< Return to Video

Your Voice, Your Vote, Your Future

 • 0:00 - 0:01
  את רוצה להתחיל?
 • 0:02 - 0:03
  מי מתחיל?
 • 0:05 - 0:07
  למה את מצביעה, אמא?
 • 0:08 - 0:11
  אני מצביעה כיוון
  שזה מאוד חשוב שקולי ישמע
 • 0:11 - 0:14
  זו זכות שלסבתא רבתא שלי
 • 0:14 - 0:16
  ולאמא שלה
  ולאמא שלה
 • 0:16 - 0:18
  לא היתה
 • 0:18 - 0:21
  אם אני לא מצביעה אף אחד
  לא חושב על הבעיות שלי
 • 0:21 - 0:22
  גישה לשירותי בריאות
 • 0:22 - 0:23
  אלימות משטרתית
 • 0:23 - 0:24
  רפורמת הגירה
 • 0:24 - 0:25
  נושאים סביבתיים
 • 0:25 - 0:27
  גישה לדיור בר השגה
 • 0:27 - 0:31
  אלימות נגד נשים בעלות צבע ואנשים בעלי צבע
  שהם קוויר, טראנס, ולא-בינאריים
 • 0:31 - 0:34
  כל המדינויות הללו משפיעות עליי אישית
 • 0:34 - 0:37
  הנערה היפיפייה שיושבת לידי
  מעוררת בי השראה
 • 0:37 - 0:39
  מכיוון שהיא מודעת
 • 0:39 - 0:44
  אני מסתכלת על נשים כמוה והן אלו
  שלימדו אותי לדבר בשם עצמי
 • 0:44 - 0:47
  אנחנו מתחילות לראות
  שאנחנו כן מחוללות שינוי
 • 0:47 - 0:49
  הצבעה היא הדרך לעשות זאת
 • 0:49 - 0:54
  כל אישה - בבקשה תצביעי
  עבור עצמך ועבור האחיות שלך
 • 0:54 - 0:58
  YWCA יצאה למשימה להעלים
  את הגזענות ולהעצים נשים
 • 0:58 - 1:01
  הקול שלך, ההצבעה שלך, העתיד שלך
 • 1:01 - 1:03
  הקול שלך, ההצבעה שלך, העתיד שלך
Title:
Your Voice, Your Vote, Your Future
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Civic Participation and Democracy
Duration:
01:06

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions