Return to Video

Obama: Nga sẽ phải "trả giá" cho sự can thiệp của mình ở Ukraina

 • 0:03 - 0:05
  Xin chào các bạn
 • 0:05 - 0:08
  Trong những ngày qua, nước Mỹ
 • 0:08 - 0:12
  đã có những phản ứng
  về những sự kiện đã đang xảy ra ở Ukraine.
 • 0:12 - 0:17
  Trong suốt cuộc khủng hoảng này,
  chúng tôi chỉ có 1 quan điểm duy nhất.
 • 0:17 - 0:22
  Đó là người Ukraina xứng đáng
  được tự do quyết định tương lai của mình.
 • 0:22 - 0:26
  Cùng với những đồng minh ở châu Âu,
  chúng tôi yêu cầu chấm dứt bạo động,
 • 0:26 - 0:31
  và khuyến khích người Ukraina theo đuổi
  việc ổn định tình hình đất nước mình,
 • 0:31 - 0:37
  thành lập một chính phủ chung,
  và tiến tới tổng tuyển cử vào mùa xuân này.
 • 0:37 - 0:39
  Những ngày trước tôi cũng đã có 1 cuộc đối thoại với Tổng Thống Putin,
 • 0:39 - 0:43
  và chính phủ của tôi cũng đã liên hệ thường xuyên
  với chính quyền Nga.
 • 0:43 - 0:48
  Và chúng tôi nhấn mạnh rằng
  họ có thể trở thành 1 phần của nổ lực quốc tế
 • 0:48 - 0:53
  trong việc hỗ trợ sự ổn định và thành công
  của 1 nước Ukraina tiến lên phía trước.
 • 0:53 - 0:57
  Việc đó không chỉ là quyền lợi của người Ukraina và
  của cộng động quốc tế
 • 0:57 - 0:59
  mà còn là quyền lợi của nước Nga.
 • 0:59 - 1:04
  Tuy nhiên, chúng tôi bây giờ rất quan ngại
  về những hành động quân sự
 • 1:04 - 1:08
  của Nga tại Ukraina.
 • 1:08 - 1:13
  Nước Nga có một mối quan hệ lịch sử với Ukraina,
  bao gồm sự gắn kết về văn hóa và kinh tế,
 • 1:13 - 1:21
  và có cả 1 căn cứ quân sự tại Crimea. Tuy nhiên, bất cứ xâm phạm nào về chủ quyền lãnh thổ Ukraina
 • 1:21 - 1:29
  sẽ gây ảnh hưởng trầm trọng lên đất nước này,
  và đây không phải là mong muốn của Ukraina, Nga, hay cả châu Âu.
 • 1:29 - 1:35
  Nó sẽ là một sự xâm phạm trầm trọng lên những vấn đề mà phải do người Ukraina quyết định.
 • 1:35 - 1:38
  Đó rõ ràng là 1 sự vi phạm
  về những điều mà Nga từng hứa là sẽ
 • 1:38 - 1:45
  tôn trọng sự độc lập, lãnh thổ, và biên giới của Ukraina, và luật pháp quốc tế.
 • 1:45 - 1:48
  Và chỉ sau vài ngày kể từ sau Thế vận hội ở Nga,
 • 1:48 - 1:52
  việc này đã dẫn đến sự lên án của nhiều quốc gia trên thế giới.
 • 1:52 - 1:57
  Và, thật vậy, nước Mỹ sẽ giữ vững lập trường
  trước cộng đồng quốc tế
 • 1:57 - 2:01
  là Nga sẽ phải trả giá vì những hành động can thiệp quân sự của mình tại Ukraina.
 • 2:01 - 2:09
  Những sự kiện vừa qua đã gợi lại những khó khăn mà nền dân chủ của một đất nước Ukraina nhiều chia rẽ đã phải gánh lấy.
 • 2:09 - 2:14
  Nhưng, người Ukraina cũng đã nhắc chúng ta rằng con người cũng có một quyền lợi to lớn
 • 2:14 - 2:17
  để quyết định tương lai của chính mình.
 • 2:17 - 2:21
  Hiện tại, tình hình vẫn rất bấp bênh.
 • 2:21 - 2:25
  Phó Tổng Thống Biden cũng vừa hội đàm với Thủ Tướng Ukraina
 • 2:25 - 2:31
  để bày tỏ sự ủng hộ của nước Mỹ với Chính phủ của ông ấy trong giai đoạn khó khăn này
 • 2:31 - 2:38
  và giữ vững lập trường về chủ quyền, lãnh thổ và nền dân chủ Ukraina.
 • 2:38 - 2:43
  Tôi cũng ca ngợi Chính phủ Ukraina và những nỗ lực của họ trong việc duy trì
 • 2:43 - 2:46
  những nghĩa vụ quốc tế của mình.
 • 2:46 - 2:49
  Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với những đồng mình của mình ở châu Âu,
 • 2:49 - 2:53
  chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại sòng phẳng với Chính quyền Nga,
 • 2:53 - 2:57
  và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho giới báo chí, và người Mỹ
 • 2:57 - 3:02
  về những sự kiện tiếp theo. Cám ơn rất nhiều.
标题:
Obama: Nga sẽ phải "trả giá" cho sự can thiệp của mình ở Ukraina
描述:

Tổng Thống Barack Obama khi nói về tình hình Ukraina vào ngày Thứ Sáu, ông khẳng định rằng Nga sẽ phải "trả giá" cho hành động can thiệp của mình vào Ukraina.

more » « less
Video Language:
English
Team:
PBS NewsHour
项目:
World
Duration:
03:08

Vietnamese subtitles

修订 Compare revisions