Return to Video

TAJUK : Penukaran Nombor Campuran ke Pecahan Tidak Wajar.

 • 0:01 - 0:05
  Tuliskan 5.1/4 sebagai pecahan tidak wajar.
 • 0:05 - 0:08
  Biar saya ingatkan kamu bahawa pecahan tidak wajar
 • 0:08 - 0:12
  ialah di mana pengangka adalah lebih besar atau sama dengan
 • 0:12 - 0:18
  penyebut, nilai mutlak pengangka ialah
 • 0:18 - 0:20
  lebih besar atau sama dengan
 • 0:20 - 0:35
  nilai mutlak penyebut.
 • 0:37 - 0:38
  Dalam situasi ini, kita ada
 • 0:38 - 0:40
  nombor campuran di mana 5 ialah nombor bulat
 • 0:40 - 0:44
  dan 1/4 ialah pecahan wajar.
 • 0:44 - 0:50
  Pengangka ialah lebih kecil daripada penyebut.
 • 0:50 - 0:54
  Jadi, tuliskan sebagai pecahan tidak wajar dan saya akan
 • 0:54 - 0:55
  tunjukkan kaedahnya.
 • 0:55 - 1:02
  5.1/4, kaedahnya senang saja.
 • 1:02 - 1:09
  5 ialah sama dengan 20/4.
 • 1:09 - 1:13
  Jadi 20/4 + 1/4 = 21/4
 • 1:13 - 1:18
  Cara lain untuk memikirkannya ialah 5 x 4 = 20 + 1 = 21
 • 1:18 - 1:22
  Jadi, ia ialah 21/4. Biar saya lukiskan agar ia mudah faham.
 • 1:22 - 1:30
  Kamu ambil nombor campuran atau kamu ambil
 • 1:30 - 1:32
  seluruh bahagian nombor campuran dan darabkan dengan
 • 1:32 - 1:36
  penyebut dan tambahkan pengangka kepadanya.
 • 1:36 - 1:45
  Mari kita lihat bagaimana ia berfungsi.
 • 1:45 - 1:50
  Mari kita lihat apa itu 5.1/4.
 • 1:50 - 1:56
  Kita ada 5 bahagian, ini satu bahagian.
 • 1:56 - 2:06
  Biar saya salin ini lima kali.
 • 2:06 - 2:15
  Jadi, ini 2,3,4 dan 5.
 • 2:15 - 2:31
  Kita ada 5 bahagian dan kita ada 1/4.
 • 2:31 - 2:39
  1/4 daripada bahagian ini akan kelihatan seperti ini.
 • 2:43 - 2:46
  Untuk tuliskannya sebagai pecahan tidak wajar,
 • 2:46 - 2:54
  bahagikan setiap bahagian ke 1/4.
 • 2:54 - 3:03
  Ini 1/4 empat kali, 1/4 empat kali lagi, 1/4 empat kali lagi,
 • 3:03 - 3:11
  ini 1/4 sekali lagi, ini 1/4 sekali lagi.Jadi, kita ada berapa 1/4?
 • 3:11 - 3:25
  Kita ada 20 1/4 ialah dalam warna hijau.
 • 3:25 - 3:33
  Itu sama dengan 5.
 • 3:38 - 3:49
  Kita boleh tambahkan ini ke 1/4.
 • 3:49 - 3:59
  Kita akan mendapat 21/4.
 • 3:59 - 4:03
  Itulah caranya berfungsi.
 • 4:03 - 4:07
  Darabkan nombor bulat dengan penyebut,
 • 4:07 - 4:10
  kemudian tambahkan pengangka.
 • 4:10 - 4:14
  5.1/4 = 21/4.
 • 4:14 - 4:19
  5.1/4 = [ (5 X 4) + 1 ] / 4
Title:
TAJUK : Penukaran Nombor Campuran ke Pecahan Tidak Wajar.
Description:

u2_l1_t2_we2 Converting Mixed Numbers to Improper Fractions

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:26
halenc edited Malay subtitles for Converting Mixed Numbers to Improper Fractions
halenc added a translation

Malay subtitles

Revisions Compare revisions