< Return to Video

A message from the When We All Vote co-chairs

 • 0:00 - 0:02
  Năm ngoái, chúng ta đã làm một điều lớn lao
 • 0:02 - 0:06
  Hàng triệu người bầu cử mới lần đầu tiên được lắng nghe
 • 0:06 - 0:08
  Giờ đây, điều nó đem lại còn lớn hơn
 • 0:08 - 0:10
  Đó là lí do tôi đã liên hệ với một vài người bạn
 • 0:10 - 0:13
  để có thể mở rộng Đội Bầu cử của tôi cho năm sắp tới
 • 0:14 - 0:16
  Tất cả đều bắt đầu từ bạn
 • 0:16 - 0:17
  Bạn là người duy nhất
 • 0:17 - 0:19
  có thể nói về nó
 • 0:19 - 0:21
  với gia đình, bạn bè
 • 0:21 - 0:24
  và cả bạn gái của bạn
 • 0:24 - 0:25
  và kể cả cộng đồng của bạn nữa
 • 0:25 - 0:27
  Để có thể giúp họ đăng ký và sẵn sàng bầu
 • 0:27 - 0:29
  hoặc chỉ cần nhắn một lời cho họ,
  hoặc vào tin nhắn riêng tư
 • 0:29 - 0:33
  và nhắn vài câu " Ê - cậu còn thức không? Tốt !
  Vì tớ cần cậu tụ họp mọi người lại"
 • 0:33 - 0:34
  Chúng tôi cần bạn
 • 0:34 - 0:37
  Để có thể tuyển chọn ra Đội Bầu cử vô địch của bạn
 • 0:37 - 0:39
  Tất cả đều tùy thuộc vài bạn để thay đổi cục diện
 • 0:39 - 0:42
  Vì khi chúng ta đoàn kết lại
 • 0:42 - 0:44
  Khi lời nói của chúng ta được lắng nghe
 • 0:44 - 0:45
  Khi tất cả chúng ta bỏ phiếu
 • 0:45 - 0:48
  -Khi chúng ta
  -TẤT CẢ đều bỏ phiếu
 • 0:48 - 0:50
  Chúng ta có thể thay đổi thế giới !
 • 0:50 - 0:51
  Hãy tới WhenWeAllVote.org
 • 0:51 - 0:52
  Để bắt đầu
 • 0:52 - 0:53
  Hãy bắt tay vào làm việc
 • 0:53 - 0:55
  Tham gia với chúng tôi
 • 0:55 - 1:01
  [NHẠC LẠC QUAN]
Title:
A message from the When We All Vote co-chairs
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Amplifying Voices
Project:
Civic Participation and Democracy
Duration:
01:01

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions