Return to Video

Jag älskar och hatar kurvan över den globala vaccinationen - Roslings Factapod nr 1

 • 0:00 - 0:03
  Jag både älskar och hatar den här kurvan.
 • 0:04 - 0:09
  Den visar andelen barn i världen som
  har blivit vaccinerade mot mässlingen.
 • 0:10 - 0:12
  Mässling är dödlig sjukdom för barn.
 • 0:13 - 0:17
  När jag som ung var och arbetade som läkare.
  1980 arbetade jag som läkare i östra Afrika.
 • 0:18 - 0:22
  så var det många barn som dog av
  mässlingen. Vi kunde inte rädda dem.
 • 0:22 - 0:25
  Men sedan började man vaccinera
 • 0:25 - 0:30
  och på bara 10 år så blev 70 % av
  barnen i hela världen vaccinerade.
 • 0:31 - 0:36
  Men från 1990 till 2005 så avstannade
  utvecklingen, 15 år av stagnation.
 • 0:36 - 0:41
  Nu de senaste 10 åren
  så har andelen ökat.
 • 0:42 - 0:47
  Och det jag älskar är att idag är
  84 % av barnen vaccinerade.
 • 0:47 - 0:54
  Men det jag hatar är fortfarande en
  grupp som lever i extrem fattigdom.
 • 0:54 - 1:00
  Extrem fattigdom kan utrotas
  inom de kommande 30 åren.
Title:
Jag älskar och hatar kurvan över den globala vaccinationen - Roslings Factapod nr 1
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:05

Swedish subtitles

Revisions Compare revisions