< Return to Video

Maryam Hoseini's Every Day Abstractions | Art21 "New York Close Up"

 • 0:14 - 0:18
  Gowanus, Brooklyn
 • 0:19 - 0:24
  nakasalalay sa pang-araw araw na buhay ang artista
 • 0:24 - 0:26
  pang araw-araw na ugnayan at pulitika
 • 0:28 - 0:33
  at ang halaga ng trabaho ay tukoy sa represenation ng sarili
 • 0:41 - 0:46
  "Maryam Hoseini's araw-araw na abstraksyons"
 • 0:56 - 1:01
  Nung una ko na isip na hilig ko ay gumuhit
 • 1:01 - 1:03
  ay nung trese anos ako.
 • 1:03 - 1:06
  May guro ako sa paaralan ko,
 • 1:06 - 1:09
  at kung paano sya mag turo-
 • 1:09 - 1:12
  bukod dito malakas ang kanyang pagkatao
 • 1:12 - 1:15
  bilang babae sa lugar na gaya ng Iran-
 • 1:15 - 1:19
  doon ako naging sobrang interasado.
 • 1:21 - 1:26
  alalang alala ko pa nung nasabi ko sa sarili ko,
 • 1:26 - 1:29
  "gusto ko lang ay magpunta sa mga clase na guguhit ako"
 • 1:29 - 1:31
  "gusto ko pagpatuloy gumawa"
 • 1:31 - 1:37
  at patong--patong ang tambak ng mga papel sa bahay ng magulang ko.
 • 1:43 - 1:45
  Palagi, ramdam ko na ako ay isang mang-guguhit.
 • 1:45 - 1:47
  magsisimula ako mula dito, gagawa ng ipipinta,
 • 1:47 - 1:49
  tapos guguhitan ko muli sa ibabaw nito.
 • 1:49 - 1:51
  madalas pabalik-balik.
 • 2:00 - 2:06
  Minsan may pinagawang sikat na tula sa akin,
 • 2:06 - 2:08
  "Layla and Majnun."
 • 2:08 - 2:10
  tungkol sa pinagbabawal na pag-ibig.
 • 2:11 - 2:14
  Gumawa ako ng serye,
 • 2:14 - 2:17

  "Mga lihim sa pagitan ng kanyang sarili at ang kanyang anino."
 • 2:18 - 2:23
  mas interesado ako sa babeng karakter
 • 2:23 - 2:27
  dahil tila'ng walang nagbibigay halaga sa kanya.
 • 2:27 - 2:31
  dahil puro na lang si Majnun at paano sya na baliw.
 • 2:33 - 2:41
  inusisa ko si Laylah bilang napaka-hinang babae
 • 2:41 - 2:44
  na pinag-bawalan mag salita
 • 2:44 - 2:46
  o mag-nais
 • 2:46 - 2:49
  ng kanyang tunay na gusto.
 • 3:07 - 3:12
  naisip ko ang trabaho ay pinag-halong katatawanan at takot
 • 3:12 - 3:14
  may sandali na tatawa ka talaga
 • 3:14 - 3:17
  kahit na ikaw ay may kinakatakutan,
 • 3:20 - 3:22
  sa aking unang mga ipininta
 • 3:22 - 3:27
  yung ispasiyo at mga pigura ay mas madaling mabasa.
 • 3:28 - 3:30
  sa mga nakaraang taon
 • 3:30 - 3:34
  talagang ginamit ko ang kakahayang iyon.
 • 3:34 - 3:38
  Pinili ko na ipakita ang mga katawan na walang ulo
 • 3:38 - 3:41
  dahil sa pulitika na nakapalibot sa pagkakakilanlan.
 • 4:02 - 4:06
  itong mga basag na ispasiyo
 • 4:06 - 4:08
  at mga basag na katawan
 • 4:08 - 4:14
  kahit papano ito ay larawan ng sarili ko na karanasan sa buhay,
 • 4:14 - 4:15
  bilang dahuyan
 • 4:15 - 4:21
  at bilang isang tao na di maaring pumunta sa aking bansa,
 • 4:21 - 4:25
  at bumalik sa trabaho at buhay dito sa amerika.
 • 4:25 - 4:28
  ito'ng mga katawan ay balisa.
 • 4:28 - 4:32
  ngunit sa kanila nito sila ay malakas din.
 • 4:32 - 4:34
  Binibigyan ko ng kapangyarihan.
 • 4:39 - 4:44
  Patuloy ko naiisip ang pakikipag-ugnayan ng katawan sa loob ng larawang ipininta.
 • 4:44 - 4:48
  at ng relasyon nito sa pisikal na ispasiyo.
 • 4:49 - 4:55
  interasado ako sa ispasiyo sa pagitan ng ipininta at iginuhit,
 • 4:55 - 4:57
  pampubliko at privado.
 • 4:57 - 5:02
  Sa pagitan ng ispasiyp may nalalaan na anyo ng pagiging bukas
 • 5:02 - 5:06
  para makagalaw ang mga katawan tuloy-tuloy
 • 5:06 - 5:09
  para sa interpretasyon ng manonood.
 • 5:10 - 5:12
  ang pagdalo ng mga tao doon,
 • 5:12 - 5:14
  halos nakukumpleto ito
 • 5:14 - 5:16
  o nagtatayo nito'ng
 • 5:17 - 5:18
  pagganap doon.
Title:
Maryam Hoseini's Every Day Abstractions | Art21 "New York Close Up"
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"New York Close Up" series
Duration:
05:35

Filipino subtitles

Revisions