Return to Video

Into the fire

 • 0:16 - 0:19
  Griekenland is een van de belangrijkste toegangspoorten tot Europa.
 • 0:22 - 0:24
  We hebben niet eens de basisvoorzieningen,
 • 0:24 - 0:27
  soms gaat er een hele dag voorbij zonder dat we iets eten.
 • 0:32 - 0:33
  Ik slaap in het park, zie je.
 • 0:37 - 0:40
  Ze zoeken veiligheid in Europa, maar Griekenland is niet veilig.
 • 0:42 - 0:46
  Kom je naar Griekenland? Dan zul je Griekenland leren kennen...
 • 0:46 - 0:51
  Geen werk, geen papieren, de politie, het is een probleem...
 • 0:51 - 0:55
  Ik zie bange mensen, heel veel bange mensen.
 • 0:56 - 1:00
  Soms, als je naar buiten gaat, proberen ze ons te slaan.
 • 1:00 - 1:04
  Er is een zeer verontrustende toename van racistisch geweld
 • 1:04 - 1:08
  en we horen bijna dagelijks over aanvallen (op migranten).
 • 1:08 - 1:12
  Rechtstreeks op hun hart. Messen op hun hart.
 • 1:12 - 1:14
  Ik hou van Griekenland, maar Grieken houden niet van buitenlanders.
 • 1:14 - 1:17
  Grieken houden niet van buitenlanders, met name niet van donkere mensen,
 • 1:17 - 1:19
  ze haten buitenlanders.
 • 1:41 - 1:45
  De meeste vluchtelingen bereiken Europa te voet of per boot,
 • 1:45 - 1:48
  ze komen aan in Griekenland, Italie en Spanje.
 • 1:48 - 1:52
  Volgens de EU richtlijnen moet er asiel worden aangevraagd
 • 1:52 - 1:55
  in het land waar de vluchtelingen voor het eerst Europa binnenkomen.
 • 1:55 - 1:58
  Ze kunnen niet naar een ander Europees land.
 • 1:58 - 2:02
  In 2011 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
 • 2:02 - 2:05
  dat asielzoekers in Griekenland
 • 2:05 - 2:08
  het risico lopen onmenselijk behandeld of vernederd te worden.
 • 2:08 - 2:13
  In eerste instantie was dat vanwege de tekortkomingen in de asielpocedure,
 • 2:13 - 2:17
  de opvangst- en de leefomstandigheden in Griekenland.
 • 2:24 - 2:27
  Zelfs de politie of de staat
 • 2:27 - 2:29
  geven ons geen exact cijfer voor het aantal vluchtelingen.
 • 2:29 - 2:33
  Het is gecompliceerd. We weten het exacte cijfer niet.
 • 2:33 - 2:39
  In 2010 schatte Frontex dat ongeveer 80%
 • 2:39 - 2:41
  van alle mensen die de Europese Unie binnen kwamen
 • 2:41 - 2:42
  via Griekenland kwam.
 • 2:42 - 2:47
  Voor al deze mensen was er geen opvang, geen sociale voorzieningen,
 • 2:47 - 2:49
  en velen van hen leefden op straat.
 • 2:49 - 2:52
  En ze zaten opgesloten in Griekenland,
 • 2:52 - 2:57
  zonder de mogelijkheid te hebben om te vertrekken of te blijven.
 • 2:57 - 3:00
  We vragen de Europese Unie om hulp.
 • 3:00 - 3:01
  Het gaat niet goed.
 • 3:02 - 3:06
  Sommigen slapen op straat en eten uit vuilnisbakken.
 • 3:06 - 3:08
  We eten geen goed voedsel.
 • 3:09 - 3:12
  We gaan naar school terwijl we honger hebben.
 • 3:14 - 3:19
  De 16jarige Barry leeft in een centrum voor minderjarige vluchtelingen,
 • 3:19 - 3:21
  sommige van hen zijn pas acht jaar oud.
 • 3:22 - 3:24
  Deze beelden van de omstandigheden in het opvansgtcentrum
 • 3:24 - 3:27
  zijn gefilmd door een van de bewoners.
 • 3:28 - 3:30
  Je ziet hoe de WC er aan toe is.
 • 3:31 - 3:35
  De 17jarige Yaseen woont in het zelfde opvangstcentrum.
 • 3:36 - 3:37
  Ik heb een groot probleem.
 • 3:38 - 3:39
  Ik heb geen werk,
 • 3:40 - 3:42
  ik heb geen geld, ik heb geen kleren,
 • 3:42 - 3:44
  ik heb geen schoenen.
 • 3:45 - 3:48
  Een paar maanden later ontvangt Yaseen slecht nieuws
 • 3:48 - 3:50
  over zijn familie in Pakistan.
 • 3:52 - 3:56
  Vorige maand hebben ze ons huis gebombardeerd,
 • 3:56 - 3:58
  ik ben mijn familie kwijt geraakt.
 • 4:00 - 4:02
  De zelfde zomer wordt Yaseen 18
 • 4:02 - 4:04
  en moet hij het opvangstcentrum verlaten.
 • 4:05 - 4:08
  Vanaf dat moment leeft hij op straat.
 • 4:13 - 4:14
  's Ochtends vroeg
 • 4:14 - 4:18
  wemelt het in de parken van Athene van de vluchtelingen die onder de blote hemel slapen.
 • 4:20 - 4:23
  Als ze door de poltie worden opgepakt, nadat ze de grens hebben gepasseerd,
 • 4:24 - 4:26
  worden ze in eerste instantie gedetineerd,
 • 4:26 - 4:28
  en vervolgens aan hun lot overgelaten.
 • 4:29 - 4:34
  De politie zegt me: Ga naar buiten.
 • 4:34 - 4:36
  Zie je, ik slaap in het park.
 • 4:36 - 4:38
  Ze zeggen me: Ga, okay, ga!
 • 4:38 - 4:41
  Ik kan nergens naartoe, ik ken niemand.
 • 4:41 - 4:42
  Ik slaap in het park.
 • 4:42 - 4:45
  Soms vind je iets in een vuilnisbak om te eten.
 • 4:45 - 4:47
  Geen huis, niks, niks dat ik kan doen...
 • 4:51 - 4:55
  Echt, hier in Griekenland lijden we veel.
 • 4:55 - 4:57
  We lijden.
 • 4:57 - 4:58
  We lijden veel.
 • 4:58 - 5:04
  Het is zelfs moeilijk om te eten, om voor water te betalen, voor voedsel...
 • 5:04 - 5:06
  Het is zwaar, het is zwaar voor ons.
 • 5:09 - 5:14
  De mensen moeten de vluchtelingen in dit land helpen.
 • 5:16 - 5:18
  Ze hebben geen voorzieningen voor vluchtelingen.
 • 5:18 - 5:21
  We vertrekken uit onze landen vanwege problemen
 • 5:21 - 5:23
  we vertrekken niet zoals we zouden willen.
 • 5:24 - 5:27
  Niemand vindt het leuk om zijn land te verlaten, voor zijn hart niet.
 • 5:27 - 5:29
  We vertrekken vanwege de problemen.
 • 5:30 - 5:32
  Ze gaven me een geweer weet je, een AK-47,
 • 5:32 - 5:34
  en ze zeiden: "Je moet vechten".
 • 5:34 - 5:36
  Nurdin wilde niet vechten.
 • 5:37 - 5:41
  Zijn moeder stuurde hem het land uit, zodat hij veilig zou zijn.
 • 5:41 - 5:43
  Vanuit Syrie liep hij weken aan een stuk,
 • 5:44 - 5:46
  te voet reisde hij door Turkije om Europa te bereiken.
 • 5:47 - 5:50
  Ik woon in Acharnon, een stukje verderop,
 • 5:50 - 5:52
  ik verblijf bij mijn vrienden.
 • 5:53 - 5:56
  Acharnon is een wijk in Athene
 • 5:56 - 5:57
  met een grote Somalische gemeenschap.
 • 5:57 - 6:00
  Welkom in Somalie! Geen Grieks, Somalie!
 • 6:05 - 6:08
  Dit is de plaats, dit is het huis waar ik woon.
 • 6:09 - 6:11
  Hier slapen we, zie je.
 • 6:11 - 6:13
  Dit is van mij. Ik slaap hier.
 • 6:13 - 6:15
  Er zijn nog 7 andere jongens die hier slapen.
 • 6:15 - 6:16
  Niet iedereen heeft er eentje,
 • 6:17 - 6:19
  dus delen we ze, weet je, we delen de matrassen.
 • 6:22 - 6:25
  -Ja, tien mensen. -Tien mensen in deze kamer?
 • 6:27 - 6:31
  18 mensen delen dit kleine appartement dat 1 slaapkamer heeft.
 • 6:32 - 6:39
  We hebben echt hulp van de andere Europese landen nodig.
 • 6:39 - 6:41
  We willen echt weg uit dit land.
 • 6:41 - 6:43
  We hebben echt problemen hier.
 • 6:51 - 6:54
  Ik heb een probleem met dit oog zoals je kunt zien.
 • 6:55 - 6:58
  Ik heb drie keer geprobeerd om naar het ziekenhuis te gaan.
 • 6:58 - 7:00
  Maar ze hielpen me helemaal niet.
 • 7:01 - 7:03
  Nurdin slaagde er in om een verwijsbriefje
 • 7:03 - 7:06
  en medicijnen voor zijn oogkwaal te krijgen
 • 7:06 - 7:10
  door een bezoek te brengen aan de gratis kliniek van Dokters van de Wereld.
 • 7:11 - 7:14
  Aanvankelijk behandelden we alleen
 • 7:14 - 7:17
  migranten en vluchtelingen.
 • 7:17 - 7:20
  Het is pas gedurende de laatste zes maanden,
 • 7:20 - 7:22
  sinds het begin van de economische crisis,
 • 7:22 - 7:25
  dat we ook veel Griekse patienten zien.
 • 7:29 - 7:32
  Er is al minstens een jaar sprake van een humanitaire crisis
 • 7:32 - 7:34
  vanwege de economische crisis.
 • 7:44 - 7:45
  Er is geen geld.
 • 7:45 - 7:49
  Ja, ik begrijp dat het slecht gaat met de economie.
 • 7:49 - 7:50
  Jullie zouden ons moeten laten vertrekken!
 • 7:58 - 7:59
  Het is veel te zwaar.
 • 7:59 - 8:02
  Ik ben op zoek naar een manier om weg te kunnen uit Griekenland.
 • 8:02 - 8:05
  Naar een ander Europees land...
 • 8:09 - 8:12
  We zien hier nu zelfs asielzoekers
 • 8:12 - 8:15
  die terug willen gaan naar hun land omdat
 • 8:15 - 8:18
  ze geen werk hebben; ze kunnen niet overleven in Griekenland.
 • 8:18 - 8:22
  Misschien ga ik wel terug naar mijn land
 • 8:22 - 8:25
  want hier is het niet goed voor me.
 • 8:25 - 8:27
  Mijn land is beter.
 • 8:29 - 8:32
  Mahmud heeft vastgezeten in een Iraanse gevangenis.
 • 8:34 - 8:38
  Er is sprake van een situatie waarin je kunt voelen
 • 8:38 - 8:41
  dat er enorme behoefte is aan Europese solidariteit.
 • 8:41 - 8:43
  Actieve solidariteit.
 • 8:43 - 8:45
  Want meestal komen immigranten hier,
 • 8:45 - 8:48
  zonder dat ze papieren hebben,
 • 8:48 - 8:51
  omdat ze naar andere Europese landen willen gaan.
 • 8:52 - 8:56
  Als je naar andere landen wilt, zoals Frankrijk of Noorwegen,
 • 8:56 - 8:57
  is het vliegveld een probleem.
 • 9:01 - 9:03
  Als wij terecht komen in een heel arm land,
 • 9:03 - 9:05
  dan zouden jullie ons moeten laten vertrekken!
 • 9:06 - 9:07
  Waarom?
 • 9:07 - 9:10
  Op het vliegveld: Wegwezen! Wegwezen!
 • 9:10 - 9:12
  Altijd. Waarom?
 • 9:12 - 9:15
  De andere lidstaten willen dat Griekenland zijn grenzen controleert
 • 9:15 - 9:18
  zo dat de mensen niet illegaal daar naartoe gaan.
 • 9:18 - 9:21
  We zitten hier gevangen als in een gevangenis, het is een gevangenis.
 • 9:22 - 9:25
  Ik ging naar het vliegveld en vertelde ze: In dit papier
 • 9:25 - 9:28
  staat dat ik binnen 30 dagen het land moet verlaten.
 • 9:28 - 9:31
  Dus vertrek ik. Ik ga naar een ander land.
 • 9:31 - 9:33
  Ik werd gearresteerd, drie dagen in de gevangenis...
 • 9:48 - 9:51
  We komen hier om papieren te krijgen, maar ze geven ons geen papieren.
 • 9:51 - 9:52
  Het is een probleem.
 • 9:54 - 9:59
  Er zijn veel mensen en veel asielzoekers
 • 9:59 - 10:02
  die er niet in slagen om een asielverzoek in te dienen
 • 10:02 - 10:07
  en dus zonder papieren in Athene op straat verblijven.
 • 10:07 - 10:12
  Je ziet hier duizenden mensen zonder papieren.
 • 10:13 - 10:16
  Het Atheense politieburo waar de meeste vluchtelingen
 • 10:16 - 10:20
  hun eerste asielaanvraag indienen is Petrou Ralli.
 • 10:20 - 10:23
  Aanvragen kunnen een keer per week worden ingediend.
 • 10:24 - 10:30
  Ik kom hier nu al twee maanden, elke week ben ik hier.
 • 10:31 - 10:33
  En hoe lang bent u al hier?
 • 10:34 - 10:35
  Zes maanden.
 • 10:35 - 10:37
  Twee jaar. Elke week kom ik hier.
 • 10:37 - 10:39
  Ze geven geen papieren.
 • 10:39 - 10:42
  Sommige mensen komen hier al drie jaar, of tien.
 • 10:42 - 10:44
  Ze geven ze geen papieren.
 • 10:48 - 10:50
  We slapen hier, donderdag, vrijdag, zaterdag.
 • 10:50 - 10:51
  dag en nacht.
 • 10:51 - 10:53
  In de zon, in de kou.
 • 10:53 - 10:57
  Geen huis, nergens om te slapen, geen water, geen eten, geen toiletten.
 • 10:58 - 11:02
  Niet alleen staan de asielzoekers dag en nacht in de rij,
 • 11:02 - 11:04
  waarbij ze soms maanden of jaren moeten wachten,
 • 11:04 - 11:06
  om met de aanvraagprocedure te kunnen beginnen.
 • 11:06 - 11:09
  Ze zeggen ook dat de politie ze hardhandig uit elkaar jaagt,
 • 11:09 - 11:13
  en zo verhinderen dat ze hun asielverzoek kunnen laten registreren.
 • 11:13 - 11:15
  Voordat jullie kwamen, duwden ze ons.
 • 11:15 - 11:17
  Net als slavenhandelaren.
 • 11:17 - 11:19
  De politie komt en jaagt ons weg.
 • 11:19 - 11:21
  Wij komen terug en ze jagen ons weer weg.
 • 11:22 - 11:24
  Politie, ze slaan, slaan, slaan.
 • 11:24 - 11:27
  Ze slaan mensen.
 • 11:27 - 11:29
  Ze zeggen dat we weg moeten.
 • 11:29 - 11:32
  Jullie moeten hier nog maar lekker lang blijven,
 • 11:32 - 11:34
  zodat ze ons niet opnieuw achterna kunnen zitten.
 • 11:34 - 11:36
  Een tolk was bereid om ons te vertellen
 • 11:36 - 11:40
  over haar werkervaringen op dit politieburo,
 • 11:40 - 11:42
  onder de voorwaarde dat ze anoniem zou blijven.
 • 11:42 - 11:45
  Haar woorden worden ingesproken door een actrice.
 • 11:45 - 11:50
  Ik denk dat het hek aan de achterkant van Petrou Ralli een van de grootste problemen is.
 • 11:50 - 11:52
  In theorie zouden er interviews moeten plaats vinden
 • 11:52 - 11:56
  tussen de 3 en 6 maanden nadat je asiel hebt aangevraagd.
 • 11:56 - 11:58
  In de meeste gevallen is dat niet zo.
 • 11:58 - 12:02
  Het kan wel een jaar of 2 duren voor je je eerste interview hebt.
 • 12:02 - 12:05
  Dus moeten ze om de 3 a 6 maanden terugkomen
 • 12:05 - 12:07
  om hun 'pink cards' te vernieuwen.
 • 12:07 - 12:09
  Dus dan komen ze om 6 uur 's ochtends
 • 12:09 - 12:12
  en wachten achter de spijlen.
 • 12:12 - 12:16
  Of het nou regent, of sneeuwt, of 40 graden is,
 • 12:16 - 12:17
  daar moeten ze wachten.
 • 12:17 - 12:21
  Dus om een half 3 of 3 uur komen er paar agenten
 • 12:21 - 12:25
  die namen beginnen te roepen, zonder enige vorm van vertrouwelijkheid in acht te nemen.
 • 12:32 - 12:34
  En dat zijn dan degenen die hun 'pink cards' krijgen,
 • 12:34 - 12:37
  maar soms geven ze ook afwijzingen of goedkeuringen van asielverzoeken.
 • 12:37 - 12:39
  Meestal afwijzingen,
 • 12:39 - 12:42
  ik heb namelijk nog nooit van een goedkeuring gehoord.
 • 12:42 - 12:44
  Ze roepen dus de namen,
 • 12:46 - 12:49
  en dan begeleiden ze zo'n 10 tot 20 mensen naar binnen en naar buiten.
 • 12:49 - 12:53
  Het punt is dat ze niet het hele besluit vertalen.
 • 12:53 - 12:54
  Ze zeggen alleen maar:
 • 12:54 - 12:55
  "Jij moet het land uit"
 • 12:55 - 12:57
  "Jij, rot op"
 • 12:57 - 12:59
  of: "Jij bent klaar met je asielverhaal"
 • 12:59 - 13:04
  of: "Jij hebt niemand kunnen overtuigen met je leugens".
 • 13:12 - 13:17
  Extremistische groepen maken gebruik van dergelijke situaties.
 • 13:17 - 13:20
  Ze vinden vruchtbare grond waar ze hun voordeel mee kunnen doen.
 • 13:20 - 13:24
  De racistische mensen, hun gemeenschap, ze heten racistische mensen,
 • 13:24 - 13:26
  houden niet van donkere mensen.
 • 13:26 - 13:28
  Ze hebben de ramen ingeslagen, zie je.
 • 13:28 - 13:31
  Ze gooiden stenen naar het huis
 • 13:31 - 13:33
  en wij lagen binnen te slapen.
 • 13:33 - 13:36
  Ze bleven hier ongeveer 10 minuten,
 • 13:36 - 13:37
  en de politie was er ook.
 • 13:37 - 13:39
  Ze doen helemaal niks, weet u.
 • 13:39 - 13:42
  Er waren meer dan vijftig mensen aan het schreeuwen...
 • 13:42 - 13:45
  "Ga, ga terug naar je land zwarte mensen".
 • 13:47 - 13:50
  Ze hebben een jongen van hier tot hier gestoken.
 • 13:50 - 13:52
  Ze wilden die jongen dood hebben.
 • 13:52 - 13:54
  Toen ik de jongen gister zag, vertelde hij me
 • 13:54 - 13:57
  dat Gouden Dageraad hem wilde doden.
 • 13:59 - 14:00
  Omdat ze geen buitenlanders willen.
 • 14:00 - 14:02
  Ze noemen zich zelf nazi's, een nazi groep.
 • 14:03 - 14:08
  Chrysi Avgi, of Gouden Dageraad, is een extreem rechtse partij.
 • 14:08 - 14:14
  Bij de verkiezingen van 2012 behaalden ze 18 van de 300 zetels
 • 14:14 - 14:18
  in het Griekse parlement, met 7% van de stemmen.
 • 14:18 - 14:21
  Online gepubliceerde beelden die gemaakt zijn met een mobiele telefoon
 • 14:21 - 14:26
  vertonen Gouden Dageraad aanhangers die hun partijhymne zingen
 • 14:26 - 14:28
  en de Nazi-groet brengen.
 • 14:30 - 14:33
  Een neo-nazistische partij, een partij met nazi-sympathieen
 • 14:33 - 14:37
  in een gebied, in een deel van de wereld
 • 14:37 - 14:42
  waar de nazi's slechts enkele decennia geleden enorme pijn veroorzaakten,
 • 14:42 - 14:46
  het is volstrekt onbegrijpelijk, het kan echt niet.
 • 14:46 - 14:51
  Volgens de gegevens van de Griekse Statistische Dienst
 • 14:51 - 14:55
  leefden er aan het begin van de Tweede Wereldoorlog
 • 14:55 - 15:00
  7.344.000 mensen in Griekenland.
 • 15:00 - 15:07
  Aan het eind van de oorlog omvatte onze bevolking 6.805.000 mensen.
 • 15:07 - 15:12
  Manolis Glezos, die namens Syriza in het parlement zit,
 • 15:12 - 15:16
  beklom in 1941 met een vriend de Acropolis
 • 15:16 - 15:18
  en haalde de swastika naar beneden om er een Griekse vlag voor in de plaats te hangen.
 • 15:18 - 15:22
  En nu moet hij met neo-nazi's in het parlement zitten!
 • 15:22 - 15:24
  Het is een uitzonderlijke situatie.
 • 15:25 - 15:30
  Gouden Dageraad is een van oorsprong fascistische organisatie
 • 15:30 - 15:33
  die met connecties heeft met alle andere fascistische partijen in heel Europa
 • 15:33 - 15:35
  maar ook in de rest van de wereld, zelfs met de Ku Klux Klan.
 • 15:36 - 15:41
  Eind 2012 laten opiniepeilingen een groeiende steun zien
 • 15:41 - 15:44
  voor Gouden Dageraad, die de derde partij van Griekenland zou zijn.
 • 15:46 - 15:48
  Het volgende filmpje werd met een mobiele telefoon gemaakt
 • 15:48 - 15:51
  op een bijeenkomst van de Gouden Dageraad in Perama, een voorstad van Athene.
 • 15:52 - 15:55
  Ons bereiken klachten over lokale problemen,
 • 15:55 - 15:57
  in Keratsini, die veroorzaakt worden door Egyptenaren.
 • 15:57 - 15:59
  Maar wij zeggen ze dat ze vanaf nu aan verantwoording
 • 15:59 - 16:03
  voor hun daden zullen afleggen aan Gouden Dageraad en aan de Griekse burgers.
 • 16:07 - 16:10
  De dag na deze bijeenkomst komen Egyptenaren bijeen
 • 16:10 - 16:13
  in Perama, in het huis van een paar vissers.
 • 16:13 - 16:22
  Egyptenaren en Grieken hebben nooit slechte relaties gehad..
 • 16:22 - 16:29
  ..eerder het tegenovergestelde.
 • 16:29 - 16:35
  Maar sinds kort is de extreem rechtse Gouden Dageraad
 • 16:35 - 16:38
  in opkomst, een partij die zich aggresief opstelt tegen buitenlanders.
 • 16:38 - 16:40
  Dit is de auto die we voor ons werk gebruiken.
 • 16:47 - 16:53
  Mijn familie in ik lagen in het huis te slapen,
 • 16:53 - 16:58
  rond tien over drie hoorden we dat onze
 • 16:58 - 17:03
  ramen en deuren werden ingeslagen.
 • 17:03 - 17:12
  Ik deed het raam open en zag meer dan 10-15 mensen
 • 17:12 - 17:19
  met Gouden Dageraad T-shirts.
 • 17:19 - 17:26
  Allemaal hadden ze tenminste een ijzeren staaf bij zich.
 • 17:26 - 17:29
  Deze zijn ze vergeten.
 • 17:29 - 17:38
  Als je iemand met zoiets op zijn hoofd slaat, kun je hem makkelijk vermoorden.
 • 17:38 - 17:41
  En we begrijpen niet waarom ze dit ons Egyptenaren aandoen.
 • 17:41 - 17:47
  Ik ben hier nou 20 jaar, ik betaal mijn belastingen.
 • 17:47 - 17:49
  Ze kwamen daar vandaan,
 • 17:49 - 17:51
  uit die straat.
 • 17:51 - 17:54
  Ze kwamen hier naartoe en zagen
 • 17:54 - 17:57
  dat hier een van de Egyptische vissers lag te slapen.
 • 18:01 - 18:04
  Dit is zijn bloed.
 • 18:07 - 18:14
  En toen hoorden we de man schreeuwen: "Kom! Help me, help me!"
 • 18:14 - 18:22
  We gingen naar boven, het dak op,
 • 18:22 - 18:24
  daarboven,
 • 18:24 - 18:27
  en we konden zijn gezicht niet zien,
 • 18:27 - 18:31
  er was zoveel bloed dat we zijn gezicht niet konden zien.
 • 18:39 - 18:43
  Dit is onmenselijk van ze
 • 18:45 - 18:48
  wanneer zal dit ophouden?
 • 18:59 - 19:03
  Dit is heel verdrietig, onvoorstelbaar,
 • 19:03 - 19:09
  zo'n 700-800 aanvallen, en veel, heel veel aanvallen met het doel om mensen te doden.
 • 19:10 - 19:13
  Er zit een soort patroon in deze aanvallen:
 • 19:13 - 19:17
  veel mensen die allemaal samen
 • 19:17 - 19:20
  een migrant aanvallen
 • 19:20 - 19:22
  waarbij ze honden gebruiken ter intimidatie...
 • 19:22 - 19:25
  Ze zeggen tegen de hond dat die ons moet opjagen:
 • 19:25 - 19:27
  "Pak hem! Pak hem!"
 • 19:27 - 19:30
  En ze lachten, ze waren blij.
 • 19:30 - 19:34
  Ze gaan naar de gebieden waar migranten wonen
 • 19:34 - 19:37
  en ze wachten die op, met name 's avonds laat
 • 19:37 - 19:41
  en dan vallen ze met zijn drieen, vieren of vijfen een persoon aan.
 • 19:41 - 19:44
  Het waren er veel. Ze grepen me
 • 19:44 - 19:45
  en begonnen me te slaan.
 • 19:45 - 19:48
  Dus, op een bepaalde manier, is het niet zomaar in het wilde weg
 • 19:48 - 19:52
  Ik denk dat het op die manier georganiseerd is.
 • 19:52 - 19:55
  Sommige dagen waren bijzonder moeilijk voor ons,
 • 19:55 - 20:01
  op een dag hadden we 31 mensen in het ziekenhuis.
 • 20:02 - 20:04
  Ze zijn gewond. Ze hebben gebroken benen en armen en hoofdletsel
 • 20:05 - 20:08
  Ik heb zelf mensen gezien die
 • 20:08 - 20:11
  in hun gezicht en op hun hoofd geslagen waren.
 • 20:11 - 20:15
  En ze waren bang om meteen hier naartoe te komen,
 • 20:15 - 20:16
  ze waren op zaterdag in elkaar geslagen,
 • 20:16 - 20:20
  en kwamen dan halverwege de week, of de week erop.
 • 20:20 - 20:24
  Omdat ze bang zijn om over straat te gaan.
 • 20:25 - 20:29
  "Hee, mavros!" Dat beteken: "Hee zwarte, hee zwarte!"
 • 20:29 - 20:32
  Hoe ik weet dat het om de Gouden Dageraad gaat?
 • 20:32 - 20:34
  Ik vraag ze: Wie heeft jullie geslagen? En dan zeggen ze:
 • 20:34 - 20:38
  Blanke mensen, die zwarte kleren met die tekens aanhadden.
 • 20:38 - 20:42
  De mensen die immigranten achterna zitten
 • 20:42 - 20:45
  die ze op straat tegenkomen,
 • 20:45 - 20:49
  dragen altijd iets, een teken, van Gouden Dageraad.
 • 20:49 - 20:51
  En als je hun spotjes op TV hoort,
 • 20:51 - 20:56
  ze bedreigen Griekse mensen die op de een of andere manier willen helpen,
 • 20:56 - 21:00
  al was het maar door met een immigrant te spreken,
 • 21:00 - 21:02
  die bedreigen ze ook.
 • 21:21 - 21:26
  De naam van onze dode broeder was Shehzad Loekman.
 • 21:26 - 21:31
  Hij woonde de afgelopen vier jaar in Peristeri.
 • 21:31 - 21:35
  Hij ging op zijn fiets naar zijn werk.
 • 21:35 - 21:38
  En daar wachtten ze hem op en toen hij daar aankwam
 • 21:38 - 21:42
  haalden ze hun messen tevoorschijn, hun wapens,
 • 21:42 - 21:45
  en ze doodden onze broeder.
 • 22:07 - 22:11
  Daders van racistische aanvallen worden zelden opgepakt
 • 22:11 - 22:14
  maar in dit geval was dat anders.
 • 22:14 - 22:17
  Een taxichauffeur had het hele voorval gezien
 • 22:17 - 22:18
  en belde de politie.
 • 22:18 - 22:21
  Hij belde ze elke minuut:
 • 22:21 - 22:24
  Ze zijn nu hier; nu slaan ze de hoek om...
 • 22:24 - 22:27
  van de plaats waar de moord plaatsvond tot het Syntagma-plein.
 • 22:27 - 22:32
  Hij volgde ze zo'n 35-40 minuten lang.
 • 22:32 - 22:36
  Uiteindelijk werden ze op Syntagma gearresteerd.
 • 22:36 - 22:43
  En daar vonden ze ook het bebloedde mes dat ze bij zich hadden.
 • 22:44 - 22:47
  In het huis van een van de verdachten vond de politie ook
 • 22:47 - 22:51
  een hele wapencollectie en Gouden Dageraad-lectuur.
 • 22:51 - 22:55
  En nou wil de politie niet aanvaarden dat de aanval
 • 22:55 - 23:00
  racistische en nationalistische motieven had.
 • 23:00 - 23:03
  De wet heeft ze niet gearresteerd.
 • 23:03 - 23:08
  Dat was te danken aan de inspanningen van de taxichauffeur.
 • 23:08 - 23:12
  Een hele dappere man, voor wie ik groot respect heb.
 • 23:17 - 23:19
  Dagelijks zijn er -op klaarlichte dag- aanvallen
 • 23:19 - 23:22
  in bussen of op straat,
 • 23:22 - 23:24
  waarbij Griekse burgers tussenbeiden komen en de politie bellen,
 • 23:24 - 23:27
  als er een immigrant wordt aangevallen.
 • 23:27 - 23:30
  Het is gebeurd dat de politie verscheen en de immigranten arresteerde.
 • 23:30 - 23:34
  En soms vallen ze zelfs de aanwezige Grieken lastig, of pakken ze die op.
 • 23:34 - 23:38
  Overal waar een aanval plaats vindt, is er altijd
 • 23:38 - 23:43
  een auto, een motor of een langslopende politieman aanwezig,
 • 23:43 - 23:45
  die net doen alsof ze niks zien.
 • 23:45 - 23:48
  Tijdens een aanval was de politie zelfs dichtbij,
 • 23:48 - 23:52
  ze deden niks, ze stonden te praten...
 • 23:52 - 23:54
  Ze deden net alsof ze me niet zagen.
 • 23:54 - 23:56
  Ik heb een vriend, een donkere jongen, waar ik mee samenwerk,
 • 23:56 - 23:59
  plotseling stopte er een auto
 • 23:59 - 24:03
  waar vier mensen uitstapten. Ze vielen hem aan.
 • 24:03 - 24:06
  En er was politie, hij riep naar de politie,
 • 24:06 - 24:08
  en die stond te kijken en verzette geen stap.
 • 24:08 - 24:11
  En ze lieten de auto gaan.
 • 24:11 - 24:13
  Ze zeiden: "O, we kunnen niks voor je doen".
 • 24:13 - 24:16
  De politie hoeft nooit verantwoording af te leggen.
 • 24:16 - 24:18
  De Griekse staat hoeft ook nooit verantwoording af te leggen.
 • 24:18 - 24:20
  De politie, de overheid
 • 24:20 - 24:22
  ze hebben allemaal carte blanche.
 • 24:22 - 24:25
  Er is hier sprake van een staat die in
 • 24:25 - 24:28
  het verlengde van een totalitair regime ligt.
 • 24:28 - 24:32
  Vergeet niet dat Griekenland een dictatuur heeft gehad,
 • 24:32 - 24:37
  die in 1974 officieel eindigde. Er was echter sprake van een overgang
 • 24:37 - 24:40
  en niet van een resolute breuk in het post-dictatoriale tijdperk,
 • 24:40 - 24:42
  toen de democratische staat hersteld werd.
 • 24:44 - 24:46
  Na de val van de junta in 1974
 • 24:46 - 24:50
  is de politiemacht nooit echt gezuiverd
 • 24:50 - 24:53
  en dus opereert de politiemacht in Griekenland niet echt
 • 24:53 - 24:55
  om de bevolking te dienen en te beschermen
 • 24:55 - 24:57
  zoals het geval zou moeten zijn in een democratische samenleving.
 • 25:01 - 25:04
  Ik ben meerdere malen door fascisten in elkaar geslagen.
 • 25:08 - 25:12
  Ik ben vaker door de politie geslagen dan door fascisten,
 • 25:12 - 25:15
  sinds 1973 en de opstand tegen de dictatuur.
 • 25:18 - 25:20
  Het was ongeveer 11 uur 's ochtends
 • 25:20 - 25:23
  toen we buiten stemmen hoorden
 • 25:23 - 25:25
  en we vaststelden dat
 • 25:25 - 25:30
  een agent in burger en een geuniformeerde agent
 • 25:30 - 25:33
  een immigrant sloegen.
 • 25:33 - 25:35
  We begonnen uit de ramen te schreeuwen,
 • 25:35 - 25:37
  dingen als: "Hou op met die racistische aanvallen!"
 • 25:37 - 25:41
  In een mum van tijd kwamen er zo'n 30 politieagenten
 • 25:41 - 25:43
  25-30 politieagenten, ME-ers,
 • 25:43 - 25:45
  van de ene kant van de straat
 • 25:45 - 25:49
  en zo'n 15 andere mensen van de andere kant van de straat.
 • 25:49 - 25:52
  Later ontdekten dat dat leden van Gouden Dageraad waren.
 • 25:52 - 25:54
  Ze namen de immigrant mee.
 • 25:54 - 25:58
  En ze verzamelden zich allemaal bij de voordeur van onze kantoren,
 • 25:58 - 26:00
  ze begonnen tegen ons te schreeuwen.
 • 26:00 - 26:02
  In het begin zeiden ze dat "we naar beneden moesten komen"
 • 26:02 - 26:07
  en "jullie beschermen illegale immigranten en we zullen jullie arresteren"
 • 26:07 - 26:11
  en de anderen riepen: "We zullen jullie niet alleen arresteren..."
 • 26:11 - 26:14
  "...We zullen jullie" (...Okay..) "Naaien!"
 • 26:14 - 26:17
  Sommige zeiden: "We zullen zeep van jullie maken"
 • 26:17 - 26:19
  die fascistische, nazistische uitdrukking.
 • 26:19 - 26:22
  Het was vreselijk angstaanjagend.
 • 26:22 - 26:25
  Niet alleen omdat er fascisten waren,
 • 26:25 - 26:28
  maar omdat er samen met die fascisten ook politieagenten waren
 • 26:28 - 26:32
  geuniformeerde politieagenten, die duidelijk maakten dat ze politieagenten waren
 • 26:33 - 26:36
  en zich in een soort van delirium bevonden,
 • 26:36 - 26:41
  slaan, schreeuwen, vloeken... als gekken.
 • 27:09 - 27:11
  De politie vraagt me: "Waar is je papier?"
 • 27:11 - 27:12
  Als ik ze mijn papieren geef, vragen ze me:
 • 27:12 - 27:15
  "Is dit het papier?" - en dan verscheuren ze het.
 • 27:15 - 27:19
  En dan doen ze zo en zeggen: "Dit is geen papier"
 • 27:19 - 27:22
  Ik zeg: "Jullie zijn degenen die me dat papier gegeven hebben!"
 • 27:22 - 27:24
  De politie valt me aan.
 • 27:24 - 27:28
  En dan trekken ze mijn shirt uit, ik sta daar zonder shirt.
 • 27:28 - 27:31
  Ze kijken naar me en zeggen: "Breng hem naar het bureau"
 • 27:31 - 27:33
  "Hij heeft geen papieren".
 • 27:33 - 27:35
  Ze namen me mee naar het bureau, hoewel ik papieren heb.
 • 27:35 - 27:38
  Na negen uur lieten ze me gaan.
 • 27:39 - 27:41
  Er zijn ook getuigenissen van mensen
 • 27:41 - 27:44
  die zijn aangevallen door de politie.
 • 27:44 - 27:48
  De politie slaat je als beesten, ze slaan je als beesten.
 • 27:49 - 27:51
  Er komen mensen die
 • 27:51 - 27:54
  door de politie met wapenstokken geslagen zijn.
 • 28:30 - 28:32
  Omonoia is een wijk in Athene
 • 28:32 - 28:34
  met een grote migranten gemeenschap.
 • 28:36 - 28:38
  Ik liep door Omonoia
 • 28:38 - 28:42
  en hoorde een enorm gekrijs en geschreeuw
 • 28:42 - 28:45
  en ik zag hoe een immigrant werd gearresteerd door twee agenten
 • 28:45 - 28:49
  die hun sjaals over hun gezicht hadden getrokken.
 • 28:49 - 28:53
  Toen viel de migrant op de grond en tilden ze hem aan zijn benen op,
 • 28:53 - 28:54
  hij droeg handboeien,
 • 28:54 - 28:57
  en ze begonnen hem over de grond te sleuren.
 • 28:57 - 29:00
  Ik pakte mijn mobiele telefoon en begon te filmen.
 • 29:00 - 29:04
  Op dat moment richtten de agenten hun aandacht op mij
 • 29:04 - 29:06
  en omsingelden me
 • 29:06 - 29:10
  er volgde een discussie omdat ze mijn telefoon wilden hebben.
 • 29:10 - 29:14
  En ik werd gearresteerd en verbleef de rest van de dag op het politiebureau.
 • 29:15 - 29:19
  De politie is overal en altijd aanwezig. Ze controleren papieren en arresteren mensen.
 • 29:25 - 29:28
  Op een straathoek in Omonoia pakt de politie
 • 29:28 - 29:32
  buitenlanders op waarvan ze vermoeden dat die illegaal in het land zijn.
 • 29:32 - 29:36
  De gedetineerden wenken naar de camera om dichter bij te komen.
 • 29:36 - 29:38
  Maak je foto's?
 • 29:38 - 29:39
  Wij zijn van de pers.
 • 29:39 - 29:42
  Maar de politie maakt bezwaar tegen het vastleggen van hun handelen.
 • 29:42 - 29:43
  Ja, maar maak je foto's?
 • 29:43 - 29:45
  Je mag geen foto's nemen, weet je.
 • 29:45 - 29:46
  Zet je camera uit alsjeblieft.
 • 29:46 - 29:50
  De politie heeft geen enkel recht om je te beletten te filmen
 • 29:50 - 29:53
  of foto's te maken in openbare ruimtes.
 • 29:53 - 29:55
  We moeten stoppen.
 • 30:00 - 30:01
  Zijn jullie journalisten?
 • 30:01 - 30:02
  Ja, we zijn journalisten uit Londen.
 • 30:02 - 30:06
  Het is illegaal om de politie te filmen.
 • 30:06 - 30:09
  De politie heeft geen enkel recht om je camera
 • 30:09 - 30:12
  of geheugenkaart in beslag te nemen.
 • 30:12 - 30:14
  Dat is expliciet verboden.
 • 30:14 - 30:17
  Als je iets hebt gefilmd, wis het dan.
 • 30:18 - 30:23
  Ze hebben het recht niet om aan je camera of beelden te komen.
 • 30:23 - 30:25
  Blijf van mijn camera af!
 • 30:25 - 30:26
  Doe die camera weg.
 • 30:26 - 30:29
  Ik mag hier filmen
 • 30:29 - 30:33
  Blijf van mijn camera af!
 • 30:36 - 30:39
  Een paar maanden geleden was er een ernstig voorval:
 • 30:39 - 30:42
  een groep demonstranten, waaronder vrouwen,
 • 30:42 - 30:45
  werd gearresteerd en gemarteld op het politiebureau.
 • 30:45 - 30:47
  Ze reden op motoren door Atheense wijken
 • 30:47 - 30:49
  waar veel immigranten wonen,
 • 30:49 - 30:52
  waar de Gouden Dageraad de mensen terroriseert,
 • 30:52 - 30:56
  om te laten zien dat wij Grieken
 • 30:56 - 30:59
  solidair zijn met de immigranten en dat we niet zullen accepteren
 • 30:59 - 31:04
  dat onze wijken worden overgenomen en gedomineerd door neo-nazi's.
 • 31:14 - 31:17
  Ze sloegen hen, bespuugden hen,
 • 31:18 - 31:20
  gebruikten hen als asbak.
 • 31:20 - 31:22
  Toen ik erheen ging en het zag, was ik geschokt
 • 31:22 - 31:24
  door wat ik zag, door het geweld.
 • 31:24 - 31:28
  Dit soort verwondingen komen niet van één klap.
 • 31:28 - 31:32
  Hier zijn veel slagen met verschillende wapens op dezelfde plek op het lichaam
 • 31:32 - 31:35
  aan te pas gekomen.
 • 31:35 - 31:39
  Dat kan alleen maar
 • 31:39 - 31:41
  als het je opzet is om iemand ernstig te verwonden,
 • 31:41 - 31:43
  als je ze wilt laten lijden.
 • 31:43 - 31:46
  Wat de vijftien mensen die gearresteerd waren ons vertelden
 • 31:46 - 31:49
  is dat de politieagenten die hen zo hadden toegetakeld
 • 31:49 - 31:52
  er duidelijk voor uitkwamen dat ze leden van de Gouden Dageraad waren.
 • 31:52 - 31:53
  Wat ik eruit opmaakte was dat
 • 31:53 - 31:57
  het engste was dat andere agenten
 • 31:57 - 32:01
  met hun telefoons opnamen maakten
 • 32:01 - 32:05
  en zeiden dat ze de foto's en video's
 • 32:05 - 32:07
  aan de Gouden Dageraad zouden geven.
 • 32:07 - 32:15
  In een officiële verklaring zegt de politie dat zoiets nooit gebeurd is.
 • 32:16 - 32:18
  Wat ik denk dat er nu gebeurd is,
 • 32:18 - 32:25
  is dat de Gouden Dageraad een soort van hulpinstrument is geworden
 • 32:25 - 32:28
  voor de staat, als laatste redmiddel
 • 32:28 - 32:32
  om de burgers angst in te boezemen
 • 32:32 - 32:36
  en gewoon door te gaan met regeren zoals voorheen.
 • 32:36 - 32:39
  Angst is geen optie.
 • 32:39 - 32:44
  Ze moeten begrijpen dat we niet bang voor ze zijn.
 • 32:44 - 32:49
  Als we toestaan dat ze ons bangmaken en terroriseren, dan winnen zij.
 • 32:49 - 32:52
  Dat mag niet gebeuren.
 • 32:52 - 32:55
  De burgers moeten vechten en zich verzetten.
 • 32:55 - 32:57
  Die kracht hebben ze.
 • 32:57 - 33:01
  In juni 2012 leidde de 97-jarige Katina Sifakaki
 • 33:01 - 33:04
  een demonstratie tegen de Gouden Dageraad in Athene.
 • 33:05 - 33:09
  Ze heeft al eens eerder tegen het fascisme gevochten: in de Tweede Wereldoorlog.
 • 33:09 - 33:12
  Toen was ze lid van het Griekse verzet.
 • 33:12 - 33:21
  De mensen voelden zich één, ze lieten hun geschillen achter zich.
 • 33:24 - 33:30
  In april 2012 namen er een paar honderd mensen deel aan een demonstratie tegen de Gouden Dageraad.
 • 33:31 - 33:34
  Sindsdien zijn er duizenden de straat opgegaan
 • 33:34 - 33:37
  om te protesteren tegen de racistische aanvallen
 • 33:37 - 33:40
  en solidariteit te betuigen aan asielzoekers en migranten.
 • 33:40 - 33:44
  Deze groeperingen van linkse antifascisten
 • 33:44 - 33:48
  geven de immigranten hoop.
 • 33:48 - 33:51
  Er zijn vele verschillende, maar duidelijke reacties
 • 33:51 - 33:53
  die niet in de internationale media worden verslagen.
 • 33:53 - 33:55
  Dit gebeurt op klein niveau
 • 33:55 - 33:58
  in buurten en op pleinen door heel Griekenland.
 • 33:58 - 34:00
  Wij gaan ons verenigen en protesteren
 • 34:00 - 34:04
  tegen deze gestoorde, moordlustige fascisten.
 • 34:04 - 34:05
  Wij zijn niet bang voor ze.
 • 34:05 - 34:09
  De Griekse samenleving is er een van vrijheid en democratie,
 • 34:09 - 34:14
  het is een spontane samenleving.
 • 34:32 - 34:36
  Er is geen geld, zelfs niet voor de basisvoorzieningen.
 • 34:36 - 34:39
  Er is geen geld om de ziekenhuizen behoorlijk te laten werken
 • 34:39 - 34:41
  of de kinderopvang of wat dan ook.
 • 34:41 - 34:44
  Zelfs de meest primaire en basale infrastructuren
 • 34:44 - 34:47
  bestaan niet meer.
 • 34:48 - 34:52
  Griekse doktoren hebben instructies gekregen
 • 34:52 - 34:55
  om geen migranten zonder papieren te behandelen.
 • 34:57 - 34:59
  Ongeveer een jaar geleden werkte ik in een ziekenhuis
 • 34:59 - 35:05
  wij hadden die instructies ook gekregen, maar volgden ze niet op.
 • 35:05 - 35:09
  Wij doktoren hebben een eed afgelegd om iedereen te helpen.
 • 35:09 - 35:12
  Wij hebben een rijdend ziekenhuis.
 • 35:12 - 35:18
  We waren mensen aan het behandelen in de buurt van één van de kantoren van de Gouden Dageraad.
 • 35:18 - 35:23
  Zij stonden op het balkon en schreeuwden dingen als
 • 35:23 - 35:27
  'We krijgen jullie wel!' Tegen ons, doktoren!
 • 35:27 - 35:29
  In de internationale media wordt de Gouden Dageraad
 • 35:29 - 35:33
  afgeschilderd als anti-establishment,
 • 35:33 - 35:36
  als een partij die een verschuiving teweeg wil brengen,
 • 35:36 - 35:38
  een radicale verandering.
 • 35:38 - 35:41
  Terwijl ze eigenlijk
 • 35:41 - 35:45
  hetzelfde zijn als de andere partijen, maar dan met andere middelen.
 • 35:45 - 35:49
  Tijdens de vorige verkiezingen waren er toespraken, bijvoorbeeld van Samaras
 • 35:49 - 35:53
  waarin hij dingen zei als: 'We moeten Griekenland van immigranten zuiveren.'
 • 35:53 - 35:57
  Het soort dingen dat verwijst naar etnische zuiveringen
 • 35:57 - 36:01
  dat is het taalgebruik waarvan de Gouden Dageraad zich bedient.
 • 36:01 - 36:03
  Toen Samaras zei:
 • 36:03 - 36:06
  'We moeten de straten zuiveren van immigranten'
 • 36:06 - 36:11
  ging de Gouden Dageraad naar buiten en begon immigranten op straat in elkaar te slaan.
 • 36:11 - 36:15
  De woorden die de premier koos, 'het zuiveren van de straten,'
 • 36:15 - 36:20
  vergelijkt migranten met vuil en rotzooi.
 • 36:21 - 36:24
  Wanneer er over migranten wordt gesproken
 • 36:24 - 36:26
  in bewoordingen die voor een infectie of natuurramp gebruikt worden
 • 36:26 - 36:30
  geeft dat een signaal af dat ze een bedreiging zijn voor de samenleving.
 • 36:32 - 36:35
  Mensen verplaatsen zich, ze zijn wanhopig
 • 36:35 - 36:38
  omdat er mensenrechten worden geschonden,
 • 36:38 - 36:41
  omdat er armoede is, of vanwege de klimaatverandering
 • 36:41 - 36:46
  hierdoor verplaatsen mensen zich.
 • 36:46 - 36:50
  Toen ik het land inkwam gaven ze me een papier,
 • 36:50 - 36:53
  daarop stond dat ik het land binnen dertig dagen moest verlaten.
 • 36:54 - 36:56
  Nu zijn de dertig dagen om en ik weet niet waar ik heen moet,
 • 36:56 - 37:00
  ik moet het land uit en terug naar Somalië...
 • 37:03 - 37:05
  In het jaar 2000 hadden we misschien tien mensen
 • 37:05 - 37:08
  uit landen als Iran, Afghanistan en Irak.
 • 37:08 - 37:10
  Nu zijn het er duizenden.
 • 37:10 - 37:13
  Dat is geen toeval.
 • 37:13 - 37:17
  Door ons zijn hun landen er zo aan toe, dus kwamen ze hierheen.
 • 37:17 - 37:20
  De meesten wilden niet naar Griekenland.
 • 37:20 - 37:24
  Ik wil graag naar een beter land.
 • 37:24 - 37:26
  Wij zijn geen beesten, wij zijn mensen.
 • 37:26 - 37:29
  We kunnen lopen, praten, eten.
 • 37:29 - 37:32
  Dus ik smeek jullie
 • 37:32 - 37:35
  en iedereen die dit ziet, zeg hen dat
 • Not Synced
  we ze vragen ons te laten gaan, alsjeblieft!
Title:
Into the fire
Description:

more » « less
Video Language:
English
psv0030 edited Dutch subtitles for vimeo.com/.../61257784
paulinevanroijen edited Dutch subtitles for vimeo.com/.../61257784
psv0030 edited Dutch subtitles for vimeo.com/.../61257784
psv0030 edited Dutch subtitles for vimeo.com/.../61257784
Chickarama edited Dutch subtitles for vimeo.com/.../61257784
Chickarama edited Dutch subtitles for vimeo.com/.../61257784
Chickarama edited Dutch subtitles for vimeo.com/.../61257784
psv0030 added a translation
Show all

Dutch subtitles

Revisions