Return to Video

What Happens to Your Body After You Die?

 • 0:07 - 0:08
  मृत्यु अप्रिय हुन्छ!
 • 0:11 - 0:14
  तर मृत्युपश्चात् हाम्रो शरीरमा हुने प्रक्रिया भने रोचक हुन्छन् ।
 • 0:14 - 0:15
  त्यसैले हामी यस बारे तपाईलाई दर्साउन गहिरहेका छौं।
 • 0:15 - 0:18
  चिन्ता नगर्नुहोस् , यो त्यति
  पनि घिनलाग्दो हुँदैन।
 • 0:18 - 0:20
  एक पटक जब एक मानिसको साँस रोकिन्छ,
 • 0:20 - 0:23
 • 0:23 - 0:25
 • 0:25 - 0:27
 • 0:27 - 0:29
 • 0:29 - 0:32
 • 0:33 - 0:35
 • 0:35 - 0:38
 • 0:38 - 0:42
 • 0:42 - 0:44
 • 0:44 - 0:46
 • 0:46 - 0:49
 • 0:49 - 0:50
 • 0:50 - 0:54
 • 0:54 - 0:56
 • 0:56 - 0:58
 • 0:58 - 1:01
 • 1:01 - 1:04
 • 1:04 - 1:08
 • 1:08 - 1:11
 • 1:11 - 1:13
 • 1:13 - 1:15
 • 1:15 - 1:18
 • 1:18 - 1:20
 • 1:20 - 1:22
 • 1:23 - 1:27
 • 1:27 - 1:30
 • 1:30 - 1:33
 • 1:33 - 1:35
 • 1:35 - 1:37
 • 1:37 - 1:41
 • 1:41 - 1:43
 • 1:43 - 1:45
 • 1:46 - 1:49
 • 1:53 - 1:56
 • 1:57 - 2:00
标题:
What Happens to Your Body After You Die?
描述:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Scientific American
项目:
Instant Egghead
Duration:
02:11

Nepali subtitles

Incomplete

修订