Return to Video

Učinimo svet ponovo divljim

 • 0:01 - 0:05
  Moje sestra, brat i ja
  odrasli smo na farmi našeg pradede
 • 0:05 - 0:06
  u Kaliforniji.
 • 0:07 - 0:10
  Bio je to pejzaž naše porodice i naš dom.
 • 0:10 - 0:13
  Kad je postalo jasno
  da niko iz naše generacije
 • 0:13 - 0:16
  ne želi da preuzme na sebe
  teško breme držanja ranča,
 • 0:16 - 0:18
  on je bio prodat komšiji.
 • 0:19 - 0:22
  Sidro našeg života je presečeno,
 • 0:22 - 0:26
  i osetili smo se kao prepušteni strujama
  u nedostatku te zemlje.
 • 0:26 - 0:31
  Prvi put sam shvatila
 • 0:31 - 0:34
  da se nešto vredno najbolje može razumeti
 • 0:34 - 0:37
  ne u njegovom prisustvu,
 • 0:37 - 0:39
  već u odsustvu.
 • 0:40 - 0:42
  Tada je bilo nemoguće znati
 • 0:42 - 0:47
  tačno koliko će snažno
  odsustvo tih stvari koje volimo
 • 0:47 - 0:51
  imati veliki uticaj
  daleko u mojoj budućnosti.
 • 0:52 - 0:56
  Svoj poslovni život sam 23 godine
  provela sa Ivonom Šunarom.
 • 0:56 - 0:59
  Počela sam u trenutku
  kada je projektovao i proizvodio
 • 0:59 - 1:01
  tehničku opremu
  za penjanje po stenama i ledu
 • 1:01 - 1:04
  u limenoj šupi blizu pruge u Venturi.
 • 1:04 - 1:07
  A kada je Ivon odlučio
  da počne da pravi odeću za planinare
 • 1:07 - 1:10
  i nazove tu firmu Patagonija,
 • 1:10 - 1:13
  postala sam jedan
  od prvih šest zaposlenih,
 • 1:13 - 1:15
  a kasnije sam postala i direktor
 • 1:15 - 1:18
  i pomogla u izgradnji kompanije
 • 1:18 - 1:22
  u kojoj stvaranje najboljih proizvoda
  i činjenje dobrih stvari za svet
 • 1:22 - 1:24
  nisu bili samo slogani.
 • 1:24 - 1:29
  Dag Tompkins, koji će nekoliko
  godina kasnije postati moj muž,
 • 1:29 - 1:33
  bio je Ivonov stari prijatelj
  koji mu je pravio društvo na planinarenju,
 • 1:33 - 1:35
  a bio je i preduzetnik.
 • 1:36 - 1:39
  Bio je suosnivač kompanija
  The North Face i Esprit.
 • 1:39 - 1:41
  Sve tri firme
 • 1:41 - 1:45
  stvorili su ljudi
  koji su odrastali '60-ih,
 • 1:45 - 1:50
  koje su oblikovali građanski, antiratni,
  feministički i mirovni pokreti.
 • 1:50 - 1:54
  Sve te vrednosti su usvojene tih godina
 • 1:54 - 1:58
  i prenete su na vrednosti ovih kompanija.
 • 1:58 - 2:00
  Do kraja 1980-ih,
 • 2:00 - 2:02
  Dag je odlučio da sasvim napusti posao
 • 2:02 - 2:06
  i da posveti poslednju trećinu života
  onome što je nazivao
 • 2:06 - 2:08
  „plaćanjem kirije za život na planeti.”
 • 2:08 - 2:12
  Približno u isto vreme,
  kada sam napunila 40 godina,
 • 2:12 - 2:16
  bila sam spremna da uradim
  nešto potpuno novo u životu.
 • 2:16 - 2:19
  Istog dana kada sam se povukla
  iz kompanije Patagonije,
 • 2:19 - 2:24
  preletela sam 9600 km
  do oblasti Patagonije
 • 2:24 - 2:30
  i pridružila se Dagu dok je počinjao
  prvi projekat očuvanja životne sredine
 • 2:30 - 2:32
  u toj trećini života.
 • 2:32 - 2:36
  I tako smo mi, izbeglice
  iz korporativnog sveta,
 • 2:36 - 2:39
  bili skriveni u kabini
  na obali južnog Čilea,
 • 2:39 - 2:41
  okruženi prastarom kišnom šumom
 • 2:41 - 2:44
  u kojoj drveće ficroje
  može da živi hiljadama godina.
 • 2:44 - 2:47
  Bili smo usred velike divljine
 • 2:47 - 2:51
  koja čini jedan od jedina dva prekida
  Panameričkog auto-puta,
 • 2:51 - 2:54
  između Ferbanksa u Aljasci i rta Horn.
 • 2:54 - 2:56
  Drastičnu promenu naše svakodnevice
 • 2:56 - 2:59
  podstaklo je naše uviđanje
 • 2:59 - 3:02
  da se lepota i raznolikost uništavaju
 • 3:02 - 3:04
  gotovo na sve strane.
 • 3:04 - 3:07
  Poslednja zaštićena
  divlja mesta na planeti
 • 3:07 - 3:09
  bila su još uvek divlja
 • 3:09 - 3:13
  uglavnom zato što nemilosrdne sile razvoja
 • 3:13 - 3:15
  prosto tamo još nisu stigle.
 • 3:15 - 3:18
  Dag i ja smo bili na jednom
  od najzabačenijih mesta na planeti,
 • 3:18 - 3:21
  a ipak, u okolini Parka Pumalin,
 • 3:21 - 3:24
  našeg prvog poduhvata konzervacije,
 • 3:24 - 3:28
  industrijska akvakultura
  je zlokobno napredovala.
 • 3:28 - 3:32
  Nedugo potom su u region Patagonije
  pristigle i druge pretnje.
 • 3:32 - 3:36
  Iskopavanje zlata, projekti pravljenja
  brana na netaknutim rekama
 • 3:36 - 3:38
  i drugi sve veći sukobi.
 • 3:38 - 3:44
  Podrhtavanje juriša
  ekonomskog rasta širom sveta
 • 3:44 - 3:48
  moglo se čuti čak i u najvišim
  geografskim širinama Južnog konusa.
 • 3:49 - 3:54
  Znam da se napredak
  generalno posmatra vrlo pozitivno,
 • 3:54 - 3:57
  kao nekakva evolucija puna nade.
 • 3:58 - 4:00
  Ali mi smo, iz našeg ugla,
 • 4:00 - 4:03
  videli mračnu stranu
  industrijskog razvoja.
 • 4:03 - 4:08
  Kada se industrijski pogledi na svet
  primene na prirodne sisteme
 • 4:08 - 4:11
  koji podupiru celokupan život,
 • 4:11 - 4:13
  počinjemo da se ophodimo prema Zemlji
 • 4:13 - 4:18
  kao prema fabrici koja proizvodi stvari
  za koje mi mislimo da nam trebaju.
 • 4:19 - 4:22
  Kao što smo svi bolno svesni,
 • 4:22 - 4:27
  posledice tog pogleda na svet
  destruktivne su za dobrobit ljudi,
 • 4:27 - 4:30
  naše klimatske sisteme i svet divljine.
 • 4:31 - 4:34
  Dag je to nazivao cenom napretka.
 • 4:34 - 4:36
  Tako smo mi sagledavali stvari
 • 4:36 - 4:39
  i hteli smo da budemo deo otpora,
 • 4:39 - 4:42
  da se odupremo svim tim trendovima.
 • 4:42 - 4:45
  Ideja o kupovanju privatnog zemljišta
  i njegovom doniranju
 • 4:45 - 4:47
  radi stvaranja nacionalnih parkova
 • 4:47 - 4:48
  nije baš nova.
 • 4:48 - 4:54
  Svako ko je uživao u prizorima
  nacionalnog parka Titon u Vajomingu
 • 4:54 - 4:57
  ili kampovao u nacionalnom
  parku Akadija u Mejnu
 • 4:57 - 5:00
  imao je koristi od ove velike ideje.
 • 5:00 - 5:02
  Kroz našu porodičnu fondaciju,
 • 5:02 - 5:06
  počeli smo da stičemo
  divlja staništa u Čileu i Argentini.
 • 5:07 - 5:10
  Kako smo verovali
  u konzervacionu biologiju,
 • 5:10 - 5:13
  hteli smo nešto veliko, divlje i povezano.
 • 5:14 - 5:17
  Područja koja su bila netaknuta,
  u nekim slučajevima,
 • 5:17 - 5:19
  i neka kojima je trebalo vremena
  da se bi se oporavila,
 • 5:20 - 5:22
  gde je trebalo obnoviti divljinu.
 • 5:22 - 5:25
  Na kraju smo kupili
  više od dva miliona hektara
 • 5:25 - 5:27
  od onih koji su bili voljni da prodaju,
 • 5:27 - 5:31
  spojili ih u zaštićena područja
  u privatnom vlasništvu,
 • 5:31 - 5:36
  dok smo gradili infrastrukturu parka
  kao zemljište za kampovanje i staze
 • 5:36 - 5:39
  koje će kasnije koristiti šira javnost.
 • 5:39 - 5:40
  Svi su bili dobrodošli.
 • 5:41 - 5:46
  Cilj je bio da doniramo sve to zemljište
  kao nove nacionalne parkove.
 • 5:46 - 5:52
  Ovo biste mogli opisati kao neku vrstu
  kapitalističkog džijudžicu poteza.
 • 5:53 - 5:57
  Iz našeg poslovnog života
  smo rasporedili privatno bogatstvo
 • 5:59 - 6:02
  i namenili ga zaštiti prirode,
 • 6:02 - 6:08
  da je ne proguta globalna ekonomija.
 • 6:08 - 6:09
  To je lepo zvučalo,
 • 6:09 - 6:12
  ali početkom '90-ih u Čileu,
 • 6:12 - 6:15
  gde je filantropija divljine,
  kako smo je nazivali,
 • 6:15 - 6:17
  bila potpuno nepoznata,
 • 6:17 - 6:21
  suočili smo se sa ogromnom sumnjičavošću,
 • 6:21 - 6:24
  a sa raznih strana,
  i direktnim neprijateljskim stavom.
 • 6:24 - 6:28
  Vremenom, uglavnom tako što smo radili
  ono što smo rekli da radimo,
 • 6:28 - 6:30
  počeli smo da pridobijamo ljude.
 • 6:31 - 6:33
  Tokom poslednjih 27 godina,
 • 6:33 - 6:37
  trajno smo zaštitili
  skoro 15 miliona hektara
 • 6:37 - 6:39
  kišnih šuma umerenih područja,
 • 6:39 - 6:42
  patagonskih stepskih travnatih područja,
 • 6:42 - 6:43
  priobalnih oblasti,
 • 6:43 - 6:45
  slatkovodnih močvara,
 • 6:45 - 6:48
  i stvorili 13 novih nacionalnih parkova.
 • 6:48 - 6:51
  Svi su se sastojali
  od naših doniranih zemljišta
 • 6:51 - 6:55
  i federalnih zemljišta
  koja su se graničila sa tim teritorijama.
 • 6:55 - 6:59
  Nakon Dagove smrti usled nesreće
  prilikom vožnje kajakom,
 • 6:59 - 7:00
  pre četiri godine,
 • 7:00 - 7:04
  moć odsustva je ponovo nastupila.
 • 7:04 - 7:09
  Ali mi, u Konzervaciji Tompkins,
  prigrlili smo naš gubitak
 • 7:09 - 7:11
  i pojačali rad na poduhvatima.
 • 7:11 - 7:14
  Među njima je bilo, 2018. godine,
 • 7:14 - 7:20
  stvaranje morskih nacionalnih parkova
  koji se prostiru na oko 25 miliona hektara
 • 7:20 - 7:22
  u južnom Atlantskom okeanu.
 • 7:22 - 7:25
  Zabranjen je komercijalni ribolov
  i vađenje bilo čega.
 • 7:26 - 7:28
  Godine 2019. smo priveli kraju
 • 7:28 - 7:31
  najveće poklanjanje
  privatnog zemljišta u istoriji,
 • 7:31 - 7:35
  kada je naših poslednjih milion hektara
  zaštićenog zemljišta u Čileu
 • 7:35 - 7:37
  predato u ruke vlastima.
 • 7:37 - 7:40
  Partnerstvo javnog i privatnog
 • 7:40 - 7:44
  stvorilo je pet novih nacionalnih parkova
  i proširilo dodatna tri.
 • 7:44 - 7:48
  To je na kraju bila oblast
  veća od Švajcarske.
 • 7:48 - 7:52
  Svi naši projekti
  su rezultat partnerstava.
 • 7:52 - 7:56
  Pre svega sa vladama Čilea i Argentine.
 • 7:57 - 7:59
  To zahteva liderstvo
 • 7:59 - 8:03
  koje razume značaj zaštite
  dragocenosti svoje zemlje,
 • 8:03 - 8:06
  ne samo danas, već i u dalekoj budućnosti.
 • 8:08 - 8:12
  Partnerstva sa istomišljenicima
  filantropima konzervacije su takođe
 • 8:12 - 8:15
  imali ulogu u svemu što smo učinili.
 • 8:15 - 8:16
  Pre 15 godina,
 • 8:16 - 8:18
  zapitali smo se:
 • 8:18 - 8:20
  „Osim zaštite prirode,
 • 8:20 - 8:26
  šta zaista treba da uradimo da bismo
  stvorili potpuno funkcionalne ekosisteme?”
 • 8:26 - 8:30
  Počeli smo da se pitamo,
  gde god da smo radili,
 • 8:30 - 8:31
  ko nedostaje,
 • 8:32 - 8:34
  koje vrste su nestale
 • 8:35 - 8:39
  i ko je malobrojan i ranjiv.
 • 8:39 - 8:41
  Takođe smo morali da se zapitamo:
 • 8:41 - 8:43
  „Kako da uklonimo sam razlog
 • 8:43 - 8:46
  zbog kojeg su te vrste prvobitno izumrle?”
 • 8:46 - 8:49
  Ono što danas deluje tako očigledno
 • 8:49 - 8:53
  za nas je bilo poput udarca groma.
 • 8:54 - 9:00
  To je promenilo prirodu svega što radimo,
 • 9:00 - 9:01
  u potpunosti.
 • 9:01 - 9:06
  Ako svi članovi zajednice
  nisu prisutni i ne napreduju,
 • 9:06 - 9:11
  nemoguće je da obezbedimo
  potpuno funkcionalne ekosisteme.
 • 9:11 - 9:16
  Od tada smo uspešno ponovo uveli
  nekoliko domaćih vrsta
 • 9:16 - 9:18
  u močvare Ibera:
 • 9:18 - 9:19
  džinovske mravojede,
 • 9:19 - 9:21
  pampaske jelene,
 • 9:21 - 9:22
  pekare
 • 9:22 - 9:28
  i najzad, među najtežima, zelenokrile are,
 • 9:28 - 9:33
  koje su više od 100 godina
  bile nestale iz tog ekosistema.
 • 9:33 - 9:37
  A danas su se vratile, lete slobodno,
  rasejavaju semenje,
 • 9:37 - 9:40
  žive život onako kako treba.
 • 9:40 - 9:43
  Krajnji cilj ovih nastojanja u Iberi
 • 9:43 - 9:47
  je da se mesožderi sa vrha lanca ishrane
  vrate na mesto koje im pripada.
 • 9:47 - 9:50
  Jaguari na kopnu, džinovske vidre u vodi.
 • 9:50 - 9:55
  Nakon više godina pokušaja i grešaka,
  nastali su mladunci
 • 9:55 - 9:58
  koji će biti pušteni
 • 9:58 - 10:01
  prvi put u više od polovine veka
 • 10:01 - 10:02
  u močvare Ibere,
 • 10:02 - 10:08
  i sada će Iberin park od 1,7 miliona
  hektara obezbediti dovoljno prostora
 • 10:08 - 10:13
  za populaciju jaguara u procesu oporavka
  koji imaju mali rizik sukoba
 • 10:13 - 10:15
  sa susednim rančerima.
 • 10:15 - 10:18
  Naši projekti obnavljanja divljine u Čileu
 • 10:18 - 10:21
  napreduju kod manjeg broja
  nekoliko ključnih vrsta
 • 10:21 - 10:23
  u oblasti Patagonije.
 • 10:23 - 10:27
  Kod gvemala koji je zaista skoro izumro,
 • 10:27 - 10:28
  malih nandua
 • 10:28 - 10:34
  i u ponovnom uspostavljanju
  populacije puma i lisica.
 • 10:34 - 10:38
  Znate, moć odsutnog nam ne može pomoći
 • 10:40 - 10:43
  ako samo dovodi do nostalgije ili očaja.
 • 10:45 - 10:46
  Upravo je suprotno,
 • 10:47 - 10:50
  korisna je samo ako nas motiviše
 • 10:50 - 10:55
  da radimo na vraćanju
  onoga što je nestalo.
 • 10:55 - 10:58
  Naravno, prvi korak u obnavljanju divljine
 • 10:58 - 11:02
  je sposobnost zamišljanja
  da je to uopšte moguće.
 • 11:02 - 11:05
  Da obilja divljeg sveta
  zabeležena u časopisima
 • 11:06 - 11:10
  nisu samo priče
  iz starih prašnjavih knjiga.
 • 11:12 - 11:13
  Možete li to da zamislite?
 • 11:15 - 11:20
  Verujete li da svet može biti lepši,
 • 11:20 - 11:22
  pravedniji?
 • 11:23 - 11:25
  Ja verujem u to.
 • 11:25 - 11:26
  Jer sam to i videla.
 • 11:27 - 11:28
  Evo primera.
 • 11:28 - 11:31
  Kada smo kupili jedan od najvećih rančeva
 • 11:31 - 11:34
  u Čileu i Patagoniji, 2004. godine,
 • 11:34 - 11:35
  izgledao je ovako.
 • 11:35 - 11:39
  Čitav vek, na ovom zemljištu
  je prekomerno napasana stoka,
 • 11:39 - 11:42
  kao što je slučaj sa većinom
  travnatih površina u svetu.
 • 11:42 - 11:44
  Erozija tla je bila uznapredovala,
 • 11:44 - 11:47
  ograda od više stotina kilometara
 • 11:47 - 11:53
  držala je divlji svet i njegovo kretanje
  na ograničenom prostoru.
 • 11:53 - 11:56
  Tako je bilo sa ono malo divljih životinja
  koje su tu preostale.
 • 11:56 - 12:00
  Lokalni planinski lavovi i lisice
  bili su proganjani decenijama,
 • 12:00 - 12:02
  tako da ih je ostalo u vrlo malom broju.
 • 12:02 - 12:08
  Danas ta zemljišta čine Patagonski
  nacionalni park površine 763 000 hektara,
 • 12:08 - 12:09
  i on izgleda ovako.
 • 12:09 - 12:12
  A Arselio, nekadašnji gaučo,
 • 12:12 - 12:18
  čiji je posao prethodnih godina
  bio da nalazi i ubija planinske lavove,
 • 12:18 - 12:23
  danas je glavni tragač
  tima za divlje životinje u ovom parku,
 • 12:23 - 12:28
  a njegova priča
  pleni maštu ljudi širom sveta.
 • 12:28 - 12:30
  Time šta je sve moguće.
 • 12:30 - 12:36
  Delim ove misli i slike sa vama
  ne da bih sama sebi čestitala,
 • 12:36 - 12:38
  već da iskažem jednostavnu poentu
 • 12:38 - 12:40
  i predložim hitan izazov.
 • 12:41 - 12:43
  Ako je pitanje opstanak,
 • 12:43 - 12:48
  opstanak raznovrsnosti života,
  ljudskog dostojanstva
 • 12:48 - 12:51
  i zdravih ljudskih zajednica,
 • 12:51 - 12:54
  onda odgovor mora obuhvatati
  obnavljanje divljine na Zemlji.
 • 12:56 - 12:59
  Što više i što je brže moguće.
 • 13:00 - 13:03
  Svi imaju ulogu u tome,
 • 13:04 - 13:08
  ali naročito mi privilegovani,
 • 13:08 - 13:12
  sa političkom moći,
 • 13:12 - 13:13
  sa bogatstvom,
 • 13:14 - 13:18
  gde se, budimo iskreni,
  bilo to dobro ili ne,
 • 13:19 - 13:22
  odigrava šahovska partija naše budućnosti.
 • 13:24 - 13:26
  Time stižemo do suštine pitanja.
 • 13:27 - 13:31
  Da li smo spremni da preduzmemo šta treba
  da bismo promenili kraj ove priče?
 • 13:32 - 13:35
  Promene koje su učinjene u svetu
  proteklih nekoliko meseci
 • 13:35 - 13:37
  da bi se zaustavilo širenje Kovida-19
 • 13:37 - 13:39
  meni daju mnogo nade,
 • 13:39 - 13:44
  jer to pokazuje da možemo udružiti snage
  u beznadežnim okolnostima.
 • 13:45 - 13:50
  Ono kroz šta sada prolazimo
  može prethoditi
 • 13:50 - 13:55
  većoj potencijalnoj šteti
  kao posledici klimatske krize.
 • 13:57 - 13:58
  Ali bez upozorenja,
 • 13:58 - 14:03
  globalno, učimo da sarađujemo
  na načine koje nismo ranije ni zamišljali.
 • 14:04 - 14:06
  Mladi ljudi širom sveta koje sam gledala
 • 14:06 - 14:09
  kako ustaju i izlaze na ulice
 • 14:09 - 14:15
  da bi nas podsetili na našu krivicu
  i izgrdili nas zbog našeg nečinjenja
 • 14:15 - 14:17
  su oni koji me zaista inspirišu.
 • 14:17 - 14:20
  Znam, sve ste ovo već čuli.
 • 14:20 - 14:24
  Ali ako je ikada postojao trenutak
  da otvorimo oči za stvarnost
 • 14:24 - 14:28
  da je sve povezano sa svačim,
 • 14:29 - 14:30
  to je sadašnji trenutak.
 • 14:30 - 14:33
  Na život svakog čoveka utiču dela
 • 14:33 - 14:37
  svakog drugog čoveka širom planete.
 • 14:37 - 14:41
  A sudbina čovečanstva
  vezana je za zdravlje planete.
 • 14:43 - 14:45
  Imamo zajedničku sudbinu.
 • 14:45 - 14:47
  Možemo živeti u blagostanju
 • 14:47 - 14:48
  ili možemo da patimo...
 • 14:50 - 14:52
  Ali u tome ćemo biti zajedno.
 • 14:52 - 14:54
  Dakle, evo istine.
 • 14:54 - 14:59
  Davno smo prošli tačku
  u kojoj je pojedinačna akcija neobavezna.
 • 15:00 - 15:03
  Moje mišljenje je da je moralni imperativ
 • 15:03 - 15:05
  da se svako od nas
 • 15:06 - 15:10
  pridruži u novom osmišljavanju
  našeg mesta u životnom ciklusu.
 • 15:10 - 15:13
  Ne u njegovom središtu,
  već kao deo celine.
 • 15:14 - 15:15
  Moramo upamtiti
 • 15:15 - 15:18
  da ono što činimo
  odražava ono što biramo da budemo.
 • 15:19 - 15:21
  Hajde da stvorimo civilizaciju
 • 15:21 - 15:25
  koja poštuje suštinsku vrednost
  celokupnog živog sveta.
 • 15:26 - 15:28
  Ko god da ste,
 • 15:28 - 15:31
  koja god sredstva
  da imate na raspolaganju,
 • 15:31 - 15:34
  ustanite iz kreveta svakog jutra
 • 15:34 - 15:38
  i uradite nešto što nema veze sa vama,
 • 15:38 - 15:44
  ali ipak je vrlo povezano
  sa stvarima koje volite.
 • 15:44 - 15:47
  Sa stvarima za koje znate da su istinite.
 • 15:47 - 15:51
  Budite osoba koja zamišlja
  ljudski napredak
 • 15:51 - 15:54
  kao nešto što nas pokreće ka celovitosti.
 • 15:55 - 15:56
  Ka zdravlju.
 • 15:56 - 15:58
  Ka ljudskom dostojanstvu.
 • 15:59 - 16:01
  I uvek,
 • 16:01 - 16:03
  i zauvek,
 • 16:03 - 16:05
  ka lepoti divljine.
 • 16:06 - 16:08
  Hvala.
标题:
Učinimo svet ponovo divljim
演讲者:
Kristin Tompkins (Kristine Tompkins)
描述:

Zemlja, čovečanstvo i priroda neraskidivo su povezani. Da bismo se vratili zdravlju, moramo da „obnovimo divljinu” u svetu, kaže aktivistkinja za zaštitu životne sredine Kristin Tompkins. Kroz priču o svom životu od direktora firme Patagonija do strastvenog borca za očuvanje životne sredine, ona iznosi kako je pomogla u uspostavljanju nacionalnih parkova na milionima hektara zemlje (i mora) u Južnoj Americi, i govori o ključnoj ulozi koju svi moramo da odigramo da bismo izlečili planetu. „Imamo zajedničku sudbinu,“ kaže ona. „Možemo živeti u blagostanju ili možemo da patimo, ali u tome ćemo biti zajedno.“

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
项目:
TEDTalks
Duration:
16:22

Serbian subtitles

修订