Return to Video

Преобразуване от десетична в обикновена дроб 1 (упр. 3)

 • 0:00 - 0:08
  Нека да видим как можем да запишем 0,36 като обикновена дроб.
 • 0:08 - 0:11
  Има няколко начина да постигнем това. Аз предпочитам следния начин:
 • 0:11 - 0:16
  0,36 е същото като 36 стотни.
 • 0:16 - 0:18
  Казано по друг начин,
 • 0:18 - 0:23
  това е на мястото на стотните.
 • 0:23 - 0:28
  Това е на мястото на десетите, което може да се разглежда и като 30 стотни.
 • 0:28 - 0:31
  3 десети е същото като 30 стотни.
 • 0:31 - 0:33
  Затова можем да кажем, че това е равно на
 • 0:33 - 0:39
  36 стотни или 36/100.
 • 0:39 - 0:42
  След като сме записали обикновената дроб, остава да я опростим,
 • 0:42 - 0:46
  тъй като 36 и 100 имат общи делители.
 • 0:46 - 0:50
  И двете числа се делят на 4.
 • 0:50 - 0:55
  Следователно можем да разделим числителя и знаменателя на 4,
 • 0:55 - 0:57
  като стойността на дробта няма да се промени,
 • 0:57 - 0:59
  тъй като делим на една и съща стойност.
 • 0:59 - 1:01
  36, делено на 4, дава 9.
 • 1:01 - 1:04
  И 100, делено на 4, дава 25.
 • 1:04 - 1:08
  Тези две числа нямат повече общи делители.
 • 1:08 - 1:13
  Вече сме записали дробта в опростена форма и сме готови.
Title:
Преобразуване от десетична в обикновена дроб 1 (упр. 3)
Description:

Преобразуване от десетична в обикновена дроб 1 (упр. 3)

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:14

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions