YouTube

Got a YouTube account?

新功能:允许用户在YouTube上创建翻译和注释

Hur du använder din skolmejl-intro

贡献

添加一个新语言!

Already have subtitles for this video?
直接上传

获得嵌入代码
1种语言

Vuxenutbildningen Falkenberg

En kort intro till hur du som elev loggar in på din skolmejl (@edufalkenberg.se)