Return to Video

Qoniqmaslik hissiga malham

 • 0:00 - 0:04
  Aytarli yutuqlarga erishmagansiz,
  oilaviy munosabatlaringiz ham
 • 0:04 - 0:05
  ko’ngildagidek emas,
 • 0:05 - 0:07
  istaganingizni xarid qilishga
  imkoniyatingiz yo’ q
 • 0:07 - 0:09
  hayotdan ko’ngli to’lmayotgan insonga bu
 • 0:11 - 0:13
  kechinmalar tanish.
 • 0:14 - 0:16
  Hayotdan qoniqmaslik tashqi dunyoga
 • 0:16 - 0:18
  hasad ko’zida qarashga,
  ichki olamingizga
 • 0:18 - 0:20
  esa nadomat nazari bilan boqishga
  majbur qiladi.
 • 0:21 - 0:23
  Media vositalari, reklama
  va ijtimoiy tarmoqlar
 • 0:23 - 0:25
  orzuyingizdagi kasbdan kamiga erishish
 • 0:25 - 0:27
  muvaffaqiyatsizlik ekanligini,
 • 0:27 - 0:29
  boy hissiyotlarni tuyishingiz lozimligini,
 • 0:29 - 0:31
  husnda tengsiz bo'lishni,
 • 0:31 - 0:32
  ko’p do’stlar orttirishingiz va haqiqiy
 • 0:32 - 0:33
  muhabbatingizni topishingiz kerakligini
 • 0:33 - 0:35
  qolganlar esa bularning bariga erishib
 • 0:35 - 0:36
  baxtli yashayotganlarini
 • 0:36 - 0:37
  sizga eslatib eski jarohatingizni
 • 0:37 - 0:38
  yangilaydi.
 • 0:39 - 0:40
  O’z ustingizda ishlashga
 • 0:40 - 0:42
  chaqiradigan maslahatgo’ylar esa
 • 0:42 - 0:44
  baxtsizligingizga o’zingiz sababchi
 • 0:44 - 0:46
  ekanligingizni pesh qilishadi.
 • 0:46 - 0:48
  O'tgan ikki asrdan beri tadqiqotchilar
 • 0:48 - 0:50
  bu hissiyotni jilovlash yo'llarini
 • 0:50 - 0:52
  izlashga kirishganlar.
 • 0:53 - 0:55
  Baxt va hayot mazmunini ilmiy jihatdan
 • 0:55 - 0:58
  o’rganishni maqsad qilgan pozitiv psixologiya sohasi
 • 0:58 - 1:00
  va insondagi halovatsizlik hissini yengishga
 • 1:00 - 1:02
  yeng shimargan konduktiv xulq-atvor
  terapiyasiga asos solindi.
 • 1:02 - 1:04
  Olimlarda nega ayrimlar boshqalardan
 • 1:04 - 1:06
  ko'ra baxtli yashashadi, degan
 • 1:06 - 1:08
  degan savollar tug'ildi.
 • 1:08 - 1:09
  Ular erishgan yutuqlarni o'z
 • 1:09 - 1:10
  hayotimizga olib
 • 1:10 - 1:12
  kirishning iloji bormi?
 • 1:12 - 1:14
  Bugungi videolavha insonning
 • 1:14 - 1:15
  qanchalik tez do’st orttirishini,
 • 1:15 - 1:16
  qiyinchiliklarga bardoshlilik
 • 1:16 - 1:18
  va baxt darajasini yuqori
 • 1:18 - 1:20
  aniqlikda aytib bera oladigan xislat
 • 1:20 - 1:20
  halovatsizlik
 • 1:21 - 1:23
  hissiga qarshi eng yaxshi malham, ya'ni
 • 1:25 - 1:26
  shukronalik haqida
 • 1:26 - 1:28
  Shukronalik qulog’ingizga jurnal sahifalari
 • 1:28 - 1:29
  yuzini band qilgan taniqli insonlar ishlatiladigan
 • 1:29 - 1:30
  so’zdek jaranglashi mumkin,
 • 1:30 - 1:33
  ammo biz sizga taqdim etayotgan ma’lumotlar
 • 1:33 - 1:35
  ilmiy izlanishlar va tadqiqotlarga asoslangan.
 • 1:35 - 1:37
  Batafsil ma’lumotlar ushbu videolavha haqidagi ma’lumotlar satrida.
 • 1:37 - 1:40
 • 1:40 - 1:42
 • 1:42 - 1:47
 • 1:47 - 1:49
 • 1:49 - 1:51
 • 1:51 - 1:53
 • 1:53 - 1:55
 • 1:55 - 1:58
 • 1:59 - 2:01
 • 2:01 - 2:02
 • 2:03 - 2:05
 • 2:05 - 2:06
 • 2:07 - 2:09
 • 2:09 - 2:12
 • 2:12 - 2:13
 • 2:13 - 2:15
 • 2:15 - 2:17
 • 2:17 - 2:19
 • 2:20 - 2:23
 • 2:23 - 2:26
 • 2:27 - 2:30
 • 2:30 - 2:31
 • 2:32 - 2:34
 • 2:34 - 2:36
 • 2:36 - 2:39
 • 2:40 - 2:43
 • 2:43 - 2:44
 • 2:44 - 2:45
 • 2:46 - 2:47
 • 2:47 - 2:49
 • 2:49 - 2:51
 • 2:51 - 2:53
 • 2:53 - 2:55
 • 2:56 - 2:58
 • 2:58 - 3:01
 • 3:01 - 3:02
 • 3:02 - 3:04
 • 3:04 - 3:07
 • 3:07 - 3:10
 • 3:10 - 3:11
 • 3:11 - 3:14
 • 3:14 - 3:16
 • 3:16 - 3:17
 • 3:18 - 3:20
 • 3:20 - 3:21
 • 3:22 - 3:24
 • 3:25 - 3:28
 • 3:28 - 3:30
 • 3:30 - 3:36
 • 3:36 - 3:39
 • 3:39 - 3:40
 • 3:41 - 3:45
 • 3:45 - 3:47
 • 3:47 - 3:48
 • 3:48 - 3:49
 • 3:49 - 3:51
 • 3:51 - 3:52
 • 3:52 - 3:55
 • 3:55 - 3:58
 • 3:58 - 4:00
 • 4:00 - 4:02
 • 4:02 - 4:04
 • 4:04 - 4:06
 • 4:06 - 4:07
 • 4:07 - 4:10
 • 4:11 - 4:14
 • 4:14 - 4:17
 • 4:17 - 4:21
 • 4:21 - 4:24
 • 4:24 - 4:27
 • 4:27 - 4:29
 • 4:29 - 4:32
 • 4:32 - 4:35
 • 4:35 - 4:37
 • 4:37 - 4:39
 • 4:39 - 4:41
 • 4:41 - 4:43
 • 4:43 - 4:44
 • 4:44 - 4:47
 • 4:47 - 4:49
 • 4:49 - 4:51
 • 4:52 - 4:54
 • 4:54 - 4:56
 • 4:56 - 4:59
 • 4:59 - 5:00
 • 5:00 - 5:02
 • 5:03 - 5:04
 • 5:04 - 5:07
 • 5:07 - 5:08
 • 5:09 - 5:11
 • 5:11 - 5:12
 • 5:12 - 5:15
 • 5:15 - 5:17
 • 5:17 - 5:20
 • 5:21 - 5:23
 • 5:23 - 5:25
 • 5:26 - 5:28
 • 5:28 - 5:32
 • 5:32 - 5:34
 • 5:34 - 5:36
 • 5:37 - 5:41
 • 5:41 - 5:44
 • 5:44 - 5:46
 • 5:46 - 5:48
 • 5:49 - 5:50
 • 5:50 - 5:52
 • 5:52 - 5:54
 • 5:54 - 5:56
 • 5:56 - 5:59
 • 6:01 - 6:03
 • 6:03 - 6:06
 • 6:06 - 6:09
 • 6:10 - 6:13
 • 6:13 - 6:15
 • 6:16 - 6:18
 • 6:18 - 6:22
 • 6:23 - 6:26
 • 6:26 - 6:29
 • 6:29 - 6:32
 • 6:32 - 6:34
 • 6:35 - 6:37
 • 6:37 - 6:41
 • 6:41 - 6:42
 • 6:42 - 6:45
 • 6:45 - 6:46
 • 6:47 - 6:49
 • 6:49 - 6:52
 • 6:52 - 6:53
 • 6:54 - 6:58
 • 6:58 - 7:00
 • 7:00 - 7:04
 • 7:04 - 7:06
 • 7:06 - 7:08
 • 7:09 - 7:11
 • 7:11 - 7:16
 • 7:16 - 7:18
 • 7:18 - 7:20
 • 7:20 - 7:21
 • 7:21 - 7:24
 • 7:24 - 7:26
 • 7:26 - 7:28
 • 7:28 - 7:31
 • 7:31 - 7:33
 • 7:33 - 7:34
 • 7:34 - 7:37
 • 7:37 - 7:41
 • 7:41 - 7:43
 • 7:44 - 7:45
 • 7:45 - 7:47
 • 7:48 - 7:49
 • 7:49 - 7:50
 • 7:51 - 7:53
 • 7:53 - 7:54
 • 7:54 - 7:57
 • 7:57 - 7:59
 • 7:59 - 8:01
 • 8:01 - 8:03
 • 8:03 - 8:05
 • 8:05 - 8:07
 • 8:07 - 8:11
 • 8:12 - 8:15
 • 8:16 - 8:18
 • 8:18 - 8:21
 • 8:21 - 8:24
 • 8:24 - 8:27
 • 8:27 - 8:29
 • 8:29 - 8:33
 • 8:33 - 8:37
 • 8:38 - 8:40
 • 8:40 - 8:41
 • 8:42 - 8:43
 • 8:43 - 8:45
 • 8:46 - 8:48
 • 8:48 - 8:51
 • 8:54 - 8:56
 • 8:56 - 8:58
 • 8:58 - 9:01
 • 9:01 - 9:05
 • 9:05 - 9:09
 • 9:09 - 9:10
 • 9:10 - 9:12
 • 9:12 - 9:16
 • 9:16 - 9:19
 • 9:19 - 9:21
 • 9:21 - 9:25
 • 9:25 - 9:27
 • 9:27 - 9:29
 • 9:30 - 9:32
 • 9:32 - 9:35
 • 9:35 - 9:38
 • 9:38 - 9:40
 • 9:40 - 9:44
 • 9:44 - 9:46
 • 9:46 - 9:47
Title:
Qoniqmaslik hissiga malham
Description:

Aytarli yutuqlarga erishmagansiz, oilaviy munosabatlaringiz ham ko’ngildagidek emas, istaganingizni xarid qilishga imkoniyatingiz yo’q— hayotdan ko’ngli to’lmayotgan insonga bu kechinmalar tanish.

Bugungi videolavhada insonning qanchalik tez do’st orttirishini, qiyinchiliklarga bardoshlilik va baxt darajasini yuqori aniqlikda aytib bera oladigan xislat haqida suhbatlashamiz. Halovatsizlik hissiga qarshi eng yaxshi malham —Shukronalikdir.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
10:01

Uzbek subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions