Return to Video

Chúng ta cần đem đến cho mọi người một cơ hội trên bất kỳ phương diện có tính khả thi trên đất Mỹ

 • 0:00 - 0:04
  Vấn đề nào quan trọng nhất đối với bạn trong mùa bầu cử này?
 • 0:04 - 0:07
  Phần lớn là về những cương lĩnh chính trị khác biệt
 • 0:07 - 0:10
  mà tôi muốn đi sâu vào nhưng trên hết tất cả
 • 0:10 - 0:13
  thì chỉ có về chính trị và giáo dục
 • 0:13 - 0:16
  Chỉ cần tạo cho mỗi người một cơ hội, một sự thay đổi tốt đẹp trên bất cứ phương diện nào
 • 0:16 - 0:17
  mà có tính khả thi trên đất Mỹ này.
 • 0:17 - 0:20
  Từ Tổng Thống, Thượng Nghị Viện, bạn có thể xuất thân từ trong nền công nghiệp,
 • 0:20 - 0:23
  tiếp thị quảng cáo và cũng có thể tham gia vào ngành sản xuất.
 • 0:23 - 0:25
  Chúng ta có rất nhiều việc làm mà đã bị đẩy ra nước ngoài,
 • 0:25 - 0:28
  trong khi chúng ta cần bắt tay vào việc giữ những công việc đó lại trên đất Mỹ
 • 0:28 - 0:33
  để chúng ta có thể tiếp tục có những nguồn vốn tư bản xoay vòng tại Mỹ
 • 0:33 - 0:36
  Bạn có nghĩ rằng hệ thống chính trị đang bị hư hại dần? Nếu thực vậy, bạn sẽ làm gì để sửa chữa lại nó
 • 0:36 - 0:39
  Tôi cảm thấy nó có phần nào đó hư hại, nhưng tôi nghĩ
 • 0:39 - 0:43
  chúng ta hiện đang có sẵn những giải pháp đúng đắn để sửa đổi.
标题:
Chúng ta cần đem đến cho mọi người một cơ hội trên bất kỳ phương diện có tính khả thi trên đất Mỹ
描述:

Cử tri Chrishad Butler tại Bắc Carolina: Chúng ta cần đem đến cho mọi người một cơ hội trên bất kỳ phương diện có tính khả thi trên đất Mỹ.

more » « less
Video Language:
English
Team:
PBS NewsHour
项目:
Listen to Me
Duration:
0:49
Thuy Chau Vu added a translation

Vietnamese subtitles

修订