Return to Video

Octotales: MailChimp

 • 0:01 - 0:04
  (tiếng bước chân)
 • 0:06 - 0:08
  Được phép vào
 • 0:08 - 0:09
  Chào Freddie
 • 0:09 - 0:11
  Mailchimp thật tuyệt vời và đặc biệt
 • 0:11 - 0:15
  bởi vì Mailchimp là một nhóm bao gồm các misfit
 • 0:15 - 0:16
  mà rất là thông minh và sáng tao
 • 0:16 - 0:20
  Tôi đã học được rất nhiều từ những người bạn cùng làm
 • 0:20 - 0:24
  và điều đó thật tuyệt vời vì tôi học điều mới mỗi ngày
 • 0:24 - 0:27
  từ nhiều người mà tôi không ngờ tới
 • 0:27 - 0:29
  Cảm ơn. Mở Mailchimp!
 • 0:29 - 0:31
  (nhạc)
 • 0:45 - 0:49
  Mailchimp là một hệ thống kinh doanh thư điện tử
 • 0:49 - 0:53
  mà có thể cho người dùng thiết kế, xây dựng và gửi email cho các chiến dịch
 • 0:53 - 0:56
  và bảo quản những ai đăng ký với email của công ty
 • 0:56 - 1:00
  và làm nhiều điều tuyệt vời khác giống như là thư tự động và phân tích
 • 1:01 - 1:02
  (nhạc nền)
 • 1:03 - 1:04
  Bây giờ chúng tôi là một công ty rất thú vị.
 • 1:04 - 1:06
  Chúng tôi trao giải cho sự sáng tạo,
 • 1:06 - 1:08
  cho cả nhóm thi hành.
 • 1:08 - 1:11
  Chúng tôi khuyến khích sáng tạo trong các giải pháp.
 • 1:11 - 1:13
  Chúng tôi cho mọi người thay đổi các mã luật,
 • 1:13 - 1:15
  và sau khi được tham khảo,
 • 1:15 - 1:17
  nó được triển khai và cung cấp ngay lập tực.
 • 1:17 - 1:19
  Chúng tôi có thể cho một ý kiến,
 • 1:19 - 1:20
  và mọi người có thể làm lại nó.
 • 1:20 - 1:23
  Chùng tôi hợp tác cùng nhau, trong cả khi chúng tôi không cùng ý kiến
 • 1:23 - 1:26
  Chúng tôi lớn trong cơ sở hạ tầng
 • 1:26 - 1:29
  và, chúng tối hợp tác với các mã
 • 1:29 - 1:34
  và cho người làm trong cơ sở hạ tầng, mã là một bài thơ
 • 1:34 - 1:37
  và đó là cách mà chúng tôi sáng tạo trong mọi chức vụ.
 • 1:37 - 1:39
  Tôi nghĩ mọi người được khuyến khích để sáng tạo trong công việc họ làm
 • 1:39 - 1:41
  và mọi người có thể sáng tạo trong mọi công việc.
 • 1:41 - 1:44
  Điều này không chỉ cho nha thiết kế hay kinh doanh
 • 1:44 - 1:46
  và cả khi cô ta hỏi, phải không?
 • 1:46 - 1:49
  Kĩ sư mới khi đến công ty làm, đến từ mọi lĩnh vực
 • 1:49 - 1:53
  đặc biệt là, các công việc chúng tôi đăng chúng tôi không quan tâm
 • 1:53 - 1:55
  chứng khoán nào bạn có hay thế hệ nào bạn làm
 • 1:55 - 1:57
  Chúng tôi tìm kiếm những kĩ sư tốt
 • 1:57 - 2:01
  Trong khoảng thời gian dài, chúng tôi có 3 tháng tiếp nối cho các nhà đào tạo
 • 2:01 - 2:04
  bởi vì chúng tôi phải dạy họ các hệ thống bên trong
 • 2:04 - 2:08
  nhưng bây giờ, chúng tôi giảm xuống vài ngày
 • 2:08 - 2:11
  vài người vào 1 ngày để đóng góp các mã
 • 2:11 - 2:13
  để cho hoạt đông.
 • 2:13 - 2:16
  Không nhất thiết là bạn dạy họ
 • 2:16 - 2:18
  làm sao để dùng Git hay Github
 • 2:18 - 2:19
  hay làm sao để tạo ra yêu cầu
 • 2:19 - 2:22
  Mọi nhân viên biết làm điều đấy, và công việc tôi trờ nên đơn giản hơn!
 • 2:22 - 2:24
  Khi chúng tôi tạo ra môi trường cho Github
 • 2:24 - 2:29
  chúng tôi cho các nhóm truy cập vào
 • 2:29 - 2:32
  nên những người thử có thể chọn và đề nghị
 • 2:32 - 2:35
  hay đọc, và so sánh hay đọc những điều thay đổi
 • 2:35 - 2:39
  điều này rất là hữu ích để hiểu các chức năng
 • 2:39 - 2:41
  vì đôi khi kĩ sư diễn tải
 • 2:41 - 2:45
  điều đó nghe đơn giản nhưng khi bạn mở mã
 • 2:45 - 2:51
  và bạn nhận ra 1 sự thay đổi có thể ảnh hưởng 20 trang, và cho những người thử nghiệm
 • 2:51 - 2:54
  đó là một thông tin cần biết.
 • 2:54 - 2:56
  Chúng tôi tốt hơn trong các công việc
 • 2:56 - 2:58
  vì chúng tôi thấy điều gì đang diễn ra
 • 2:59 - 3:01
  (nhạc)
 • 3:03 - 3:05
  Chúng tôi không có gì để giấu
 • 3:05 - 3:07
  Chúng tôi khuyến khích làm việc với các bộ phận khác
 • 3:07 - 3:11
  Chúng tôi có một lớp tên là "đại học MailChimp"
 • 3:11 - 3:14
  Các khóa học ở đây
 • 3:14 - 3:19
  tập trung vào kĩ năng bản thân và khả năng lãnh đạo
 • 3:19 - 3:21
  Chúng tôi nhận ra phát triển sẽ xảy ra
 • 3:21 - 3:23
  và sẽ có ảnh hưởng đến nền văn hóa.
 • 3:23 - 3:26
  Chúng tôi quyết định tìm một con đường mạnh và thích hợp
 • 3:26 - 3:30
  để đưa các nhân viên những dụng cụ
 • 3:30 - 3:33
  mà họ có thể phát triển trong mọi tầng lớp
 • 3:33 - 3:34
  Tôi nghĩ họ là những người thay thế
 • 3:34 - 3:37
  Một điều tôi thích ở đại học Mailchimp
 • 3:37 - 3:40
  là giúp chúng ta giữ nên văn hóa khi chúng ta phát triển trong một nhóm
 • 3:40 - 3:43
  Các lớp tập trung vào nền văn hóa của MailChimp
 • 3:43 - 3:46
  Một điều tôi rất thích là nó cho mọi người
 • 3:46 - 3:48
  những người đầu tư và những lãnh đạo sẽ học
 • 3:48 - 3:50
  phương thức giao tiếp,
 • 3:50 - 3:54
  cách lắng nghe và cách lắng nghe xét đoán
 • 3:54 - 3:58
  và đưa ý kiến một cách hiệu quả
 • 3:58 - 4:01
  tập trung vào thông tin và bỏ mặc cảm xúc
 • 4:01 - 4:02
  Đó là trung tâm
 • 4:02 - 4:05
  mà đại học MailChimp dành cho mọi nhân viên
 • 4:05 - 4:07
  Thật tuyệt vời khi có một công ty phá vỡ
 • 4:07 - 4:11
  khoảng cách mà các nhân viên không thường nói chuyện
 • 4:11 - 4:14
  và, khuyến khích mọi nhân viên phát triển cùng nhau.
 • 4:15 - 4:17
  Tôi nghĩ chúng tôi đã làm một việc rất tốt:
 • 4:17 - 4:20
  lắng nghe những gì mọi người cần
 • 4:20 - 4:22
  và phát triển những ai cần thay đổi.
 • 4:22 - 4:25
  Mọi điều bạn làm có một tác động
 • 4:25 - 4:27
  Tôi không nghĩ chúng ta đặc biết theo cảm nhận đó
 • 4:27 - 4:30
  Tôi nghĩ chúng ta gắng giải quyết những vấn đề
 • 4:30 - 4:33
  mà tập trung vào giữ gìn nền văn hóa của MailChimp
 • 4:33 - 4:35
  Mọi người chọn làm việc ở đây vì lí do
 • 4:35 - 4:38
  và chúng tôi chắc chắn giữ những điều ấy tồn tại.
 • 4:38 - 4:41
  Điều mà cuốn hút tôi tới MailChimp
 • 4:41 - 4:44
  là làm trong một nhóm đầy sáng tạo
 • 4:44 - 4:47
  mà tôi có thể học và làm việc cùng nhau
 • 4:47 - 4:50
  và đào tạo hành nghề của tôi.
 • 4:50 - 4:55
  Và làm việc trong 1 nhóm mà thấy giá trị của sản phẩm
 • 4:55 - 4:57
  (vỗ tay, cười)
 • 4:58 - 5:00
  (nhạc nền)
 • 5:09 - 5:12
  (nhạc nền)
Title:
Octotales: MailChimp
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
GitHub
Project:
OctoTales
Duration:
05:31

Vietnamese subtitles

Revisions