Return to Video

Příklad: Výpočet procentního základu

 • 0:00 - 0:05
  V následující úloze máme za úkol
  zjistit procentuální hodnotu a základ.
 • 0:05 - 0:11
  Otázka zní: 150 je 25 % ze kterého čísla?
 • 0:11 - 0:20
  Lze se nad tím zamyslet i tak,
  že výsledek je 25 % krát hledané číslo.
 • 0:20 - 0:35
  A tak se
  25 % krát hledané číslo rovná 150.
 • 0:35 - 0:40
  Takže procento lze najít velmi snadno.
  Těch 25 % můžeme vidět právě tady.
 • 0:40 - 0:45
  Takže žlutě
  vidíme zcela jasně procenta,
 • 0:45 - 0:53
  A procento násobíme základovým číslem.
  Takže základ máme červeně,
 • 0:53 - 1:04
  a to vše se rovná konkrétnímu číslu.
 • 1:04 - 1:05
  A to se dá spočítat z hlavy.
 • 1:06 - 1:11
  V podstatě to znamená,
  že 25 % krát číslo se rovná 150.
 • 1:11 - 1:18
  Můžeme si ta procenta přepsat jako 0,25,
  což je to samé jako 25 %.
 • 1:19 - 1:25
  0.25 krát nějaké číslo je tedy 150.
 • 1:25 - 1:32
  Zajímavé je se na tomto místě zeptat,
  zda je číslo větší, či menší než 150.
 • 1:32 - 1:35
  Pokud vezmeme jen
 • 1:35 - 1:46
 • 1:46 - 1:50
 • 1:50 - 1:52
 • 1:52 - 1:57
 • 1:57 - 2:01
 • 2:01 - 2:05
 • 2:05 - 2:08
 • 2:08 - 2:09
 • 2:09 - 2:16
 • 2:16 - 2:21
 • 2:21 - 2:24
 • 2:24 - 2:28
Title:
Příklad: Výpočet procentního základu
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:32

Czech subtitles

Revisions Compare revisions