Return to Video

Делене на отрицателни дроби

 • 0:01 - 0:04
  Нека решим няколко примера с деление
  на обикновени дроби.
 • 0:04 - 0:08
  Да кажем, че имам –5/6
 • 0:09 - 0:16
  делено на 3/4.
 • 0:16 - 0:20
  Вече говорихме, че когато делим
  някаква обикновена дроб,
 • 0:20 - 0:23
  това е като да умножим
  по реципрочна на нея.
 • 0:23 - 0:30
  Така че това ще е равно на –5/6,
 • 0:30 - 0:33
  умножено по реципрочната стойност
  на 3/4, която е 4/3.
 • 0:33 - 0:38
  Само разменям местата на
  числителя и знаменателя,
 • 0:38 - 0:41
  т.е. получава се 4/3.
 • 0:41 - 0:44
  Вече видяхме примери за умножение
  на обикновени дроби,
 • 0:44 - 0:47
  тук ще имаме
  умножение на числителите,
 • 0:47 - 0:58
  т.е. умножаваме (–5) по 4.
 • 0:58 - 1:04
  А знаменателят е 6 по 3.
 • 1:04 - 1:07
  Сега, числителят, който виждаме тук,
  съдържа отрицателно число.
 • 1:07 - 1:10
  Вече е известно, че 5 по 4 е 20,
 • 1:10 - 1:14
  и само трябва да си спомним,
  че умножаваме отрицателно число по положително.
 • 1:14 - 1:16
  И по същество ще имаме
  четири пъти (–5),
 • 1:16 - 1:21
  4 по (–5 + –5 + –5 + – 5) = –20.
 • 1:21 - 1:27
  Така че тук числителят е –20,
  а знаменателят е 18.
 • 1:27 - 1:30
  Получаваме –20 върху 18,
  но това може да се опрости.
 • 1:30 - 1:35
  Както числителят, така и знаменателят
  се делят на 2,
 • 1:35 - 1:38
  така че нека ги разделим на 2.
 • 1:38 - 1:43
  Ако разделим числителя и знаменателя на 2
  с цел опростяване на израза...
 • 1:43 - 1:46
  аз избрах така, защото това е най-голямото число,
  което върви при двете дроби.
 • 1:46 - 1:50
  Това е най-големият делител на 20 и 18.
  20 делено на 2 е 10,
 • 1:50 - 1:53
  а 18 делено на 2 е 9.
 • 1:53 - 1:59
  Така, минус 5/6 делено на 3/4...
 • 1:59 - 2:02
  О, тук трябва много да внимавам,
  имаме (–10).
 • 2:02 - 2:07
  И както винаги сме виждали, ако имаме отрицателно,
  делено на положително,
 • 2:07 - 2:10
  тогава ще получим отрицателна стойност.
 • 2:10 - 2:13
  Нека разгледаме още един пример.
 • 2:13 - 2:24
  Да кажем, че имам (–4) делено на (–1/2).
 • 2:24 - 2:30
  По същата логика, казахме, че делението на нещо
  е равносилно на умножение с реципрочната му стойност.
 • 2:30 - 2:34
  Така че това ще е равно на (–4)...
 • 2:34 - 2:37
  Вместо да го записвам като (–4), нека го запиша
  като обикновена дроб,
 • 2:37 - 2:41
  за да е ясно какъв е
  числителят и какъв е знаменателят.
 • 2:41 - 2:45
  Така, (–4) е напълно равносилно на (–4)/1.
 • 2:45 - 2:52
  И ще умножим това по
  реципрочната стойност на (–1/2).
 • 2:52 - 2:57
  Реципрочната стойност на (–1/2) е (–2/1).
 • 2:57 - 3:02
  Можем да го разглеждаме като 2/–1 или (–2/1),
 • 3:02 - 3:05
  или само като (–2). И по двата начина
  стойността е същата.
 • 3:05 - 3:08
  И сега сме готови да умножаваме. Забележи, че
  всичко направено тук...
 • 3:08 - 3:13
  преписах (–4) като (–4)/1, (–4)/1 е (–4).
 • 3:13 - 3:19
  А тук вместо (–1/2), след като умножавам
  по реципрочната му стойност,
 • 3:19 - 3:24
  има размяна на местата
  на знаменателя и числителя.
 • 3:24 - 3:29
  Това, което беше в числителя, сега е
  в знаменателя, и обратно.
 • 3:29 - 3:35
  И съм готов да умножавам,
  това ще е равно на
 • 3:35 - 3:42
  (–4) по (–2) в числителя,
 • 3:42 - 3:51
  след това в знаменателя ще бъде 1 по 1.
 • 3:51 - 3:57
  Тук имаме отрицателна стойност
  по отрицателна стойност,
 • 3:57 - 4:00
  така че тук ще получим положителна стойност,
 • 4:00 - 4:03
  и 4 по 2 е 8, така че това е
 • 4:03 - 4:08
  плюс 8 върху 1, а 8/1 си е 8.
Title:
Делене на отрицателни дроби
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:11

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions