Return to Video

Určení společného jmenovatele

 • 0:00 - 0:04
  Máme zapsat následující zlomky
 • 0:04 - 0:10
  jako zlomky se nejmenším
  společným jmenovatelem.
 • 0:10 - 0:16
  Nejmenší společný jmenovatel
  dvou zlomků bude
 • 0:16 - 0:21
  nejmenším společným násobkem
  těchto dvou jmenovatelů.
 • 0:21 - 0:25
  A když dokážeme určit
  společného jmenovatele,
 • 0:25 - 0:29
  můžeme tyto dva zlomky sečíst.
 • 0:29 - 0:32
  Napřed najdeme nejmenší společný násobek.
 • 0:32 - 0:49
  Napíšu to, nejmenší společený jmenovatel
  zlomků se jmenovateli 8 a 6
 • 0:49 - 0:58
  bude nejmenším společným
  násobkem čísel 8 a 6.
 • 0:58 - 1:01
  Je několik způsobů jak si nejmenší
  společný násobek představit.
 • 1:01 - 1:03
  Mohli byste vzít násobky čísel 8 a 6
 • 1:03 - 1:09
  a podívat se, který nejmenší násobek
  je pro ně společný.
 • 1:09 - 1:21
  Násobky 6: 6, 12, 18, 24, 30...
  Mohl bych pokračovat.
 • 1:21 - 1:27
  A násobky 8 jsou: 8, 16, 24...
  Vypadá to,
 • 1:27 - 1:33
  že máme hotovo,
  našel jsem společný násobek.
 • 1:33 - 1:35
  Je to nejmenší společný násobek,
  mají i další
 • 1:35 - 1:40
  společné násobky jako 48, 72
  a můžeme pokračovat.
 • 1:40 - 1:43
  Ale tento je jejich
  nejmenší společný násobek.
 • 1:43 - 1:51
  Takže je to 24. Jiný postup,
  jak najít nejmenší společný násobek,
 • 1:51 - 1:56
  je udělat prvočíselný rozklad.
  Pro číslo 6 je to 2 a 3
 • 1:56 - 1:59
  a nejmenší společný násobek 6 musí
  v prvočíselném rozkladu
 • 1:59 - 2:04
  obsahovat alespoň jednou 2 a jednou 3.
 • 2:04 - 2:11
  Jaký je prvočíselný rozklad čísla 8?
  2 krát 4 a 4 je 2 krát 2.
 • 2:11 - 2:15
  Aby bylo číslo dělitelné 8,
  musí mít alespoň 3 dvojky
 • 2:15 - 2:19
  v prvočíselném rozkladu.
  Aby bylo číslo dělitelné 6, potřebujeme
 • 2:19 - 2:24
  2 krát 3 a u čísla 8 tři dvojky.
 • 2:24 - 2:31
  Máme tu jen jednu dvojku,
  tak přidáme dvě další.
 • 2:31 - 2:35
  Takže další a další dvojku.
 • 2:35 - 2:42
  Takže tato část nám dělá dělitelnost 8,
  tato zase 6.
 • 2:42 - 2:50
  Takže 2 krát 2 krát 2 krát 3 je 24.
  Nejmenší společný násobek čísel 8 a 6,
 • 2:50 - 2:54
  což je také nejmenší společný jmenovatel,
  je 24.
 • 2:54 - 2:58
  Chceme zapsat každý z těchto zlomků
 • 2:58 - 3:02
  s číslem 24 ve jmenovateli.
 • 3:02 - 3:10
  Začneme s 2/8.
  Chci to zapsat jako něco/24.
 • 3:10 - 3:12
  Abych dostal ve jmenovateli 24,
 • 3:12 - 3:16
  musíme vynásobit jmenovatel 3,
  8 krát 3 je 24,
 • 3:16 - 3:18
  abychom nezměnili zlomek, musíme
 • 3:18 - 3:22
  vynásobit také čitatele tím samým číslem.
 • 3:22 - 3:29
  Vynásobíme čitatel 3:
  2 krát 3 je 6.
 • 3:29 - 3:33
  2/8 je to samé jako 6/24.
  Už je to trochu jasné?
 • 3:33 - 3:42
  Když to vynásobím 3/3,
  dostanu 6/24.
 • 3:42 - 3:48
  Tohle a tohle jsou ty samé zlomky,
  protože 3/3 je ve skutečnosti 1.
 • 3:48 - 3:52
  Je to jeden celek.
  Takže 2/8 je 6/24
 • 3:52 - 3:57
  a uděláme to samé se zlomkem 5/6.
 • 3:57 - 4:07
  5/6 se rovná něco/24.
  Napíšu to jinou barvou, modrou.
 • 4:07 - 4:10
  Něco/24.
 • 4:10 - 4:12
  Abychom jmenovatele změnili z 6 na 24,
  musíme
 • 4:12 - 4:16
  ho vynásobit 4.
  Když nechci změnit hodnotu 5/6,
 • 4:16 - 4:19
  musím vynásobit čitatele i jmenovatele
  stejnou věcí.
 • 4:19 - 4:24
  Takže vynásobím čitatele 4:
  5 krát 4 je 20.
 • 4:24 - 4:28
  5/6 je to samé jako 20/24.
  Takže máme hotovo.
 • 4:28 - 4:33
  Máme zapsané 2/8 jako 6/24
  a 5/6 jako 20/24.
 • 4:33 - 4:37
  Když je teď chceme sečíst,
  můžeme normálně udělat 5/6 plus 20/24.
 • 4:37 - 4:41
  Ale to už necháme být,
  protože to po nás v zadání nechtěli.
Title:
Určení společného jmenovatele
Description:

U02_l3_t1_we7 Určení společného jmenovatele

more » « less
Video Language:
English
Duration:
04:42
Czech Grammar Bot edited Czech subtitles for Finding Common Denominators
Petra Jirůtková edited Czech subtitles for Finding Common Denominators
Marketa Matejickova edited Czech subtitles for Finding Common Denominators
Marketa Matejickova added a translation

Czech subtitles

Revisions Compare revisions