Return to Video

שעת הקוד - מארק צוקרברג מלמד על לולאות "חזור"

 • 0:00 - 0:04
  דבר אחד שמחשבים ממש טובים בו
  הוא חזרה על פקודות.
 • 0:04 - 0:09
  כבני אדם, אתם יכולים להשתעמם בקלות אם
  תצטרכו לעשות את אותו הדבר הרבה פעמים ברצף.
 • 0:09 - 0:13
  אבל מחשב יכול לעשות את אותו הדבר
  מיליוני, אולי אפילו מיליארדי פעמים
 • 0:13 - 0:16
  בלי להשתעמם,
  והוא עושה את הכול ממש טוב.
 • 0:16 - 0:18
  אז לדוגמה, אם הייתי רוצה
  לאחל לכל העובדים בחברת פייסבוק
 • 0:18 - 0:21
  "יום הולדת שמח"
  באמצעות הדואר האלקטרוני,
 • 0:21 - 0:25
  זה כנראה היה לוקח לי יותר ממאה שנים
  לכתוב את כל המיילים האלה לכולם.
 • 0:25 - 0:29
  אבל עם כמה שורות פשוטות של קוד,
  אני יכול ליצור מערכת
 • 0:29 - 0:32
  שתשלח מייל לכולם בפייסבוק
  ותאחל להם יום הולדת שמח.
 • 0:32 - 0:35
  אז אלו הן בעצם הלולאות,
  וזו הסיבה לכך שהן כה חיוניות
 • 0:35 - 0:37
  ושהן דברים שמחשבים יכולים
  לעשות בצורה מעולה.
 • 0:37 - 0:41
  בדוגמה זו מטרתכם תהיה
  להזיז את הציפור
 • 0:41 - 0:45
  כדי שתשיג את החזיר. אנחנו הולכים
  להשתמש בבלוק ה"חזור"
 • 0:45 - 0:49
  כדי לעשות זאת בקלות.
  אתם יכולים לעשות את זה
 • 0:49 - 0:52
  באמצעות הפעולה "זוז קדימה"
 • 0:52 - 0:57
  חמש פעמים, כדי לקדם את הציפור
  צעד אחד בכל פעם אל עבר החזיר,
 • 0:57 - 1:01
  או שאתם יכולים לומר למחשב
  "זוז קדימה" רק פעם אחת,
 • 1:01 - 1:04
  ואז לומר לו לחזור על כך 5 פעמים,
  והציפור תעשה את אותו הדבר בדיוק.
 • 1:04 - 1:08
  אז כדי לעשות את זה,
  גררו את הפקודה "זוז קדימה",
 • 1:08 - 1:12
  ואז הניחו אותה בתוך בלוק ה"חזור".
 • 1:12 - 1:16
  אתם יכולים ללחוץ עליו ולומר לו כמה
  פעמים אתם רוצים שיחזור על הבלוק,
 • 1:16 - 1:20
  כדי לומר לו כמה צעדים אתם רוצים שהציפור תזוז.
  ועוד דבר אחד,
 • 1:20 - 1:24
  אתם יכולים לתת כמה פקודות
  שתרצו בתוך בלוק ה"חזור".
 • 1:24 - 1:27
  אז בדוגמה הזאת, אתם אומרים לה
  לזוז קדימה ואז לפנות שמאלה,
 • 1:27 - 1:31
  והיא תעשה את זה חמש פעמים גם כן.
  אוקיי, עבודה מעולה, תבלו!
Title:
שעת הקוד - מארק צוקרברג מלמד על לולאות "חזור"
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
Hour of Code
Duration:
01:35

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions