Return to Video

Unutar uma bivšeg radikalnog džihadiste

 • 0:01 - 0:05
  Danas stojim pred vama kao čovek
  koji živi život u celosti
 • 0:05 - 0:06
  ovde i sada.
 • 0:07 - 0:09
  Međutim, dugo vremena,
 • 0:09 - 0:10
  živeo sam za smrt.
 • 0:12 - 0:14
  Bio sam mladić koji je verovao
 • 0:14 - 0:18
  da džihad treba razumeti
  jezikom sile i nasilja.
 • 0:21 - 0:24
  Pokušao sam da ispravim nepravde
  kroz snagu i agresiju.
 • 0:25 - 0:30
  Duboko sam se brinuo zbog patnje drugih
 • 0:31 - 0:34
  i imao sam snažnu želju da pomognem
  i da im donesem olakšanje.
 • 0:37 - 0:42
  Mislio sam da je nasilni džihad
  plemenit, viteški
 • 0:42 - 0:43
  i najbolji način da se pomogne.
 • 0:46 - 0:47
  U vreme kada je toliko naših ljudi -
 • 0:47 - 0:49
  pogotovo mladih -
 • 0:49 - 0:50
  pod rizikom od radikalizacije
 • 0:51 - 0:53
  kroz grupe kao što je Al Kaida,
 • 0:53 - 0:55
  Islamska država i druge,
 • 0:56 - 0:57
  kada te grupe tvrde
 • 0:57 - 1:02
  da njihova stravična brutalnost
  i nasilje predstavljaju pravi džihad,
 • 1:02 - 1:07
  želim da kažem da je njihova predstava
  o džihadu pogrešna,
 • 1:07 - 1:08
  potpuno pogrešna,
 • 1:08 - 1:09
  kao što je bila i moja tada.
 • 1:11 - 1:14
  Džihad znači težiti ka svom maksimumu.
 • 1:14 - 1:17
  On podrazumeva ulaganje truda
  i spiritualnost,
 • 1:17 - 1:20
  samopročišćavanje i posvećenost.
 • 1:22 - 1:25
  Odnosi se na pozitivan preobražaj
 • 1:25 - 1:29
  kroz učenje, mudrost i podsećanje na boga.
 • 1:29 - 1:33
  Reč „džihad“ podrazumeva
  sva ta značenja ujedno.
 • 1:35 - 1:39
  Džihad povremeno može
  poprimiti oblik borbe,
 • 1:39 - 1:41
  ali samo ponekad,
 • 1:41 - 1:43
  pod strogim uslovima,
 • 1:44 - 1:46
  u okviru pravila i ograničenja.
 • 1:48 - 1:49
  U islamu,
 • 1:49 - 1:54
  mora biti više koristi nekog čina
  od štete i nedaća koje povlači sa sobom.
 • 1:55 - 1:57
  Što je još važnije,
 • 1:57 - 2:02
  stihovi iz Kurana koji su vezani
  za džihad ili borbu
 • 2:02 - 2:07
  ne isključuju stihove
  koji govore o opraštanju,
 • 2:07 - 2:10
  dobročinstvu ili strpljenju.
 • 2:13 - 2:18
  Međutim, danas smatram
  da ne postoje okolnosti na svetu
 • 2:18 - 2:20
  u kojima je nasilni džihad dopustiv,
 • 2:21 - 2:23
  jer će dovesti do veće štete.
 • 2:26 - 2:28
  Međutim, danas je ideja
  o džihadu zaplenjena.
 • 2:28 - 2:32
  Izopačena je tako da označava
  nasilnu borbu
 • 2:32 - 2:35
  gde god muslimani prolaze kroz teškoće
 • 2:35 - 2:37
  i preokrenuta u terorizam
 • 2:37 - 2:40
  od strane fašističkih islamista
  kao što je Al Kaida,
 • 2:40 - 2:41
  Islamska država i druge.
 • 2:42 - 2:44
  Ipak, shvatio sam
 • 2:44 - 2:48
  da istinski džihad znači
  težiti ka maksimumu
 • 2:48 - 2:52
  da bismo ojačali i oživeli
  one osobine koje bog voli:
 • 2:52 - 2:55
  iskrenost, poverenje,
 • 2:55 - 2:57
  saosećanje, dobronamernost,
 • 2:57 - 2:59
  pouzdanost, poštovanje,
 • 2:59 - 3:00
  istinoljubivost -
 • 3:00 - 3:03
  ljudske vrednosti koje dele mnogi od nas.
 • 3:06 - 3:08
  Rođen sam u Bangladešu,
 • 3:08 - 3:10
  ali sam uglavnom odrastao u Engleskoj.
 • 3:10 - 3:12
  Išao sam u školu ovde.
 • 3:12 - 3:15
  Moj otac je bio naučnik
 • 3:15 - 3:18
  i bili smo u Ujedinjenom Kraljevstvu
  preko njegovog rada.
 • 3:18 - 3:23
  Godine 1971, bili smo u Bangladešu
  kada se sve promenilo.
 • 3:24 - 3:28
  Rat za nezavisnost
  se užasno odrazio na nas,
 • 3:28 - 3:30
  suprotstavljajući porodicu
  protiv porodice,
 • 3:30 - 3:31
  komšiju protiv komšije.
 • 3:31 - 3:34
  U 12. godini sam doživeo rat,
 • 3:34 - 3:36
  siromaštvo u svojoj porodici,
 • 3:37 - 3:40
  smrt 22 rođaka na užasne načine,
 • 3:41 - 3:44
  kao i ubistvo svog starijeg brata.
 • 3:47 - 3:49
  Bio sam svedok ubijanja,
 • 3:51 - 3:54
  životinja koje se hrane
  leševima po ulicama,
 • 3:54 - 3:56
  gladovanja svuda oko mene,
 • 3:56 - 3:58
  bezobzirno, stravično nasilje -
 • 3:58 - 3:59
  besmisleno nasilje.
 • 4:02 - 4:04
  Bio sam mlad,
 • 4:04 - 4:07
  tinejdžer, fasciniran idejama.
 • 4:07 - 4:09
  Želeo sam da učim,
 • 4:09 - 4:11
  ali nisam mogao da idem u školu
  tokom četiri godine.
 • 4:13 - 4:14
  Nakon rata za nezavisnost,
 • 4:14 - 4:17
  mog oca su smestili u zatvor
  na dve i po godine,
 • 4:18 - 4:20
  a ja sam ga posećivao
  u zatvoru svake nedelje
 • 4:21 - 4:23
  i podučavao sam sebe kod kuće.
 • 4:24 - 4:27
  Moj otac je pušten na slobodu 1973. godine
 • 4:28 - 4:30
  i pobegao je u Englesku kao izbeglica,
 • 4:30 - 4:32
  a mi smo uskoro krenuli za njim.
 • 4:33 - 4:34
  Imao sam 17 godina.
 • 4:34 - 4:37
  Ova iskustva su mi pružila
 • 4:37 - 4:41
  izrazitu svesnost o svirepostima
  i nepravdama u svetu.
 • 4:42 - 4:44
  Imao sam snažnu želju -
 • 4:44 - 4:46
  veoma žestoku, duboku želju -
 • 4:46 - 4:49
  da ispravim nepravde
  i pomognem žrtvama ugnjetavanja.
 • 4:50 - 4:53
  Dok sam studirao na fakultetu
  u Ujedinjenom Kraljevstvu,
 • 4:53 - 4:58
  sretao sam druge koji su mi pokazali
  kako da kanališem tu želju
 • 4:59 - 5:00
  i da pomognem kroz svoju religiju.
 • 5:02 - 5:03
  Bio sam radikalizovan,
 • 5:03 - 5:06
  dovoljno da smatram nasilje ispravnim,
 • 5:08 - 5:10
  čak i vrlinom pod određenim okolnostima.
 • 5:12 - 5:16
  Tako sam se priključio
  džihadu u Avganistanu.
 • 5:16 - 5:19
  Hteo sam da zaštitim
  muslimansko stanovništvo Avganistana
 • 5:19 - 5:20
  od sovjetske vojske.
 • 5:21 - 5:23
  Mislio sam da je to džihad,
 • 5:23 - 5:25
  moja sveta dužnost,
 • 5:25 - 5:27
  koju će bog nagraditi.
 • 5:32 - 5:34
  Postao sam propovednik.
 • 5:36 - 5:41
  Bio sam jedan od pionira nasilnog džihada
  u Ujedinjenom Kraljevstvu.
 • 5:41 - 5:43
  Regrutovao sam,
 • 5:43 - 5:44
  prikupljao sredstva, obučavao sam.
 • 5:45 - 5:49
  Pomešao sam pravi džihad
  sa ovom izopačenošću
 • 5:49 - 5:52
  kako su je predstavili
  fašistički islamisti -
 • 5:54 - 5:57
  ti ljudi koji koriste ideju o džihadu
 • 5:57 - 6:01
  da bi opravdali svoju žudnju za moći,
  autoritetom i kontrolom na zemlji,
 • 6:02 - 6:06
  sa izopačenošću koju danas održavaju
  fašističke islamističke grupe
 • 6:06 - 6:09
  kao što su Al Kaida,
  Islamska država i druge.
 • 6:10 - 6:12
  Tokom perioda od oko 15 godina,
 • 6:13 - 6:17
  borio sam se na kraće vreme
 • 6:18 - 6:20
  u Kašmiru i Burmi,
 • 6:20 - 6:21
  pored Avganistana.
 • 6:25 - 6:28
  Naš cilj je bio da uklonimo okupatore,
 • 6:29 - 6:32
  da donesemo olakšanje potlačenim žrtvama
 • 6:33 - 6:36
  i, naravno, da uspostavimo
  Islamsku državu,
 • 6:36 - 6:38
  kalifat za božju vladavinu.
 • 6:39 - 6:40
  Radio sam ovo otvoreno.
 • 6:41 - 6:44
  Nisam prekršio nijedan zakon.
 • 6:44 - 6:48
  Bio sam ponosan i zahvalan
  što sam Britanac -
 • 6:48 - 6:49
  i još uvek sam.
 • 6:49 - 6:53
  Nisam gajio nikakvo neprijateljstvo
  protiv ove, moje zemlje,
 • 6:54 - 6:57
  niti mržnju prema nemuslimanima,
 • 6:58 - 6:59
  i ne gajim ih ni danas.
 • 7:02 - 7:04
  Za vreme jedne bitke u Avganistanu,
 • 7:04 - 7:07
  neki muškarci iz Britanije
  i ja smo se naročito povezali
 • 7:08 - 7:11
  sa avganistanskim dečakom od 15 godina,
 • 7:11 - 7:12
  Abdulahom,
 • 7:13 - 7:15
  nevinim i simpatičnim detetom
  sa puno ljubavi
 • 7:15 - 7:17
  koje je uvek bilo željno da udovolji.
 • 7:19 - 7:20
  Bio je siromašan.
 • 7:21 - 7:23
  Dečaci poput njega su obavljali
  fizičke poslove u kampu.
 • 7:24 - 7:26
  Delovao je sasvim srećno,
 • 7:26 - 7:28
  ali nisam mogao da se ne zapitam -
 • 7:28 - 7:30
  mora da je jako nedostajao
  svojim roditeljima.
 • 7:32 - 7:35
  Mora da su maštali
  o boljoj budućnosti za njega.
 • 7:38 - 7:40
  Žrtva okolnosti obuhvaćena ratom
 • 7:40 - 7:42
  koji su nemilosrdno bacile na njega
 • 7:43 - 7:45
  okrutne okolnosti tog vremena.
 • 7:49 - 7:53
  Jednog dana sam podigao
  neeksplodiranu granatu u rovu
 • 7:54 - 7:58
  i položio sam je u improvizovanu
  laboratoriju od blata.
 • 7:59 - 8:02
  Otišao sam u kratki, besmisleni okršaj,
 • 8:02 - 8:03
  uvek besmislen,
 • 8:04 - 8:08
  i vratio sam se nekoliko sati kasnije
  da bih otkrio da je mrtav.
 • 8:09 - 8:12
  Pokušao je da izvuče
  eksplozive iz te granate.
 • 8:12 - 8:15
  Eksplodirala je i umro je nasilnom smrću,
 • 8:15 - 8:17
  tako što ga je raznela na komade
 • 8:17 - 8:21
  ista naprava koja se kod mene
  pokazala kao bezopasna.
 • 8:21 - 8:23
  Počeo sam da postavljam pitanja.
 • 8:25 - 8:28
  Kako je njegova smrt poslužila
  bilo kojoj svrsi?
 • 8:30 - 8:32
  Zašto je on umro, a ja sam preživeo?
 • 8:34 - 8:35
  Nastavio sam dalje.
 • 8:35 - 8:37
  Borio sam se u Kašmiru.
 • 8:37 - 8:39
  Takođe sam regrutovao za Filipine,
 • 8:39 - 8:41
  Bosnu i Čečeniju.
 • 8:43 - 8:44
  Pitanja je bilo sve više.
 • 8:46 - 8:48
  Kasnije, u Burmi,
 • 8:48 - 8:50
  naišao sam na ratnike Rohindža
 • 8:50 - 8:52
  koji jedva da su bili tinejdžeri,
 • 8:52 - 8:54
  rođeni i odgajani u džungli,
 • 8:54 - 8:56
  noseći mitraljeze i minobacače.
 • 9:00 - 9:05
  Upoznao sam dva trinaestogodišnjaka
  sa finim manirima i nežnim glasovima.
 • 9:07 - 9:08
  Gledajući me,
 • 9:08 - 9:10
  molili su me da ih odvedem u Englesku.
 • 9:17 - 9:19
  Jednostavno su želeli da idu u školu;
 • 9:20 - 9:21
  to je bio njihov san.
 • 9:24 - 9:25
  Moja porodica -
 • 9:25 - 9:27
  moja deca istog uzrasta,
 • 9:27 - 9:29
  živela su kod kuće
  u Ujedinjenom Kraljevstvu,
 • 9:30 - 9:31
  išla u školu
 • 9:31 - 9:33
  i vodila bezbedan život.
 • 9:34 - 9:35
  Nisam mogao da se ne zapitam
 • 9:35 - 9:39
  koliko mora da su ti dečaci
  međusobno razgovarali
 • 9:39 - 9:41
  o svojim snovima o takvom životu.
 • 9:43 - 9:45
  Žrtve okolnosti,
 • 9:46 - 9:48
  ova dva dečaka
 • 9:48 - 9:51
  koja spavaju na gruboj zemlji,
  gledaju u zvezde,
 • 9:51 - 9:54
  cinično eksploatisani od svojih lidera
 • 9:54 - 9:56
  zarad njihove lične pohlepe
  za slavom i moći.
 • 9:58 - 10:01
  Uskoro sam prisustvovao kada su se dečaci
  poput njih ubijali međusobno
 • 10:01 - 10:04
  u konfliktima suprotstavljenih grupa.
 • 10:05 - 10:08
  Svuda je bilo isto -
 • 10:09 - 10:12
  u Avganistanu, Kašmiru, Burmi,
 • 10:12 - 10:13
  Filipinima, Čečeniji -
 • 10:14 - 10:19
  sitni gospodari rata su navodili
  mlade i ranjive da ubijaju jedni druge
 • 10:19 - 10:20
  u ime džihada.
 • 10:22 - 10:24
  Muslimani protiv muslimana.
 • 10:26 - 10:30
  Nisu štitili nikoga
  od napadača ili okupatora,
 • 10:30 - 10:32
  niti su donosili olakšanje potlačenima.
 • 10:34 - 10:36
  Deca su iskorišćavana,
 • 10:36 - 10:37
  cinično izrabljivana;
 • 10:37 - 10:39
  ljudi su umirali u konfliktima
 • 10:39 - 10:42
  koje sam podržavao u ime džihada.
 • 10:45 - 10:47
  To se i dalje danas nastavlja.
 • 10:52 - 10:55
  Shvativiši da je nasilni džihad
 • 10:55 - 11:00
  u kome sam bio uključen u inostranstvu
 • 11:01 - 11:03
  bio toliko drugačiji -
 • 11:05 - 11:10
  takav jaz između onoga što sam doživeo
 • 11:10 - 11:12
  i što sam smatrao da je sveta dužnost -
 • 11:13 - 11:15
  morao sam da se osvrnem
  na svoje aktivnosti
 • 11:15 - 11:16
  ovde, u Ujedinjenom Kraljevstvu.
 • 11:18 - 11:20
  Morao sam da razmotrim svoje propovedanje,
 • 11:20 - 11:22
  regrutovanje, prikupljanje sredstava,
 • 11:22 - 11:23
  obučavanje,
 • 11:23 - 11:26
  ali najvažnije, radikalizaciju -
 • 11:27 - 11:29
  slanje mladih ljudi da se bore i umiru
 • 11:29 - 11:30
  kao što sam činio -
 • 11:30 - 11:32
  sve potpuno pogrešno.
 • 11:36 - 11:39
  Uključio sam se u nasilni džihad
  sredinom '80-ih godina,
 • 11:40 - 11:41
  počevši od Avganistana.
 • 11:43 - 11:46
  Kada sam završio, bila je 2000. godina.
 • 11:47 - 11:49
  Potpuno sam bio unesen u njega.
 • 11:49 - 11:52
  Svuda oko mene
  ljudi su podržavali, aplaudirali,
 • 11:52 - 11:54
  čak i slavili ono što smo činili
  u njihovo ime.
 • 11:56 - 11:58
  Međutim, onda kada sam spoznao
  da treba da izađem,
 • 11:58 - 12:01
  potpuno razbijenih iluzija 2000. godine,
 • 12:01 - 12:02
  15 godina je prošlo.
 • 12:05 - 12:06
  Dakle, šta krene naopako?
 • 12:09 - 12:12
  Bili smo tako zauzeti govoreći o vrlini
 • 12:13 - 12:16
  i bili smo zaslepljeni ciljem.
 • 12:20 - 12:25
  Nismo dali sebi priliku
  da razvijemo čestitu ličnost.
 • 12:26 - 12:30
  Govorili smo sebi
  da se borimo za ugnjetavane,
 • 12:30 - 12:32
  ali to su bili ratovi
  koji se nisu mogli izvojevati.
 • 12:34 - 12:37
  Postali smo upravo oruđe
  kroz koje je dolazilo do više smrti,
 • 12:37 - 12:41
  saučesnici u izazivanju dalje bede
 • 12:41 - 12:44
  zarad sebične koristi okrutne nekolicine.
 • 12:52 - 12:53
  Tako sam vremenom,
 • 12:54 - 12:55
  nakon vrlo dužeg vremena,
 • 12:57 - 12:58
  otvorio oči.
 • 13:00 - 13:01
  Postepeno sam se osmelio
 • 13:03 - 13:05
  da se suočim sa istinom,
 • 13:05 - 13:06
  da razmislim,
 • 13:07 - 13:09
  da se suočim sa teškim pitanjima.
 • 13:10 - 13:12
  Stupio sam u kontakt sa svojom dušom.
 • 13:22 - 13:23
  Šta sam naučio?
 • 13:25 - 13:29
  Da ljudi koji se angažuju
  u nasilnom džihadu,
 • 13:31 - 13:34
  ti ljudi koje privlači
  takva vrsta ekstremizma,
 • 13:35 - 13:37
  nisu toliko drugačiji od bilo koga drugog.
 • 13:38 - 13:41
  Ipak, verujem da se takvi ljudi
  mogu promeniti.
 • 13:42 - 13:45
  Mogu da povrate svoje srce i oporave ga
 • 13:45 - 13:47
  ispunivši ga ljudskim vrednostima
 • 13:47 - 13:48
  koje isceljuju.
 • 13:55 - 13:57
  Kada ignorišemo stvarnost,
 • 13:57 - 14:03
  otkrijemo da prihvatamo šta nam se kaže
  bez kritičkog osvrtanja.
 • 14:06 - 14:09
  Ignorišemo darove i prilike
  koje bi mnogi od nas cenili
 • 14:09 - 14:12
  čak i samo na jedan trenutak u životu.
 • 14:16 - 14:19
  Angažovao sam se u akcijama
  za koje sam smatrao da su ispravne.
 • 14:22 - 14:26
  Međutim, sada počinjem da preispitujem
  kako sam znao ono što sam znao.
 • 14:28 - 14:31
  Beskrajno sam govorio drugima
  da prihvate istinu,
 • 14:31 - 14:35
  ali nisam uspeo da dam sumnji
  mesto koje joj s pravom pripada.
 • 14:41 - 14:46
  Ovo ubeđenje da se ljudi mogu promeniti
  ukorenjeno je u mom iskustvu,
 • 14:46 - 14:47
  mom sopstvenom putovanju.
 • 14:49 - 14:50
  Kroz mnogo čitanja,
 • 14:50 - 14:52
  kroz razmišljanje,
 • 14:52 - 14:54
  duboko razmatranje, samosaznavanje,
 • 14:54 - 14:55
  otkrio sam,
 • 14:55 - 15:01
  shvatio sam da je islamistički svet
  nas i njih lažan i nepravedan.
 • 15:05 - 15:08
  Kroz razmatranje neizvesnosti
  u svemu tome što smo tvrdili
 • 15:09 - 15:11
  da su neprikosnovene istine,
 • 15:11 - 15:12
  neosporne istine,
 • 15:15 - 15:18
  razvio sam prefinjenije razumevanje.
 • 15:24 - 15:29
  Shvatio sam da u svetu
  prepunom odstupanja i protivrečnosti,
 • 15:30 - 15:31
  budalasti propovednici,
 • 15:31 - 15:34
  samo budalasti propovednici
  kakav sam i ja nekad bio,
 • 15:34 - 15:37
  ne vide paradoks u mitovima
  i izmišljotinama koje koriste
 • 15:38 - 15:40
  da bi tvrdili autentičnost.
 • 15:41 - 15:46
  Stoga sam razumeo
  presudan značaj samosaznavanja,
 • 15:46 - 15:47
  političke svesnosti
 • 15:48 - 15:53
  i nužnosti za dubokim
  i širokim razumevanjem
 • 15:53 - 15:55
  naše posvećenosti i akcija,
 • 15:55 - 15:57
  načina na koji utiču na druge.
 • 15:59 - 16:00
  Moja današnja molba za sve,
 • 16:00 - 16:04
  naročito one koji iskreno veruju
  u islamistički džihadizam -
 • 16:06 - 16:09
  odbacite dogmatski autoritet;
 • 16:10 - 16:14
  otpustite bes, mržnju i nasilje;
 • 16:15 - 16:17
  naučite da ispravite nepravde
 • 16:17 - 16:22
  bez ikakvog pokušaja da opravdate surovo,
  nepravedno i uzaludno ponašanje.
 • 16:25 - 16:29
  Umesto toga, stvorite nekoliko lepih
  i korisnih stvari koje će nas nadživeti.
 • 16:33 - 16:35
  Pristupite svetu i životu
 • 16:35 - 16:36
  sa ljubavlju.
 • 16:38 - 16:39
  Naučite da razvijate
 • 16:39 - 16:40
  ili negujete svoje srce
 • 16:41 - 16:44
  tako da vidi dobrotu, lepotu i istinu
  u drugima i u svetu.
 • 16:45 - 16:48
  Na taj način zaista pridajemo
  više značaja sebi,
 • 16:49 - 16:50
  jedni drugima,
 • 16:51 - 16:52
  svojim zajednicama,
 • 16:52 - 16:54
  i, što se mene tiče, bogu.
 • 16:55 - 16:57
  To je džihad,
 • 16:57 - 16:58
  moj pravi džihad.
 • 16:59 - 17:00
  Hvala.
 • 17:00 - 17:03
  (Aplauz)
Title:
Unutar uma bivšeg radikalnog džihadiste
Speaker:
Manvar Ali (Manwar Ali)
Description:

„Dugo vremena, živeo sam za smrt“, kaže Manvar Ali, bivši radikalni džihadista koji je učestvovao u nasilnim, naoružanim kampanjama po Srednjem Istoku i Aziji '80-ih godina. U ovom dirljivom govoru, osvrće se na svoje iskustvo sa radikalizacijom i upućuje snažni, direktni poziv za bilo koga ko je uvučen u islamističke grupe koje tvrde da su nasilje i brutalnost plemeniti i moralni - otpustite bes i mržnju, kaže on, i umesto toga negujte svoje srce tako da vidite dobrotu, lepotu i istinu u drugima.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
17:22

Serbian subtitles

Revisions