< Return to Video

Dosada, prava tajna iza inovacije | Mark Eplbaum (Mark Applebaum) | TEDxStanford

 • 0:09 - 0:12
  Mislio sam da će mi poskakivanje
  pomoći sa nervozom,
 • 0:12 - 0:15
  ali u stvari imam
  paradoksalnu reakciju na to,
 • 0:15 - 0:18
  pa je to bila loša ideja. (Smeh)
 • 0:18 - 0:19
  Hvala vam za predstavljanje.
 • 0:19 - 0:22
  Zaista mi je bilo drago
  da primim pozivnicu
 • 0:22 - 0:26
  da predstavim deo svoje muzike
  i svog rada
 • 0:26 - 0:29
  kao kompozitora, verovatno
  zato što to odgovara
 • 0:29 - 0:31
  mom dobro poznatom
  i obilnom narcisizmu.
 • 0:31 - 0:34
  (Smeh)
 • 0:34 - 0:37
  Ne šalim se; samo mislim da bi
  trebalo to da kažemo
 • 0:37 - 0:39
  i krenemo napred. (Smeh)
 • 0:39 - 0:42
  Stvar je u tome da se brzo javila dilema,
 • 0:42 - 0:46
  a to je da mi je muzika stvarno dosadila
 • 0:46 - 0:49
  i da mi je stvarno dosadila
  uloga kompozitora,
 • 0:49 - 0:51
  pa sam odlučio da stavim tu ideju
  - dosadu -
 • 0:51 - 0:54
  u središte svoje današnje prezentacije.
 • 0:54 - 0:56
  Podeliću svoju muziku sa vama,
  ali se nadam
 • 0:56 - 0:59
  da ću to uraditi na način
  koji priča priču,
 • 0:59 - 1:02
  priču o tome kako sam koristio dosadu
  kao katalizator
 • 1:02 - 1:05
  za kreativnost i inventivnost
  i kako me je dosada
 • 1:05 - 1:08
  u stvari naterala da promenim
  osnovno pitanje
 • 1:08 - 1:10
  koje sam postavljao u svojoj disciplini
 • 1:10 - 1:13
  i kako me je dosada u nekom smislu
 • 1:13 - 1:16
  pogurala da prihvatim uloge
  van najtradicionalnije,
 • 1:16 - 1:19
  uske definicije kompozitora.
 • 1:19 - 1:22
  Želeo bih da danas započnem odlomkom
 • 1:22 - 1:25
  iz muzičkog dela na klaviru.
 • 1:25 - 1:28
  (Muzika)
 • 1:34 - 1:37
  OK. Ja sam to napisao. (Smeh)
 • 1:37 - 1:38
  Ne, nisam. (Aplauz)
  Oh, pa hvala vam.
 • 1:38 - 1:40
  Ne, ne, ja to nisam napisao.
 • 1:40 - 1:43
  U stvari, to je bilo Betovenovo delo,
 • 1:43 - 1:45
  te nisam funkcionisao kao kompozitor.
 • 1:45 - 1:48
  Upravo sam bio izvođač
 • 1:48 - 1:51
  i eto me - izvođač.
 • 1:51 - 1:53
  Izvođač čega? Muzičkog dela, zar ne?
 • 1:53 - 1:58
  Međutim, možemo postaviti pitanje:
  „Da li je to muzika?"
 • 1:58 - 2:00
  Kažem ovo retorički jer, naravno,
 • 2:00 - 2:02
  prema svakom standardu se moramo složiti
 • 2:02 - 2:05
  da je ovo, naravno, muzičko delo,
 • 2:05 - 2:07
  ali stavio sam ovo ovde sada,
 • 2:07 - 2:09
  čisto da ga imate na umu na trenutak,
 • 2:09 - 2:11
  jer ćemo se vraćati na ovo pitanje.
 • 2:11 - 2:12
  Biće to neka vrsta refrena
 • 2:12 - 2:14
  kako budemo išli kroz prezentaciju.
 • 2:14 - 2:16
  Dakle, ovde imamo Betovenovo muzičko delo,
 • 2:16 - 2:20
  a moj problem s njim je - dosadno je.
 • 2:20 - 2:26
  Mislim, vi - ja samo - ššš, ššš -
  to je kao - (Smeh)
 • 2:26 - 2:27
  To je Betoven.
 • 2:27 - 2:29
  Kako možeš da kažeš nešto tako?
 • 2:29 - 2:30
  Pa, ne znam. Poznato mi je.
 • 2:30 - 2:31
  Morao sam da ga vežbam kao dete
 • 2:31 - 2:33
  i muka mi je od njega, pa - (Smeh)
 • 2:33 - 2:36
  Možda bi mi se dopalo da ga promenim,
 • 2:36 - 2:38
  transformišem na neki način,
  da ga učinim ličnim,
 • 2:38 - 2:41
  pa bih mogao uzeti uvod,
  kao ovu ideju -
 • 2:41 - 2:43
  (Muzika)
 • 2:43 - 2:47
  a onda bih mogao da zamenim - (Muzika)
 • 2:48 - 2:50
  a onda da improvizujem
 • 2:50 - 2:53
  sa tom melodijom koja ide odatle -
 • 2:53 - 2:56
  (Muzika)
 • 3:19 - 3:22
  Dakle, to bi mogla biti stvar -
  Oh, pa hvala.
 • 3:22 - 3:25
  (Aplauz)
 • 3:26 - 3:28
  To bi bilo ono što bih uradio
 • 3:28 - 3:31
  i to ne mora da bude bolje od Betovena.
 • 3:31 - 3:34
  U stvari, mislim da nije bolja.
  Stvar je u tome - (Smeh)
 • 3:34 - 3:39
  da je meni interesantnija.
  Meni je manje dosadna.
 • 3:39 - 3:43
  Oslonjam na sebe,
  jer ja moram da mislim
 • 3:43 - 3:47
  o tome koje ću odluke doneti u trenutku
 • 3:47 - 3:50
  dok taj Betovenov tekst teče kroz vreme
  u mojoj glavi
 • 3:50 - 3:52
  i ja pokušavam da shvatim
 • 3:52 - 3:54
  kakve ću promene da primenim.
 • 3:54 - 3:57
  To je, dakle, poduhvat koji me angažuje,
 • 3:57 - 4:04
  a zaista sam se oslonio
  na zamenicu prvog lica ovde,
 • 4:04 - 4:06
  pa se sada moje lice pojavljuje dvaput,
 • 4:06 - 4:11
  pa ćemo se složiti da je ovo u osnovi
  solipsističan poduhvat, (Smeh)
 • 4:11 - 4:14
  ali zahteva angažovanje,
  pa mi je neko vreme interesantan,
 • 4:14 - 4:16
  ali mi i to onda dosadi,
 • 4:16 - 4:18
  a pod tim podrazumevam klavir,
  zato što postane -
 • 4:18 - 4:22
  to je poznat instrument.
  Domet boje njegovog zvuka je
 • 4:22 - 4:25
  u stvari prilično zbijen,
  bar kada svirate na klavijaturama,
 • 4:25 - 4:27
  osim ako ga ne slušate
 • 4:27 - 4:30
  pošto ste ga zapalili
  ili nešto slično, znate.
 • 4:30 - 4:32
  Postane dosadnjikav
  i prilično brzo se okrećem
 • 4:32 - 4:35
  drugim instrumentima,
  pa oni postanu poznati
 • 4:35 - 4:37
  i na kraju zateknem sebe
  da dizajniram i gradim
 • 4:37 - 4:41
  sopstveni instrument, a ovaj sam danas
  doneo sa sobom
 • 4:41 - 4:44
  i mislio da vam malo sviram na njemu
 • 4:44 - 4:46
  da biste mogli da čujete kako zvuči.
 • 4:46 - 4:49
  (Muzika)
 • 4:58 - 5:01
  Morate da imate šarke;
  to je važno. (Smeh)
 • 5:03 - 5:06
  Imam češljeve. To su jedini češljevi
  koje posedujem. (Smeh)
 • 5:06 - 5:09
  Svi su montirani
  na mojim instrumentima. (Smeh)
 • 5:09 - 5:12
  (Muzika)
 • 5:18 - 5:22
  Mogu da radim različite stvari;
  mogu da sviram gudalom violine.
 • 5:22 - 5:24
  Ne moram da koristim štapiće za jelo.
 • 5:24 - 5:26
  Imamo ovaj zvuk. (Muzika)
 • 5:31 - 5:34
  A sa bankom žive elektronike,
 • 5:34 - 5:36
  mogu radikalno da promenim zvukove.
 • 5:36 - 5:38
  (Muzika)
 • 5:47 - 5:50
  Ovako i ovako, (Muzika)
 • 5:52 - 5:55
  i tako dalje.
 • 5:55 - 5:57
  Ovo vam donekle daje predstavu
  o svetu zvukova
 • 5:57 - 6:00
  ovog instrumenta, za koji mislim da je
  prilično interesantan,
 • 6:00 - 6:04
  a što me stavlja u ulogu pronalazača,
  a lepa stvar u vezi -
 • 6:04 - 6:06
  Ovaj instrument se zove „Mišketara" -
  (Smeh)
 • 6:06 - 6:09
  a super stvar u vezi sa tim je
 • 6:09 - 6:12
  da sam najbolji svetski svirač „Mišketara"
  na svetu. (Smeh)
 • 6:12 - 6:14
  U redu? (Aplauz)
 • 6:14 - 6:17
  U tom pogledu, ovo je jedna stvar,
 • 6:17 - 6:19
  jedna od privilegija,
 • 6:19 - 6:22
  a evo i druge uloge, izumitelja,
  a uzgred budi rečeno,
 • 6:22 - 6:25
  kada sam vam rekao da sam
  najbolji na svetu,
 • 6:25 - 6:29
  ako neko vodi evidenciju, imali smo
  narcisizam i solisizam,
 • 6:29 - 6:31
  a sada i zdravu dozu egocentrizma.
 • 6:31 - 6:34
  Znam da su neki od vas rekli - bingo!
  Ili, ne znam. (Smeh)
 • 6:34 - 6:39
  Dakle, ovo je vrlo prijatna uloga.
 • 6:39 - 6:41
  Treba da priznam da sam
 • 6:41 - 6:43
  i najgori svetski svirač „Mišketara"
 • 6:43 - 6:45
  i zbog te odlike sam najviše brinuo
 • 6:45 - 6:48
  dok sam bio na prethodnoj strani
  podele mesta.
 • 6:48 - 6:51
  Drago mi je da se to završilo,
  Nećemo više zalaziti u to.
 • 6:51 - 6:54
  Plačem iznutra; još imam ožiljke.
 • 6:54 - 6:59
  Pretpostavljam da je moja poenta
  da me svi ovi poduhvati okupiraju
 • 6:59 - 7:02
  svojom raznovrsnošću, ali kako sam
  vam ih danas i predstavio,
 • 7:02 - 7:05
  oni su u stvari usamljeni poduhvati
 • 7:05 - 7:08
  te uskoro želim da komuniciram sa ljudima,
 • 7:08 - 7:11
  pa sam oduševljen što mogu
  da komponujem dela za njih.
 • 7:11 - 7:14
  Mogu pisati, nekada za soliste,
  te radim sa jednom osobom,
 • 7:14 - 7:17
  a nekada sa čitavim orkestrima,
  pa radim sa puno ljudi.
 • 7:17 - 7:21
  Ovo je verovatno kapacitet,
  kreativna uloga
 • 7:21 - 7:24
  po kojoj sam verovatno najbolje
  poznat u poslu.
 • 7:24 - 7:27
  Neki od mojih kompozitorskih tonova
  izgledaju ovako,
 • 7:27 - 7:29
  drugi ovako,
 • 7:29 - 7:31
  a neki ovako.
 • 7:31 - 7:34
  Sve ih ručno zapisujem,
  a to je stvarno dosadno.
 • 7:34 - 7:37
  Treba puno, puno vremena
  da se ovi tonovi zapišu,
 • 7:37 - 7:39
  a trenutno radim na delu
 • 7:39 - 7:41
  koje ima 180 strana.
 • 7:41 - 7:45
  To je dobar deo mog života
  i jednostavno mi dođe da počupam kosu.
 • 7:45 - 7:48
  Imam je puno, a to je, pretpostavljam,
  dobra stvar.
 • 7:48 - 7:51
  Dakle, ovo postaje stvarno dosadno
  i zamorno za mene.
 • 7:51 - 7:53
  Posle nekog vremena,
  proces zapisivanja nota
 • 7:53 - 7:54
  nije samo dosadan,
 • 7:54 - 7:57
  već u stvari poželim da zapisivanje
  postane zanimljivije.
 • 7:57 - 8:00
  To me je navelo da radim projekte
  kao što je ovaj.
 • 8:00 - 8:02
  Ovo je odlomak iz notnog zapisa
  koji se zove
 • 8:02 - 8:03
  „Metafizika zapisivanja nota".
 • 8:03 - 8:07
  Celokupni notni zapis širok je 22 metra.
 • 8:07 - 8:09
  To je gomila ludih piktografskih
  notnih zapisa.
 • 8:09 - 8:13
  Hajde da uvećamo jedan deo ovde,
  Možete da vidite
 • 8:13 - 8:16
  da je prilično detaljno. Sve ovo radim
  preko skiciranih obrazaca,
 • 8:16 - 8:21
  pravih uglova, francuskih krivih linija
  i slobodnom rukom,
 • 8:21 - 8:24
  a tih 22 metra bilo je podeljeno
 • 8:24 - 8:27
  na 12 ploča širine 1,8 metara
  koje su postavljene
 • 8:27 - 8:33
  oko balkona u predvorju muzeja
  Centra Kantorove umetnosti,
 • 8:33 - 8:36
  a bili su izloženi godinu dana
  u tom muzeju.
 • 8:36 - 8:38
  Tokom te godine, doživljavani su
  kao vizuelna umetnost
 • 8:38 - 8:41
  većim delom nedelje, osim,
  kao što vidite na slikama,
 • 8:41 - 8:44
  petkom, od podneva do jedan,
  i samo tokom tog perioda
 • 8:44 - 8:46
  dolazili su različiti izvođači
  i izvodili ove čudne
 • 8:46 - 8:50
  i nedefinisane piktografske znakove.
  (Smeh)
 • 8:50 - 8:54
  Ovo je za mene bilo
  veoma uzbudljivo iskustvo.
 • 8:54 - 8:56
  Bilo je muzički prijatno, ali mislim
 • 8:56 - 8:58
  da je važnija stvar da je
  bilo uzbudljivo jer sam preuzeo
 • 8:58 - 9:01
  drugu ulogu, posebno zato što je
  izloženo u muzeju,
 • 9:01 - 9:06
  a to znači - vizuelni umetnik. (Smeh)
 • 9:06 - 9:10
  Popunićemo celu stvar; ne brinite.
  (Smeh)
 • 9:10 - 9:12
  Ja sam mnogostruk. (Smeh)
 • 9:12 - 9:15
  Pa, jedna od stvari je - mislim,
  neki ljudi bi rekli
 • 9:15 - 9:17
  nešto kao:
  „Oh, ponašaš se kao diletant",
 • 9:17 - 9:19
  a možda je to i istina.
  Mogu to da razumem
 • 9:19 - 9:22
  jer nemam diplomu iz vizuelne umetnosti
 • 9:22 - 9:24
  i nisam prošao obuku, ali je to nešto
 • 9:24 - 9:27
  što sam želeo da uradim
  kao proširenje svoje kompozicije,
 • 9:27 - 9:29
  kao proširenje kreativnog impulsa.
 • 9:29 - 9:32
  Ipak, mogu da razumem pitanje:
  „Ali, da li je to muzika?"
 • 9:32 - 9:35
  Tu ne postoji tradicionalno
  zapisivanje nota.
 • 9:35 - 9:38
  Takođe mogu da razumem
  i implicitnu kritiku
 • 9:38 - 9:41
  u delu „S-tog" koje sam stvorio
  dok sam živeo u Kopenhagenu.
 • 9:41 - 9:42
  Uzeo sam mapu kopenhaškog metroa
 • 9:42 - 9:45
  i preimenovao sve stanice
  u apstraktne muzičke provokacije,
 • 9:45 - 9:47
  a izvođači, koji su sinhronizovani
  sa štopericama
 • 9:47 - 9:51
  prate rasporede, koji su izlistani
  po minutama tokom jednog časa.
 • 9:51 - 9:53
  Ovo je, dakle, slučaj adaptiranja nečega
 • 9:53 - 9:55
  ili možda krađe nečega,
 • 9:55 - 9:58
  a zatim njegovog pretvaranja
  u zapisivanje nota.
 • 9:58 - 9:59
  Druga adaptacija...
 • 9:59 - 10:03
  Vi ste, ljudi, bili zapostavljeni.
  Stajaću ovde nekoliko minuta.
 • 10:03 - 10:04
  Osećam...da. (Aplauz)
 • 10:04 - 10:07
  Još jedna adaptacija bila bi
  ovo delo.
 • 10:07 - 10:09
  Ručni sat, rekao bih.
 • 10:09 - 10:12
  Uzeo sam ideju ručnog sata
  i pretvorio je u muzičko delo.
 • 10:12 - 10:17
  Napravio sam sopstvena lica
  i dao kompaniji da ih proizvede,
 • 10:17 - 10:19
  a izvođači prate ove note.
 • 10:19 - 10:21
  Prate kazaljke za minute
  i dok prelaze
 • 10:21 - 10:24
  preko različitih simbola,
  izvođači reaguju kroz muziku.
 • 10:24 - 10:26
  Evo još jednog primera dela
 • 10:26 - 10:27
  i njegove realizacije.
 • 10:27 - 10:33
  Dakle, u ova dva slučaja,
  bio sam skupljač otpada
 • 10:33 - 10:35
  u smislu uzimanja, recimo,
  mape metroa
 • 10:35 - 10:37
  i možda lopov, a bio sam i dizajner
 • 10:37 - 10:40
  u slučaju stvaranja ovih satova.
 • 10:40 - 10:43
  Ponovo, ovo je za mene bilo zanimljivo.
 • 10:43 - 10:47
  Još jedna uloga koju volim da preuzmem je
  uloga izvođača performansa.
 • 10:47 - 10:49
  Neka od mojih dela imaju
  čudne pozorišne elemente,
 • 10:49 - 10:51
  a ja ih često izvodim.
  Želim da vam pokažem snimak
 • 10:51 - 10:54
  iz dela pod imenom „Ekolalia".
 • 10:54 - 10:57
  Izvodi ga Brajan MekVorter,
 • 10:57 - 10:58
  koji je izuzetan izvođač.
 • 10:58 - 11:02
  Pogledajmo malo ovo
  i molim vas, primetite instrumentaciju.
 • 11:02 - 11:04
  (Muzika)
 • 11:30 - 11:32
  OK, čujem da se nervozno smejete
 • 11:32 - 11:34
  jer ste i vi čuli da je bušilica
  previše oštra;
 • 11:34 - 11:37
  intonacija je malo upitna. (Smeh)
 • 11:37 - 11:39
  Hajde da odgledamo još jedan snimak.
 • 11:39 - 11:41
  (Muzika)
 • 11:47 - 11:48
  OK, dovoljno je.
 • 11:48 - 11:50
  Možete videti da se haos nastavlja.
 • 11:50 - 11:53
  Nema klarineta i truba,
 • 11:53 - 11:54
  flauta i violina. Evo dela koje ima
 • 11:54 - 11:56
  još neobičniju, čudniju instrumentaciju.
 • 11:56 - 11:59
  Ovo je „Tlön" za tri dirigenta
  i bez izvođača. (Smeh)
 • 11:59 - 12:01
  Hajde da odgledamo ovo.
 • 12:13 - 12:15
  Bazirano je na iskustvu posmatranja
 • 12:15 - 12:18
  dvoje ljudi koji se žestoko svađaju
  na znakovnom jeziku,
 • 12:18 - 12:19
  što ne proizvodi decibele,
 • 12:19 - 12:23
  ali je afektivno, psihološki,
  bilo veoma glasno iskustvo.
 • 12:23 - 12:27
  Da, kontam, sa svim tim čudnim uređajima
 • 12:27 - 12:31
  i potpunim odsustvom
  konvencionalnih instrumenata
 • 12:31 - 12:34
  i gomilom dirigenata, ljudi bi se
  mogli zapitati:
 • 12:34 - 12:37
  „Da li je ovo muzika?"
 • 12:37 - 12:41
  Hajde da nastavimo sa delom gde se
  lepo ponašam,
 • 12:41 - 12:43
  a to je moj „Koncert za orkestar".
 • 12:43 - 12:45
  Primetićete puno konvencionalnih
  instrumenata
 • 12:45 - 12:46
  u snimku.
 • 12:46 - 12:48
  (Muzika)
 • 13:00 - 13:02
  Da li vam je dosadno?
  Meni malo jeste.
 • 13:02 - 13:04
  U stvari, ovo nije naziv ovog dela.
 • 13:04 - 13:07
  Malo sam bio nestašan.
  Da bi bilo interesantnije,
 • 13:07 - 13:10
  ostavio sam prazno mesto ovde,
  a ovo je pravi naslov dela.
 • 13:10 - 13:13
  Nastavimo sa istim isečkom.
 • 13:13 - 13:14
  (Muzika)
 • 13:22 - 13:31
  Bolje je sa cvećarom, zar ne?
  (Smeh) (Muzika)
 • 13:31 - 13:33
  Bar je manje dosadno.
  Hajde da odgledamo još par snimaka.
 • 13:33 - 13:37
  (Muzika)
 • 13:47 - 13:50
  Sa svim pozorišnim elementima,
  ovo me stavlja u još jednu ulogu,
 • 13:50 - 13:54
  a to je, moguće, dramaturg.
 • 13:54 - 13:58
  Lepo sam se ponašao. Morao sam da napišem
  delove za orkestar, zar ne?
 • 13:58 - 14:01
  OK? Međutim, postojale su
  i ove druge stvari, zar ne?
 • 14:01 - 14:03
  Tu je cvećar i mogu razumeti
 • 14:03 - 14:06
  da ponovo stavljamo pritisak
  na ontologiju muzike
 • 14:06 - 14:09
  kakvu tradicionalno poznajemo.
 • 14:09 - 14:13
  Pogledajmo poslednje delo za danas
  koje ću podeliti sa vama.
 • 14:13 - 14:15
  Ovo je delo pod nazivom „Afazija"
 • 14:15 - 14:19
  za pokrete ruke koji su
  usinhronizovani sa zvukom,
 • 14:19 - 14:22
  a ovo predstavlja još jednu ulogu,
 • 14:22 - 14:26
  poslednju koju ću podeliti sa vama,
  a to je koreograf.
 • 14:26 - 14:29
  Note za delo izgledaju ovako,
 • 14:29 - 14:32
  što meni, izvođaču, daje instrukcije
 • 14:32 - 14:35
  o različitim pokretima ruku
  u određenim trenucima
 • 14:35 - 14:37
  koji su sinhronizovani sa audio trakom,
 • 14:37 - 14:40
  a ona je napravljena isključivo
 • 14:40 - 14:41
  od vokalnih uzoraka.
 • 14:41 - 14:43
  Usnimio sam sjajnog pevača
 • 14:43 - 14:45
  i prebacio zvuk njegovog glasa
  u svoj kompjuter
 • 14:45 - 14:48
  i izvitoperio ga na bezbrojne načine
  da bih dobio
 • 14:48 - 14:49
  snimak koji ćete čuti.
 • 14:49 - 14:54
  Izvešću samo deo „Afazije" za vas.
  U redu?
 • 14:57 - 15:00
  (Muzika)
 • 15:33 - 15:36
  To vam daje mali uvid u to delo. (Aplauz)
 • 15:41 - 15:45
  Hvala vam. Nastaviću kada ovacija zamre.
 • 15:49 - 15:51
  Da, OK, to je malo uvrnuto.
 • 15:51 - 15:54
  Da li je to muzika?
  Evo kako želim da zaključim.
 • 15:54 - 15:56
  Odlučio sam, na kraju, da je ovo
  pogrešno pitanje,
 • 15:56 - 15:58
  da ovo nije važno pitanje.
 • 15:58 - 16:01
  Važno pitanje je:
  „Da li je interesantno?",
 • 16:01 - 16:04
  a ja pratim ovo pitanje, ne brinući
  o tome „Da li je muzika?" -
 • 16:04 - 16:06
  o definiciji stvari koju kreiram.
 • 16:06 - 16:08
  Dozvoljavam svojoj kreativnosti
 • 16:08 - 16:11
  da me pogura u pravcu
  koji mi je interesantan
 • 16:11 - 16:13
  i ne brinem o tome da li rezultat liči
 • 16:13 - 16:15
  na neku ideju, paradigmu
 • 16:15 - 16:18
  o tome šta bi muzička kompozicija
  trebalo da bude
 • 16:18 - 16:21
  i to me je u određenom smislu podstaklo
 • 16:21 - 16:23
  da preuzmem gomilu različitih uloga.
 • 16:23 - 16:26
  Ono o čemu bih voleo da razmislite je
 • 16:26 - 16:28
  dokle biste vi mogli da promenite
 • 16:28 - 16:31
  osnovno pitanje u vašoj disciplini.
 • 16:31 - 16:33
  Staviću još jednu dodatnu belešku ovde
 • 16:33 - 16:35
  jer sam shvatio da sam pomenuo
 • 16:35 - 16:37
  neke psihološke defekte ranije
 • 16:37 - 16:41
  i da smo usput imali priličnu količinu
  opsesivnog ponašanja,
 • 16:41 - 16:43
  deluzionih poremećaja i sličnih stvari,
 • 16:43 - 16:46
  pa mislim da bismo mogli reći
  da je ovo argument
 • 16:46 - 16:49
  za samopreziranje i vrstu šizofrenije,
 • 16:49 - 16:51
  bar u popularnoj upotrebi ovih termina,
 • 16:51 - 16:52
  a stvarno mislim kad kažem
 • 16:52 - 16:54
  disocijativni poremećaj ličnosti.
  (Smeh)
 • 16:54 - 16:56
  Uprkos tim opasnostima, zamolio bih vas
 • 16:56 - 16:58
  da razmislite o tome
 • 16:58 - 16:59
  šta biste preuzeli od uloga
 • 16:59 - 17:01
  u vašem radu, bilo da su srodne
 • 17:01 - 17:04
  ili daleke od vaše
  profesionalne definicije.
 • 17:04 - 17:07
  Sa tim, hvala vam. (Aplauz)
Title:
Dosada, prava tajna iza inovacije | Mark Eplbaum (Mark Applebaum) | TEDxStanford
Description:

Mark Eplbaum komponuje muziku koja krši pravila na fantastične načine, komponujući koncert za cvećara i izrađujući muzički instrument od otpada i pronađenih predmeta. Ovaj čudan govor će vas možda inspirisati da protresete pravila sopstvenog stvaralačkog rada.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
17:19

Serbian subtitles

Revisions