Return to Video

Jag älskar och hatar kurvan över den globala vaccinationen - Roslings Factapod nr 1

 • 0:00 - 0:03
  Jag både älskar och hatar den här kurvan.
 • 0:04 - 0:09
  Den visar andelen barn i världen som
  har blivit vaccinerade mot mässlingen.
 • 0:10 - 0:12
  Mässling är dödlig sjukdom för barn.
 • 0:14 - 0:17
  När jag 1980 som ung läkare arbetade
  i östra Afrika
 • 0:19 - 0:22
  så var det många barn som dog av
  mässlingen. Vi kunde inte rädda dem.
 • 0:22 - 0:27
  Men sedan började man vaccinera
 • 0:27 - 0:30
  och på bara 10 år så var 70 % av barnen
  i hela världen vaccinerade.
 • 0:31 - 0:36
  Men från 1990 till 2005 så avstannade
  utvecklingen.
 • 0:36 - 0:41
  Nu de senaste 10 åren så har andelen
  ökat.
 • 0:42 - 0:47
  Och det jag älskar är att idag är
  84 % av barnen vaccinerade.
 • 0:49 - 0:54
  Men det jag hatar är fortfarande
  en grupp som lever i extrem fattigdom.
 • 0:54 - 1:04
  Extrem fattigdom kan utrotas
  de kommande 30 åren.
Title:
Jag älskar och hatar kurvan över den globala vaccinationen - Roslings Factapod nr 1
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:05

Swedish subtitles

Revisions Compare revisions