Return to Video

Adding/Subtracting negative numbers

 • 0:01 - 0:03
  ברוכים הבאים למצגת
 • 0:03 - 0:05
  על חיבור וחיסור של מספרים שליליים.
 • 0:05 - 0:06
  אז בואו נתחיל.
 • 0:06 - 0:09
  אז מה זה מספר שלילי, קודם כל?
 • 0:09 - 0:12
  תנו לי רגע לצייר את ציר המספרים.
 • 0:12 - 0:13
  טוב, זה לא לגמרי קו,
 • 0:13 - 0:15
  אבל אני חושב שהבנתם את העיקרון.
 • 0:15 - 0:19
  אז אנחנו רגילים למספרים חיוביים, אז אם זה 0
 • 0:19 - 0:25
  אז זה 1, זה 2, זה 3, זה 4
 • 0:25 - 0:26
  ואפשר להמשיך עוד.
 • 0:26 - 0:29
  אם אשאל לכמה שווה 2+2,
 • 0:29 - 0:31
  ;אז אתם תתחילו ב-2, ואז תוסיפו 2,
 • 0:31 - 0:31
  תקבלו 4.
 • 0:31 - 0:32
  אני מתכוון- לרובנו זה טבעי.
 • 0:32 - 0:34
  אבל אם אתם מציירים את זה על ציר מספרים,
 • 0:34 - 0:36
  אתם תגידו 4=2+2
 • 0:36 - 0:38
  ואם אשאל אתכם כמה זה 2-1
 • 0:38 - 0:40
  או אולי נגיד כמה זה 3-2
 • 0:40 - 0:44
  אז אם אתם תתחילו ב- 3 ותחסרו 2,
 • 0:44 - 0:46
  אתם תסיימו ב- 1
 • 0:46 - 0:51
  זה יוצא 4=2+2 ו- 1=3-2.
 • 0:51 - 0:53
  וזוהי בדיחה בשבילכם.
 • 0:53 - 0:57
  עכשיו מה אם אני אשאל אתכם כמה זה 1-3?
 • 0:57 - 0:58
  הה.
 • 0:58 - 1:00
  טוב, זה אותו הדבר.
 • 1:00 - 1:04
  אתם מתחילים ב- 1 ואנחנו הולכים 1--
 • 1:04 - 1:07
  טוב, עכשיו הגענו ל- 0
 • 1:07 - 1:08
  מה קורה אחרי 0?
 • 1:08 - 1:08
  אז אתם מתחילים להגיע אל המספרים השליליים
 • 1:09 - 1:15
  1-, 2-, 3-, ועוד.
 • 1:15 - 1:21
  אז אני מתחיל ב- 1 פה,אז 1-3
 • 1:21 - 1:26
  ואז אני הולך 1,2,3, ומסיים ב- 2-
 • 1:26 - 1:31
  אז 2-=1-3
 • 1:31 - 1:33
  זה דבר שאתם בכל מקרה עושים
 • 1:33 - 1:35
  כמעט בכל יום בחייכם
 • 1:35 - 1:37
  אם אני אומר לכם
 • 1:37 - 1:39
  "וואו, מאוד קר היום, יש רק מעלה אחת,
 • 1:39 - 1:41
  אבל מחר יהיה יותר קר בשלוש מעלות."
 • 1:41 - 1:42
  אולי יהיה לכם ברור גם בלי לחשב
 • 1:42 - 1:45
  שמחר יהיה
 • 1:45 - 1:47
  טמפרטורה של שתי מעלות מתחת לאפס
 • 1:47 - 1:48
  וזהו הפירוש של מספר שלילי
 • 1:48 - 1:51
  ורק תזכרו שכאשר מספר שלילי גדול,
 • 1:51 - 1:58
  כמו 50-, זה קר יותר מ- 20-, נכון?
 • 1:58 - 2:02
  אז 50- מספר קטן יותר מ- 20-
 • 2:02 - 2:05
  בגלל שהוא יותר קרוב לשמאל מאשר 20-
 • 2:05 - 2:07
  זה דבר שאתה מקבל הרגשה אינטואטיבית אליו.
 • 2:07 - 2:09
  לפעמים כשאתה מתחיל להרגיש
 • 2:09 - 2:10
  "הממ, 50 הוא מספר גדול מ- 20"
 • 2:10 - 2:14
  אבל 50- הוא הפוך ל- 50
 • 2:14 - 2:15
  אז בואו נפתור קצת תרגילים
 • 2:15 - 2:19
  ואני ממשיך להשתמש בציר המספרים
 • 2:19 - 2:22
  בגלל שאני חושב שהוא שימושי
 • 2:22 - 2:27
  אז בואו נפתור את התרגיל 5-12
 • 2:27 - 2:30
  אני חושב שעוד לא קיבלתם הרגשה אינטואטיבית
 • 2:30 - 2:34
  לתשובה של התרגיל הזה.
 • 2:34 - 2:45
  אבל תנו לי רגע לצייר קו, 5-12
 • 2:45 - 2:53
  אז אני אתחיל עם 10-, 9-, 8- --
 • 2:53 - 2:59
  אני חושב שמתחיל להיגמר לי המקום-- 7-, 6-, 5-
 • 2:59 - 3:05
  הייתי צריך לצייר את זה מראש -- 4-, 3-, 2-, 1-,
 • 3:05 - 3:13
  0, 1, 2, 3, 4, ואני אשים את 5 פה
 • 3:13 - 3:14
  אני אדחוף את החץ הזה קצת החוצה. בסדר.
 • 3:14 - 3:16
  5-12
 • 3:16 - 3:18
  אז אם נתחיל ב- 5 -- תנו לי רגע להשתמש בצבע שונה --
Title:
Adding/Subtracting negative numbers
Description:

Adding and subtracting negative numbers

more » « less
Video Language:
English
Duration:
09:15
Tomer Liron edited иврит subtitles for Adding/Subtracting negative numbers
Tomer Liron edited иврит subtitles for Adding/Subtracting negative numbers
Tomer Liron added a translation
Amara Bot edited иврит subtitles for Adding/Subtracting negative numbers
ronennir1570 added a translation

Hebrew subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions