Return to Video

Typy sietí podľa veľkosti: PAN, LAN, WLAN, CAN, SAN, MAN, WAN

 • 0:00 - 0:05
  Ahojte. V tomto videu budem hovoriť
  o rôznych typoch siete.
 • 0:05 - 0:12
  Ide o to, aké sú tieto siete veľké
  a aký geograficky veľký priestor zaberajú.
 • 0:12 - 0:19
  Ľudia so základnými znalosťami siete
  poznajú pojmy ako LAN alebo WAN.
 • 0:19 - 0:26
  Ale existuje viacero typov,
  ktoré bežne ľudia nepoznajú.
 • 0:26 - 0:29
  To je téma
  tohto videa.
 • 0:29 - 0:32
  Prvý typ
  je PAN.
 • 0:32 - 0:35
  Personal area network (PAN)
  je veľmi malá osobná sieť.
 • 0:35 - 0:39
  Túto sieť používa obvykle
  iba jeden používateľ.
 • 0:39 - 0:46
  Spája zariadenia ako
  mobil, tablet a notebook.
 • 0:46 - 0:55
  Zariadenia komunikujú bezdrôtovo
  cez bluetooth, infrared a NFC.
 • 0:55 - 1:01
  Komunikácia prebieha aj cez kábel,
  napr. cez USB kábel.
 • 1:01 - 1:10
  PAN sa používa na prenos malých údajov ako
  hudba, fotky, záznamy z kalendára, ...
 • 1:12 - 1:18
  Ďalší typ je lokálna počítačová sieť
  (Local area network - LAN).
 • 1:18 - 1:25
  LAN spája zariadenia ako počítače,
  servery, prepínače a tlačiarne, ...
 • 1:25 - 1:27
  ...umiestnené
  v jednej budove.
 • 1:27 - 1:30
  Napríklad v kancelárii
  alebo doma.
 • 1:30 - 1:34
  Inak povedané,
  sú blízko seba.
 • 1:34 - 1:37
  Najčastejšie sa vyskytuje
  káblová LAN.
 • 1:37 - 1:43
  Minimálne 2 počítače sú spojené káblom
  pomocou prepínača.
 • 1:44 - 1:54
  WLAN je bezdrôtová LAN, ktorá spája
  zariadenia bez použitia káblov.
 • 1:54 - 2:03
  WLAN spája najmenej 2 zariadenia,
  ktoré komunikujú bezdrôtovo.
 • 2:03 - 2:09
  Najčatejšie zariadenia vo WLAN spája
  wifi smerovač alebo wifi prístupový bod.
 • 2:09 - 2:16
  Ide o zariadenia ako: notebooky, tablety,
  stolové počítače alebo mobily.
 • 2:16 - 2:22
  Jednoducho povedané:
  WLAN = LAN, ale bez použitia káblov.
 • 2:24 - 2:30
  Ďalší typ je
  Campus area network (CAN).
 • 2:30 - 2:36
  CAN združuje viaceré LAN
  v ohraničenej oblasti.
 • 2:36 - 2:43
  Napríklad univerzita s viacerými budovami
  v jednom areály, ...
 • 2:43 - 2:47
  ...ktoré sú spojené
  do väčšej siete.
 • 2:47 - 2:52
  Tieto budovy sú napr. rôzne katedry
  na pozemku univerzity, ...
 • 2:52 - 2:56
  ...pričom každná z nich
  má vlastnú LAN.
 • 2:56 - 3:01
  Budovy spolu
  tvoria CAN.
 • 3:03 - 3:09
  Metropolitan area network (MAN)
  je metropolitná sieť.
 • 3:09 - 3:12
  Ide o väčšiu sieť ako CAN.
 • 3:12 - 3:17
  Sieť tohoto typu prepája
  lokálne siete v mestskej zástavbe.
 • 3:17 - 3:23
  MAN spája objekty rýchlym prepojením
  pomocou rýchlych optických káblov.
 • 3:23 - 3:26
  Vytvára sa tak vysokorýchlostná sieť,
  ktorá poskytuje možnosť ...
 • 3:26 - 3:30
  ...na zdieľanie údajov
  a prostriedkov mesta.
 • 3:31 - 3:35
  Storage area network (SAN)
  je samostatná dátová sieť.
 • 3:35 - 3:41
  SAN je špeciálna rýchla sieť, ktorá
  ukladá a poskytuje prístup ...
 • 3:41 - 3:43
  ...k veľkým
  objemom údajov.
 • 3:43 - 3:49
  Je to vlastne oddelená sieť,
  ktorá sa používa na ukladanie údajov.
 • 3:49 - 3:54
  Pozostáva z diskových polí,
  z prepínačov a zo serverov.
 • 3:54 - 4:00
  SAN sa používa hlavne preto, lebo
  nie je obmedzená sieťovou prevádzkou ...
 • 4:01 - 4:05
  ...ako napríklad úzke hrdlo
  v prípade LAN...
 • 4:05 - 4:09
  To preto, lebo SAN
  je oddelená od LAN.
 • 4:09 - 4:13
  Je to sieť
  samo o sebe.
 • 4:14 - 4:18
  A nakoniec tu máme
  Wide area network (WAN).
 • 4:18 - 4:22
  WAN je najväčší typ siete.
 • 4:22 - 4:26
  Zahŕňa viaceré
  LAN, CAN a MAN.
 • 4:26 - 4:30
  WAN sa rozprestiera
  na geograficky veľkom území, ...
 • 4:30 - 4:34
  ...ako krajiny, kontinenty
  a dokonca aj celý svet.
 • 4:34 - 4:39
  Dobrý príklad WAN
  je internet.
 • 4:44 - 4:52
  Animované videá od PowerCert.
  Ďakujem za pozeranie videa a odber kanála.
Title:
Typy sietí podľa veľkosti: PAN, LAN, WLAN, CAN, SAN, MAN, WAN
Description:

Rozdelenie a porovnanie sietí podľa veľkosti a geografického územia, ktoré zaberajú.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:56

Slovak subtitles

Revisions