Persian 字幕

چگونه فرسودگی شغلی باعث خلاقیت کمتری می‌شود

«رهاف هارفوش»، انسان‌شناس دیجیتالی است که باور دارد، وسواس ما در بهره‌وری، لیست‌ انجام کارهای روزانه و زندگی روزمره، باعث می‌شوند که ما بهره‌وری کمتری داشته باشیم. او توضیح می‌دهد که چرا ما نیاز به طراحی مجدد روزهای کاری‌مان داریم، نه فقط کارایی.

获得嵌入代码
19种语言