Return to Video

Обяснение на правилото за делене на 9

 • 0:00 - 0:04
  Някой те приближава на улицата и казва: "2943.
 • 0:04 - 0:08
  Бързо! Това дели ли се на 9?
  Това е въпрос на живот и смърт!"
 • 0:08 - 0:11
  А ти ще си кажеш: "Добре, мога да
  направя това сравнително бързо.
 • 0:11 - 0:15
  За да разбера дали се дели на 9,
  трябва да събера цифрите
 • 0:15 - 0:18
  и да видя дали сборът им е кратен на 9
 • 0:18 - 0:22
  или дали се дели на 9.
 • 0:22 - 0:27
  Да го направим. 2 + 9 + 4 + 3.
 • 0:27 - 0:33
  2 + 9 = 11. 11 + 4 = 15. 15 + 3 = 18.
 • 0:33 - 0:36
  18 определено се дели на 9.
 • 0:36 - 0:38
  Значи това число ще се дели на 9.
 • 0:38 - 0:43
  Дори и да не знаеш дали 18 се дели на 9,
  можеш да приложиш същото правило отново.
 • 0:43 - 0:49
  1 + 8 = 9. Това определено се дели на 9.
 • 0:49 - 0:54
  И така човекът може да спаси живота си
  или който и да е друг живот с тази информация!
 • 0:54 - 0:56
  Но това може да те накара да си помислиш:
 • 0:56 - 0:59
  "Добре, това беше бързо и полезно,
  но защо работи?"
 • 0:59 - 1:02
  При всички числа ли е така?
  Или само при 9?
 • 1:02 - 1:06
  Не мисля, че става за 8 или 7, или 11, или 17.
 • 1:06 - 1:08
  Защо работи за 9?
 • 1:08 - 1:11
  Това всъщност работи и за 3,
  но това ще го разгледаме в някое следващо видео.
 • 1:11 - 1:16
  За да го разберем, просто трябва
  да преобразуваме 2943.
 • 1:16 - 1:20
  Двойката в 2943 е на мястото на хилядите,
 • 1:20 - 1:26
  значи може да я запишем като '2 по 1000'.
 • 1:26 - 1:29
  Деветката е на мястото на стотиците,
 • 1:29 - 1:33
  значи можем да я запишем като '9 по 100'.
 • 1:33 - 1:35
  Четворката е на мястото на десетиците,
 • 1:35 - 1:39
  можем да я запишем като '4 по 10'.
 • 1:39 - 1:41
  И накрая имаме тройка на мястото на единиците.
 • 1:41 - 1:45
  Можем да я запишем като '3 по 1' или само 3.
 • 1:45 - 1:49
  Това буквално е 2943.
 • 1:49 - 1:52
  2943.
 • 1:52 - 1:56
  Сега можем да напишем всичките
  тези хиляди, стотици и десетици
 • 1:56 - 2:00
  като сбор на 1 плюс число, което се дели на 9.
 • 2:00 - 2:07
  Можем да напишем 1000 като (1 + 999).
 • 2:07 - 2:13
  Можем да напишем 100 като (1 + 99).
 • 2:13 - 2:17
  Можем да напишем 10 като (1 + 9).
 • 2:17 - 2:22
  2 по 1000 е същото като 2 по (1 + 999).
 • 2:22 - 2:27
  9 по 100 е същото като 9 по (1 + 99).
 • 2:27 - 2:31
  4 по 10 е същото като 4 по (1 + 9).
 • 2:31 - 2:35
  И после имам това '+ 3' тук.
 • 2:35 - 2:36
  Сега мога да разкрия скобите.
 • 2:36 - 2:40
  Това тук е същото като 2 по 1, което е просто 2,
 • 2:40 - 2:44
  плюс 2 по 999.
 • 2:44 - 2:48
  Това тук е същото като '9 по 1'.
 • 2:48 - 2:54
  И за да стане ясно какво правя –
  разкривам първите скоби.
 • 2:54 - 2:56
  След това разкривам вторите скобите.
 • 2:56 - 3:04
  Ще стане 9 по 1, плюс 9 по 99.
 • 3:04 - 3:10
  След това ще разкрия и тези скоби.
  Ще умножа по 4 това в скобите.
 • 3:10 - 3:16
  4 по 1, тоест плюс 4,
  и плюс 4 по 9.
 • 3:16 - 3:20
  И накрая имам това '+ 3'.
 • 3:20 - 3:23
  Сега ще пренаредя този сбор.
 • 3:23 - 3:27
  Ще взема всичките членове,
  които умножаваме по 999.
 • 3:27 - 3:29
  И ще го направя в оранжево.
 • 3:29 - 3:35
  Ще взема този член, този и ето този член тук.
 • 3:35 - 3:42
  Имам 2 по 999, плюс 9 по 99,
 • 3:42 - 3:45
  плюс 4 по 9.
 • 3:45 - 4:00
  Това са тези 3 члена.
  И след това имам: + 2 + 9 + 4 + 3.
 • 4:00 - 4:03
  Това е просто сборът на нашите цифри.
 • 4:03 - 4:05
  Това е същото като това тук горе.
 • 4:05 - 4:07
  И може би виждаш накъде отиват нещата.
 • 4:07 - 4:11
  Това оранжевото дели ли се на 9?
 • 4:11 - 4:15
  Определено се дели! 999 се дели на 9.
 • 4:15 - 4:17
  Всичко, умножено по него, се дели на 9 също.
 • 4:17 - 4:21
  Това се дели на 9. Това определено се дели на 9.
 • 4:21 - 4:24
  99 – независимо дали е умножено по 9 –
 • 4:24 - 4:30
  всичко, умножено по 99, се дели на 9,
 • 4:30 - 4:31
  защото 99 се дели на 9.
 • 4:31 - 4:34
  И така, това се дели. И тук е същото.
 • 4:34 - 4:38
  Навсякъде умножаваме по числа,
  които се делят на 9.
 • 4:38 - 4:44
  Така че всичко това тук определено се дели на 9.
 • 4:44 - 4:50
  Всичко, което направих, беше
  да запиша 2943 по този начин.
 • 4:50 - 4:55
  Тази част със сигурност се дели на 9.
 • 4:55 - 5:00
  За да се дели цялото нещо на 9,
  останалата сума също трябва да се дели на 9.
 • 5:00 - 5:08
  За да се дели цялото на 9,
  всичкото това трябва да се дели на 9.
Title:
Обяснение на правилото за делене на 9
Description:

Защо може да проверите делене с 9, като просто съберете цифрите.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:08

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions