • 2:12 - 2:15
  Jo, 195 minus 8 är, få se nu...
 • 2:15 - 2:18
  15 minus 8 är 7
 • 2:18 - 2:25
  Så 195 minus 8, blir då 187 och då har du
 • 2:25 - 2:27
  fortfarande sexan där.
 • 2:27 - 2:32
  Sammanfattningsvis så säger jag att, 1 956 minus 80 är lika med 1 876.
 • 2:32 - 2:36
  Och nu har mitt tal reducerats till 1 876 minus 9.
 • 2:36 - 2:37
  Och det kan vi räkna ut i huvudet.
 • 2:37 - 2:40
  Vad är 76 minus 9?
 • 2:40 - 2:40
  Det är?
 • 2:40 - 2:42
  67.
 • 2:42 - 2:48
  Så vårt svar är: 1 867.
 • 2:48 - 2:51
  Och som du ser är det här inte kanske inte snabbare än det sätt
 • 2:51 - 2:52
  som vi gjorde det på i våra andra filmer.
 • 2:52 - 2:55
  Men skälet till att jag gillar det här, är att i varje del, så behöver jag bara
 • 2:55 - 2:56
  komma ihåg två tal.
 • 2:56 - 2:59
  Jag behöver komma ihåg mitt nya övre tal och mitt
 • 2:59 - 3:00
  nya tal längst ned.
 • 3:00 - 3:03
  Mitt nya tal längst ned är alltid de siffror som blir kvar
 • 3:03 - 3:05
  av det ursprungliga talet som står underst.
 • 3:05 - 3:08
  Det är så här jag gillar att räkna i huvudet.
 • 3:08 - 3:10
  Bara för att vara säkra på att vi har fått rätt svar och kanske
 • 3:10 - 3:13
  också jämföra lite grann.
 • 3:13 - 3:15
  Låt oss ta samma tal på det vanliga sättet.
 • 3:15 - 3:25
  9 456 minus 7 589.
 • 3:25 - 3:28
  Det vanliga sättet att räkna ut det här på, är att jag brukar
 • 3:28 - 3:31
  låna överallt innan jag subtraherar några tal, så att jag kan vara kvar
 • 3:31 - 3:35
  i mitt låneläge, eller så kan man se det som om jag grupperar om talet.
 • 3:35 - 3:38
  Jag tittar på alla siffrorna i det översta talet och kollar om alla är
 • 3:38 - 3:39
  större än siffrorna i det undre talet?
 • 3:39 - 3:41
  Jag börjar längst till höger.
 • 3:41 - 3:44
  Sex är definitivt inte större än nio, så jag måste låna.
 • 3:44 - 3:47
  Jag lånar tio, eller, rättare sagt, jag lånar ett från tiotalen,
 • 3:47 - 3:48
  vilket blir tio.
 • 3:48 - 3:53
  Så sex blir sexton och fem blir fyra.
 • 3:53 - 3:54
  Sedan går jag vidare till tiotalen.
 • 3:54 - 3:58
  Fyra måste ju vara större än åtta, så jag behöver låna
 • 3:58 - 4:00
  från hundratalen.
 • 4:00 - 4:03
  Fyran blir alltså fjorton eller rättare sagt 14 tiotal, därför att
 • 4:03 - 4:04
  vi ju är på tiotalsplatsen.
 • 4:04 - 4:07
  Och den här fyran blir en trea.
 • 4:07 - 4:10
  Nu ser dom här två kolumnerna bra ut, men här
 • 4:10 - 4:12
  har jag en trea, vilket är mindre än fem.
 • 4:12 - 4:14
  Inte så bra, så vi måste låna igen.
 • 4:14 - 4:19
  Den där trean blir till tretton och den där nian blir en åtta.
 • 4:19 - 4:22
  Och nu är jag redo att subtrahera.
 • 4:22 - 4:24
  Och då får du 16 minus 9 är 7.
 • 4:24 - 4:27
  14 minus 8 är lika med 6.
 • 4:27 - 4:29
  13 minus 5 är 8.
 • 4:29 - 4:31
  8 minus 7 är lika med 1.
 • 4:31 - 4:34
  Och tursamt nog, så fick vi rätt svar.
 • 4:34 - 4:35
  Jag vill understryka väldigt väl att
 • 4:35 - 4:37
  det inte finns något bättre sätt att göra det här på.
 • 4:37 - 4:40
  Det här sättet tar faktiskt lite längre tid, och tar upp mer
 • 4:40 - 4:43
  plats på pappret än det här sättet, men för mig
 • 4:43 - 4:45
  är det svårare att komma ihåg.
 • 4:45 - 4:47
  Jag tycker att det är svårt att hålla reda på vad jag har lånat och
 • 4:47 - 4:50
  vad det andra talet är et cetera.
 • 4:50 - 4:52
  Men på det här sättet, så behöver jag hela tiden enbart
 • 4:52 - 4:54
  komma ihåg två tal.
 • 4:54 - 4:57
  Och dom här två talen blir bara enklare för varje steg jag
 • 4:57 - 4:59
  tar genom hela subtraktionen.
 • 4:59 - 5:00
  Så det är därför som jag tycker att detta är lite
 • 5:00 - 5:01
  enklare för mitt huvud.
 • 5:01 - 5:04
  Men det här sättet, beroende på situationen, kanske är lite enklare när man räknar på pappret.
 • 5:04 - 5:07
  Men här behövde man i alla fall inte låna eller gruppera om.
 • 5:07 - 5:21
  Förhoppningsvis tycker du att det här var lite användbart.
Title:
Hur man kan använda huvudräkning när man subtraherar
Description:

How I subtract in my head

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:10
dag added a translation