Return to Video

Ki sa k rive kò nou lè n mouri?

 • 0:07 - 0:08
  Lanmò dwòl!
 • 0:11 - 0:14
  Bon, n ap kontan konnen
  sa k rive kò nou lè nou mouri.
 • 0:14 - 0:15
  Nou pral montre w sa kounye a.
 • 0:15 - 0:18
  Ou pa bezwen pè, li pap fè w pè... twòp.
 • 0:18 - 0:20
  Depi yon moun sispann respire,
 • 0:20 - 0:23
  selil ki nan kò l yo
  sispann jwenn oksijèn,
 • 0:23 - 0:25
  men selil yo kontinye viv
  pandan plizyè minit
 • 0:25 - 0:27
  yo vin ap pwodui diyoksid.
 • 0:27 - 0:29
  Diyoksid kabòn gen asid ladan l,
 • 0:29 - 0:32
  yo vin miltipliye, e yo fè
  yon pakèk ti sak nan selil yo.
 • 0:33 - 0:35
  Sak sa yo gen anzim ladan yo
 • 0:35 - 0:38
  ki kòmanse manje selil yo
  anndan kou deyò.
 • 0:38 - 0:42
  Sa vin fè yon likid
  ki rich ak vitamin.
 • 0:42 - 0:44
  Apre yon semèn konsa, vitamin sa yo
 • 0:44 - 0:46
  vin ap nouri yon lame bakteri ak chanpiyon
 • 0:46 - 0:49
  sa ki fè tout ògàn yo ak mis tounen dlo.
 • 0:49 - 0:50
  Mikwòb ki atake tisi po yo
 • 0:50 - 0:54
  pwodui plis pase 400 kalite
  sibstans chimik ak gaz.
 • 0:54 - 0:56
  Pami yo gen freyon.
 • 0:56 - 0:58
  Se sa, freyon se gaz ki nan frijidè yo.
 • 0:58 - 1:01
  Bennzin, youn nan sibstans ki nan gazolin.
 • 1:01 - 1:04
  Souf, ki gen move sant,
  tankou sant ze pouri.
 • 1:04 - 1:08
  Ak molekil yo rele
  Kabòn Tetraklorid,
 • 1:08 - 1:11
  yo te konn itilize l nan
  ekstenktè ak dray klinin,
 • 1:11 - 1:13
  jiskaske syantifik yo te vin wè
  se yon gwo pwazon.
 • 1:13 - 1:15
  Nan pwen sa a,
  prèske pa ret chè sou zo yo,
 • 1:15 - 1:18
  paske jan w konn sa deja...
 • 1:18 - 1:20
  vè ak skarabe manje chè yo.
 • 1:20 - 1:22
  Ti bèt sa yo kite zo yo sèlman.
 • 1:23 - 1:27
  Alalong, pwoteyin zo yo
  dekonpoze tou,
 • 1:27 - 1:30
  Yo jis kite mineral zo yo
  ki rele idroksiyapatit,
 • 1:30 - 1:33
  apre sa, yo vin tounen poud.
 • 1:33 - 1:35
  N ap kontan konnen
 • 1:35 - 1:37
  tout sibstans sa yo, pwodui
  chimik sa yo, menm pousyè yo,
 • 1:37 - 1:40
  yo vrèman bon pou tè a,
  yo fè bon fimye,
 • 1:41 - 1:43
  sa ki fè plant yo grandi
  e sa fè gen lavi
 • 1:43 - 1:45
  apre lavi pa nou fini.
 • 1:46 - 1:49
  Sann tounen nan sann,
  pousyè tounen pousyè.
 • 1:53 - 1:56
  [Ekriven ak naratè: Mark Fischetti]
  [Èd editè: Kathryn Free]
 • 1:57 - 2:00
  [Prodiksyon, edisyon &
  animasyon: Eric R. Olson]
标题:
Ki sa k rive kò nou lè n mouri?
描述:

Kèlkeswa kwayans nou, sanble pifò moun dakò lè nou mouri, nou kite kò nou ki se yon pil zo ak chè. Men, ki sa k rive bagay sa yo lè n mouri? Nou kapab di se lanati k ap fè travay li, paske lè n mouri, kò nou antre nan yon pwosesis dekonpozisyon ki ka pran ant de semèn pou rive dezan konsa.

more » « less
Video Language:
English
Team:
Scientific American
项目:
Instant Egghead
Duration:
02:11

Creole, Haitian subtitles

修订 Compare revisions