Return to Video

I huvudet på en före detta radikal jihadist

 • 0:01 - 0:05
  Idag står jag framför er som en
  man som lever livet fullt ut,
 • 0:05 - 0:06
  här och nu.
 • 0:07 - 0:09
  Men länge
 • 0:09 - 0:10
  levde jag för döden.
 • 0:12 - 0:14
  Jag var en ung man som trodde
 • 0:14 - 0:18
  att jihad måste förstås
  genom makt och våld.
 • 0:21 - 0:24
  Jag försökte bekämpa orätt
  genom makt och aggression.
 • 0:25 - 0:30
  Jag grubblade mycket
  över andras lidande
 • 0:31 - 0:34
  och hade en stark önskan
  att hjälpa och befria dem från det.
 • 0:37 - 0:40
  Jag trodde att våldsam jihad var fint,
 • 0:40 - 0:42
  ridderligt
 • 0:42 - 0:43
  och bästa sättet att hjälpa.
 • 0:46 - 0:48
  I en tid när så många av oss –
 • 0:48 - 0:49
  särskilt unga –
 • 0:49 - 0:50
  riskerar att radikaliseras
 • 0:51 - 0:53
  genom grupper som al-Qaeda,
 • 0:53 - 0:55
  Islamiska staten och andra,
 • 0:56 - 0:57
  när dessa grupper hävdar
 • 0:57 - 1:02
  att deras hårresande brutalitet
  och våld är det sanna jihad,
 • 1:02 - 1:07
  vill jag säga att deras idé
  om jihad är fel –
 • 1:07 - 1:08
  helt fel –
 • 1:08 - 1:09
  precis som min var då.
 • 1:11 - 1:14
  Jihad innebär att göra sitt yttersta.
 • 1:14 - 1:17
  Det handlar om ansträngning och andlighet,
 • 1:17 - 1:19
  egen rening
 • 1:19 - 1:21
  och att göra uppoffringar.
 • 1:22 - 1:25
  Det syftar på positiv förändring
 • 1:25 - 1:29
  genom lärande, visdom
  och erinran om Gud.
 • 1:29 - 1:33
  Ordet jihad står för
  alla dessa betydelser sammantagna.
 • 1:35 - 1:39
  Jihad kan ibland ta formen av kamp,
 • 1:39 - 1:41
  men bara ibland,
 • 1:41 - 1:43
  under stränga förutsättningar,
 • 1:44 - 1:46
  enligt regler och inom gränser.
 • 1:48 - 1:49
  I islam
 • 1:49 - 1:54
  måste nyttan med en handling
  väga upp det lidande den för med sig.
 • 1:55 - 1:57
  Och vad viktigare är:
 • 1:57 - 2:02
  de Koranverser som rör jihad eller kamp
 • 2:02 - 2:07
  upphäver inte de verser
  som talar om förlåtelse,
 • 2:07 - 2:09
  godhet
 • 2:09 - 2:10
  eller tålamod.
 • 2:13 - 2:18
  Men jag tror inte det finns
  några förutsättningar på jorden
 • 2:18 - 2:20
  när jihad kan tillåtas,
 • 2:21 - 2:23
  för det kommer att leda till
  ett större lidande.
 • 2:26 - 2:28
  Men idén om jihad har kidnappats.
 • 2:28 - 2:32
  Den har förvrängts till
  att betyda våldsam kamp
 • 2:32 - 2:35
  överallt där muslimer har det svårt,
 • 2:35 - 2:37
  och har förvandlats till terrorism
 • 2:37 - 2:40
  av fascistiska islamister som al-Qaeda,
 • 2:40 - 2:42
  Islamiska staten och andra.
 • 2:42 - 2:44
  Men jag har förstått
 • 2:44 - 2:48
  att det riktiga jihad
  betyder att göra sitt yttersta
 • 2:48 - 2:52
  för att stärka och leva enligt
  de egenskaper som Gud älskar:
 • 2:52 - 2:55
  ärlighet, trovärdighet,
 • 2:55 - 2:57
  medkänsla, generositet,
 • 2:57 - 2:59
  pålitlighet, respekt,
 • 2:59 - 3:00
  uppriktighet –
 • 3:00 - 3:03
  mänskliga värden som vi så många delar.
 • 3:06 - 3:08
  Jag är född i Bangladesh
 • 3:08 - 3:10
  men växte främst upp i England.
 • 3:10 - 3:12
  Och jag gick i skolan här.
 • 3:12 - 3:15
  Min pappa var akademiker,
 • 3:15 - 3:17
  och vi var här på grund av hans jobb.
 • 3:18 - 3:23
  1971 var vi i Bangladesh
  när allt förändrades.
 • 3:24 - 3:28
  Självständighetskriget
  blev fruktansvärt för oss,
 • 3:28 - 3:30
  det ställde familjer mot varandra,
 • 3:30 - 3:31
  och grannar ställdes mot grannar.
 • 3:31 - 3:34
  Och vid 12 års ålder upplevde jag krig,
 • 3:34 - 3:36
  fattigdom i familjen,
 • 3:37 - 3:40
  hur 22 av mina släktingar
  dog på fasansfulla sätt,
 • 3:41 - 3:44
  och även mordet på min äldre bror.
 • 3:47 - 3:49
  Jag blev vittne till mord...
 • 3:51 - 3:54
  hur djur åt sig mätta på lik på gatorna,
 • 3:54 - 3:56
  svält överallt där jag var,
 • 3:56 - 3:58
  hänsynslöshet, obeskrivligt våld –
 • 3:58 - 3:59
  vettlöst våld.
 • 4:02 - 4:04
  Jag var en ung man,
 • 4:04 - 4:07
  en tonåring som fängslades av idéer.
 • 4:07 - 4:09
  Jag ville lära mig saker,
 • 4:09 - 4:11
  men jag kunde inte gå i skolan på fyra år.
 • 4:13 - 4:14
  Efter självständighetskriget
 • 4:14 - 4:17
  sattes min far i fängelse
  i två och ett halvt år,
 • 4:18 - 4:20
  och jag hälsade på honom
  i fängelset varje vecka,
 • 4:21 - 4:23
  och utbildade mig själv hemma.
 • 4:24 - 4:27
  Min far släpptes 1973
 • 4:28 - 4:30
  och flydde till England som flykting,
 • 4:30 - 4:31
  och vi följde snart efter.
 • 4:33 - 4:34
  Jag var 17.
 • 4:34 - 4:37
  Dessa upplevelser gjorde mig
 • 4:37 - 4:41
  medveten om grymheterna
  och orättvisorna i världen.
 • 4:42 - 4:44
  Och jag hade en stark längtan –
 • 4:44 - 4:46
  en mycket djup längtan –
 • 4:46 - 4:48
  efter att göra saker bättre
 • 4:48 - 4:49
  och hjälpa orättvisornas offer.
 • 4:51 - 4:53
  När jag studerade i Storbritannien
 • 4:53 - 4:58
  mötte jag andra som visade
  hur jag kunde kanalisera den längtan
 • 4:59 - 5:00
  och hjälpa genom min religion.
 • 5:02 - 5:03
  Och jag radikaliserades –
 • 5:03 - 5:06
  tillräckligt mycket för att tycka
  att våld var rätt,
 • 5:08 - 5:10
  till och med en dygd
  under vissa omständigheter.
 • 5:12 - 5:16
  Så jag gick med i jihad i Afghanistan.
 • 5:16 - 5:20
  Jag ville skydda den muslimska afghanska
  befolkningen mot Sovjets armé.
 • 5:21 - 5:23
  Och jag trodde att det var jihad –
 • 5:23 - 5:25
  min heliga plikt,
 • 5:25 - 5:27
  som Gud skulle belöna mig för.
 • 5:32 - 5:34
  Jag blev predikant.
 • 5:36 - 5:41
  Jag var en av pionjärerna
  för våldsam jihad i Storbritannien.
 • 5:41 - 5:43
  Jag rekryterade,
 • 5:43 - 5:44
  jag drog in pengar, jag utbildade.
 • 5:45 - 5:48
  Jag förväxlade det sanna jihad
 • 5:48 - 5:52
  med den förvridna bild
  som framställs av fascistislamisterna,
 • 5:54 - 5:57
  de som använder idén om jihad
 • 5:57 - 6:01
  för att rättfärdiga sin hunger efter makt,
  auktoritet och kontroll på jorden:
 • 6:02 - 6:06
  en förvanskning som vidmakthålls
  av fascistiska islamistgrupper
 • 6:06 - 6:09
  som al-Qaeda, Islamiska staten och andra.
 • 6:10 - 6:12
  I runt 15 år
 • 6:13 - 6:17
  stred jag under korta perioder
 • 6:18 - 6:20
  i Kashmir och Burma
 • 6:20 - 6:21
  utöver Afghanistan.
 • 6:25 - 6:28
  Vårt mål var att jaga bort inkräktarna,
 • 6:29 - 6:32
  att befria de förtryckta från sitt lidande
 • 6:33 - 6:36
  och såklart att etablera en islamisk stat,
 • 6:36 - 6:38
  ett kalifat för Guds lagar.
 • 6:39 - 6:40
  Och det gjorde jag öppet.
 • 6:41 - 6:44
  Jag bröt inte mot några lagar.
 • 6:44 - 6:48
  Jag var stolt och tacksam
  över att vara brittisk –
 • 6:48 - 6:49
  det är jag fortfarande.
 • 6:49 - 6:53
  Och jag var inte fientligt inställd
  emot detta mitt land,
 • 6:54 - 6:57
  eller mot icke-muslimska medborgare,
 • 6:58 - 6:59
  och är det inte nu heller.
 • 7:02 - 7:04
  Under ett slag i Afghanistan
 • 7:04 - 7:07
  fick jag och några britter
  en speciell kontakt
 • 7:08 - 7:11
  med en 15-årig afghansk pojke,
 • 7:11 - 7:12
  Abdullah,
 • 7:13 - 7:15
  en oskuldsfull, tillgiven och fin kille
 • 7:15 - 7:17
  som alltid ville vara till lags.
 • 7:19 - 7:20
  Han var fattig.
 • 7:21 - 7:23
  Och pojkar som han
  fungerade som tjänare i lägret.
 • 7:24 - 7:26
  Och han såg ändå glad ut,
 • 7:26 - 7:28
  men jag undrade –
 • 7:28 - 7:30
  hans föräldrar måste ha
  saknat honom så.
 • 7:32 - 7:35
  Och de måste ha drömt
  om en bättre framtid för honom.
 • 7:38 - 7:40
  Ett offer för tillfälligheterna,
  fångad i ett krig
 • 7:40 - 7:42
  som han blivit påtvingad
 • 7:43 - 7:45
  genom den tidens grymma förhållanden.
 • 7:49 - 7:53
  En dag tog jag upp en outlöst
  granat i en skyttegrav
 • 7:54 - 7:58
  och lade den i ett
  provisoriskt labb i en lerhydda.
 • 7:59 - 8:02
  Och jag gick ut för en kort,
  meningslös strid –
 • 8:02 - 8:03
  alltid meningslös,
 • 8:04 - 8:08
  och kom tillbaka några timmar senare
  och fann honom död.
 • 8:09 - 8:12
  Han hade försökt få ut
  sprängämnen från granaten.
 • 8:12 - 8:15
  Den exploderade, och han dog en grym död,
 • 8:15 - 8:20
  sprängd i bitar av samma sak
  som jag hade befunnit vara ofarlig.
 • 8:21 - 8:23
  Så jag började ifrågasätta.
 • 8:25 - 8:28
  Hur kunde hans död fylla något syfte alls?
 • 8:30 - 8:32
  Varför dog han medan jag levde vidare?
 • 8:34 - 8:35
  Jag fortsatte.
 • 8:35 - 8:37
  Jag stred i Kashmir.
 • 8:37 - 8:39
  Jag rekryterade också till Filippinerna,
 • 8:39 - 8:41
  Bosnien och Tjetjenien.
 • 8:43 - 8:44
  Och frågorna växte.
 • 8:46 - 8:48
  Senare i Burma
 • 8:48 - 8:50
  mötte jag Rohingya-krigare
 • 8:50 - 8:52
  som knappt var tonåringar,
 • 8:52 - 8:54
  födda och uppvuxna i djungeln,
 • 8:54 - 8:56
  som bar maskingevär och granatkastare.
 • 9:00 - 9:05
  Jag mötte två 13-åringar,
  mjuka i sättet och med väna röster.
 • 9:07 - 9:08
  De såg på mig
 • 9:08 - 9:11
  och bad mig att ta med dem till England.
 • 9:17 - 9:19
  De ville bara få gå i skolan –
 • 9:20 - 9:21
  det var deras dröm.
 • 9:24 - 9:26
  Min familj –
 • 9:26 - 9:27
  mina barn i samma ålder –
 • 9:27 - 9:29
  levde hemma i Storbritannien,
 • 9:30 - 9:31
  gick i skolan,
 • 9:31 - 9:33
  levde trygga liv.
 • 9:34 - 9:35
  Och jag undrade
 • 9:35 - 9:39
  hur mycket de här småpojkarna
  måste ha pratat med varandra
 • 9:39 - 9:41
  om sina drömmar om ett sådant liv.
 • 9:43 - 9:45
  Offer för omständigheterna:
 • 9:46 - 9:48
  dessa två unga pojkar
 • 9:48 - 9:51
  som sov på marken
  och tittade upp mot stjärnorna,
 • 9:51 - 9:54
  och cyniskt utnyttjades av sina ledare
 • 9:54 - 9:56
  för deras personliga makthungers skull.
 • 9:58 - 10:01
  Jag skulle snart se andra sådana pojkar
  mörda varandra
 • 10:01 - 10:04
  i konflikter mellan rivaliserande grupper.
 • 10:05 - 10:08
  Och det var samma sak överallt –
 • 10:09 - 10:12
  Afghanistan, Kashmir, Burma,
 • 10:12 - 10:13
  Filippinerna, Tjetjenien –
 • 10:14 - 10:19
  små krigsherrar fick de unga
  och sårbara att mörda varandra
 • 10:19 - 10:20
  i jihads namn.
 • 10:22 - 10:24
  Muslimer mot muslimer.
 • 10:26 - 10:30
  Utan att skydda någon alls
  mot invaderande fiender eller ockupanter.
 • 10:30 - 10:32
  Utan att hjälpa de förtryckta.
 • 10:34 - 10:36
  Barn som användes
 • 10:36 - 10:37
  och utnyttjades cyniskt.
 • 10:37 - 10:39
  Människor som dog i konflikter
 • 10:39 - 10:42
  som jag stödde i jihads namn.
 • 10:45 - 10:47
  Och detta pågår än idag.
 • 10:52 - 10:55
  När jag insåg att det våldsamma jihad
 • 10:55 - 11:00
  som jag hade deltagit i utomlands
 • 11:01 - 11:03
  var så annorlunda –
 • 11:05 - 11:10
  ett sådant avstånd mellan
  vad jag hade upplevt
 • 11:10 - 11:12
  och vad jag såg som en helig plikt –
 • 11:13 - 11:16
  blev jag tvungen att fundera
  på min verksamhet här.
 • 11:18 - 11:20
  Jag fick omvärdera mitt predikande,
 • 11:20 - 11:22
  rekrytering, insamling,
 • 11:22 - 11:23
  utbildning,
 • 11:23 - 11:26
  men viktigast av allt, radikalisering –
 • 11:27 - 11:29
  att skicka ut unga för att strida och dö
 • 11:29 - 11:30
  som jag gjorde –
 • 11:30 - 11:32
  allt var totalt fel.
 • 11:36 - 11:39
  Jag gick alltså med
  i våldsamt jihad i mitten av 80-talet
 • 11:40 - 11:41
  med början i Afghanistan.
 • 11:43 - 11:46
  Och när jag slutade var det år 2000.
 • 11:47 - 11:49
  Jag var helt insnärjd i det.
 • 11:49 - 11:51
  Alla omkring mig stödde,
 • 11:51 - 11:52
  applåderade,
 • 11:52 - 11:54
  till och med hyllade
  det vi gjorde i deras namn.
 • 11:56 - 11:58
  Men när jag kunde ta mig därifrån,
 • 11:58 - 12:01
  år 2000, helt desillusionerad,
 • 12:01 - 12:02
  hade det gått 15 år.
 • 12:05 - 12:06
  Så vad är det som går fel?
 • 12:09 - 12:12
  Vi var så upptagna med att prata om dygd
 • 12:13 - 12:16
  och vi var förblindade av saken.
 • 12:20 - 12:25
  Och vi gav inte oss själva chans
  att bygga en dygdig karaktär.
 • 12:26 - 12:30
  Vi intalade oss
  att vi stred för de förtryckta,
 • 12:30 - 12:32
  men detta var krig som ingen kunde vinna.
 • 12:34 - 12:37
  Vi kom att bli det instrument
  genom vilket fler människor dog,
 • 12:37 - 12:41
  medskyldiga till ytterligare lidande
 • 12:41 - 12:44
  för ett fåtal grymma människors
  själviskhets skull.
 • 12:52 - 12:53
  Så med tiden,
 • 12:54 - 12:55
  en väldigt lång tid,
 • 12:57 - 12:58
  kom jag att öppna ögonen.
 • 13:00 - 13:01
  Jag började våga
 • 13:03 - 13:05
  att inse sanningen,
 • 13:05 - 13:06
  att tänka,
 • 13:07 - 13:09
  att inte blunda för de svåra frågorna.
 • 13:10 - 13:12
  Jag fick kontakt med min själ.
 • 13:22 - 13:23
  Vad har jag lärt mig?
 • 13:25 - 13:29
  Att människor som går med
  i våldsam jihadism,
 • 13:31 - 13:34
  människor som dras
  till sådana här typer av extremism,
 • 13:35 - 13:37
  inte skiljer sig så mycket från andra.
 • 13:38 - 13:41
  Men jag tror att sådana människor
  kan förändras.
 • 13:42 - 13:45
  De kan vinna tillbaka sina hjärtan
  och göra dem hela
 • 13:45 - 13:48
  genom att fylla dem
  med mänskliga värden som läker.
 • 13:55 - 13:57
  När vi negligerar verkligheten
 • 13:57 - 14:03
  märker vi att vi accepterar
  det vi får höra utan kritisk reflektion.
 • 14:06 - 14:09
  Och vi nonchalerar de gåvor
  som många skulle skatta sig lyckliga för
 • 14:09 - 14:12
  om så bara för en enda gång i livet.
 • 14:16 - 14:19
  Jag deltog i saker jag trodde var rätt.
 • 14:22 - 14:26
  Men nu började jag ifrågasätta
  hur jag visste vad jag visste.
 • 14:28 - 14:32
  Jag sa om och om igen till andra
  att de skulle acceptera sanningen,
 • 14:32 - 14:35
  men jag gav inte tvekan
  den plats den borde ha fått.
 • 14:41 - 14:46
  Övertygelsen att människor kan förändras
  kommer ur mina upplevelser,
 • 14:46 - 14:47
  min egen resa.
 • 14:49 - 14:50
  Genom omfattande läsning,
 • 14:50 - 14:52
  reflekterande,
 • 14:52 - 14:54
  funderande, självkännedom,
 • 14:54 - 14:55
  upptäckte jag,
 • 14:55 - 15:01
  insåg jag att islamisternas
  vi-och-dem-värld är falsk och orättvis.
 • 15:05 - 15:08
  Genom att fundera över oklarheterna
  i allt som vi hade tagit för sant,
 • 15:09 - 15:11
  till de okränkbara sanningarna,
 • 15:11 - 15:12
  de obestridliga sanningarna,
 • 15:15 - 15:18
  fick jag en mer nyanserad förståelse.
 • 15:24 - 15:29
  Jag insåg att i en värld full av
  variation och motsägelser
 • 15:30 - 15:31
  ser enfaldiga predikanter
 • 15:31 - 15:34
  – bara enfaldiga predikanter,
  så som jag var då –
 • 15:34 - 15:40
  ingen paradox i de myter och berättelser
  de nyttjar för att hävda sin autenticitet.
 • 15:41 - 15:46
  Så jag förstod hur livsviktigt
  det är med självkännedom,
 • 15:46 - 15:47
  politisk medvetenhet,
 • 15:48 - 15:53
  och behovet av en djup och vid förståelse
 • 15:53 - 15:55
  för vårt engagemang och våra handlingar,
 • 15:55 - 15:56
  hur de påverkar andra.
 • 15:59 - 16:00
  Så min vädjan idag till alla,
 • 16:00 - 16:04
  speciellt till dem som helt ärligt
  tror på islamistisk jihadism ...
 • 16:06 - 16:09
  Vägra dogmatiska auktoriteter.
 • 16:10 - 16:14
  Släpp ilska, hat och våld.
 • 16:15 - 16:17
  Lär er att bekämpa orättfärdighet
 • 16:17 - 16:22
  utan att ens försöka försvara
  grymt, orättvist och meningslöst beteende.
 • 16:25 - 16:28
  Skapa istället ett antal
  vackra och användbara saker
 • 16:28 - 16:29
  som överlever oss.
 • 16:33 - 16:35
  Närma er världen, livet,
 • 16:35 - 16:36
  med kärlek.
 • 16:38 - 16:39
  Lär er att utveckla
 • 16:39 - 16:40
  eller öva upp era hjärtan
 • 16:41 - 16:44
  i att kunna se godhet, skönhet och sanning
  i andra och i världen.
 • 16:45 - 16:48
  På det sättet betyder vi
  mer för oss själva ...
 • 16:49 - 16:50
  för varandra,
 • 16:51 - 16:52
  för dem runt omkring oss
 • 16:52 - 16:54
  och, för min del, för Gud.
 • 16:55 - 16:57
  Detta är jihad –
 • 16:57 - 16:58
  mitt sanna jihad.
 • 16:59 - 17:00
  Tack.
 • 17:00 - 17:03
  (Applåder)
Title:
I huvudet på en före detta radikal jihadist
Speaker:
Manwar Ali
Description:

"Länge levde jag för döden", säger Manwar Ali, en före detta radikal jihadist som deltog i våldsamma, väpnade strider i Mellanöstern och Asien på 1980-talet. I detta gripande föredrag reflekterar han över sina erfarenheter av radikalisering och riktar en stark, direkt uppmaning till alla som dras till islamistgrupper som påstår att våld och brutalitet är ädelt och dygdigt: Släpp ilskan och hatet, säger han, och öva istället upp ditt hjärta så att du kan se godhet, skönhet och sanning i andra.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
17:22

Swedish subtitles

Revisions Compare revisions