< Return to Video

A message from the When We All Vote co-chairs

 • 0:00 - 0:02
  Năm ngoái, chúng ta đã chơi lớn
 • 0:02 - 0:06
  Hàng triệu người bỏ phiếu mới
  lần đầu tiên lên tiếng nói
 • 0:06 - 0:08
  Giờ đây, cơ hội còn lớn hơn
 • 0:08 - 0:10
  Đó là lí do tôi đã liên hệ
  một vài người bạn
 • 0:10 - 0:13
  để mở rộng Biệt đội Bỏ phiếu của tôi
  cho năm tới
 • 0:14 - 0:16
  Tất cả bắt đầu từ bạn
 • 0:16 - 0:17
  Bạn là người duy nhất
 • 0:17 - 0:19
  có thể bàn về vấn đề này
 • 0:19 - 0:21
  với gia đình và bạn bè
 • 0:21 - 0:24
  và với cả bạn gái của bạn
 • 0:24 - 0:25
  và kể cả cộng đồng của bạn
 • 0:25 - 0:27
  thuyết phục họ đăng ký
  và đi bỏ phiếu
 • 0:27 - 0:29
  hoặc chỉ cần nhắn điện thoại
  hay nhảy vào hộp chát
 • 0:29 - 0:33
  nhắn một câu như "Chưa ngủ hả?
  Tốt! Vì bọn mình cần lập nhóm"
 • 0:33 - 0:34
  Chúng tôi cần bạn
 • 0:34 - 0:37
  lập ra Biệt đội Bỏ phiếu
  vô địch của chính mình
 • 0:37 - 0:39
  Bạn nắm trong tay quyền thay đổi cục diện
 • 0:39 - 0:42
  vì khi chúng ta đoàn kết lại
 • 0:42 - 0:44
  khi chúng ta lên tiếng
 • 0:44 - 0:45
  khi tất cả đi bỏ phiếu
 • 0:45 - 0:46
  Khi chúng ta
 • 0:46 - 0:48
  ĐỀU bỏ phiếu
 • 0:48 - 0:50
  chúng ta có thể thay đổi thế giới!
 • 0:50 - 0:51
  Truy cập WhenWeAllVote.org
 • 0:51 - 0:52
  để bắt đầu
 • 0:52 - 0:53
  Vào việc thôi
 • 0:53 - 0:55
  Tham gia với chúng tôi
Title:
A message from the When We All Vote co-chairs
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Civic Participation and Democracy
Duration:
01:01

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions