Return to Video

Your Voice, Your Vote, Your Future

 • 0:00 - 0:01
  Ou vle pale avan?
 • 0:02 - 0:03
  Kimoun k'ap komanse?
 • 0:05 - 0:07
  Poukisa ou vote, manman?
 • 0:08 - 0:11
  Mwen vote paske li enpotan pou vwam tande
 • 0:11 - 0:14
  Se yon privilege ke grann mwen
 • 0:14 - 0:16
  avek manman li, e manman li
 • 0:16 - 0:18
  pat genyen
 • 0:18 - 0:21
  Si'm pa vote peson pap konn pwoblem mwen
 • 0:21 - 0:22
  Akse pou swen sante
 • 0:22 - 0:23
  Violans polis
 • 0:23 - 0:24
  Refom imigrasyon
 • 0:24 - 0:25
  Pwoblem anviwonman an
 • 0:25 - 0:27
  Akse a lojman ki abodab
 • 0:27 - 0:31
  Violans kont fanm, masisi, trans,
  avek moun nwa ki pa gen yon seks
 • 0:31 - 0:34
  Tout regleman sa yo pesonelman afekte'm
 • 0:34 - 0:37
  Mwen inspire pa bel jen demwazel sa
  ki chita bo kote'm nan
 • 0:37 - 0:39
  Paske li enfome
 • 0:39 - 0:44
  Mwen swiv fanm tankou li e se te yo
  ki montre'm pou'm pale pou tet mewn
 • 0:44 - 0:47
  Nou komanse we ke nou fe chanjman
 • 0:47 - 0:49
  Vote se pi bon fason pou ou fe'l
 • 0:49 - 0:54
  Tout fanm- silvouple vote pou tet ou
  e pou se ou yo
 • 0:54 - 0:58
  YMCA nan youn misyon pou elimine rasism
  e pou bay fanm pouvwa
 • 0:58 - 1:01
  Tu voz, tu voto, tu futuro
 • 1:01 - 1:03
  Vwa ou, vot ou, fiti ou
Title:
Your Voice, Your Vote, Your Future
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Civic Participation and Democracy
Duration:
01:06

Creole, Haitian subtitles

Revisions