Return to Video

Hour of Code - Mark Zuckerburg teaches Repeat Loops

 • 0:00 - 0:04
  Một điều mà máy tính thực sự tốt
  là lặp lại các mệnh lệnh.
 • 0:04 - 0:08
  Như việc bạn bị buồn chán khi mà cứ phải
  làm đi làm lại một việc quá nhiều lần.
 • 0:09 - 0:13
  Nhưng máy tính thì có thể làm cùng
  một việc hàng triệu lần hay hàng tỷ lần.
 • 0:13 - 0:15
  mà không bị chán cũng như làm tốt
  điều đó.
 • 0:16 - 0:17
  Lấy một ví dụ, nếu tôi muốn
  gửi lời chúc
 • 0:17 - 0:21
  mừng sinh nhật tới mọi người trên Facebook
  bằng việc gửi cho họ một email,
 • 0:21 - 0:25
  có lẽ cần tới hơn một thế kỷ để thực sự
  viết điều đó ra và gửi cho mọi người.
 • 0:25 - 0:29
  Nhưng chỉ với một vài dòng mã hóa,
  tôi có thể một hệ thống
 • 0:29 - 0:32
  gửi thư điện tử tới mọi người trên Fb
  lời chúc sinh nhật vui vẻ.
 • 0:32 - 0:35
  Đó là vòng lặp và tại sao chúng có giá trị
 • 0:35 - 0:37
  và là cái gì đó mà
  máy tính có thể làm rất tốt.
 • 0:37 - 0:41
  Trong ví dụ này, mục tiêu của bạn là
  di chuyển chú chim
 • 0:41 - 0:45
  để chạm vào con heo. Giờ ta
  chuẩn bị có thể sử dụng khối "lặp lại"
 • 0:45 - 0:49
  để có thể làm lại điều đó thật dễ dàng.
  Bạn cũng có thể điều đó bằng cách
 • 0:49 - 0:52
  đặt lệnh "di chuyển về phía trước"
 • 0:52 - 0:57
  năm lần để thúc đẩy chú chim
  một bước mỗi lần tiến lại con heo.
 • 0:57 - 1:01
  Hoặc bạn có thể chỉ cho máy tính
  "di chuyển về phía trước" một lần,
 • 1:01 - 1:04
  và rồi cho nó "lặp lại" điều trên 5 lần,
  và nó sẽ làm đúng như vậy.
 • 1:04 - 1:08
  Và để làm điều đó, bạn cần kéo thả
  lệnh "di chuyển về phía trước",
 • 1:08 - 1:12
  rồi đặt lệnh đó vào trong
  khối "lặp lại".
 • 1:12 - 1:16
  Và bạn có thể nhấp chuột vào nó và cho nó
  biết số lần lặp lại khối đó
 • 1:16 - 1:20
  để biết số bước bạn muốn thực hiện
  về phía trước. Giờ một điều nữa là
 • 1:20 - 1:24
  bạn có thể đặt bao nhiêu lệnh theo ý bạn
  vào trong khối "lặp lại".
 • 1:24 - 1:27
  Trong ví dụ này, bạn sẽ cho chú chim
  di chuyển về phía trước và rẽ trái
 • 1:27 - 1:31
  và sẽ thực hiện năm lần.
  Được rồi, làm tốt lắm và chúc vui vẻ :-)
Title:
Hour of Code - Mark Zuckerburg teaches Repeat Loops
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
Hour of Code
Duration:
01:35

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions