Return to Video

Volumetrisk video ger en ny dimension till filmskapande

 • 0:01 - 0:03
  Jag älskar att göra film.
 • 0:05 - 0:09
  Rörliga bilder har existerat
  i över hundra år.
 • 0:10 - 0:14
  Men filmskapandet har inte ändrat
  sitt rumsliga tänkesätt.
 • 0:15 - 0:19
  Att placera kameran i en scen
  och att trycka "Rec" har inte ändrats.
 • 0:19 - 0:23
  Filmskapande är fortfarande
  en frontal upplevelse,
 • 0:23 - 0:26
  och att skapa filmen har möjligheten
 • 0:26 - 0:30
  att följa samma riktning
  som det innehåll vi skapar.
 • 0:30 - 0:33
  Vi står fortfarande inför en platt bild
 • 0:33 - 0:35
  när vi tittar på historien.
 • 0:36 - 0:38
  Det är inget fel med det.
 • 0:38 - 0:41
  Jag älskar att se film och att gå på bio.
 • 0:41 - 0:43
  Upplevelserna kan verkligen
  vara känslomässiga.
 • 0:44 - 0:47
  Konsten och hantverket bakom
  upplevelserna på en bildruta
 • 0:47 - 0:50
  kan vara väldigt kraftfulla
  och skapa starka känslor.
 • 0:51 - 0:54
  Frågan vi ställer oss är,
 • 0:54 - 0:58
  kan filmupplevelsen existera
  som något bortom filmduken?
 • 0:59 - 1:00
  Hur kan vi börja skapa innehåll
 • 1:00 - 1:04
  för nästa generation innehållsupplevelser?
 • 1:04 - 1:07
  Traditionellt när vi tänker oss en scen,
 • 1:07 - 1:09
  så tittar vi på utsnittet
  och kompositionen.
 • 1:10 - 1:13
  Vi behöver tänka på hur vi kan skapa
  djup och parallax
 • 1:13 - 1:18
  genom att använda för- och bakgrund
  medan kameran rör sig.
 • 1:18 - 1:22
  Med dagens teknik och VR-glasögon,
 • 1:22 - 1:25
  AR-glasögon, smarta apparater,
 • 1:25 - 1:29
  som tillåter full 3D-navigering i rummet
 • 1:29 - 1:31
  så har vi möjligheten att låta publiken
 • 1:31 - 1:34
  uppleva innehållet från olika perspektiv.
 • 1:35 - 1:38
  Vad vi behöver fundera på
  är hur vi kan ta den här tekniken,
 • 1:38 - 1:40
  med all dess kapacitet,
 • 1:40 - 1:45
  och låta upplevelsen
  röra sig djupare in i scenen.
 • 1:45 - 1:49
  Här pratar vi inte om videospel
  eller datorgenererade skådespelare,
 • 1:49 - 1:52
  som i sig ser otroligt verkliga ut.
 • 1:52 - 1:55
  Vi pratar om verkliga skådespelare
  och verkligt uppträdande,
 • 1:55 - 1:57
  ett uppträdande på en scen.
 • 1:58 - 2:02
  Vi behöver börja fundera på
  hur vi registrerar skådespelarnas rörelser
 • 2:02 - 2:04
  och hur vi fångar den verkliga scenen
 • 2:04 - 2:06
  för att komma in på djupet.
 • 2:06 - 2:10
  Vi känner ju till 360-graders video,
 • 2:10 - 2:12
  där man placerar en kamera inne i scenen
 • 2:12 - 2:16
  och vi kan skapa en vacker
  panoramabild runt oss
 • 2:16 - 2:18
  men från ett enda perspektiv.
 • 2:18 - 2:20
  Filmskapandet är fortfarande frontalt.
 • 2:20 - 2:23
  För att verkligen komma in
  på djupet i en scen
 • 2:23 - 2:27
  måste vi registrera ljuset
  från alla möjliga vinklar.
 • 2:27 - 2:32
  Vi måste omge scenen
  med massor av sensorer
 • 2:32 - 2:36
  med all möjlig kapacitet
  att registrera ljuset
 • 2:36 - 2:38
  och därefter låta oss
  komma in på djupet igen.
 • 2:40 - 2:41
  I den här modellen
 • 2:41 - 2:44
  finns inte för- och bakgrund
 • 2:44 - 2:46
  eller en kamera som är
  placerad i rummet,
 • 2:46 - 2:49
  men i stället hundratals sensorer
  som registrerar ljuset
 • 2:49 - 2:52
  och rörelserna från alla möjliga håll.
 • 2:53 - 2:55
  Med de nya teknologiska framstegen
 • 2:55 - 2:58
  kan vi börja titta på 3D-fotografi
 • 2:58 - 3:01
  som registrerar ljuset från olika håll,
 • 3:01 - 3:03
  vilket låter oss återskapa ett objekt.
 • 3:04 - 3:06
  Det här är som fotografi i 3D-rymden.
 • 3:06 - 3:09
  Med de här teknologiska framstegen
 • 3:09 - 3:13
  kan vi spela in video
  inte bara som en platt bild
 • 3:13 - 3:14
  utan som en volym.
 • 3:14 - 3:17
  Vi kallar detta "volumetrisk video",
 • 3:17 - 3:21
  och det gör att vi kan registrera
  varje händelse i en scen
 • 3:21 - 3:22
  som en full
  tredimensionell volym.
 • 3:23 - 3:25
  Men, vad är en voxel?
 • 3:26 - 3:29
  En voxel är som en tredimensionell pixel,
 • 3:29 - 3:35
  men i stället för att vara en liten
  platt ruta med ljus och färg
 • 3:35 - 3:38
  så är det som en
  tredimensionell kub i rummet
 • 3:38 - 3:40
  med X- Y- och Z-positioner.
 • 3:41 - 3:45
  Det här ger oss möjligheten
  att registrera scenen fullständigt,
 • 3:45 - 3:47
  från vilket perspektiv som helst.
 • 3:47 - 3:52
  Det här skapar en fullständigt
  ljusfördjupad scen
 • 3:52 - 3:54
  från flera perspektiv.
 • 3:54 - 3:59
  Den här tekniken kräver en otroligt stor
  mängd information som måste behandlas.
 • 3:59 - 4:04
  Vi måste fånga in ljuset
  från enormt många kameror
 • 4:04 - 4:06
  för att skapa den här informationen.
 • 4:07 - 4:10
  För att det här ska bli möjligt,
 • 4:10 - 4:15
  så skulle vi behöva använda
  ett stort antal kameror
 • 4:16 - 4:18
  som monteras runt en scen
 • 4:18 - 4:23
  och en tillräckligt stor scen för att
  skapa en fullständig filmisk upplevelse.
 • 4:24 - 4:29
  Det låter ju som en vansinnig idé
  men det är precis vad vi gjorde.
 • 4:30 - 4:31
  De senaste tre åren
 • 4:31 - 4:35
  har vi byggt en enorm
  volumetrisk kamerastudio.
 • 4:36 - 4:39
  Det är en närmare 1 000
  kvadratmeter stor scen
 • 4:39 - 4:42
  som låter oss registrera handlingen
  från alla håll.
 • 4:43 - 4:45
  Vi använder hundratals kameror,
 • 4:45 - 4:48
  som sänder en otrolig mängd information
 • 4:48 - 4:52
  till ett jättestort datacenter
  med Intelbaserade superdatorer.
 • 4:53 - 4:56
  Att ha närmare 1 000 kvadratmeter
 • 4:56 - 4:59
  gör att vi kan få plats
  med vilken handling som helst
 • 4:59 - 5:01
  och vilka rörelser som helst.
 • 5:01 - 5:05
  Scenen är lika stor som en Broadwayscen.
 • 5:05 - 5:07
  Vi kallar det för Intel Studios
 • 5:07 - 5:10
  och det är den största
  volumetriska scenen i världen,
 • 5:10 - 5:15
  med målet att möjliggöra
  och utforska nästa generation
 • 5:15 - 5:18
  av detta immersiva filmskapande.
 • 5:18 - 5:21
  För att testa de här idéerna
 • 5:22 - 5:27
  så funderade vi på vilken slags scen
  vi skulle kunna prova att filma.
 • 5:28 - 5:30
  Vi valde en vilda västern-scen.
 • 5:30 - 5:35
  Vi tog dit hästar, scenografer och jord,
 • 5:35 - 5:39
  allt som behövdes för att
  skapa en komplett vilda västern-scen.
 • 5:39 - 5:42
  Men denna gång fanns
  ingen kamera inne på scenen.
 • 5:42 - 5:48
  Det fanns egentligen ingenting där
  förutom alla kameror utanför scenen.
 • 5:48 - 5:51
  Skådespelarnas utmaning var enorm.
 • 5:51 - 5:57
  De måste agera perfekt
  så att det kan ses från alla håll.
 • 5:58 - 6:02
  Man kan inte dölja slag eller rörelser.
 • 6:03 - 6:05
  Allt registreras och allt ses.
 • 6:06 - 6:10
  Resultatet av denna första filmning,
 • 6:11 - 6:14
  öppnade våra ögon
  för otroliga möjligheter.
 • 6:14 - 6:18
  Det var som en komplett 3D-skanning
  av hela scenen.
 • 6:18 - 6:21
  Vi kunde röra oss runt helt fritt
  och resa i rymden.
 • 6:22 - 6:23
  Tänk er detta,
 • 6:23 - 6:26
  det handlar inte längre om att
  uppfatta ljuset från en filmduk,
 • 6:26 - 6:31
  utan att resa inuti ljuset,
  att resa inne i scenen.
 • 6:31 - 6:34
  Det här öppnar förstås massor av
  möjligheter för historieberättande
 • 6:34 - 6:37
  och metoder för skapande.
 • 6:38 - 6:41
  Det här är möjligheterna
  för din egen historia,
 • 6:41 - 6:44
  möjligheterna att skapa
  din egen historia där inne,
 • 6:44 - 6:46
  eller kanske följa andra historier.
 • 6:47 - 6:50
  Vi ska titta på en av våra
  senaste renderingar.
 • 6:50 - 6:51
  (Musik)
 • 6:51 - 6:54
  Vad ni ser här
  är full volumetrisk video
 • 6:54 - 6:57
  och det finns ingen fysisk kamera
  inne på scenen.
 • 6:57 - 6:58
  (Musik)
 • 6:58 - 7:00
  Vi har full kontroll
 • 7:00 - 7:01
  (Musik och ljud från slagsmål)
 • 7:02 - 7:03
  över rum och tid.
 • 7:03 - 7:06
  (Musik och ljud från slagsmål och hästar)
 • 7:14 - 7:17
  Återigen, ingen fysisk kamera fanns där.
 • 7:17 - 7:20
  Allt filmades utifrån.
 • 7:20 - 7:22
  Ja, det här är ju väldigt trevligt,
 • 7:22 - 7:26
  men hur skulle det vara om
  vi vill se scenen från hästens perspektiv?
 • 7:27 - 7:29
  Det kan vi också ordna.
 • 7:29 - 7:30
  (Häst galopperar)
 • 7:30 - 7:34
  Det ni ser här är samma handling
 • 7:34 - 7:37
  men den här gången
  sett från hästens ögon.
 • 7:37 - 7:41
  Möjligheterna är obegränsade.
 • 7:41 - 7:42
  (Applåder)
 • 7:42 - 7:44
  Tack.
 • 7:44 - 7:47
  (Applåder)
 • 7:47 - 7:51
  Det här är verkligen fantastiskt
  för skapare och historieberättare.
 • 7:51 - 7:53
  Det breder ut en enorm filmduk
 • 7:53 - 7:56
  för ett annat slags historieberättande
  och filmskapande.
 • 7:56 - 7:58
  Men vad händer med publiken?
 • 7:58 - 8:00
  Hur kan publiken uppleva det här
  på ett annorlunda sätt?
 • 8:01 - 8:03
  För att vidga våra utforskningar,
 • 8:03 - 8:05
  samarbetade vi med Paramount Pictures
 • 8:05 - 8:09
  för att utforska immersiv media
  i en Hollywoodproduktion.
 • 8:09 - 8:11
  Tillsammans med regissören Randal Kleiser
 • 8:11 - 8:16
  återskapade vi den
  klassiska filmen från 1978,
 • 8:16 - 8:17
  "Grease".
 • 8:17 - 8:20
  En del av er känner till den, andra inte.
 • 8:20 - 8:23
  En 40-årig film, en fantastisk upplevelse.
 • 8:23 - 8:30
  Vårt mål var att se hur vi kan ta
  den här klassiska handlingen och dansen
 • 8:30 - 8:33
  och föra dem djupare in i upplevelsen,
 • 8:33 - 8:35
  ta dem djupare in i publiken.
 • 8:35 - 8:37
  Tänk dig att du inte bara kan se filmen
 • 8:37 - 8:41
  utan vistas inuti den,
  och dansa med skådespelarna
 • 8:41 - 8:42
  och vara med i deras uppträdande.
 • 8:42 - 8:48
  Nu bryter vi verkligen
  vårt traditionella 2D-tankesätt.
 • 8:48 - 8:51
  och öppnar vägen för mycket
  vidare möjligheter för filmskapande
 • 8:51 - 8:53
  och innehållsskapande.
 • 8:53 - 8:55
  Men måste vi se det på en duk?
 • 8:56 - 8:59
  Låt oss försöka få hit
  skådespelarna till den här scenen.
 • 9:05 - 9:07
  De kommer inte hit på riktigt,
 • 9:07 - 9:08
  utan jag ska använda en iPad.
 • 9:08 - 9:09
  (Skratt)
 • 9:09 - 9:11
  Förlåt.
 • 9:11 - 9:15
  Jag ska använda en iPad för att
  skapa en förstärkt verklighet.
 • 9:15 - 9:20
  Nu har ju de här apparaterna
  sina egna begränsningar
 • 9:21 - 9:23
  när det gäller databehandling,
 • 9:23 - 9:26
  så vi måste minska upplösningen.
 • 9:27 - 9:31
  Vad jag gör nu är att jag
  placerar en markör här
 • 9:31 - 9:36
  så att jag kan välja exakt
  var alla ska synas.
 • 9:43 - 9:44
  Okej.
 • 9:44 - 9:45
  Jag tror att de är här nu.
 • 9:46 - 9:49
  (Applåder)
 • 9:52 - 9:54
  John Travolta, eller...
 • 9:54 - 9:55
  (Skratt)
 • 9:55 - 9:56
  en version av honom.
 • 9:57 - 9:58
  Låt oss ta en titt.
 • 9:58 - 10:00
  (Video) Kvinna: Hej.
 • 10:00 - 10:01
  Man: Det är så man gör det.
 • 10:01 - 10:02
  Kvinna: Din tur.
 • 10:02 - 10:04
  Man: Hörni! Kolla in det här.
 • 10:04 - 10:07
  (Sång: "You're the one I want")
 • 10:07 - 10:09
  Danny: Sandy!
 • 10:09 - 10:11
  Sandy: Visa mig, snygging.
 • 10:12 - 10:16
  ♪ Jag ryser, det blir allt värre ♪
 • 10:17 - 10:21
  ♪ och jag tappar all kontroll. ♪
 • 10:21 - 10:25
  ♪ För den kraft som du ger mig ♪
 • 10:25 - 10:27
  ♪ är elektrisk! ♪
 • 10:27 - 10:28
  (Videon slutar)
 • 10:28 - 10:34
  (Applåder och jubel)
 • 10:34 - 10:35
  Diego Prilusky: Tack.
 • 10:35 - 10:37
  (Applåder)
 • 10:38 - 10:39
  Så som ni kan se
 • 10:40 - 10:44
  så kan vi se och uppleva innehåll
  på det traditionella sättet
 • 10:44 - 10:46
  eller på ett fördjupat sätt.
 • 10:46 - 10:48
  Möjligheterna är verkligen öppna.
 • 10:49 - 10:52
  Vi försöker inte ändra
  eller byta ut de vanliga filmerna.
 • 10:53 - 10:54
  Vi förbättrar dem.
 • 10:54 - 10:59
  Tekniken skapar nya möjligheter
  att tänka bortom den platta duken.
 • 11:00 - 11:04
  Vi befinner oss i en immersiv
  och spännande tid för filmskapande.
 • 11:04 - 11:07
  Vi står på tröskeln till en ny era.
 • 11:07 - 11:10
  Vi öppnar portarna till nya möjligheter
 • 11:10 - 11:12
  för immersivt berättande,
 • 11:13 - 11:18
  en utforskning och definition av
  vad immersivt filmskapande innebär.
 • 11:19 - 11:21
  Vi är egentligen bara i början ännu
 • 11:21 - 11:24
  och vi inbjuder er alla
  att vara med oss i detta.
 • 11:24 - 11:25
  Tack.
 • 11:25 - 11:28
  (Applåder och jubel)
标题:
Volumetrisk video ger en ny dimension till filmskapande
演讲者:
Diego Prilusky
描述:

I Diego Priluskys föredrag och teknikdemonstration introducerar han nästa kapitel för filmskapande: volumetrisk video, en 360-graders upplevelse som sker med hjälp av hundratals kameror som registrerar ljus och rörelser från alla vinklar. Kolla in hur den här tekniken skapar en ny typ av fördjupande historieberättande - och var med och se Priluskys inspelning av ett klassiskt dansnummer från filmen "Grease", med hjälp av volumetrisk video.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
项目:
TEDTalks
Duration:
11:43

Swedish subtitles

修订 Compare revisions