YouTube

Got a YouTube account?

新功能:允许用户在YouTube上创建翻译和注释

Slovak 字幕

← NatureNow: Greta Thunberg a George Monbiot uvádzajú krátky film o klimatickej kríze

获得嵌入代码
65种语言