YouTube

Got a YouTube account?

新功能:允许用户在YouTube上创建翻译和注释

Norwegian Bokmal 字幕

← "Hva skjer med kroppen din når du er død?"

Uansett hva du tror på, de fleste er enige om at kroppen som blir igjen etter et menneskes død er bare en haug med kjøtt og bein. Men hva skjer med restene? Hvis naturen får gå sin gang går kroppen får gjennom en ganske standard forråtningsprosess som kan ta fra to uker til to år.

获得嵌入代码
53种语言

留下评论

0 评论