Return to Video

Volumetrik video film yapımına nasıl yeni bir boyut kazandırıyor

 • 0:01 - 0:03
  Film çekmeyi çok seviyorum.
 • 0:05 - 0:09
  Yüz yıldan fazla süredir
  sinema filmleri var.
 • 0:10 - 0:14
  Film yapımı, boyutsal zihniyeti
  açısından değişmedi.
 • 0:15 - 0:19
  Kamerayı bir sahneye yerleştirip
  "kayıt" düğmesine basmak, değişmedi.
 • 0:19 - 0:23
  Film yapımı hala önsel bir tecrübe
 • 0:23 - 0:26
  ve filmi yaratmak,
 • 0:26 - 0:30
  içerik yaratma ile aynı doğrultuyu
  takip etme imkânına sahip.
 • 0:30 - 0:33
  Hâlâ düz bir görüntünün önünde durup
 • 0:33 - 0:35
  kurguyu izliyoruz.
 • 0:36 - 0:38
  Bunda hiçbir sorun yok.
 • 0:38 - 0:41
  Film izlemeyi
  ve tiyatroya gitmeyi seviyorum.
 • 0:41 - 0:43
  Bunlar çok duygusal tecrübeler olabilir.
 • 0:44 - 0:47
  Bir çerçeve içerisindeki duygusal
  tecrübe sanatı ve zanaati,
 • 0:47 - 0:50
  daha güçlü bir duyguyu
  tetiklemek için çok güçlü olabilir.
 • 0:51 - 0:54
  Sorduğumuz soru şu;
 • 0:54 - 0:58
  sinema filmi tecrübesi,
  düz ekranın ötesine nasıl geçebilir?
 • 0:59 - 1:01
  İçerik tecrübesinin
  bir sonraki nesli için
 • 1:01 - 1:03
  içerik yaratmaya nasıl başlayabiliriz?
 • 1:04 - 1:07
  Geleneksel olarak
  bir sahneyi hayal ettiğimizde
 • 1:07 - 1:09
  çerçeve ve kompozisyona bakarız.
 • 1:10 - 1:13
  Ön plan ve arka plan ögelerini
  kamera hareketiyle kullanarak
 • 1:13 - 1:18
  derinlik ve paralaksı nasıl yaratacağımız
  hakkında düşünmemiz gerekir.
 • 1:18 - 1:23
  Günümüz teknolojisi ve alanda üç boyutlu
  ve tam gezinim içeren
 • 1:23 - 1:25
  sanal gerçeklik,
 • 1:25 - 1:29
  artırılmış gerçeklik cihazları
  ve akıllı cihazlar sayesinde
 • 1:29 - 1:31
  seyircinin içeriği
  birden çok perspektiften
 • 1:31 - 1:34
  deneyimlemesini sağlama
  imkânına sahibiz.
 • 1:35 - 1:38
  Düşünmemiz gereken şey,
  bu teknolojiyi ve tüm yararlılığını alarak
 • 1:38 - 1:42
  sahne içerisinde
  daha ileriye gitme tecrübesine
 • 1:42 - 1:45
  nasıl imkan sağlarız?
 • 1:45 - 1:49
  Video oyunları
  veya bilgisayarın oluşturduğu,
 • 1:49 - 1:52
  son derece gerçekçi görünen
  oyunculardan bahsetmiyoruz.
 • 1:52 - 1:55
  Sahnede oynayan gerçek oyunculardan
 • 1:55 - 1:57
  ve gerçek performanslardan bahsediyoruz.
 • 1:58 - 2:00
  İçeriye dalabilmek için
 • 2:00 - 2:03
  oyuncuları nasıl yakaladığımızı
 • 2:03 - 2:06
  ve gerçek sahneyi nasıl yakaladığımızı
  düşünmeye başlıyoruz.
 • 2:06 - 2:10
  360 derecelik videolara aşinayız,
 • 2:10 - 2:12
  kamerayı sahnenin içine yerleştiriyoruz
 • 2:12 - 2:16
  ve etrafımızdakilerin güzel,
  panoramik bir görüntüsünü yaratıyoruz
 • 2:16 - 2:18
  fakat bu açıdan da
 • 2:18 - 2:20
  film yapımı hâlâ önsel.
 • 2:20 - 2:23
  Sahnenin içine tamamen girebilmek için
 • 2:23 - 2:27
  olası her yönden ışık almamız gerekecek.
 • 2:27 - 2:32
  Işığı yakalamak ve sonrasında içeride
  tekrar ortaya çıkmamızı sağlaması için
 • 2:32 - 2:35
  sahnenin etrafını
  muazzam miktarda alıcıyla
 • 2:35 - 2:38
  ve olası tüm imkânlarla
  kaplamamız gerekecek.
 • 2:40 - 2:41
  Bu düzende artık
 • 2:41 - 2:43
  ön plan, arka plan
 • 2:43 - 2:45
  veya alana yerleştirilmiş
  bir kamera yok,
 • 2:46 - 2:49
  ışığı yakalayan ve hareketi
  olası tüm yönlerden yakalayan
 • 2:49 - 2:52
  yüzlerce alıcı var.
 • 2:53 - 2:55
  Teknolojik gelişmelerle birlikte
 • 2:55 - 2:58
  ışığı birden çok perspektiften yakalayan
 • 2:58 - 3:01
  ve objeyi yeniden oluşturmamızı sağlayan
 • 3:01 - 3:03
  3B fotoğraflara bakmaya başlayabiliriz.
 • 3:04 - 3:06
  Bu da 3B bir alandaki fotoğraf gibi.
 • 3:06 - 3:09
  Teknolojik gelişmelerle birlikte
 • 3:09 - 3:12
  video kaydını yalnızca
  düz bir görüntü olarak değil,
 • 3:12 - 3:14
  bir hacim olarak da yapabiliriz.
 • 3:14 - 3:17
  "Hacimsel video" dediğimiz şey bu
 • 3:17 - 3:21
  ve sahnedeki her eylemi tamamen
  üç boyutlu bir hacim olarak
 • 3:21 - 3:22
  kaydetme kapasitesine sahip.
 • 3:23 - 3:25
  Pekala, voksel nedir?
 • 3:26 - 3:29
  Voksel, üç boyutlu bir piksel gibidir
 • 3:29 - 3:35
  fakat düz bir kare görüntüsü olup
  renkli ve aydınlık kalmak yerine,
 • 3:35 - 3:38
  x, y ve z pozisyonlarına sahip
 • 3:38 - 3:40
  uzaydaki üç boyutlu bir küp gibidir.
 • 3:41 - 3:45
  Bu da bir sahneyi
  herhangi bir perspektiften
 • 3:45 - 3:46
  tamamen yakalamamızı sağlar.
 • 3:47 - 3:49
  Bu da birden çok perspektiften
 • 3:49 - 3:54
  ışığı tamamen kapsayan
  bir sahne haline gelir.
 • 3:54 - 3:59
  Bu imkan, delicesine fazla miktarda
  bilginin işlenmesini gerektirir.
 • 3:59 - 4:04
  Bu bilgiyi yaratmak için
  muazzam miktarda kameradan
 • 4:04 - 4:05
  ışığı yakalamamız gerekecek.
 • 4:07 - 4:10
  Böyle bir şeyi yapmak için ise
 • 4:10 - 4:15
  bir sahneye kurulmuş pek çok miktarda
  kamerayı taşıyabilecek bir düzene
 • 4:15 - 4:18
  ve tam sinematik bir tecrübeye
 • 4:18 - 4:23
  uyacak kadar büyük
  bir sahneye ihtiyacımız var.
 • 4:24 - 4:29
  Bu kulağa çılgınca geliyor
  ama yaptığımız şey tam olarak buydu.
 • 4:30 - 4:31
  Son üç yıl boyunca devasa bir
 • 4:31 - 4:35
  hacimsel kamera odası inşa ediyorduk.
 • 4:36 - 4:39
  Yaklaşık 900 metre karelik bir sahne,
 • 4:39 - 4:42
  herhangi bir konumdaki
  eylemi yakalama olanağı sunuyor.
 • 4:43 - 4:45
  Intel süper bilgisayarların çalıştırdığı
 • 4:45 - 4:48
  devasa bir veri merkezine
 • 4:48 - 4:52
  muazzam miktarda bilgi gönderen
  yüzlerce kamera yerleştirdik.
 • 4:53 - 4:56
  Bu 900 metre kareye sahip olmak
 • 4:56 - 4:58
  her tür eyleme
 • 4:58 - 5:01
  ve her tür performansa
  uymamızı sağlıyor.
 • 5:01 - 5:04
  Bu, ortalama bir Broadway
  sahnesinin boyutudur.
 • 5:05 - 5:07
  Ona Intel Stüdyoları diyoruz
 • 5:07 - 5:10
  ve gelecek neslin
  üç boyutlu medya film yapımını
 • 5:10 - 5:14
  kolaylaştırma ve keşfetme
  amacına sahip olan
 • 5:14 - 5:17
  dünyadaki en büyük
  hacimsel sahne bu.
 • 5:18 - 5:21
  Bu fikirleri test etmek için
 • 5:22 - 5:27
  ilk deneme sahnesinde
  ne yapabileceğimizi düşünüyorduk.
 • 5:28 - 5:29
  Kovboy filmi sahnesini seçtik.
 • 5:30 - 5:35
  Atlar, dekoratörler, çamur,
 • 5:35 - 5:39
  bir kovboy sahnesi için
  gereken her şeyi getirdik.
 • 5:39 - 5:42
  Fakat bu kez, içeride kamera yoktu.
 • 5:42 - 5:46
  Dışarıya kurulmuş bütün kameralar hariç
 • 5:46 - 5:48
  hareket eden hiçbir şey yoktu.
 • 5:48 - 5:51
  Oyuncuların çabası şahaneydi.
 • 5:51 - 5:57
  Her yönden görünen
  kusursuz bir canlandırma yapmalılardı.
 • 5:58 - 6:02
  Bir yumruğu gizleme veya eylemi
  göstermeme olasılığı yok.
 • 6:03 - 6:05
  Her şey çekiliyor ve her şey görünüyor.
 • 6:06 - 6:09
  Çekimin çıktısı --
 • 6:09 - 6:11
  bu gelecekteki çekimimiz --
 • 6:11 - 6:14
  uçsuz bucaksız kapasiteler
  için gözlerimizi açtı.
 • 6:14 - 6:18
  Bütün sahnenin tamamen
  üç boyutlu bir taraması gibiydi.
 • 6:18 - 6:21
  Alanda hareket edebildik ve gezebildik.
 • 6:22 - 6:23
  Mesele artık
 • 6:23 - 6:26
  bir ekranın yaydığı ışığı algılamak değil
 • 6:26 - 6:29
  fakat ışığın içinde gezebilmek
 • 6:29 - 6:31
  ve sahnenin içinde gezebilmek.
 • 6:31 - 6:34
  Bu, muazzam miktarda hikâye anlatımı
 • 6:34 - 6:37
  ve yaratım yöntem bilimleri için
  açıkça imkan sağlıyor.
 • 6:38 - 6:41
  Bu, kişisel hikâyenizin sunduğu imkânlar,
 • 6:41 - 6:43
  içinizde kendi hikâyenizi yaratma imkânı
 • 6:43 - 6:46
  veya belki de diğer hikayeleri
  takip etme imkânı.
 • 6:47 - 6:50
  Son yorumlardan birisine bakalım.
 • 6:50 - 6:51
  (Müzik)
 • 6:51 - 6:54
  Gördüğünüz, bütün bir hacimsel video
 • 6:54 - 6:56
  ve sahnede fiziksel bir kamera yok.
 • 6:56 - 6:58
  (Müzik)
 • 6:58 - 7:00
  Alan ve zaman üzerinde
 • 7:00 - 7:01
  (Müzik, dövüş sesleri)
 • 7:02 - 7:03
  tam kontrole sahibiz.
 • 7:03 - 7:10
  (Müzik, dövüş sesleri)
 • 7:14 - 7:17
  Burada yine fiziksel bir kamera yok.
 • 7:17 - 7:20
  Her şey çevreleyenlerle çekildi.
 • 7:20 - 7:22
  Bu çok güzel fakat
 • 7:22 - 7:26
  peki ya sahneyi bir atın gözlerinden
  görmek istesek ne olur?
 • 7:27 - 7:29
  Bunu da yapabiliriz.
 • 7:29 - 7:30
  (At koşuyor)
 • 7:30 - 7:34
  Şu anda gördüğünüz, aynı eylem
 • 7:34 - 7:37
  ama bu kez tam olarak
  atın gözlerinden izliyoruz.
 • 7:37 - 7:41
  Olasılıklar sınırız.
 • 7:41 - 7:42
  (Alkış)
 • 7:42 - 7:44
  Teşekkürler.
 • 7:44 - 7:47
  (Alkış)
 • 7:47 - 7:51
  Yaratıcılar ve hikaye anlatıcılar için
  bu tamamen harika.
 • 7:51 - 7:54
  Farklı bir tür hikaye anlatımı
  ve film yapımı için
 • 7:54 - 7:56
  devasa bir tuval ortaya çıkarıyor.
 • 7:56 - 7:58
  Peki ya seyirci?
 • 7:58 - 8:00
  Seyirci bunu farklı bir biçimde
  nasıl tecrübe edebilir?
 • 8:01 - 8:03
  Keşiflerimizi yaratmak amacıyla
 • 8:03 - 8:06
  bir Hollywood film yapımındaki
  üç boyutlu medyayı keşfetmek için
 • 8:06 - 8:09
  Paramount Pictures ile ortak olduk.
 • 8:09 - 8:11
  Yönetmen Randal Kleiser ile birlikte
 • 8:11 - 8:16
  1978'in ikonik filmini
  yeniden canlandırdık,
 • 8:16 - 8:17
  "Grease."
 • 8:17 - 8:20
  Bazılarınız biliyor, bazılarınız bilmiyor.
 • 8:20 - 8:23
  40 yıllık bir film, muhteşem bir tecrübe.
 • 8:23 - 8:29
  Amacımız, bu ikonik aksiyon
  ve dans sahnesini
 • 8:29 - 8:32
  nasıl daha derin bir
  tecrübe haline getirebileceğimizi,
 • 8:32 - 8:35
  seyirciye nasıl daha derin
  sunacağımızı düşünmekti.
 • 8:35 - 8:37
  Filmi yalnızca izlemediğinizi,
  aynı zamanda içine girip
 • 8:37 - 8:41
  oyuncularla ve performansla
 • 8:41 - 8:42
  dans ettiğinizi düşünün.
 • 8:42 - 8:47
  Geleneksel 2B düşünce yapısını
  gerçekten kırıyoruz
 • 8:47 - 8:51
  ve daha zengin bir film yapımı
  ve içerik üretimi
 • 8:51 - 8:52
  olasılığı getiriyoruz.
 • 8:53 - 8:55
  Peki bunu neden ekrandan seyredelim ki?
 • 8:56 - 8:58
  Oyuncuları bu sahneye getirmeyi deneyelim.
 • 9:05 - 9:07
  Gerçekten gelmeyecekler --
 • 9:07 - 9:08
  bir iPad kullanacağım.
 • 9:08 - 9:09
  (Gülüşmeler)
 • 9:09 - 9:11
  Pardon.
 • 9:11 - 9:15
  Artırılmış gerçekliği getirmek için
  bir iPad kullanacağım.
 • 9:15 - 9:20
  Açıkçası bu cihazların
  veri programlama süreci açısından
 • 9:21 - 9:23
  kendi kısıtlamaları var,
 • 9:23 - 9:25
  bu yüzden çözünürlük
  miktarını düşürmeliyiz.
 • 9:27 - 9:31
  Şu anda yaptığım şey şu,
  buraya bir işaret yerleştiriyorum,
 • 9:31 - 9:36
  böylece tam olarak herkesin görünmesini
  istediğim yeri belirleyebileceğim.
 • 9:43 - 9:44
  Tamam.
 • 9:44 - 9:45
  Sanırım buradalar.
 • 9:46 - 9:52
  (Alkış)
 • 9:52 - 9:54
  John Travolta veya --
 • 9:54 - 9:55
  (Gülüşmeler)
 • 9:55 - 9:56
  onun bir versiyonu.
 • 9:57 - 9:58
  Bir bakalım.
 • 9:58 - 10:00
  (Video) Kadın: Hey.
 • 10:00 - 10:01
  Erkek: İşte böyle.
 • 10:01 - 10:02
  Kadın: Sıra sende.
 • 10:02 - 10:04
  Erkek: Hey, çocuklar! Şuna bakın.
 • 10:04 - 10:07
  (Şarkı: "You're the one that I want")
 • 10:07 - 10:09
  Danny: Sandy!
 • 10:09 - 10:11
  Sandy: N'aber, yakışıklı?
 • 10:12 - 10:16
  (Şarkı söylüyorlar)
  Kanım kaynıyor, giderek kabarıyor.
 • 10:17 - 10:21
  Kendimi kaybediyorum.
 • 10:21 - 10:25
  Yaydığın enerji çarpıyor beni.
 • 10:25 - 10:27
  Heyecan verici!
 • 10:27 - 10:28
  (Video bitiyor)
 • 10:28 - 10:34
  (Alkış ve tebrikler)
 • 10:34 - 10:35
  Diego Prilusky: Teşekkürler.
 • 10:35 - 10:37
  (Alkış ve tebrikler)
 • 10:38 - 10:39
  Görebildiğiniz üzere,
 • 10:40 - 10:43
  içeriği geleneksel biçimde
  veya üç boyutlu biçimde
 • 10:43 - 10:45
  izleyebilir ve tecrübe edebiliriz.
 • 10:46 - 10:48
  Gerçekten, olasılıklar açık.
 • 10:49 - 10:52
  Filmleri değiştirmeye
  veya yenilemeye çalışmıyoruz.
 • 10:53 - 10:54
  Onları geliştiriyoruz.
 • 10:54 - 10:59
  Teknolojiler, düz ekran ötesinde düşünmeye
  başlamak için yeni imkanlar sunuyorlar.
 • 11:00 - 11:04
  Film yapımında kapsamlı
  ve gerçekten heyecanlı bir zamandayız.
 • 11:04 - 11:07
  Yeni bir dönemin eşiğindeyiz.
 • 11:07 - 11:10
  Kapsamlı hikâye anlatımına
  ve üç boyutlu medya film yapımının
 • 11:10 - 11:13
  anlamını keşfetme
 • 11:13 - 11:18
  ve tanımlamaya dair
  yeni olasılıklar için kapıları açıyoruz.
 • 11:19 - 11:21
  Biz işin başlangıç kısmındayız
 • 11:21 - 11:24
  ve hepinizi bize katılmaya davet ediyoruz.
 • 11:24 - 11:25
  Teşekkürler.
 • 11:25 - 11:30
  (Alkış)
标题:
Volumetrik video film yapımına nasıl yeni bir boyut kazandırıyor
演讲者:
Diego Prilusky
描述:

Film yapımcısı Diego Prilusky bu konuşma ve teknik tanıtımda, film yapımının bir sonraki bölümünü tanıtıyor: volumterik video, ışığı ve hareketi her açıdan yakalayan yüzlerce kameranın sağladığı 360 derecelik bir tecrübe. Bu teknolojinin nasıl yeni bir kapsamlı hikaye anlatımı sağladığını öğrenin -- ve hacimsel video ile çekilmiş "Grease" filmindeki ikonik bir dans numarasının Prilusky tarafından yeniden çekilmiş halini izleyin.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
项目:
TEDTalks
Duration:
11:43

Turkish subtitles

修订