Return to Video

W umyśle byłego radykalnego dżihadysty

 • 0:01 - 0:05
  Dzisiaj jestem człowiekiem,
  który żyje pełnią życia
 • 0:05 - 0:06
  tu i teraz.
 • 0:07 - 0:09
  Ale przez długi czas
 • 0:09 - 0:11
  żyłem dla śmierci.
 • 0:12 - 0:14
  Jako młody człowiek wierzyłem,
 • 0:14 - 0:19
  że dżihad to siła i przemoc.
 • 0:21 - 0:24
  Próbowałem naprawiać błędy siłą i agresją.
 • 0:25 - 0:30
  Głęboko poruszało mnie cierpienie innych,
 • 0:31 - 0:34
  chciałem nieść im pomoc i ulgę.
 • 0:37 - 0:40
  Sądziłem, że okrutny dżihad
  jest szlachetny,
 • 0:40 - 0:42
  rycerski,
 • 0:42 - 0:44
  że jest najlepszą formą pomocy.
 • 0:46 - 0:48
  W czasach kiedy tak wielu ludzi,
 • 0:48 - 0:49
  szczególnie młodych,
 • 0:49 - 0:51
  jest zagrożonych radykalizacją
 • 0:51 - 0:53
  ze strony grup, takich jak Al-Kaida,
 • 0:53 - 0:55
  Państwo Islamskie i inne,
 • 0:56 - 0:57
  kiedy grupy te utrzymują,
 • 0:57 - 1:02
  że ich potworne okrucieństwo i przemoc
  to prawdziwy dżihad,
 • 1:02 - 1:07
  chcę powiedzieć,
  że ich idea dżihadu jest błędna,
 • 1:07 - 1:08
  całkowicie,
 • 1:08 - 1:10
  podobnie jak moja kiedyś.
 • 1:11 - 1:14
  Dżihad oznacza najwyższe staranie.
 • 1:14 - 1:17
  Zawiera w sobie wysiłek i duchowość,
 • 1:17 - 1:19
  samooczyszczenie
 • 1:19 - 1:20
  i oddanie.
 • 1:22 - 1:25
  Odnosi się do pozytywnej przemiany
 • 1:25 - 1:29
  przez naukę, mądrość i pamięć o Bogu.
 • 1:29 - 1:33
  Słowo dżihad (jihād) oznacza
  wszystkie te pojęcia razem.
 • 1:35 - 1:39
  Dżihad może przybrać czasem formę walki,
 • 1:39 - 1:41
  ale tylko czasami,
 • 1:41 - 1:43
  pod surowymi warunkami
 • 1:44 - 1:47
  objętymi normami i ograniczeniami.
 • 1:48 - 1:49
  W Islamie
 • 1:49 - 1:54
  korzyść z uczynku musi przeważyć
  powstałą potencjalnie szkodę.
 • 1:55 - 1:57
  A co więcej
 • 1:57 - 2:02
  wersy w Koranie,
  powiązane z dżihadem lub walką,
 • 2:02 - 2:07
  nie znoszą znaczenia tych,
  poświęconych przebaczeniu,
 • 2:07 - 2:09
  dobrej woli
 • 2:09 - 2:11
  czy cierpliwości.
 • 2:13 - 2:18
  Teraz jednak wierzę,
  że nie da się już usprawiedliwić
 • 2:18 - 2:20
  brutalnego dżihadu,
 • 2:21 - 2:24
  ponieważ on zawsze przynosi
  większą krzywdę.
 • 2:26 - 2:28
  Obecnie idea dżihadu została zawłaszczona.
 • 2:28 - 2:32
  Wykrzywiono jej znaczenie
  w kierunku okrutnej walki,
 • 2:32 - 2:35
  tam gdzie muzułmanie
  doświadczają trudności,
 • 2:35 - 2:37
  i zmieniono w terroryzm
 • 2:37 - 2:40
  przez islamskich faszystów,
  takich jak Al-Kaida,
 • 2:40 - 2:41
  Państwo Islamskie i inni.
 • 2:42 - 2:44
  Zrozumiałem jednak,
 • 2:44 - 2:48
  że prawdziwy dżihad to najwyższe staranie
 • 2:48 - 2:52
  o umocnienie się i życie
  zgodnie z wartościami miłymi Bogu,
 • 2:52 - 2:55
  szczerością, wiarygodnością,
 • 2:55 - 2:57
  współczuciem, dobrą wolą,
 • 2:57 - 2:59
  solidnością, szacunkiem,
 • 2:59 - 3:00
  prawdomównością...
 • 3:00 - 3:05
  Z wartościami ludzkimi,
  które tak wielu z nas podziela.
 • 3:06 - 3:08
  Urodziłem się w Bangladeszu,
 • 3:08 - 3:10
  ale dorastałem w Anglii.
 • 3:10 - 3:12
  Tam chodziłem do szkoły.
 • 3:12 - 3:15
  Mój ojciec był nauczycielem akademickim
 • 3:15 - 3:18
  i z powodu jego pracy
  mieszkaliśmy w Wielkiej Brytanii.
 • 3:18 - 3:23
  W 1971 roku byliśmy w Bangladeszu,
  kiedy wszystko się zmieniło.
 • 3:24 - 3:28
  Wojna o niepodległość
  bardzo na nas wpłynęła,
 • 3:28 - 3:30
  kierując rodziny i sąsiadów
 • 3:30 - 3:31
  przeciwko sobie.
 • 3:31 - 3:34
  W wieku 12 lat doświadczyłem wojny,
 • 3:34 - 3:36
  rozpadu rodziny,
 • 3:37 - 3:40
  potwornej śmierci
  dwudziestu dwóch moich krewnych
 • 3:41 - 3:44
  oraz morderstwa starszego brata.
 • 3:47 - 3:49
  Widziałem morderstwa...
 • 3:51 - 3:54
  zwierzęta żywiące się trupami na ulicach,
 • 3:54 - 3:56
  głód wokoło,
 • 3:56 - 3:58
  żądze, straszliwą przemoc...
 • 3:58 - 3:59
  przemoc pozbawioną sensu.
 • 4:02 - 4:04
  Byłem młody,
 • 4:04 - 4:07
  byłem nastolatkiem zafascynowanym ideami.
 • 4:07 - 4:09
  Chciałem się uczyć,
 • 4:09 - 4:11
  ale przez cztery lata
  nie mogłem iść do szkoły.
 • 4:13 - 4:14
  Po wojnie o niepodległość
 • 4:14 - 4:16
  mojego ojca aresztowano na dwa i pół roku.
 • 4:16 - 4:21
  Co tydzień odwiedzałem go w więzieniu,
 • 4:21 - 4:23
  uczyłem się w domu.
 • 4:24 - 4:27
  Ojca wypuszczono w 1973,
 • 4:27 - 4:30
  uciekł do Anglii jako uchodźca,
 • 4:30 - 4:32
  wkrótce dołączyliśmy do niego.
 • 4:33 - 4:34
  Miałem 17 lat.
 • 4:35 - 4:37
  Zatem te doświadczenia przyniosły
 • 4:37 - 4:41
  dojmującą świadomość okropności
  i niesprawiedliwości świata.
 • 4:43 - 4:46
  Głęboko pragnąłem
 • 4:46 - 4:48
  naprawiać błędy
 • 4:48 - 4:49
  i pomagać ofiarom opresji.
 • 4:51 - 4:53
  Podczas studiów na koledżu w Anglii
 • 4:53 - 4:59
  poznałem ludzi, którzy pokazali mi,
  jak wykorzystać to pragnienie
 • 4:59 - 5:01
  i pomóc innym przez moją religię.
 • 5:02 - 5:04
  Zradykalizowano mnie wystarczająco,
 • 5:04 - 5:07
  bym uznał przemoc za słuszną,
 • 5:07 - 5:10
  a nawet za cnotę pod pewnymi warunkami.
 • 5:12 - 5:15
  Zaangażowałem się w dżihad w Afganistanie.
 • 5:15 - 5:20
  Chciałem chronić afgańskich muzułmanów
  przed armią radziecką.
 • 5:21 - 5:24
  Myślałem, że to jest dżihad,
 • 5:24 - 5:25
  mój święty obowiązek,
 • 5:25 - 5:28
  który zostanie nagrodzony przez Boga.
 • 5:32 - 5:34
  Zostałem kaznodzieją.
 • 5:36 - 5:41
  Byłem jednym z pionierów
  okrutnego dżihadu w Anglii.
 • 5:41 - 5:43
  Rekrutowałem,
 • 5:43 - 5:45
  zbierałem fundusze, szkoliłem.
 • 5:46 - 5:48
  Pomyliłem prawdziwy dżihad
 • 5:48 - 5:52
  z wynaturzeniem krzewionym
  przez faszystów islamskich,
 • 5:54 - 5:56
  przez ludzi, którzy używają idei dżihadu,
 • 5:56 - 6:01
  by usprawiedliwić
  rządzę władzy, siły i kontroli,
 • 6:02 - 6:06
  z perwersją szerzona dzisiaj
  przez grupy faszystowsko-islamskie,
 • 6:06 - 6:09
  jak Al-Kaida, Państwo Islamskie i inne.
 • 6:11 - 6:13
  W czasie około piętnastu lat
 • 6:13 - 6:18
  walczyłem krótko
 • 6:19 - 6:20
  w Kaszmirze i Birmie,
 • 6:20 - 6:22
  oprócz Afganistanu.
 • 6:25 - 6:28
  Naszym celem było usunięcie intruzów,
 • 6:29 - 6:32
  ukojenie dla ofiar prześladowań
 • 6:33 - 6:36
  i oczywiście ustanowienie
  państwa islamskiego,
 • 6:36 - 6:38
  kalifatu pod rządami Boga.
 • 6:39 - 6:40
  Czyniłem to otwarcie.
 • 6:41 - 6:45
  Nie łamałem prawa.
 • 6:45 - 6:48
  Byłem dumny z bycia Brytyjczykiem,
 • 6:48 - 6:49
  nadal jestem.
 • 6:49 - 6:53
  Nie żywiłem żadnej wrogości
  wobec mojego kraju
 • 6:54 - 6:57
  ani wrogich zamiarów
  wobec nie-islamskich obywateli.
 • 6:58 - 6:59
  Nadal tak jest.
 • 7:02 - 7:04
  Podczas walki w Afganistanie
 • 7:04 - 7:08
  wraz z kilkoma Brytyjczykami
  zaprzyjaźniłem się
 • 7:08 - 7:11
  z piętnastoletnim afgańskim chłopcem
 • 7:11 - 7:12
  Abdullahem,
 • 7:13 - 7:16
  niewinnym, kochającym
  i kochanym dzieciakiem,
 • 7:16 - 7:18
  zawsze gotowym do pomocy.
 • 7:19 - 7:21
  Był biedny.
 • 7:21 - 7:24
  A tacy chłopcy w obozie
  mieli zawsze najgorsze zadania.
 • 7:25 - 7:27
  Ale wydawał się całkiem szczęśliwy
 • 7:27 - 7:28
  i ciągle myślałem,
 • 7:28 - 7:30
  że jego rodzice muszą za nim tęsknić.
 • 7:32 - 7:35
  Pewnie chcieli
  lepszej przyszłości dla niego.
 • 7:37 - 7:41
  Ofiara okoliczności,
 • 7:41 - 7:43
  doświadczona przez wojnę,
 • 7:43 - 7:45
  przez okrutne czasy.
 • 7:49 - 7:54
  Pewnego dnia w okopie
  znalazłem niewybuch, łuskę z moździerza.
 • 7:54 - 7:58
  Odłożyłem ją w prowizorycznym
  laboratorium w ziemiance
 • 7:59 - 8:02
  i poszedłem na krótką,
  bezsensowną potyczkę,
 • 8:02 - 8:04
  one zawsze są bezsensowne.
 • 8:05 - 8:09
  Wróciłem po kilku godzinach
  i dowiedziałem się, że chłopiec nie żyje.
 • 8:10 - 8:12
  Próbował odzyskać ładunki
  z tego niewybuchu.
 • 8:12 - 8:15
  Nie udało się i zginął okropną śmiercią,
 • 8:15 - 8:21
  rozerwany przez ten sam pocisk,
  który dla mnie okazał się nieszkodliwy.
 • 8:21 - 8:23
  Zacząłem zadawać pytania.
 • 8:25 - 8:29
  Czemu miała służyć ta śmierć?
 • 8:30 - 8:33
  Dlaczego on umarł, a ja żyję?
 • 8:34 - 8:35
  Działałem dalej.
 • 8:35 - 8:37
  Walczyłem w Kaszmirze.
 • 8:37 - 8:40
  Rekrutowałem na Filipinach,
 • 8:40 - 8:42
  w Bośni i Czeczenii.
 • 8:43 - 8:45
  Ale pytania mnożyły się.
 • 8:46 - 8:48
  Potem w Birmie
 • 8:48 - 8:50
  natrafiłem na wojowników Rohingya,
 • 8:50 - 8:52
  ledwie nastoletnich,
 • 8:52 - 8:54
  urodzonych i wychowanych w dżungli,
 • 8:54 - 8:57
  którzy nosili karabiny maszynowe
  i wyrzutnie granatów.
 • 9:00 - 9:06
  Spotkałem dwóch trzynastolatków,
  uprzejmych, o miłych głosach.
 • 9:07 - 9:09
  Błagali mnie,
 • 9:09 - 9:11
  żebym ich zabrał do Anglii.
 • 9:17 - 9:20
  Chcieli po prostu iść do szkoły,
 • 9:20 - 9:22
  takie mieli marzenie.
 • 9:24 - 9:25
  W mojej rodzinie
 • 9:25 - 9:27
  dzieci w tym samym wieku
 • 9:27 - 9:29
  mieszkały w domu w Wielkiej Brytanii,
 • 9:30 - 9:31
  chodziły do szkoły,
 • 9:31 - 9:33
  wiodły bezpieczne życie.
 • 9:34 - 9:35
  Ciągle się zastanawiałem,
 • 9:35 - 9:39
  ile ci chłopcy rozmawiali ze sobą,
 • 9:39 - 9:42
  o marzeniach o takim życiu.
 • 9:43 - 9:47
  Ofiary okoliczności,
 • 9:47 - 9:48
  ci dwaj chłopcy,
 • 9:48 - 9:52
  sypiający na gołej ziemi
  patrząc w gwiazdy,
 • 9:52 - 9:54
  cynicznie wykorzystywani przez dowódców
 • 9:54 - 9:57
  z osobistej żądzy władzy i sławy.
 • 9:58 - 10:01
  Niedługo potem widziałem takich chłopców,
  jak zabijali się nawzajem
 • 10:01 - 10:04
  w utarczkach rywalizujących grup.
 • 10:05 - 10:09
  Wszędzie było tak samo...
 • 10:09 - 10:12
  Afganistan, Kaszmir, Birma,
 • 10:12 - 10:14
  Filipiny, Czeczenia.
 • 10:14 - 10:18
  Małoduszni watażkowie kierowali
  młodych i słabych
 • 10:18 - 10:21
  do bratobójczych walk w imię dżihadu.
 • 10:22 - 10:25
  Muzułmanie przeciw muzułmanom.
 • 10:26 - 10:30
  Nikogo nie chroniąc przed okupantami,
 • 10:30 - 10:33
  nie nieśli pocieszenia uciskanym.
 • 10:35 - 10:35
  Dzieci
 • 10:35 - 10:37
  cynicznie wykorzystywane,
 • 10:37 - 10:40
  ludzie umierający w konfliktach,
 • 10:40 - 10:43
  które wspierałem w imię dżihadu.
 • 10:45 - 10:48
  To trwa do dzisiaj.
 • 10:52 - 10:56
  Gdy zdałem sobie sprawę,
  że okrutny dżihad,
 • 10:56 - 11:00
  w który angażowałem się za granicą,
 • 11:02 - 11:04
  wygląda zupełnie inaczej,
 • 11:05 - 11:10
  że istnieje ogromny rozziew
  między tym, czego doświadczyłem
 • 11:10 - 11:13
  i tym, co uważałem za święty obowiązek,
 • 11:13 - 11:17
  musiałem zastanowić się
  nad swoja działalnością w Anglii.
 • 11:18 - 11:21
  Musiałem uznać moje nauczanie,
 • 11:21 - 11:22
  rekrutowanie, pomnażanie funduszy,
 • 11:22 - 11:24
  szkolenia,
 • 11:24 - 11:27
  a przede wszystkim radykalizowanie,
 • 11:27 - 11:29
  wysyłanie młodych na wojnę i śmierć,
 • 11:29 - 11:31
  wszystko, co robiłem,
 • 11:31 - 11:33
  za zupełnie błędne.
 • 11:36 - 11:40
  W okrutny dżihad
  zaangażowałem się w latach 80.,
 • 11:40 - 11:43
  najpierw w Afganistanie.
 • 11:43 - 11:47
  Zakończyłem w roku 2000.
 • 11:47 - 11:49
  Poświęciłem się temu bez reszty.
 • 11:49 - 11:51
  Wokół ludzie wspierali,
 • 11:51 - 11:53
  chwalili, a nawet celebrowali to,
 • 11:53 - 11:55
  co robiliśmy w ich imieniu.
 • 11:56 - 11:58
  Tymczasem kiedy z tym skończyłem,
 • 11:58 - 12:01
  całkowicie pozbawiony złudzeń,
  w roku 2000,
 • 12:01 - 12:03
  minęło 15 lat.
 • 12:05 - 12:07
  Co poszło nie tak?
 • 12:09 - 12:13
  Tyle mówiliśmy o cnocie,
 • 12:13 - 12:16
  a zupełnie zaślepiła nas sprawa.
 • 12:20 - 12:25
  Nie daliśmy sobie szansy na rozwój cnót.
 • 12:26 - 12:30
  Mówiliśmy sobie,
  że walczymy dla uciśnionych,
 • 12:30 - 12:32
  ale tych wojen nie dało się wygrać.
 • 12:35 - 12:37
  Staliśmy się narzędziem w rękach śmierci,
 • 12:37 - 12:41
  współwinni pomnażania cierpienia
 • 12:41 - 12:44
  dla korzyści garstki okrutników.
 • 12:52 - 12:54
  Z biegiem czasu,
 • 12:54 - 12:57
  bardzo długo to trwało,
 • 12:57 - 12:58
  otworzyły mi się oczy.
 • 13:00 - 13:03
  Zyskałem odwagę,
 • 13:03 - 13:05
  aby zmierzyć się z prawdą,
 • 13:05 - 13:07
  żeby myśleć,
 • 13:07 - 13:09
  stawiać trudne pytania.
 • 13:10 - 13:14
  Nawiązałem kontakt z moja duszą.
 • 13:22 - 13:24
  Czego się dowiedziałem?
 • 13:24 - 13:31
  Że ludzie zajęci okrutnym dżihadem,
 • 13:31 - 13:34
  że ludzie, których przyciągają
  takie ekstremizmy,
 • 13:34 - 13:37
  nie różnią się zbytnio od innych.
 • 13:38 - 13:41
  Ale wierzę, że mogą się zmienić.
 • 13:42 - 13:45
  Mogą odzyskać i odbudować swoje serca,
 • 13:45 - 13:51
  wypełnić je uzdrawiającymi,
  ludzkimi wartościami.
 • 13:55 - 13:59
  Kiedy ignorujemy realia,
 • 13:59 - 14:06
  odkrywamy, że przyjmujemy
  wszystko bezkrytycznie.
 • 14:06 - 14:10
  Ignorujemy dary i zalety,
  które dla wielu byłyby cenne,
 • 14:10 - 14:13
  choćby przez krótką chwilę.
 • 14:17 - 14:20
  Działałem w poczuciu słuszności.
 • 14:22 - 14:26
  Ale zacząłem kwestionować to,
  jak doszedłem do swej wiedzy.
 • 14:28 - 14:32
  Bez końca powtarzałem,
  że trzeba przyjąć prawdę,
 • 14:32 - 14:37
  ale nie pozwalałem
  dojść do głosu wątpliwościom.
 • 14:41 - 14:46
  Przekonanie, że ludzie mogą się zmienić,
  zakorzenione jest w moim doświadczeniu,
 • 14:46 - 14:48
  w mojej podróży.
 • 14:48 - 14:51
  Wyrosło z czytania,
 • 14:51 - 14:53
  rozmyślań, kontemplacji,
 • 14:53 - 14:54
  samopoznania.
 • 14:54 - 14:57
  Zrozumiałem,
 • 14:57 - 15:02
  że podział świata islamistów na "my i oni"
  jest fałszywy i niesprawiedliwy.
 • 15:05 - 15:09
  Rozważając wątpliwości
  wobec naszych założeń,
 • 15:09 - 15:11
  tego, że są niepodważalnymi prawdami,
 • 15:11 - 15:15
  nieomylnymi,
 • 15:15 - 15:19
  osiągnąłem subtelniejsze rozumienie.
 • 15:24 - 15:30
  Zdałem sobie sprawę,
  że w świecie odmian i przeciwieństw,
 • 15:30 - 15:31
  niemądrych kaznodziejów,
 • 15:31 - 15:34
  tylko tacy, jak ja niegdyś
  nie widzą sprzeczności
 • 15:34 - 15:41
  w mitach i opowieściach,
  używanych do poparcia ich sądów.
 • 15:41 - 15:46
  Pojąłem podstawową rolę samopoznania,
 • 15:46 - 15:48
  świadomości politycznej
 • 15:48 - 15:53
  i konieczność rozległego zrozumienia
 • 15:53 - 15:55
  naszych zobowiązań i czynów,
 • 15:55 - 15:57
  tego, jak wpływają na innych.
 • 15:59 - 16:00
  Apeluję więc dziś do wszystkich,
 • 16:00 - 16:05
  szczególnie tych, którzy szczerze wierzą
  w islamski dżihad...
 • 16:07 - 16:11
  Odrzućcie dogmatyczne autorytety.
 • 16:11 - 16:15
  Wyzbądźcie się gniewu,
  nienawiści i przemocy.
 • 16:15 - 16:17
  Nauczcie się kwestionować,
 • 16:17 - 16:24
  przestańcie usprawiedliwiać brutalne,
  niesprawiedliwe i jałowe działania.
 • 16:25 - 16:29
  W zamian stwórzcie kilka rzeczy
  pięknych i pożytecznych,
 • 16:29 - 16:31
  trwalszych niż my sami.
 • 16:33 - 16:35
  Podejdźcie do świata, życia
 • 16:35 - 16:37
  z miłością.
 • 16:38 - 16:39
  Nauczcie się rozwijać
 • 16:39 - 16:40
  i kształtować swe serce,
 • 16:40 - 16:45
  by widziało dobro, piękno i prawdę
  w innych i w świecie.
 • 16:45 - 16:48
  W ten sposób więcej znaczymy
  dla siebie samych...
 • 16:49 - 16:51
  dla siebie nawzajem,
 • 16:51 - 16:53
  dla naszych społeczności
 • 16:53 - 16:54
  i - jak sądzę - dla Boga.
 • 16:55 - 16:57
  To jest dżihad,
 • 16:57 - 16:59
  mój prawdziwy dżihad.
 • 16:59 - 17:00
  Dziękuję.
 • 17:00 - 17:02
  (Brawa)
Title:
W umyśle byłego radykalnego dżihadysty
Speaker:
Manwar Ali
Description:

"Długo żyłem dla śmierci" mówi Manwar Ali, dawny radykalny dżihadysta, który uczestniczył w okrutnych, zbrojnych kampaniach na Bliskim Wschodzie i w Azji w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. W tej poruszającej prelekcji rozważa doświadczenia z radykalizacją i bezpośrednio odnosi się do wszystkich osób przyciąganych przez islamskie grupy, które utrzymują, że przemoc i brutalność są szlachetne, i że są cnotami: pozbądźcie się gniewu i nienawiści - mówi - w zamian za to kształtujcie swoje serca tak, aby widziały dobro, piękno i prawdę w innych.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
17:22
TED Translators admin approved Polish subtitles for Inside the mind of a former radical jihadist
Beata Wasylkiewicz-Jagoda accepted Polish subtitles for Inside the mind of a former radical jihadist
Beata Wasylkiewicz-Jagoda edited Polish subtitles for Inside the mind of a former radical jihadist
Beata Wasylkiewicz-Jagoda edited Polish subtitles for Inside the mind of a former radical jihadist
Beata Wasylkiewicz-Jagoda edited Polish subtitles for Inside the mind of a former radical jihadist
Beata Wasylkiewicz-Jagoda edited Polish subtitles for Inside the mind of a former radical jihadist
Beata Wasylkiewicz-Jagoda edited Polish subtitles for Inside the mind of a former radical jihadist
Beata Wasylkiewicz-Jagoda edited Polish subtitles for Inside the mind of a former radical jihadist
Show all

Polish subtitles

Revisions