YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Hebrew subtitles

Adding/Subtracting negative numbers

Adding and subtracting negative numbers

Get Embed Code
36 Languages

Showing Revision 5 created 03/09/2013 by Tomer Liron.

 1. ברוכים הבאים למצגת
 2. על חיבור וחיסור של מספרים שליליים.
 3. אז בואו נתחיל.
 4. אז מה זה מספר שלילי, קודם כל?
 5. תנו לי רגע לצייר את ציר המספרים.
 6. טוב, זה לא לגמרי קו,
 7. אבל אני חושב שהבנתם את העיקרון.
 8. אז אנחנו רגילים למספרים חיוביים, אז אם זה 0
 9. אז זה 1, זה 2, זה 3, זה 4
 10. ואפשר להמשיך עוד.
 11. אם אשאל לכמה שווה 2+2,
 12. ;אז אתם תתחילו ב-2, ואז תוסיפו 2,
 13. תקבלו 4.
 14. אני מתכוון- לרובנו זה טבעי.
 15. אבל אם אתם מציירים את זה על ציר מספרים,
 16. אתם תגידו 4=2+2
 17. ואם אשאל אתכם כמה זה 2-1
 18. או אולי נגיד כמה זה 3-2
 19. אז אם אתם תתחילו ב- 3 ותחסרו 2,
 20. אתם תסיימו ב- 1
 21. זה יוצא 4=2+2 ו- 1=3-2.
 22. וזוהי בדיחה בשבילכם.
 23. עכשיו מה אם אני אשאל אתכם כמה זה 1-3?
 24. הה.
 25. טוב, זה אותו הדבר.
 26. אתם מתחילים ב- 1 ואנחנו הולכים 1--
 27. טוב, עכשיו הגענו ל- 0
 28. מה קורה אחרי 0?
 29. אז אתם מתחילים להגיע אל המספרים השליליים
 30. 1-, 2-, 3-, ועוד.
 31. אז אני מתחיל ב- 1 פה,אז 1-3
 32. ואז אני הולך 1,2,3, ומסיים ב- 2-
 33. אז 2-=1-3
 34. זה דבר שאתם בכל מקרה עושים
 35. כמעט בכל יום בחייכם
 36. אם אני אומר לכם
 37. "וואו, מאוד קר היום, יש רק מעלה אחת,
 38. אבל מחר יהיה יותר קר בשלוש מעלות."
 39. אולי יהיה לכם ברור גם בלי לחשב
 40. שמחר יהיה
 41. טמפרטורה של שתי מעלות מתחת לאפס
 42. וזהו הפירוש של מספר שלילי
 43. ורק תזכרו שכאשר מספר שלילי גדול,
 44. כמו 50-, זה קר יותר מ- 20-, נכון?
 45. אז 50- מספר קטן יותר מ- 20-
 46. בגלל שהוא יותר קרוב לשמאל מאשר 20-
 47. זה דבר שאתה מקבל הרגשה אינטואטיבית אליו.
 48. לפעמים כשאתה מתחיל להרגיש
 49. "הממ, 50 הוא מספר גדול מ- 20"
 50. אבל 50- הוא הפוך ל- 50
 51. אז בואו נפתור קצת תרגילים
 52. ואני ממשיך להשתמש בציר המספרים
 53. בגלל שאני חושב שהוא שימושי
 54. אז בואו נפתור את התרגיל 5-12
 55. אני חושב שעוד לא קיבלתם הרגשה אינטואטיבית
 56. לתשובה של התרגיל הזה.
 57. אבל תנו לי רגע לצייר קו, 5-12
 58. אז אני אתחיל עם 10-, 9-, 8- --
 59. אני חושב שמתחיל להיגמר לי המקום-- 7-, 6-, 5-
 60. הייתי צריך לצייר את זה מראש -- 4-, 3-, 2-, 1-,
 61. 0, 1, 2, 3, 4, ואני אשים את 5 פה
 62. אני אדחוף את החץ הזה קצת החוצה. בסדר.
 63. 5-12
 64. אז אם נתחיל ב- 5 -- תנו לי רגע להשתמש בצבע שונה --