Return to Video

Education and jobs for the deaf | Ruma Roka

 • 0:07 - 0:09
  je umeelewa chochote?
 • 0:09 - 0:11
  (kicheko)
 • 0:11 - 0:13
  hao ni takriban watu milioni 63 wasioweza kusikia hapa india
 • 0:13 - 0:17
  wanao pitia haya kila mwaka siku baada ya nyingine
 • 0:17 - 0:20
  kujaribu kuleta ufahamu kwa ulimwengu wasiousikia
 • 0:20 - 0:23
  bila ufahamu na unyanyapaa kaitka jamii
 • 0:23 - 0:26
  kwa kujaliwa na mtoto asiye na maumbile sawa
 • 0:26 - 0:28
  wazazi hukimbia hapa na pale
 • 0:28 - 0:31
  kujaribu kuelewa jinsi ya kumulea mtoto wao
 • 0:31 - 0:34
  kisha wanapoelezwa hata kama mtoto wako han uwezo wa kusikia
 • 0:34 - 0:36
  haina tatizo na sauti yake na koromeo
 • 0:36 - 0:38
  hana shida na ala za kuwezesha sauti
 • 0:38 - 0:41
  na anaweza fundishwa jinsi ya kuzungumza
 • 0:41 - 0:46
  kisha unakua mwanzo wa safari ndefu ya miaka kujaribu kumfundisha
 • 0:46 - 0:50
  huyu mtoto mdogo jinsi ya kuyatamka maneno ambayo hayasikii
 • 0:51 - 0:54
  hata katika famila anakotoka huyu mtoto
 • 0:54 - 0:56
  anapowasiliana na wazazi wake
 • 0:56 - 1:00
  anapotamani kuhusika katika mazungumzo kaitka familia yake
 • 1:00 - 1:04
  lakini hawezi. na haelewi ni kwa nini kila mmoja hamsikilizi
 • 1:05 - 1:07
  hivo basi anaonekana kutengwa na kukosa
 • 1:07 - 1:10
  maswala muhimu yanayo mwezesha kukua vyema
 • 1:10 - 1:14
  anaenda shuleni akiwa na fikra,"labda mambo yatajakuwa tofauti."
 • 1:14 - 1:17
  kisha ankutana na waalimu wakifungua vinywa na kufunga
 • 1:17 - 1:20
  nakuandika maajabu ubaoni
 • 1:20 - 1:23
  bila kuelewa kwa kuwa hana uwezo wa kusikia,
 • 1:23 - 1:27
  anayaandika yote chini kisha kuyaweka kwa mtihanai yalivyo,
 • 1:27 - 1:31
  na kwa hali hii na alama za neema anakamilisha masomo ,hadi kidato.
 • 1:31 - 1:35
  Je, ananafasi ipi katika ajira?
 • 1:35 - 1:38
  Hapa huyu mtoto ambaye hana masomo halisi.
 • 1:38 - 1:41
  maneno ya kujionea,misamiati thelathini hadi arobaini.
 • 1:41 - 1:46
  Hajihisi salama tena kihisia,na sasa anakerwa na dunia nzima,
 • 1:46 - 1:49
  amabayo kwa sasa ,anadhani imesababisha kulemazwa kwake.
 • 1:49 - 1:53
  Afanye ajira ipi? Kazi mza kijungu jiko,kazi zisizo za taaluma,
 • 1:53 - 1:56
  kila wakati akiwa katika hali inayomkejeli.
 • 1:56 - 2:02
  Na hapo ndipo safari yangu "ilipozaliwa" mwaka 2004.Sina kama alivyo nena Kelly,
 • 2:02 - 2:04
  sina yeyote katika familia aliye na ulemavu wa kusikia.
 • 2:04 - 2:08
  ila kwa hali geni tu na wala sio fikira bayana.
 • 2:08 - 2:10
  niliingia katika dunia hii na kujifunza lugha ishara
 • 2:10 - 2:14
  kwa wakati huo,ilikua ni changa moto,hakuna aliyetaka....hakuna aliyefahamu..
 • 2:14 - 2:17
  "Ni nini hicho wataka kusoma,Ruma? je hiyo ni lugha?
 • 2:17 - 2:22
  Haya,kusomea lugha ishara ilifungua maisha mapya katika jamii hii
 • 2:22 - 2:25
  ambayo ni kimya lakini inangaa
 • 2:25 - 2:28
  na matamnio na ari ya wanfunzi wa kuona
 • 2:28 - 2:31
  Na kisha nikasikia hadithi zao kile walichotaka kufanya
 • 2:31 - 2:39
  Na kisha mwaka uliofuata,wa 2005, na kiasi ya akiba $5,000
 • 2:39 - 2:42
  ya bima, nilianzisha kituo hiki
 • 2:42 - 2:46
  kwa vyumba viwili na wanafunzi sita
 • 2:46 - 2:49
  nami nikawa nawafundisha lugha ya kimombo kwa lugha ishara
 • 2:50 - 2:53
  changamoto,na kwa wakati huo hitaji likawa
 • 2:53 - 2:56
  naweza vipi kukutana na hawa watoto waliakamilisha shule ya upili
 • 2:56 - 2:58
  kwa ajira halisi kwa makampuni?
 • 2:58 - 3:03
  kazi za heshma.ajira zinazow eza kudhibitisha kua bubu si ujinga.
 • 3:04 - 3:08
  Naikawa chamgamoto kuu.Na hawa bubu waliishia kuishi hivi miaka mingi.
 • 3:08 - 3:11
  na miaka ya giza.
 • 3:11 - 3:14
  Walihitaji wajiamini wenyewe.Wazazi walihitajika kushawishika.
 • 3:14 - 3:17
  kuwa mtoto huyu si bubu na mjinga
 • 3:17 - 3:19
  Na anuwezo wa kusimama kivyake kwa miguu yake miwili
 • 3:19 - 3:21
  Basi cha muhimu zaidi
 • 3:21 - 3:24
  itawezekana muajiri kuajiri mtu asiyeweza kuzungumza.
 • 3:24 - 3:27
  kusikia,na hata kusona na kuandika pia
 • 3:27 - 3:31
  Niliketi pamoja na marafiki kaitka nyanja hii,
 • 3:31 - 3:35
  na nikawapa hadithi yangu ilivyokua maisha ya kutoweza kusikia.
 • 3:35 - 3:39
  Na nilifahamu kuna sehemu wazi katika kampuni
 • 3:39 - 3:43
  ambapo watu walio na ulemavu wakusikia wanaweza kufanya kazi,watu wasio na uwezo wa kisikia kuzidisha thamani.
 • 3:43 - 3:46
  na kwa raslimali finye tulianzisha ya kwazna ya aina yake
 • 3:46 - 3:49
  Mwito wa mtaala wa mafundisho ya watu wasio na uwezo wa kusikia nchini.
 • 3:49 - 3:54
  Kupata waalimu ilikua vigumu.Basi niliwafundisha mwenyewe .
 • 3:54 - 3:57
  niliwafudisha wanafunzi wangu kuwa waalimu wa watu wasio na uwezo wa kusikia.
 • 3:57 - 4:01
  Na ni kazi walioichukulia kwa makini na wajibu wa hali ya juu.
 • 4:01 - 4:07
  Lakini bado mwajiri alikua na wasiwasi.Masomo,na hatima ya kidato cah nne tu.
 • 4:07 - 4:09
  "La, la, la, Ruma hatuwezi kummpa ajira."
 • 4:09 - 4:10
  Hiyo ilikua shida kubwa
 • 4:10 - 4:12
  " Na hata kama tunaweza kumpa ajira
 • 4:12 - 4:15
  tutawasiliana naye vipi? Hawezi kuandika wala kusoma.
 • 4:15 - 4:16
  hawezi sikia na kusema"
 • 4:16 - 4:20
  Nami nikawasihi," tafdhali tuchukue haya hatua kwa wakati?
 • 4:21 - 4:23
  Tunaweza kuzingatia yale anayoweza kutenda mwnazo?
 • 4:23 - 4:26
 • 4:26 - 4:30
 • 4:30 - 4:35
 • 4:35 - 4:39
 • 4:39 - 4:41
 • 4:41 - 4:45
 • 4:45 - 4:47
 • 4:47 - 4:50
 • 4:50 - 4:52
 • 4:52 - 4:54
 • 4:54 - 4:58
 • 4:58 - 5:03
 • 5:03 - 5:07
 • 5:07 - 5:11
 • 5:11 - 5:14
 • 5:14 - 5:16
 • 5:16 - 5:18
 • 5:18 - 5:23
 • 5:23 - 5:26
 • 5:26 - 5:28
 • 5:28 - 5:32
 • 5:32 - 5:35
 • 5:35 - 5:38
 • 5:38 - 5:42
 • 5:42 - 5:44
 • 5:44 - 5:46
 • 5:46 - 5:50
 • 5:50 - 5:53
 • 5:53 - 5:58
 • 5:58 - 6:01
 • 6:01 - 6:04
 • 6:04 - 6:08
 • 6:08 - 6:10
 • 6:10 - 6:15
 • 6:15 - 6:20
 • 6:20 - 6:24
 • 6:24 - 6:28
 • 6:28 - 6:31
 • 6:31 - 6:34
 • 6:34 - 6:36
 • 6:36 - 6:40
 • 6:40 - 6:42
 • 6:42 - 6:44
 • 6:44 - 6:48
 • 6:48 - 6:49
 • 6:49 - 6:56
 • 7:02 - 7:06
 • 7:06 - 7:08
 • 未同步
標題:
Education and jobs for the deaf | Ruma Roka
描述:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:10

Swahili subtitles

Incomplete

修訂 Compare revisions