Return to Video

Znajdowanie wspólnego mianownika

 • 0:01 - 0:05
  Zadanie polega na zapisaniu tych ułamków
 • 0:05 - 0:10
  w postaci ułamków z najmniejszym wspólnym mianownikiem, NWM.
 • 0:10 - 0:16
  Najmniejszy wspólny mianownik, NWM - po angielsku LCM - jest równy najmniejszej wspólnej wielokrotności - NWW -
 • 0:16 - 0:21
  tych dwóch mianowników.
 • 0:21 - 0:25
  Jeśli uda nam się znaleźć wspólny mianownik,
 • 0:25 - 0:29
  będziemy mogli dodać te dwa ułamki.
 • 0:29 - 0:32
  Zacznijmy od znalezienia najmniejszej wspólnej wielokrotności, NWW,
 • 0:32 - 0:49
  zapiszmy że NWM 8 i 6
 • 0:49 - 0:58
  jest równy NWW z 8 i 6.
 • 0:58 - 1:01
  Jest kilka metod znalezienia NWW,
 • 1:01 - 1:03
  można po prostu wypisać kolejne wielokrotności 8 i 6
 • 1:03 - 1:09
  i odszukać najmniejszą wspólną wielokrotność.
 • 1:09 - 1:21
  Wielokrotności 6 - 6, 12,18,24,30 i tak dalej i tak dalej,
 • 1:21 - 1:27
  i wielokrotności 8, 8,16,24,32, widać że
 • 1:27 - 1:33
  już wystarczy. Znaleźliśmy wspólną wielokrotność,
 • 1:33 - 1:35
  która jest najmniejsza, są też inne
 • 1:35 - 1:40
  wspólne wielokrotności, na przykład 48, 72 i tak dalej
 • 1:40 - 1:43
  ale to jest najmniejsza wspólna wielokrotność.
 • 1:43 - 1:51
  Która w tym przypadku równa się 24. Inna metoda znalezienia NWW
 • 1:51 - 1:56
  polega na rozkładzie na czynniki pierwsze, 6 = 2 razy 3,
 • 1:56 - 2:03
  a zatem NWW 6 musi mieć w rozkładzie na czynniki pierwsze jedną 2 i jedną 3,
 • 2:03 - 2:14
  a rozkład na czynniki pierwsze 8 to 2 x 2 x 2.
 • 2:14 - 2:16
  Aby NWW była podzielna przez 8, musi mieć trzy 2
 • 2:16 - 2:19
  w rozkładzie na czynniki pierwsze A zatem, aby była podzielna przez 6,
 • 2:19 - 2:24
  musimy miec 2 i 3, a aby była podzielna przez 8, musimy mieć
 • 2:24 - 2:29
  trzy 2, tutaj mamy jedną dwójkę, więc musimy dopisać jeszcze dwie
 • 2:29 - 2:42
  i teraz to się dzieli przez 6 i przez 8.
 • 2:42 - 2:50
  A 2x2x2x3 = 24. A więc NWW z 8 i 6,
 • 2:50 - 2:54
  a więc także najmniejszy wspólny mianownik NWM, równa się 24.
 • 2:54 - 2:58
  Teraz zapiszemy oba te ułamki z
 • 2:58 - 3:02
  mianownikami równymi 24.
 • 3:02 - 3:10
  Zacznijmy od 2/8, chcemy zapisać to jako równoważny ułamek coś/24
 • 3:10 - 3:13
  aby mianownik był równy 24,
 • 3:13 - 3:18
  musimy pomnożyć ten mianownik przez 3,
 • 3:18 - 3:19
  ale żeby ułamek się nie zmienił, musimy
 • 3:19 - 3:24
  pomnożyć także licznik przez tą samą liczbę,
 • 3:24 - 3:29
  a więc mnożymy licznik przez 3; 2x3=6,
 • 3:29 - 3:33
  a zatem 2/8 = 6/24.
 • 3:33 - 3:43
  2/8 x 3/3 = 6/24.
 • 3:47 - 4:00
  Teraz zrobimy to samo z 5/6.
 • 4:00 - 4:10
  5/6=/24, zapiszę to innym kolorem, na niebiesko,
 • 4:10 - 4:13
  aby w mianowniku z 6 otrzymać 24, musimy
 • 4:13 - 4:18
  pomnożyć mianownik przez 4, a więc musimy pomnożyć
 • 4:18 - 4:25
  licznik także przez 4; 5x4 = 20.
 • 4:25 - 4:28
  5/6 = 20/24.
 • 4:28 - 4:33
  Zapisaliśmy oba ułamki w postaci ułamków ze wspólnym mianownikiem.
 • 4:33 -
  Zadanie rozwiązane!
Title:
Znajdowanie wspólnego mianownika
Description:

U02_l3_t1_we7 Finding Common Denominators

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:42
Lech Mankiewicz added a translation

Polish subtitles

Revisions