Return to Video

Определяне на дробни части

 • 0:00 - 0:01
  За проект по рисуване петоъгълник, направен от хартия,
 • 0:01 - 0:06
  За проект по рисуване петоъгълник, направен от хартия,
 • 0:06 - 0:09
  е разрязан на 5 равни парчета.
 • 0:09 - 0:11
  Две от парчетата са премахнати.
 • 0:11 - 0:15
  Запишете останалата част от петоъгълника като дроб.
 • 0:15 - 0:16
  Нека да си нарисуваме петоъгълник.
 • 0:16 - 0:20
  Той е фигура с пет страни.
 • 0:20 - 0:22
  така че изглежда горе-долу така.
 • 0:22 - 0:25
  Знаете ли, че министерството на отбраната на САЩ се намира в сграда,
 • 0:25 - 0:26
  която има форма на петоъгълник?
 • 0:26 - 0:29
  Затова тази сграда се нарича Пентагона (петоъгълника).
 • 0:29 - 0:32
  Нека да го нарисуваме малко по-красиво...
 • 0:32 - 0:36
  Трябва да изглежда горе-долу така.
 • 0:36 - 0:37
  Ех!
 • 0:37 - 0:40
  Уменията ми за рисуване на пентагон
 • 0:40 - 0:43
  имат нужда от подобрение.
 • 0:43 - 0:44
  Ето.
 • 0:44 - 0:46
  Това е приличен опит за рисунка на петоъгълник.
 • 0:46 - 0:48
  Така, това е нашият хартиен петоъгълник.
 • 0:48 - 0:51
  Забележете, че има една, две, три, четири, пет страни.
 • 0:51 - 0:52
  Затова се нарича петоъгълник.
 • 0:52 - 0:58
  Сега ще го нарежем на пет равни части, ето така.
 • 0:58 - 1:01
  Това тук е центърът на петоъгълника.
 • 1:01 - 1:03
  Ето това ще е едното парче.
 • 1:03 - 1:09
  Две, три, четири парчета и това е петото парче.
 • 1:09 - 1:10
  Нека да си представим,
 • 1:10 - 1:12
  че тези пет части са равни.
 • 1:12 - 1:15
  Сега, трябва да премахнем две от тези парчета.
 • 1:15 - 1:19
  Сега, трябва да премахнем две от тези парчета.
 • 1:19 - 1:21
  Нека махнем тези две.
 • 1:21 - 1:26
  Нека премахнем това парче горе.
 • 1:26 - 1:28
  И нека също премахнем парчето, което е до него
 • 1:28 - 1:30
  ето това.
 • 1:30 - 1:34
  Сега от нас се иска да запишем оставащата част от
 • 1:34 - 1:35
  петоъгълника като дроб.
 • 1:35 - 1:39
  петоъгълника като дроб.
 • 1:39 - 1:41
  Кои са оставащите парчета?
 • 1:41 - 1:45
  Имаме това парче тук, това ето тук
 • 1:45 - 1:47
  и накрая ето това.
 • 1:47 - 1:55
  Значи имаме три оставащи парчета
 • 1:55 - 1:57
  от общо колко възможни?
 • 1:57 - 2:00
  Колко парчета имахме първоначално в целия петоъгълник?
 • 2:00 - 2:06
  Ако погледнете целия петоъгълник и разгледате
 • 2:06 - 2:09
  всички парчета, те са общо 5.
 • 2:09 - 2:12
  Значи целият петоъгълник се състои
 • 2:12 - 2:15
  от общо 5 парчета.
 • 2:15 - 2:22
  Имаме 3 парчета останали от общо 5,
 • 2:22 - 2:36
  значи можем да кажем, че са останали 3/5 от петоъгълника.
 • 2:36 - 2:38
  Също така можем да кажем, че 2/5 са били премахнати.
 • 2:38 - 2:42
  Това значи, че две от общо 5 парчета са били премахнати,
 • 2:42 - 2:46
  и три остават, значи имаме останали 3/5 от петоъгълника.
 • 2:46 - 2:47
  Край
Title:
Определяне на дробни части
Description:

U02_l1_T1_we2 Определяне на дробни части

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:47
kraevam added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions