Return to Video

Пресмятане с десетични дроби

 • 0:00 - 0:01
  .
 • 0:01 - 0:03
  Джанел тренира за състезание по бягане.
 • 0:03 - 0:06
  Нейният педометър (крачкомер) следи колко надалеч тича тя всеки ден.
 • 0:06 - 0:08
  Ето резултатите на педометъра за последните четири дни:
 • 0:08 - 0:13
  в събота тя пробягва 3,89 мили; в неделя - 5,1;
 • 0:13 - 0:18
  понеделник - 10,21; вторник - 3,35.
 • 0:18 - 0:22
  Преценете общата дистанция, която тя е пробягала за последните четири дни
 • 0:22 - 0:24
  и след това пресметнете точният сбор.
 • 0:24 - 0:26
  Нека първо преценим. Аз ще ги закръгля до
 • 0:26 - 0:27
  най-близката цифра.
 • 0:27 - 0:30
  И така 3,89 ще го закръглим на 4 мили.
 • 0:30 - 0:33
  Правя това, защото след запетаята имаме 8,
 • 0:33 - 0:35
  което е 5 или повече.
 • 0:35 - 0:38
  Така че нека ги направим приблизително 4 мили.
 • 0:38 - 0:40
  Нека направим и 5,1.
 • 0:40 - 0:43
  Ще го сведем защото 1 е по-малко от 5.
 • 0:43 - 0:45
  Така че нека ги направим 5 мили.
 • 0:45 - 0:51
  10, 21 - ще ги направим 10 мили, защото
 • 0:51 - 0:52
  2 ще се сведе.
 • 0:52 - 0:53
  По-малко е от 5.
 • 0:53 - 0:57
  И 3,35 - нека ги направим 3 мили, защото 3 е по-малко от 5
 • 0:57 - 0:59
  така, че трябва да сведем.
 • 0:59 - 1:01
  И така това са 3 мили.
 • 1:01 - 1:04
  И ако трябваше да ги съберем - 4 плюс 5 е равно на 9.
 • 1:04 - 1:07
  9 плюс 10 е равно на 19.
 • 1:07 - 1:11
  19 плюс 3 е равно на 22.
 • 1:11 - 1:20
  Така че моята преценка е, че тя е пробягала 22 мили за последните 4 дни.
 • 1:20 - 1:21
  Това е моята преценка.
 • 1:21 - 1:24
  Нека сега открием точната сума, която тя е пробягала.
 • 1:24 - 1:26
  Ще превъртя за малко надолу.
 • 1:26 - 1:33
  Трябва да прибавим 3,89 към 5,1 - и помнете,
 • 1:33 - 1:35
  че когато прибавяте десетични дроби, ще искате да ги подредите -
 • 1:35 - 1:44
  10,21 и накрая 3,35.
 • 1:44 - 1:48
  И нека съберем всички.
 • 1:48 - 1:52
  Сега ще започнем от стотните.
 • 1:52 - 1:57
  Тук няма нищо, така че 9 плюс 1 е равно на 10,
 • 1:57 - 1:59
  плюс 5 е равно на 15.
 • 1:59 - 2:05
  Нека запишем 5-цата, а след това да пренесем 1-цата.
 • 2:05 - 2:06
  Ще го направя в друг цвят.
 • 2:06 - 2:10
  1 плюс 8 е равно на 9.
 • 2:10 - 2:12
  9 плюс 1 е равно на 10.
 • 2:12 - 2:14
  10 плюс 2 е равно на 12.
 • 2:14 - 2:17
  12 плюс 3 е равно на 15.
 • 2:17 - 2:19
  Да напишем 5-цата долу.
 • 2:19 - 2:21
  Пренесете 1-цата.
 • 2:21 - 2:23
  1 плюс 3 е равно на 4.
 • 2:23 - 2:25
  4 плюс 5 е равно на 9.
 • 2:25 - 2:27
  9 плюс 0 е равно на 9.
 • 2:27 - 2:33
  9 плюс 3 е равно на 12.
 • 2:33 - 2:34
  Напишете 2-ката.
 • 2:34 - 2:36
  Пренесете тази 1-ца ето тук.
 • 2:36 - 2:39
  Ще го направя тук острани за да не е част от тези
 • 2:39 - 2:42
  цифри и след това 1 плюс 1 е равно на 2.
 • 2:42 - 2:44
  И след това трябва да си спомним за десетицата,
 • 2:44 - 2:46
  която стои ето тук.
 • 2:46 - 2:53
  И така точната дистанция, която тя е пробягала е 22,55 мили.
 • 2:53 - 2:54
  Така че нашето предположение не беше много лошо.
 • 2:54 - 2:56
  То беше 22 мили.
 • 2:56 - 2:59
  Сравнително близо, в рамките на малко повече от
 • 2:59 - 3:00
  половин миля.
 • 3:00 - 3:01
  .
Title:
Пресмятане с десетични дроби
Description:

Пресмятане с десетични дроби

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:01

Bulgarian subtitles

Revisions