Lithuanian 字幕

← Odė gyvenimui Žemėje

获得嵌入代码
34种语言

Showing Revision 13 created 05/03/2020 by Andrius Družinis-Vitkus.

 1. [Oliver Jeffers]
 2. [Odė gyvenimui Žemėje]

 3. Sveiki.

 4. Aš manau, kad man
  dar nepabaigus šio sakinio,
 5. girdėdami, kaip aš kalbu,
 6. jūs suprasite, kad aš esu kilęs
  iš vietovės vardu
 7. planeta Žemė.
 8. Žemė yra nuostabi.
 9. Ji yra namai mums.
 10. Ir mikrobams.
 11. Šitie [pyp] kol kas yra antram plane,
 12. nes, patikesit ar ne,
  jie nėra vientinteliai veikėjai.
 13. Ši planeta taip pat yra namai
  automobiliams, briuselio kopūstams,

 14. keistiems žuvies padarams
  su lempomis ant galvų;
 15. menui, ugniai,
 16. ugnies gesintuvams,
 17. įstatymams, balandžiams, alaus buteliams,
 18. citrinoms ir lemputėms,
 19. Pinot noir ir paracetamoliui,
 20. vaiduokliams, uodams, flamingams, gėlėms,
 21. ukalelei, liftams ir katėms,
 22. kačių filmukams, internetui,
 23. geležies sijoms,
  pastatams, baterijoms,
 24. visam išradingumui ir idėjoms,
  visoms gyvoms būtybėms...
 25. ir daugybei kitų dalykų.
 26. Viskam ką mes žinome
  ir apie ką esame girdėję.
 27. Beje, tai mano mėgstamiausia vieta.
 28. Ši maža sfera,
 29. plūduriuojanti šaltoje ir vienišoje
  visatos dalyje.
 30. Beje, mano akcentas yra is Belfasto,
  kuris yra...
 31. čia.
 32. Maždaug.
 33. Jūs tikriausiai manote,
  kad pažįstate šią planetą Žemę,

 34. nes jūs iš čia kilę.
 35. Tačiau tikėtina,
 36. kad kurį laiką nesusimąstėte
  apie pagrindus.
 37. Aš maniau, kad aš ją pažįstu.
 38. Aš net maniau,
  kad aš esu ekspertas.
 39. Iki tol, kol neprireikė
  paaiškinti viso pasaulio
 40. ir kaip jis veikia
 41. tam, kuris niekada nėra čia buvęs.
 42. Ne tai ką jūs galvojate,
 43. nors mano tėtis visad sakydavo
 44. kad tikras protingų būtybių
  visatoje ženklas
 45. yra tai, kad jie net nebando
  su mumis susisiekti.
 46. Iš tiesų tai mano naujagimis sūnus,
  kuriam aš bandžiau viską paaiškinti.
 47. Mes nauji tėvai,
 48. mano žmona ir aš,
 49. taigi mes jam, kaip ir visiems svečiams,
  apsilankantiems pirma karta,
 50. aprodėme namus.
 51. Štai kur tu gyveni, sūnau.
 52. Šitam kambary mes gaminame maistą.
 53. Šitam kambary kolekcionuojame kėdes,
  ir taip toliau.
 54. Įdomu aiškinti,
 55. kaip veikia planeta
  nulio metų vaikui.
 56. Tačiau po juokavimų,
 57. ir po suvokimo, kad nauji žmonės
  nežino absolučiai nieko
 58. ir kaip mažai tu pats žinai,
 59. paaiškinti visą planetą
  pasidaro pakankamai sudėtinga.
 60. Bet aš vistiek pabandžiau.
 61. Tomis pirmomis savaitėmis

 62. pasakodamas apie pasaulį
  tokį, koks jis man atrodė,
 63. aš pradėjau žymėtis
  visus pasakytus kvailus dalykus.
 64. Šios pastabos po truputį virto laišku,
 65. skirtu mano sūnui,
  kai jis išmoks skaityti.
 66. O tas laiškas tapo knyga
 67. apie pagrindinius principus
  ką reiškia būti žmogumi
 68. gyvenančiu Žemėje 21-ame amžiuje.
 69. Kai kurie dalykai yra tikrai akivaizdūs.
 70. Pvž., planeta yra sudaryta
  iš dviejų dalių:
 71. žemės ir jūros.
 72. Kai kurie mažiau akivaizdūs,
  kol nepradedi apie jus galvoti.
 73. Pavyzdžiui, laikas.
 74. Kartais Žemėje dalykai juda lėtai.
 75. Bet dažniau jie juda greitai.
 76. Taigi laiką leiskite protingai,
  nes jis baigsis net nepastebėjus.
 77. Arba žmonės.
 78. Žmonių būna visokių formų,
  dydžių, ir spalvų.
 79. Mes visi atrodom skirtingai,
 80. elgiamės skirtingai, kalbam skirtingai,
 81. bet neapsigaukite.
 82. Mes visi žmonės.
 83. Aš suvokiu,
  kad iš visų visatos vietų,

 84. žmonės gyvena tik Žemėje,
 85. gali gyventi tik Žemėje.
 86. Ir netgi čia,
  tik ant kelių sausų vietų.
 87. Žemėje yra tik labai
  maža paviršiaus dalis
 88. tinkama žmonių gyvybei,
 89. ir čia, susispaudę,
  gyvename mes visi.
 90. Lengva pamiršti,
  kai esi taip arti žemės,
 91. akmenų, lapų, cemento,
 92. kokia iš tiesų suvaržyta
  yra ši erdvė.
 93. Žiūrint nuo pat žemės paviršiaus,
 94. horizontas, atrodo, tęsiasi amžinai.
 95. Juk mes nepratę kasdien galvoti,
 96. kurioj vietoj ant planetos rutulio
  mes esame
 97. ir kurioje visatos vietoje
  tas rutulys yra.
 98. Aš nenorėjau pasakoti
  savo sūnui tų pačių istorijų,

 99. kurias pasakojo mums
  augant Šiaurės Airijoje.
 100. Kad mes kilę
  iš mažos parapijos,
 101. kur gyvenimas už jos ribų
  yra visai nevarbus.
 102. Aš norėjau pabandyti pajusti,
  ką reikštų suvokti mūsų planetą
 103. kaip vieną sistemą,
  vieną objektą,
 104. kabantį visatoje.
 105. Tam,
 106. man prireiktų iškeisti
  plokščius knygų piešinius
 107. į 3D skulptūras skirtas gatvėms,
 108. ir man reiktų beveik 200 pėdų,
 109. Niujorko miesto kvartalo,
 110. pastatyti didelio masto modelį
  vaizduojantį mėnulį,
 111. Žemę ir mus.
 112. Šis projektą pavyko įgyvendinti
  Niujorko miesto High Line parke

 113. praeitą žiemą,
 114. per Apollo 11 misijos aplink Mėnulį
  50-tąjį jubiliejų.
 115. Po šios instaliacijos,
 116. man ir mano sūnui
  teko užsidėti astronauto šalmą
 117. ir leistis, kaip Apolo 11,
  prieš pusę šimtmečio,
 118. link Mėnulio.
 119. Mes apsukom aplink
 120. ir pažvelgėm atgal į mus.
 121. Aš pajaučiau,
 122. kaip vieniša ten tamsoje.
 123. Ir aš tik įsivaizdavau.
 124. Mėnulis yra vienintelis objektas
 125. bent kiek arčiau mūsų.
 126. Šito projekto mastu,
 127. kur mūsų planeta
  buvo 10 pėdų skersmens,
 128. Marsas, sekanti planeta,
  būtų jogos kamuolio dydžio,
 129. nutolusio per dvi mylias.
 130. Nors ribos visatoje
  nėra matomos,

 131. mano skulptūroje
 132. kiekviena riba buvo nubrėžta.
 133. Bet vietoj šalių pavadinimų
  ant suraižytos žemės,
 134. aš užrašiau, dar ir dar kartą,
 135. „čia gyvena žmonės, čia gyvena žmonės“.
 136. „Čia gyvena žmonės“.
 137. O ant Mėnulio buvo parašyta,
 138. „Čia negyvena niekas“.
 139. Dažnai aiškūs dalykai
 140. nėra tokie aiškūs,
  kol nepradedi apie juos galvoti.
 141. Žiūrėjimas į bet ką iš pakankamai
  didelio atstumo

 142. pakeičia viską,
 143. ką patyrė daug astronautų.
 144. Žmogaus akys Žemę tėra mačiusios
 145. Mėnulio atstumu.
 146. Kur kas toliau
 147. yra mūsų Saulės sistemos pakraščiai.
 148. Ir netgi kitos žvaigždės,
  kiti žvaigždynai.
 149. Visoje visatoje tėra vienintelis taškas
 150. randamas visuose žvaigždynuose,
 151. ir tas taškas yra
 152. čia, planeta Žemė.
 153. Tie piešiniai, kuriuos mes sugalvojome
  žvaigždžių grupėms
 154. tėra suprantami žiūrint iš čia.
 155. Jų istorijos suprantamos tik čia, Žemėje.
 156. Ir tik mums.
 157. Žmonėms.
 158. Mes esame istorijų sutvėrimai.
 159. Mes tampame istorijomis
  kurias sekame,
 160. mes esame istorijos,
  kurias sekė mums.
 161. Trumpam susimastykime apie
  žmonių civilizacijos istoriją Žemėje.

 162. Ji pasakoja apie išradingumą, eleganciją,
 163. dosnią ir saugančią prigimtį rūšies,
 164. kuri tuo pačiu yra
  susirūpinusi savimi, pažeidžiama
 165. ir nepaklusniai globėjiška.
 166. Mes, žmonės, saugome savo
  egzistencijos liepsną
 167. nuo daugybės primityvių elementų
  nepaklūstančių mums,
 168. didžiojo anapus.
 169. Bet visuomet tik į liepsną težiūrime.
 170. „Kiek mums žinoma“,
 171. sakant kaip teiginį,
 172. reiškia visų žinių sumą.
 173. Bet, pasakant kitaip,
 174. „kiek mums žinoma“
 175. reiškia kad mes nežinome visko.
 176. Tai ir yra nuostabi, trapi
  civilizacijos drama.
 177. Mes esame aktoriai ir žiūrovai
  visatos spektaklio,
 178. kuris mums reiškia tiek daug,
 179. bet nereiškia nieko
  niekur kitur.
 180. Kitavertus, gal ne tiek ir daug
  ir čia.
 181. Jei mes rimtai susimąstytume
  apie mūsų santykius su sava valtimi,

 182. mūsų Žeme,
 183. ši istorija būtų labiau apie
  neišmanymą ir gobšumą.
 184. Kaip ir Fausto atveju,
 185. žmogus, kuris manė valdantis viską
 186. išsiruošė apžiūrėti savo valdų.
 187. Jis lengvai pasisavino gėlę,
 188. avį, medį ir lauką.
 189. Ežeras ir kalnas
  pasidavė sunkiau,
 190. bet pasidavė ir jie.
 191. Ir tik bandant pasisavinti atvirą jūrą
 192. jo gobšumas įrodo jo klaidą
 193. kai, pagautas arogancijos,
 194. jis perlipa per bortą
  parodyti jūrai kas viršininkas.
 195. Tačiau jis nesuvokia,
 196. paneria po bangomis,
  nugrimzta į dugną.
 197. Jūra dėl jo nuliūdo,
 198. bet ir toliau liko jūra.
 199. Kaip ir visi kiti jo pavaldiniai,
 200. nes Fausto likimas jiems
  nereiškia nieko.
 201. Kad ir kaip mes tikėtume
  visatos svarba,

 202. mes neturėtume nieko
 203. be Žemės.
 204. Ji ir toliau laimingai suktųsi,
 205. užsimiršusi be mūsų.
 206. Šitoje planetoje yra žmonės.

 207. Mes gyvename savo gyvenimą,
 208. kartais pažiūrėdami viršun ir laukan,
 209. dažniausiai žiūrėdami žemyn ir vidun.
 210. Žiūrėdami į viršų ir brėždami linijas
  tarp švieselių danguje,
 211. mes bandome suprasti chaosą.
 212. Žiūrėdami žemyn, brėžiame linijas,
  kad žinotume kur mes priklausom
 213. ir kur ne.
 214. Mes dažniausiai pamirštame,
  kad šitos linijos, jungiančios žvaigždes
 215. ir dalinančios žemę,
 216. tegyvena mūsų galvose.
 217. Jos taip pat tėra istorijos.
 218. Mūsų kasdienis gyvenimas vyksta
 219. pagal istorijas kuriomis
  mes labiausiai tikime,
 220. o šiomis dienomis, istorija
  keičiasi mums ją berašant.
 221. Šiandienos istorijoje yra daug baimės,

 222. ir iki visai neseniai
 223. galingiausios istorijos
 224. buvo pripildytos kartėlio,
 225. ir jausmo, kad mums viskas nepasisekė,
  asmeniškai ir visiems kartu.
 226. Labai įkvepia matyti,
  kaip iš blogio kyla gėris.
 227. Kaip žmonės prabunda šiuo
  visuotinio atpildo metu
 228. suprasdami, kad mūsų
  tarpusavio ryšys
 229. yra vienas iš svarbiausių dalykų
  kuriuos turime.
 230. Tačiau grįžkim atgal.

 231. Po visų dejonių,
 232. mes labai mažai mėgaujamės
  vieninteliu dalyku,
 233. kuris mums kada nors pavyko.
 234. Tai, kad mes čia,
 235. kad mes iš viso gyvi.
 236. Kad mes vis dar gyvi.
 237. Prieš pusantro milijono metų
  radę degtukų dėžutę,
 238. mes dar nepadegėm viso namo.
 239. Kol kas.
 240. Mūsų šansai būti čia
  yra arti nulio.
 241. Tačiau mes esame.
 242. Tarp pavojų ir visko.
 243. Žemėje niekada negyveno
  žmonių daugiau nei dabar.

 244. Naudojančių daugiau daiktų.
 245. Pasidarė aišku, kad dauguma
  senų sistemų
 246. kurias mes patys sukūrėme
 247. susidėvėjo.
 248. Ir mums reikia kurti naujas.
 249. Jei ne mikrobai,
 250. mūsų bendras gaisras
  uždusintų mus visus.
 251. Stebint sustojančius
  pramonės ratus,
 252. nutylančią progreso mašiną,
 253. mes turime neįtikėtiną galimybę
 254. paspausti nustatymo mygtuką.
 255. Nueiti kitokiu keliu.
 256. Štai mes esame Žemėje.

 257. Ir gyvenimas Žemėje
  yra nuostabus dalykas.
 258. Ji atrodo didelė, ši Žemė,
 259. bet mūsų čia daug.
 260. septyni su puse milijardo,
  paskutiniu skaičiavimu
 261. ir vis daugiau kasdien.
 262. Netgi tada,
 263. turime pakankamai kiekvienam,
 264. jei tik visi dalinsimės.
 265. Taigi prašau,
 266. būkite geri.
 267. Žiūrint iš kitos pusės,

 268. jei Žemė yra vienintelė vieta
  kur gyvena žmonės,
 269. tai ji yra mažiausiai
  vieniša vieta visatoje.
 270. Čia daugybė žmonių,
  kurie mus gali mylėti
 271. ir daugybė žmonių,
  kuriuos galime mylėti mes.
 272. Mums reikia vienam kito.
 273. Tą suprantame dabar,
  labiau nei bet kada.
 274. Gero vakaro.