Vietnamese 字幕

← vimeo.com/.../436888534

获得嵌入代码
8种语言

Showing Revision 6 created 08/15/2021 by Phương Linh Bùi.

 1. Tôi là Art Blaser Orange,sống ở Califonia
 2. Phía nam của Los Angeles
 3. Và tôi sẽ bắt đầu từ câu hỏi đầu tiên về
 4. tình cảnh của tôi cũng như việc biết đến
 5. ADA, Hiệp hội người tàn tật ở Mỹ thế nào
 6. Trước đây,dù tôi cũng có chút kiến thức
 7. Và không quá tệ so với người khác,
 8. cho tới khi tôi trở nên tật nguyền
 9. Chính là vào năm 1983,tôi bị đột quỵ não

 10. và khi đó tôi trở nên tật nguyền
 11. cùng việc luôn phải dùng xe lăn.
 12. Và thực sự tôi phải nói rằng
 13. Có các vấn đề về chỗ ở cho người tàn tật
 14. Mà tôi đã đối mặt
 15. Vấn đề lớn nhất là về nhà của tôi
 16. và vấn đề đơn giản là công việc của tôi
 17. Dù trên lý thuyết những đường cho xe lăn
 18. được hỗ trợ sẵn
 19. trước 1995, nhưng thực tế họ không làm vậy
 20. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là
 21. điển hình cho sự tác động của ADA
 22. Như bây giờ, chúng tôi đã có những thứ
 23. phù hợp theo thời gian,nhưng,
 24. tinh thần của ADA
 25. là sự đương đầu
 26. với những nhu cầu công khai của con người.
 27. Và ngay cả Orange, nơi tôi đang sống
 28. cũng có những đường cắt dốc, có nghĩa là
 29. tôi có thể sống cách khuôn viên trường
 30. khoảng năm dãy nhà.
 31. Tôi cũng có nhiều cải thiện về chỗ ở
 32. bao gồm vi tính hoá giọng nói
 33. để có thể giảng dạy
 34. Đó là những điều
 35. sẽ không thể xảy ra vài thập niên trước
 36. May mắn thay, làm một giáo sư ở California
 37. tôi được hưởng
 38. những luật lệ tốt ở tiểu bang này
 39. Nhưng tôi nghĩ họ bị buộc bởi
 40. tinh thần của ADA
 41. Chúng ta thấy được sự nỗ lực của ADA
 42. cho một thái độ tốt
 43. và điều không hoạt động
 44. chỉ là việc mỗi ngày họ đều
 45. cố gắng tiếp cận những toà nhà khác nhau
 46. Khá thường xuyên, kinh nghiệm
 47. mà những người khác nói rằng
 48. chúng không nên xảy ra
 49. nhưng thực tế thì có.
 50. Dù vậy, điểm khác biệt lớn nhất
 51. nằm ở việc con người được cổ vũ
 52. cuối cùng mọi thứ cũng thay đổi.
 53. Tôi chú ý rằng nhiều nhất là ở
 54. trong lĩnh vực giáo dục
 55. mà tôi giảng dạy
 56. tại đại học Chapman, từ năm 1981
 57. trước cả ADA
 58. Và, khi tôi chưa bị khuyết tật
 59. I dạy
 60. và tôi chú ý rằng đã có những ảnh hưởng
 61. ít nhất là trong việc dạy người khuyết tật
 62. Và tôi có những người học trò
 63. lớn lên và biết tới
 64. sự tồn tại của ADA
 65. và họ gọi đó là "Thế hệ ADA"
 66. thế hệ làm nên những điều khác biệt lớn
 67. Mọi người đang thừa nhận người khuyết tật
 68. và khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
 69. Và trong nhiều trường hợp, họ thành công
 70. trong vài trường hợp khác thì không.
 71. Nhưng có nhiều lý do cho việc đó
 72. và tôi nghĩ chúng ta rất muốn
 73. hiểu về những lý do đó.
 74. Tôi nghĩ họ muốn chúng ta
 75. ưu tiên và nhận biết riêng lẽ con người,
 76. chỗ họ ở
 77. và cách họ sống
 78. sự khác nhau ở các viện dưỡng lão
 79. và sự thiếu hụt
 80. sự tập hợp
 81. từ cộng đồng.
 82. Trải qua dịch COVID
 83. sự khủng hoảng hiện nay
 84. nhiều viện dưỡng lão thế giới không còn.