Return to Video

Octotales. MailChimp

 • 0:01 - 0:04
  (քայլեր)
 • 0:06 - 0:08
  (մուտքի սարք) Մուտքը թույլատրված է
 • 0:08 - 0:09
  Բարև՛ Ֆրեդի
 • 0:09 - 0:11
  MailChimp-ն ապշեցուցիչ է և հատուկ,
 • 0:11 - 0:15
  քանի որ դա ստեղծագործ անբախտների խումբ է,
 • 0:15 - 0:16
  ովքեր նաև շատ խելացի են:
 • 0:16 - 0:20
  Ես սովորել եմ հսկայական քանակի
  տեղեկույթ իմ բոլոր աշխատակիցներից
 • 0:20 - 0:24
 • 0:24 - 0:27
 • 0:27 - 0:29
 • 0:29 - 0:31
 • 0:45 - 0:49
 • 0:49 - 0:53
 • 0:53 - 0:56
 • 0:56 - 1:00
 • 1:01 - 1:02
 • 1:03 - 1:04
 • 1:04 - 1:06
 • 1:06 - 1:08
 • 1:08 - 1:11
 • 1:11 - 1:13
 • 1:13 - 1:15
 • 1:15 - 1:17
 • 1:17 - 1:19
 • 1:19 - 1:20
 • 1:20 - 1:23
 • 1:23 - 1:26
 • 1:26 - 1:29
 • 1:29 - 1:34
 • 1:34 - 1:37
 • 1:37 - 1:39
 • 1:39 - 1:41
 • 1:41 - 1:44
 • 1:44 - 1:46
 • 1:46 - 1:49
 • 1:49 - 1:53
 • 1:53 - 1:55
 • 1:55 - 1:57
 • 1:57 - 2:01
 • 2:01 - 2:04
 • 2:04 - 2:08
 • 2:08 - 2:11
 • 2:11 - 2:13
 • 2:13 - 2:16
 • 2:16 - 2:18
 • 2:18 - 2:19
 • 2:19 - 2:22
 • 2:22 - 2:24
 • 2:24 - 2:29
 • 2:29 - 2:32
 • 2:32 - 2:35
 • 2:35 - 2:39
 • 2:39 - 2:41
 • 2:41 - 2:45
 • 2:45 - 2:51
 • 2:51 - 2:54
 • 2:54 - 2:56
 • 2:56 - 2:58
 • 2:59 - 3:01
 • 3:03 - 3:05
 • 3:05 - 3:07
 • 3:07 - 3:11
 • 3:11 - 3:14
 • 3:14 - 3:19
 • 3:19 - 3:21
 • 3:21 - 3:23
 • 3:23 - 3:26
 • 3:26 - 3:30
 • 3:30 - 3:33
 • 3:33 - 3:34
 • 3:34 - 3:37
 • 3:37 - 3:40
 • 3:40 - 3:43
 • 3:43 - 3:46
 • 3:46 - 3:48
 • 3:48 - 3:50
 • 3:50 - 3:54
 • 3:54 - 3:58
 • 3:58 - 4:01
 • 4:01 - 4:02
 • 4:02 - 4:05
 • 4:05 - 4:07
 • 4:07 - 4:11
 • 4:11 - 4:14
 • 4:15 - 4:17
 • 4:17 - 4:20
 • 4:20 - 4:22
 • 4:22 - 4:25
 • 4:25 - 4:27
 • 4:27 - 4:30
 • 4:30 - 4:33
 • 4:33 - 4:35
 • 4:35 - 4:38
 • 4:38 - 4:41
 • 4:41 - 4:44
 • 4:44 - 4:47
 • 4:47 - 4:50
 • 4:50 - 4:55
 • 4:55 - 4:57
 • 4:58 - 5:00
 • 5:09 - 5:12
Title:
Octotales. MailChimp
Description:

Ինչպես միշտ մի կաշկանդվեք թողնել մեկնաբանություն մեզ համար ստորև, ինչպես նաև մի մոռացեք բաժանորդագրվել.
http://bit.ly/subgithub

Շնորհակալությո՛ւն

Միացեք մեզ:
Ֆեյսբուք. http://fb.com/github
Twitter. http://twitter.com/github
Google+. http://google.com/+github
LinkedIn. http://linkedin.com/company/github

GitHub-ի մասին
GitHub-ն ամենալավ տեղն է ընկերների, գործընկերների, դասընկերների և կատարյալ անծանոթների հետ կոդով կիսվելու համար: Միլիոնավոր մարդիկ օգտագործում են GitHub-ը՝ զարմանահրաշ բաները միասին կառուցելու համար: Ավելին իմանալու համար այցելեք http://github.com

more » « less
Video Language:
English
Team:
GitHub
Project:
OctoTales
Duration:
05:31
Arthur Ter-Grigoryan edited Armenian subtitles for Octotales: MailChimp
Arthur Ter-Grigoryan edited Armenian subtitles for Octotales: MailChimp
Arthur Ter-Grigoryan edited Armenian subtitles for Octotales: MailChimp
Arthur Ter-Grigoryan edited Armenian subtitles for Octotales: MailChimp
Arthur Ter-Grigoryan edited Armenian subtitles for Octotales: MailChimp

Armenian subtitles

Revisions Compare revisions